СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Државни органи и организацијe

„Када кажемо да се с нечим слажемо у принципу, то онда значи да нам не пада на памет да ту идеју спроведемо у пракси”
- Бизмарк

Завршена прва фаза реформе јавне управе

21. 02. 2017.

Министарство државне управе и локалне самоуправе саопштило је да је прва фаза реформе јавне управе у Србији успешно окончан, пошто је из државне управе отишло 38.000 државних чиновника.
Преостало смањивање броја запослених у државној управи и локалној самоуправи за 5.000 службеника у овој години, реализоваће се одласком у пензију. Вишка запослених нема, али су они неравномерно распоређени, кажу надлежни, а то је задатак друге фазе рационализације државних службеника. За три године из државне службе отишло је 38.000 чиновника. На 1.000 становника сада у просеку имамо 6,5 чиновника, а европски просек је 8,5. Свако даље смањивање броја запослених угрозило би ефикасност управе, оцењено је у Министарству.
» детаљније «

________________________________________________

Oснивa сe Рaзвojнa aгeнциja Вojвoдинe

08. 02. 2017.

Пoкрajинскa влaдa je утврдилa Прeдлoг пoкрajинскe скупштинскe oдлукe o oснивaњу Рaзвojнe aгeнциje Вojвoдинe (РAВ) и упутилa гa Скупштини AП Вojвoдинe нa усвajaњe. Рaзвojнa aгeнциja Вojвoдинe oснивa сe рaди дaвaњa пoдршкe зa спрoвoђeњe рaзвojнe и пoљoприврeднe пoлитикe и пoлитикe рурaлнoг рaзвoja, кao и других jaвних пoлитикa у склaду сa зaкoнoм у циљу бржeг eкoнoмскoг рaзвoja Aутoнoмнe пoкрajинe Вojвoдинe.

________________________________________________

Унапређивање унутрашње организације органа јавне управе

27. 01. 2017.

Министарство државне управе и локалне самоуправе саопштило је да је у процесу приступања ЕУ Србија у погледу оптимизације постигла више него што је у споразуму са ММФ-ом договорено за прву фазу, у којој је било планирано смањење броја запослених у јавном сектору. Предстоји друга фаза која има за циљ да, кроз хоризонталне и вертикалне функционалне анализе, идентификује дуплирање надлежности и унапреди унутрашњу организацију органа јавне управе. Осврнувши се на унапређење система управљања људским ресурсима у јавној управи, у Министарству су истакли да је реч о процесу који тече упоредо са оптимизацијом и подразумева успостављање усклађеног јавно-службеничког система заснованог на заслугама. У оквиру тог процеса предвиђене су измене и допуне Закона о државним службеницима, у складу са принципима деполитизације и професионализације.

________________________________________________

Промењено Упутство о изменама Упутства о канцеларијском пословању органа државне управе

19. 01. 2017.

Упутство о изменама Упутства о канцеларијском пословању органа државне управе мења Упутсво о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл. гласник РС“, бр. 10/93 ... и 67/16) тако да 8б гласи: „Пријем поште од другог органа државне управе која се односи на преговарачке позиције Републике Србије, које се израђују за потребе вођења преговора о приступању Европској унији, и са њом повезани акти и предмети, који настају у процесу преговора о приступању Републике Србије Европској унији, и означени су ознаком „рестриктивно/limite” врши се преко курира, обавља се у посебној просторији коју одреди руководилац органа државне управе и потврђује се потписом у доставној књизи, уписивањем датума и времена пријема.” Ступа на снагу 26.јануара 2017.године.

________________________________________________

Примена Закона о инспекцијском надзору и Закона о управном поступку кључна за реформу државне управе

01. 11. 2016.

Министарство државне управе и локалне самоуправе саопштило је да су Закон о инспекцијском надзору и Закон о управном поступку два кључна закона у стратегији реформе јавне управе који мењају однос државе према грађанима и привреди, а њиховом применом добиће се ефикасна и добра администрацију која ће привући више инвеститора. У току је израда информационог система која ће омогућити да све што буде везано за инспекцијски надзор буде у јединственом регистру како би различите инспекције могле да размењују податке између себе, што ће како се наводи, омогућити боље планирање капацитета и процену ризика.

Од почетка пуне примене Закона о инспекцијском надзору према нерегистрованим субјектима, повећан је број новорегистрованих субјеката за 19%, а смањен број одјављених за 18%, а када је реч о спречавању рада на црно, после инспекцијских надзора радни однос засновало је 23 хиљаде људи.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42