СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Социјална заштита

„Не дозволи језику да грми, ако ти снага шапуће.”
- Сенека

Прихватилиште за децу и младе Београда на новој адреси

26. 02. 2019.

Прихватилиште за децу Београда у улици Живка Давидовића 64 отворено је као заједнички пројекат Владе Србије и Града Београда у који је уложено више од милион евра. На овај начин је истовремено обележен 61. рођендан Прихватилишта.
Прихватилиште за децу и младе је установа у надлежности Секретаријата за социјалну заштиту, која збрињава најосетљивије категорије младих из целе Србије, од 7 до 18 година.
Међу њима су жртве насиља, злостављања и занемаривања, жртве трговине људима, деца без родитељског старања, деца улице, при чему је за 60 година рада, збринуто приближно 70.000 деце.
Приликом отварања Прихватилишта најављено је да ће ове године усвајањем новог закона и успостављањем институције Заштитник права детета бити обележено 30 година од доношења Конвенције УН о правима детета.

________________________________________________

Расписан јавни позив за доделу средстава предузећима за запошљавање особа са инвалидитетом

22. 02. 2019.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије расписало је првијавни позив за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом за шта је у овој години издвојено 250 милиона динара.
Број особа са инвалидитетом које су запослене у предузећима, као и категорија којој припадају, биће основни критеријум за расподелу средстава. Списак свих предузећа којима ће бити одобрена средства биће објављен на сајту Министарства за рад, борачка и социјална питања.

________________________________________________

Обележен Међународни дан социјалне правде

21. 02. 2019.

Поводом Међународног дана социјалне правде који се од 2007. године обележава 20. фебруара, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална је саопштило да ће наставити активно да се бави обезбеђивањем социјалне сигурности и потпуним укључивањем посебно рањивих друштвених група и појединаца у друштвене токове, као и смањивањем економских и друштвених неједнакости, обезбеђивањем права на новчана социјална давања корисницима услуга у систему социјалне заштите.
Рад Министарства биће фокусиран на обезбеђивање услуга подршке за децу и младе са сметњама у развоју, за одрасле и старије особе са инвалидитетом и децу без родитељског старања, за децу и младе са проблемима у понашању, припаднике мањинских заједница, незапослене и социјално - материјално угрожене, као и за старија лица којима је помоћ потребна.

________________________________________________

Више новца за пројекте савеза особа са инвалидитетом

20. 02. 2019.

Влада Републике Србије је у 2019. години за реализацију Програмског конкурса за унапређење положаја особа са инвалидитетом издвојила 270 милиона динара из буџета, што је за 30 милиона више у односу на претходну годину. На јавни конкурс поднето је укупно 43 предлога програма, од којих девет није испунило формално-правне услове.
Правилна и транспарентна подела средстава биће у фокусу рада, док ће списак свих удружења која су добила средства, као и за које активности, бити објављен на сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
На овај начин ће се ефикасније спроводити контрола трошења наменски добијених средстава.

________________________________________________

ИСИБ окружење за установе социјалне заштите

18. 02. 2019.

Центрима за социјални рад Србије биће омогућена потпуна контрола и транспарентно трошење новца новим системом функционисања установа социјалне заштите у информационом систему извршења буџета (ИСИБ окружење). Циљ је да се, осим финансијске контроле, омогуће и бољи услови рада запосленима у установама социјалне заштите.

________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42