СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Здравство

„Наказно тело не унаказује дух, али лепота душе краси тело.”
- Сенека

Примена основица за обрачун плата за запослене у здравственим установама

30. 01. 2019.

Министарство финансија разрешило је дилему насталу око примене основица за запослене у установама здравствене заштите, утврђене закључком Владе РС 05 Број: 121-161/2019 од 16.1.2019. године.

Дописом Министарства финансија прецизирано је која су то све звања у здравственој заштити на која се односи наведени закључак.

Допис можете погледати овде.

________________________________________________

Укидање овере здравствених књижица у јуну 2017.

27. 04. 2017.

Министарство државне управе и локалне самоуправе саопштило је да ће у јуну ове године, када РФЗО буде повезан и умрежен заједно са још пет других институција, које заједно имају укупно преко 80% свих података грађана, бити укинута обавеза доласка грађана и послодаваца на шалтере РФЗО ради овере здравствених књижица, а тај посао биће обављан разменом података међу државним институцијама, а ступањем на снагу Закона о општем управном поступку тај посао престаће да буде обавеза грађана.

Министарство ће у јуну 2017. у једној пилот – фази, са неколико компанија које су највећи послодавци у Србији, тестирати како раде заједно те умрежене базе података и онда ће у октобру 2017. бити пуштене у рад и за све остале, и више неће бити потребно да се здравствене књижице запослених оверавају на шалтерима, јер ће РФЗО имати одмах све потребне податке и моћи ће сам да овери све здравствене књижице.

________________________________________________

Одобрено запошљавање 2.010 здравствених радника

21. 04. 2017.

Влада Србије одобрила је запошљавање 2.010 здравствених, тј. медицинских радника. Новим Кадровским планом предложено је запошљавање 631 доктора медицине, 30 фармацеутских биохемичара и 1.139 медицинских сестара и техничара разних профила. То значи да ће 21 здравствена установа и клинички центри, као и опште болнице и домови здравља добити нове раднике.

________________________________________________

Донет Правилник о здравственој исправности базенских вода

04. 04. 2017.

Министaр здрaвљa дoнео је Правилник о здравственој исправности базенских вода, који је објављен у „Сл. гл. РС“, бр.30/17, од 31.03.2017. године, са ступањем на снагу 8.04.2017. године.
Oвим прaвилникoм прописују се ближи услови о здравственој исправности базенских вoда, с тим да се базенском водом, у смислу овог правилника, не сматра вода у бaзeну кojи je у влaсништву грaђaнa и која ниje зa jaвно коришћење. Базенска вода је здравствено исправна за обављање рекреације и спортских активности ако није штетна по здравље људи, односно ако испуњава услове наведенe у Прилогу 1 – Параметри здравствене исправности базенске воде, као и услове наведене у Прилогу 2 – Параметри показатељи базенске воде, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део. Правилником се регулишу и корективне мере, праћење анализа и извештавање, као и информисање корисника о стању базенских вода и јавних купатила.
Праћење и анализу базенске воде обављају заводи, односно институти за јавно здравље у складу са законом.

________________________________________________

Електронска провера статуса производње здравствених картица

30. 03. 2017.

Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО), у циљу унапређења услуге уручивања здравствених картица, активирао је електронски сервис за проверу статуса производње картица здравственог осигурања. Овај сервис, који је доступан на сајту овог фонда под насловом “Проверите да ли је ваша здравствена картица произведена”, пружа могућност осигураним лицима да провере да ли је израда њихове здравствене картице завршена.

Да би осигурано лице добило повратну информацију о статусу производње здравствене картице, потребно је да унесе свој ЛБО број и кликне на дугме “провери”. Применом овог сервиса сва осигурана лица ће моћи да се информишу о статусу производње њихове здравствене картице без потребе одласка на шалтер РФЗО. Уколико сервис на сајту пружи информацију да је здравствена картица произведена, осигурано лице треба да се јави матичној филијали, односно испостави, како би је преузео.

________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42