СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Државни органи и организацијe

„Када кажемо да се с нечим слажемо у принципу, то онда значи да нам не пада на памет да ту идеју спроведемо у пракси”
- Бизмарк

Унапређивање унутрашње организације органа јавне управе

27. 01. 2017.

Министарство државне управе и локалне самоуправе саопштило је да је у процесу приступања ЕУ Србија у погледу оптимизације постигла више него што је у споразуму са ММФ-ом договорено за прву фазу, у којој је било планирано смањење броја запослених у јавном сектору. Предстоји друга фаза која има за циљ да, кроз хоризонталне и вертикалне функционалне анализе, идентификује дуплирање надлежности и унапреди унутрашњу организацију органа јавне управе. Осврнувши се на унапређење система управљања људским ресурсима у јавној управи, у Министарству су истакли да је реч о процесу који тече упоредо са оптимизацијом и подразумева успостављање усклађеног јавно-службеничког система заснованог на заслугама. У оквиру тог процеса предвиђене су измене и допуне Закона о државним службеницима, у складу са принципима деполитизације и професионализације.

________________________________________________

Промењено Упутство о изменама Упутства о канцеларијском пословању органа државне управе

19. 01. 2017.

Упутство о изменама Упутства о канцеларијском пословању органа државне управе мења Упутсво о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл. гласник РС“, бр. 10/93 ... и 67/16) тако да 8б гласи: „Пријем поште од другог органа државне управе која се односи на преговарачке позиције Републике Србије, које се израђују за потребе вођења преговора о приступању Европској унији, и са њом повезани акти и предмети, који настају у процесу преговора о приступању Републике Србије Европској унији, и означени су ознаком „рестриктивно/limite” врши се преко курира, обавља се у посебној просторији коју одреди руководилац органа државне управе и потврђује се потписом у доставној књизи, уписивањем датума и времена пријема.” Ступа на снагу 26.јануара 2017.године.

________________________________________________

Примена Закона о инспекцијском надзору и Закона о управном поступку кључна за реформу државне управе

01. 11. 2016.

Министарство државне управе и локалне самоуправе саопштило је да су Закон о инспекцијском надзору и Закон о управном поступку два кључна закона у стратегији реформе јавне управе који мењају однос државе према грађанима и привреди, а њиховом применом добиће се ефикасна и добра администрацију која ће привући више инвеститора. У току је израда информационог система која ће омогућити да све што буде везано за инспекцијски надзор буде у јединственом регистру како би различите инспекције могле да размењују податке између себе, што ће како се наводи, омогућити боље планирање капацитета и процену ризика.

Од почетка пуне примене Закона о инспекцијском надзору према нерегистрованим субјектима, повећан је број новорегистрованих субјеката за 19%, а смањен број одјављених за 18%, а када је реч о спречавању рада на црно, после инспекцијских надзора радни однос засновало је 23 хиљаде људи.

________________________________________________

Напредак у увођењу електронских сервиса за грађане

27. 10. 2016.

Министарство државне управе и локалне самоуправе најавило је да ће приоритет Владе у наредном периоду бити стварање услова за уплату пореза на имовину електронским путем. Министарство ради на пружању могућности грађанима да преко портала Владе за Е-управу отворе своју картицу, виде колико дугују и плате порез на имовину. Приоритет Министарства у наредном периоду биће увођење електронских сервиса у што већи број поступака и подизање ефикасности државних служби. Указано је на то да се наставља посао са новим здравственим електронским картицама, при чему се разматра начин да се књижице шаљу на кућну адресу како се грађани не би морали пријављивати на шалтерима.

________________________________________________

Електронска управа начин за брже и транспарентније решавање проблема

21. 10. 2016.

Министарство државне управе и локалне самоуправе саопштило је медијима да је завршен тендер који омогућава међусобно повезивање шест највећих институција које имају приближно 80 одсто база података грађана. На основу тога биће могуће да те базе података комуницирају како грађани не би морали да сами прикупљају потребна документа. У току је и рад на дигитализацији база података, при чему рок за завршетак тог посла неће бити померан. Наглашено је да Закон о општем управном поступку не може бити у потпуности имплементиран док не буде електронских база података, за шта је неопходан пренос матичних књига у електронски облик. Очекује се да ће тај систем профункционисати у јуну следеће године, а до тада следи велики рад на обуци локалних самоуправа. Многи документи нису пренети у дигитални облик, при чему ће то морати да буде учињено до краја године, а рокови неће бити померани.

________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42