СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Правосуђе

„Предузети нови корак, изговорити нову реч – то је оно чега се људи највише плаше”
- Фјодор Достојевски

Почетак рада Програма сарадње науке и привреде

15. 07. 2016.

Почела је имплементација новог програм за подршку иновативним научноистраживачким пројектима у Србији који се реализују кроз имплементацију пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја ИПА 2013 – Пројекат подршке истраживању, иновацијама и трансферу технологије у Србији. Објављен је Јавни позив Програма сарадње науке и привреде који спроводи Фонд за иновациону делатност, а који се финансира из ИПА фондова Европске уније у износу од 2,4 милиона евра и средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја (Буџет Републике Србије) у износу од 1 милион евра, док 1 милион евра долази из приватног сектора.
» детаљније «

________________________________________________

Остварени добри резултати у области правосуђа

17. 05. 2016.

Министарство правде Владе Републике Србије оценило је да је стање у правосуђу много боље него што је било 2012. године, уз нагласак да је свесно чињенице да је то стање још увек далеко од оног какво грађани Србије заслужују и какво треба да имају. У саопштењу, издатом поводом Извештаја Савета за борбу против корупције, наводи се да је Министарство у складу са својим надлежностима, у периоду од 2012. до данас, уложило велике напоре да се стање у српском правосуђу поправи, чему је допринело усвајање више закона и правних механизама.
» детаљније «

________________________________________________

Усвојен Акциони план за спровођење промена у правосудном систему

06. 05. 2016.

Влада Републике Србије усвојила је Акциони план за Поглавље 23. које се односи на правосуђе и основна права у преговорима за приступање Европској унији. У овом документу дефинишу се приоритети и правци промена у правосудном систему, као и у областима борбе против корупције и заштите основних права на нормативном плану и у погледу имплементације. План преузмите овде.

________________________________________________

Донет Судски пословник о изменама и допунама Судског пословника

21. 04. 2016.

Судски пословник о изменама и допунама Судског пословника на нов, измењен или допуњен начин уређује значајан део материје која је уређена Судским пословником (Сл.гл. РС, бр. 110/09, ... и 113/15). Судским пословником прописује се унутрашње уређење и рад судова у Републици Србији, а нарочито: уређење и рад одељења и осталих унутрашњих јединица суда; рад заједничке седнице одељења и седнице свих судија; обавештавање јавности о раду судова; вођење поступка и достављање одлука на језицима националних мањина; пружање правне помоћи и одржавање судских дана; пружање међународне правне помоћи; евидентирање, позивање и распоређивање судија поротника; приправничка пракса; поступање судског особља са странкама; вођење уписника и помоћних књига; поступање са списима; поступање по представкама и притужбама; вођење статистика и израда извештаја о раду; наплата новчаних казни, трошкова кривичног поступка и одузете имовинске користи; поступање са судским депозитима; увођење заједничких служби у местима с више судова и других правосудних органа; одевање судија, судског особља, странака, других учесника у судском поступку и свих који своје послове обављају у суду; као и друга питања уређења и рада суда, за која је законом одређено да се уређују судским пословником.
» детаљније «

________________________________________________

Закон о допуни Закона о јавном тужилаштву

21. 12. 2015.

Закон о допуни Закона о јавном тужилаштву допуњује Закон о јаном тужилаштву (Сл.гл. РС, бр. 116/08 ... и 117/14) одредбама које на целовит начин уређују утврђивање стручности и оспособљености кандидата за заменика јавног тужиоца који се први пут бира.
Закон ступа на снагу 29.децембра 2015.године, а члан 1.почиње да се примењује од 1. септембра 2016. године.

________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42