СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Социјална заштита

„Не дозволи језику да грми, ако ти снага шапуће.”
- Сенека
28.02.2019.

Виши стандарди социјалне заштите у Београду

Поводом отварања новог Прихватилишта за децу и омладину из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања најављено је да ће у наредном периоду бити грађени и опремљене нови социјални станови који ће бити намењени деци без родитељског старања која наврше 18 година. Како ова деца губе право на боравак у Прихватилишту са навршеним пунолетством, то ће овај вид помоћи, уз новчана средства која им Град Београд већ даје када изађу из система социјалне заштите, бити велика подршка.

________________________________________________
26.02.2019.

Исплата средстава по основу приправности у складу са законом

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Владе Републике Србије саопштило је да ће свим запосленима у складу са законом бити исплаћена средства по основу приправности и неодложних интервенција.
Министарство је крајем прошле године, у складу са регуларном законском процедуром, упутило свим центрима за социјални рад и установама социјалне заштите налог да доставе извештаје о ангажовању запослених радника по основу приправности.
Средства по том основу исплаћена су свим центрима за социјални рад који су уредно доставили тражене извештаје, док је Градски центар за социјални рад Београд извештај доставио 20. фебруара.
С обзиром на обимност документације коју је ова установа доставила, Министарство је одобрило уплату аконтације, а након извршене анализе, свим запосленим радницима средства по основу приправности ће бити исплаћена у целости.

________________________________________________
26.02.2019.

Прихватилиште за децу и младе Београда на новој адреси

Прихватилиште за децу Београда у улици Живка Давидовића 64 отворено је као заједнички пројекат Владе Србије и Града Београда у који је уложено више од милион евра. На овај начин је истовремено обележен 61. рођендан Прихватилишта.
Прихватилиште за децу и младе је установа у надлежности Секретаријата за социјалну заштиту, која збрињава најосетљивије категорије младих из целе Србије, од 7 до 18 година.
Међу њима су жртве насиља, злостављања и занемаривања, жртве трговине људима, деца без родитељског старања, деца улице, при чему је за 60 година рада, збринуто приближно 70.000 деце.
Приликом отварања Прихватилишта најављено је да ће ове године усвајањем новог закона и успостављањем институције Заштитник права детета бити обележено 30 година од доношења Конвенције УН о правима детета.

________________________________________________
22.02.2019.

Расписан јавни позив за доделу средстава предузећима за запошљавање особа са инвалидитетом

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије расписало је првијавни позив за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом за шта је у овој години издвојено 250 милиона динара.
Број особа са инвалидитетом које су запослене у предузећима, као и категорија којој припадају, биће основни критеријум за расподелу средстава. Списак свих предузећа којима ће бити одобрена средства биће објављен на сајту Министарства за рад, борачка и социјална питања.

________________________________________________
21.02.2019.

Обележен Међународни дан социјалне правде

Поводом Међународног дана социјалне правде који се од 2007. године обележава 20. фебруара, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална је саопштило да ће наставити активно да се бави обезбеђивањем социјалне сигурности и потпуним укључивањем посебно рањивих друштвених група и појединаца у друштвене токове, као и смањивањем економских и друштвених неједнакости, обезбеђивањем права на новчана социјална давања корисницима услуга у систему социјалне заштите.
Рад Министарства биће фокусиран на обезбеђивање услуга подршке за децу и младе са сметњама у развоју, за одрасле и старије особе са инвалидитетом и децу без родитељског старања, за децу и младе са проблемима у понашању, припаднике мањинских заједница, незапослене и социјално - материјално угрожене, као и за старија лица којима је помоћ потребна.

________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42