Специфичности буџетских корисника
 

Наука

„Прва реченица коју изговоре научници надомак великог искуства, није „Еурека”, већ „Ово је смешно.“
- Исак Асимов
30.08.2023.

Објављени резултати Jавног конкурса за стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих

Министарство туризма и омладине донело је Одлуку о додели финансијских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката.
У циљу финансирањa програма и пројеката којима се развијају одрживе услуге и механизми који поспешују развој вештина управљања каријером младих, предузетништво/социјално предузетништво, запошљивост и запосленост младих и повећава усклађеност знања, вештина и компетенција које се стичу у процесу целоживотног учења, са потребама тржишта рада, Министарство туризма и омладине је у оквиру Jавног конкурса за стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих, на основу предлога комисије, од пристиглих 104 предлога програма и пројеката, одабрало 51 програм и пројекат који ће се финансирати у укупном износу од 88.000.000,00 динара.
Резултате конкурса можете видети овде.

________________________________________________
28.08.2023.

Донета Резолуција о Међународној декади наука за одрживи развој - 2024-2033

Генерална скупштина УН усвојила је Резолуцију о Међународној декади наука за одрживи развој, која ће се спроводити од 2024. до 2033. године. Овом резолуцијом, Србија је постала покретач и координатор процеса доношења овог важног документа. Међународна декада наука за одрживи развој, 2024-2033, пружиће платформу за сарадњу свих релевантних актера, укључујући државе чланице УН, организације система УН, академску заједницу, цивилно друштво и приватни сектор, како би се промовисала наука као кључна за постизање одрживе будућности.

________________________________________________
02.08.2023.

Исплата материјалних трошкова за научноистраживачки рад стипендиста у НИО

Научноистраживачким организацијама, у чији рад су укључени стипендисти докторанди, извршена је исплата другог дела материјалних трошкова за период од априла до децембра 2023. године (у износу од 10.000 динара месечно).
Средства која Министарство издваја за покриће материјалних трошкова рада стипендиста уплаћују се научноистраживачкој организацији, с тим да се наменски користе, и то за: набавку потрошног материјала, набавку хемикалија или другог потребног материјала за рад стипендисте Министарства у НИО, набавку неопходне литературе, трошкове умножавања потребног материјала, трошкове учешћа на научном скупу у земљи и иностранству, трошковe одласка на терен ради истраживачког рада, набавку опреме (која остаје у власништву НИО) и осталог што је неопходно стипендистима Министарства за обављање што квалитетнијег научноистраживачког рада у оквиру програма НИО.
Средства је потребно потрошити до краја 2023. године, а у случају да средства нису утрошена, делом или у целини, научноистраживачка организација је у обавези да изврши повраћај.

________________________________________________
30.06.2023.

Одржан састанак са ректорима државних универзитета

У згради Владе Републике Србије одржан је састанак представника Министарства науке, технолошког развоја и иновација и Министарства просвете са ректорима државних универзитета, а поводом уређивања положаја истраживача на факултетима.
Овом приликом констатовано је да Радна група, формирана од стране декана факултета и истраживача, активно ради на решавању проблема положаја истраживача на факултетима. Закључци Радне групе су да је потребно урадити измене статута појединих универзитета, како би се омогућило оним факултетима који запошљавају истраживаче да њихово учешће у радним и стручним телима самостално уреде.
Ректори су потврдили да ће радити на овоме како би се чланицама универзитета које имају ову потребу дала могућност за уређење овог питања.
Договорено је да два министарства настављају заједнички рад на системском решењу положаја истраживача на факултетима.

________________________________________________
26.06.2023.

Иновациони фонд објавио нови пакет бесповратне помоћи Европске Уније од 26 милиона евра

У оквиру манифестације „ЕУ недеља могућности“ Фонд за иновациону деланост окупио је на свечаности „Фокус на иновације“ све актере иновационог екосистема, који заједно доприносе унапређењу економског развоја Србије.
Фонд је том приликом објавио нови пакет бесповратне помоћи од 26 милиона евра за развој нових производа, услуга и/или технологија иновативних предузећа и представио нових 114 иновативних пројеката који су претходном периоду подржани са 20 милиона евра.
Иновативна предузећа у Србији имају прилику да конкуришу за бесповратна средства у оквиру новог јавног позива Фонда, вредности од 10,3 милиона евра. Јавни позив је намењен микро, малим и средњим предузећима, као и конзорцијумима, које чине приватна предузећа и научноистраживачке организације.
Пријава иновативних пројеката доступна је путем портала Фонда до 15. септембра 2023. године у 12 часова. Фонд у оквиру програма подршке (Програм раног развоја, Програм суфинансирања иновација и Програм сарадње науке и привреде) додељује бесповратна средства у висини до 120.000 евра и до 500.000 евра по појединачном пројекту, у зависности од програма.

________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42