СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Социјална заштита

„Не дозволи језику да грми, ако ти снага шапуће.”
- Сенека
12.03.2020.

Министарство за рад донело Инструкцију о поступању у складу са ситуацијом изазваном вирусом SARS – CoV-2

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донело је Инструкцију о поступању у складу са ситуацијом изазваном вирусом SARS – CoV-2.
Саставни део ове инструкције чини и Одлука Владе Републике Србије о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу објављена у „Службеном гласнику РС“ број 23/20 од 10. марта 2020. године.
Инструкцију можете прочитати овде.

________________________________________________
12.03.2020.

Влада Србије усвојила Стратегију унапређења положаја особа са инвалидитетом

Влада Републике Србије усвојила је Стратегију унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године, која има за циљ побољшање свеукупног друштвеног и економског положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији и њихово равноправно учешће у друштву.
Начин за остварење овог циља је уклањање препрека у области приступачности, партиципације, једнакости, запошљавања, образовања и обуке, социјалне заштите, здравства и других аспеката који доприносе изједначавању њихових могућности и остваривању инклузивне једнакости.
Текст Стратегије можете преузети овде.

________________________________________________
10.03.2020.

Представљени нови услови за доделу средстава за побољшање услова рада предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања током календарске 2020. године расписује два јавна позива за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима. Годишњи буџет за ове намене износи 250 милиона динара, односно 125 милиона по јавном позиву, a почев од II Јавног позива за 2019. годину, уведени су нови критеријуми који утичу на расподелу.
Средства се могу доделити само предузећима код којих приликом вршења инспекцијског надзора нису затечена лица на фактичком раду - раду на „црно”, као и предузећима која у законским роковима измирују обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање.
Ресорно министарство упутило је Министарству финансија предлог за повећање средстава за подршку предузећима за период 2021. - 2023. године којим је предложено повећање годишњег буџета за 50 милиона.
Средства ће предузећима бити додељена по принципу рефундације трошкова плаћеног репроматеријала у периоду од 01.07.2019. године до 31.12.2019. године, а висина средстава условљена је бројем и структуром запослених особа са инвалидитетом на дан 31.01.2020. године.
У Републици Србији послује укупно 56 предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом који укупно запошљавају 1.668 лица.

________________________________________________
15.07.2019.

Резултати Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у првих шест месеци 2019. године

Приликом представљања постигнутих резултата Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у првих шест месеци ове године истакнуто је да у Србији сваког месеца преко 620.000 људи прима неку врсту новчане надокнаде из области борачке, социјалне или дечије заштите, од чега је највише корисника из области дечије заштите.
Као успеси Министарства наведени су увођење електронског управљања документима, пребацивање сервиса и апликације у јединствен Дата центар, као и успостављање телефона за притужбе и увођење е-инспектора за борбу против рада на црно.
Незапосленост у првом кварталу износила је 12,1 одсто, што је 0,8 одсто мање у односу на претходни квартал, а у јуну је регистровано око 527.000 незапослених, што је у односу на претходни месец око 9.400 мање.
Министарство у 2019. години планира измену и допуну или доношење нових 15 закона.

________________________________________________
15.07.2019.

Нова услуга – привремени боравак особа са сметњама у развоју

Београд је први у Србији обезбедио предах услугу, за привремени и повремени боравак особа са сметњама у развоју која је намењена је целој породици. Услугу могу да користе само особе млађе од 26 година, а у предвиђеном објекту могу да бораве 45 дана годишње. Родитељи сада већ одраслих особа с инвалидитетом, боре се и за успоста-вљање услуге становање уз подршку, коју би користила њихова деца када остану сама.

________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42