Специфичности буџетских корисника
 

Државни органи и организацијe

„Када кажемо да се с нечим слажемо у принципу, то онда значи да нам не пада на памет да ту идеју спроведемо у пракси”
- Бизмарк
19.05.2023.

Објављена Листа саветника спољних сарадника за школску 2023/24. годину

У циљу организовања мреже професионалаца, практичара који пружају саветодавну и стручну помоћ наставнику, васпитачу и стручном сараднику, а ради квалитетнијег обављања образовно-васпитног рада, Министарство просвете утврдило је Листу изабраних саветника спољних сарадника за школску 2023/24. годину.
Институт саветника спољњег сарадника успостављен је 2016. године, а саветници спољњи сарадници на услузи су свим школама које желе да унапреде квалитет рада у односу на резултате самовредновања /спољашњег вредновања једне или више области квалитета.
Они, заједно са школским тимовима, утврђују циљеве које образовне установе желе да постигну и помажу им у изради акционог плана за унапређивање рада школе.

________________________________________________
04.05.2023.

Објављен јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи

Национална академија за јавну управу је дана 3. маја 2023. године објавила јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи.
На јавни позив могу са јавити кандидати (физичка лица) који испуњавају услове за селекцију реализатора који су наведени у позиву.
Пријаве на јавни позив се подносе у електронском облику путем Портала еУправе на линку.
Рок за подношење пријава је 2. јун 2023. године.

________________________________________________
25.04.2023.

Представљање и дискусија о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

Јавна расправа „Представљање и дискусија о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе” одржана је у Новом Саду. Министарство државне управе и локалне самоуправе истакло је да намерава да успостави истоветан и уједначен правни режим за службенике и субјекте на свим нивоима власти и да ојача управљачку одговорност.
Истакнуто је да се прошле године започело са увођењем система компетенција у рад покрајинске и локалне самоуправе, док ће ове године започети припрема за увођење запошљавања на бази компетенција, како би целокупно управљање људским ресурсима било засновано на знањима, вештинима и способностима које су потребне за делотворно обављање послова управе.

________________________________________________
24.04.2023.

Одржан девети састанак Посебне групе за Реформу јавне управе у Републици Србији

На деветом састанку Посебне групе за Реформу јавне управе указано је на то да је реформа јавне управе, од усвајања Стратегије реформе јавне управе 2014. године, предуслов за све друге реформе и један од основних услова у процесу приступања Републике Србије Европској Унији.
Спровођење овог реформског процеса захтева значајна финансијска средства, па је финансијска подршка Европске уније, као и бројних билатералних и мултилатералних партнера, која се пружа кроз инструмент Секторске буџетске подршке, неопходна.
Деветом састанку Посебне групе за Реформу јавне управе присуствовали су и представници Европске комисије и Делегације Европске уније у Републици Србији.

________________________________________________
11.04.2023.

Потписан Споразум између МДУЛС и Канцеларије за ИТ и Еуправу

Министарство државне управе и локалне самоуправе и Канцеларија за информационе технологије и електронску управу потписали су Споразум о обављању стручних послова одржавања и унапређења Регистра матичних књига.
Истакнуто је да је електронским вођењем службених евиденција значајно унапређена њихова ажурност и тачност података, а самим тим и ефикасност у поступању управе.
Споразум је закључен у циљу обезбеђења техничких услова за законито и правилно поступање овлашћених лица за рад у Регистру матичних књига, кроз обављање стручних послова одржавања и унапређења Регистра матичних књига, као службене евиденције од значаја за ефикасно поступање органа и пружање услуга електронске управе.

________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42