СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Државни органи и организацијe

„Када кажемо да се с нечим слажемо у принципу, то онда значи да нам не пада на памет да ту идеју спроведемо у пракси”
- Бизмарк

Одржан састанак међуминистарске радне групе о Партнерству за отворену управу

26. 02. 2016.

Одржан је први консултативни састанак Посебне међуминистарске радне групе за израду другог Акционог плана за период од 2016. до 2017. године и реализацију учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управу (ПОУ). Истакнуто је да је Србија током 2014. усвојила први Акциони план у вези учешћа у ПОУ, а чије је спровођење у току. У оквиру другог циклуса израде Акционог плана, за период 2016-17, основана је ова Посебна међуминистарска радна група. С обзиром на то да је један од кључних предуслова за концепт отворене управе укључивање цивилног сектора, заступљени су и представници организација цивилног друштва, који ће равноправно са осталим члановима учествовати у раду Радне групе.

________________________________________________

Електронско умрежавање база података државних органа

25. 02. 2016.

Извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и многа друга документа која су у поседу државе, а која су грађани раније морали сами да прибављају како би остваривали своја права, Законом о општем управном поступку, чији је нацрт упућен на разматрање у Скупштини Србије, постепено ће отићи у историју. Наиме, 90 дана од усвајања овог документа у Парламенту, државни службеници ће све податке који се тичу грађана, а налазе се у службеним евиденцијама, морати сами да обезбеде. Министарство државне управе и локалне самоуправе је у циљу бољег спровођења закона предвидело и обуке службеника, електронско умрежавање база података и низ других активности које треба да доведу до потпуне промене у опхођењу администрације према корисницима.

________________________________________________

Влада Србије упутила Закон о платама на усвајање у Скупштину

25. 02. 2016.

На седници Владе Србије од 25. фебруара утврђен је Предлог закона о систему плата запослених у јавном сектору и упућен Народној скупштини на усвајање по хитном поступку. Закон о платама уводи ред у систем плата запослених у јавном сектору, исправља статусне неуједначености и аномалије које су се дешавале у пракси. Тим законом у прошлост ће отићи више од 20 закона и подзаконских аката, 10 основица и 900 коефицијената којима се одређују плате запослених и функционера.
» детаљније «

________________________________________________

Контрола спровођења одлуке о рационализацији у јавном сектору

22. 01. 2016.

Министарство државне управе и локалне самоуправе Владе Републике Србије саопштило је медијима да је покренуло поступак контроле спровођења Одлуке о максималном броју запослених у јавном сектору, која је усвојена 2. децембра 2015. године. Министарство упозорава све кориснике јавних средстава на то да ће се поштовање закона строго контролисати, те да у току спровођења Одлуке воде рачуна о томе да се рационализација врши кроз реорганизацију рада која ће омогућити трајно укидање радних места или смањење броја извршилаца, а никако проглашавањем за вишак оних запослених чије је радно место потребно и за које не постоји замена на радном месту које се може укинути.
» детаљније «

________________________________________________

Jaвнe кoнсултaциje нa Други нацрт каталога радних места и звања

06. 01. 2016.

Министарство државне управе и локалне самоуправе је, након спроведеног другог круга јавних консултација на Нацрт каталога радних места и звања у јавном сектору, у сарадњи са ресорним министарствима припремило Други нацрт каталога радних места и звања.

Министарство позива све заинтересоване да и даље достављају коментаре, предлоге и сугестије писаним путем на адресу reformauprave@mduls.gov.rs до 25. јануара 2016. године.

• Смернице за израду каталога радних места и звања у јавном сектору преузмите овде.


• Каталог радних места у области здравства (други нацрт) преузмите овде.


• Каталог радних места у области спорта (други нацрт) преузмите овде.


• Каталог радних места у области социјалне заштите (други нацрт) преузмите овде.
» детаљније «

________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42