Специфичности буџетских корисника
 

Локална самоуправа

„Где недостаје људи, треба да сами будемо људи.”
- немачка
23.05.2022.

Партнерство као пут ка отвореној управи

Конференција „Партнерство – кључ за боља решења“, одржана је 19. маја 2022. године у оквиру овогодишњег обележавања Недеље Партнерства за отворену управу.
На конференцији је учествовало преко 120 представника органа државне управе, јединица локалне самоуправе и цивилног друштва који су говорили о остваривању вредности отворене управе на локалу кроз сарадњу јавног и цивилног сектора, као и важности „отварања података“ и њихове поновне употребе.
Све јединице локалне самоуправе позване су да следе успешне примере који су представљени на Конференцији и, заједно са грађанима и цивилним друштвом у својим локалним срединама, предузимају кораке у правцу остваривања вредности и принципа отворене управе на локалу.
Кроз две панел дискусије представљени су успешни примери сарадње локалних самоуправа и цивилног друштва у Бечеју, Чајетини, Краљеву и Бору, док су своја искуства у области отварања података поделили представници Канцеларије за информационе технологије и е-управу, удружења Сигурне стазе Бор и Града Новог Пазара, који је однедавно постао прва локална самоуправа из Србије која је примљена у чланство Партнерства за отворену управу.

________________________________________________
13.05.2022.

Индекси потрошачких цена за април 2022. године

Према Саопштењу РЗС од 12.05.2022. године, цене производа и услуга личне потрошње у априлу 2022. године, у односу на март 2022. године, у просеку су повећане за 1,5%. Потрошачке цене у априлу 2022. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 9,6%, док су у поређењу са децембром 2021. године у просеку повећане за 4,3%.
Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у априлу 2022. године, у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групама Храна и безалкохолна пића (2,7%), Одећа и обућа (2,1%), Транспорт (1,8%), Ресторани и хотели (1,3%), Рекреација и култура (1,2%), Становањ, вода, електрична енергија, гас и остала горива (1,0%), Опрема за стан и текуће одржавање (0,9%) и у групи Здравље (0,6%). Цене осталих производа и суслуга нису се битније мењале.

________________________________________________
12.04.2022.

Обавештење о доступности продукционог и новог демо окружења Система електронских фактура

На сајту www.efaktura.gov.rs објављено је обавештење за субјекте јавног и субјекте приватног сектора да је продукциона верзија Система електронских фактура доступна на адреси: https://efaktura.mfin.gov.rs/. С тим у вези, позивају се сви субјекти јавног сектора и приватног сектора да се региструју на Систему електронских фактура и наглашава се да се од тренутка регистрације примењују сва права и обавезе прописане Законом о електронском фактурисању („Сл. гласник РС”, бр. 44/21 и 129/21).
Поред осталог, то подразумева да све послате и примљене електронске фактуре имају својство веродостојних исправа.
Регистрација на продукционој верзији Система електронских фактура аутоматски ће се пренети и на демо верзију Система електронских фактура, у случају да није отворен налог на новој демо верзији.

________________________________________________
21.03.2022.

Успостављања Јединственог управног места у јединицама локалне самоуправе и градским општинама – 2022. година

Министарство за државну управу и локалну самоуправу расписало је Јавни позив за пријаву јединица локалне самоуправе и градских општина за подршку у успостављау јединственог управног места.
Основна циљ увођења јединственог управног места је да оно постане мост између грађана и органа управе. Захваљујући јединственом управном месту, грађани ће моћи да на једном месту поднесу своје захтеве, добију све релевантне информације и да добију одговарајуће решење, потврду и слично.
Укупна вредност овог програма је 100.000.000,00 динара, а извор финансирања је буџет Министарства.
Могућност да аплицирају имају све локалне самоуправе и градске општине.

________________________________________________
13.01.2022.

Расписан позив за подношење пријава за пакет подршке јединицама локалних самоуправа за унапређење у области укључивања грађана у процесу доношења одлука на локалном нивоу

Програм „Одговорне локалне финансије и укључивање грађана” расписао је позив за подношење пријава за пакет подршке јединицама локалних самоуправа за унапређење у области укључивања грађана у процесу доношења одлука на локалном нивоу.
Циљ позива је јачање односа поверења и одговорности између локалних самоуправа и грађана кроз укључивање грађана у процесе одлучивања на локалном нивоу.
Право на учешће у позиву за подношење пријава имају све заинтересоване локалне самоуправе у Републици Србији, осим градова Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац.
Пријаве се достављају у скенираној верзији електронским путем на адресу: msp.paketi@mduls.gov.rs.
Рок за достављање пријава је 11. фебруар 2022. године до 17.00 часова.

________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42