Специфичности буџетских корисника
 

Локална самоуправа

„Где недостаје људи, треба да сами будемо људи.”
- немачка
05.04.2023.

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

Министарство државне управе и локалне самоуправе спроводи јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. Овом приликом Министарство позива представнике државних органа, органа аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона и да дају своје предлоге, примедбе и сугестије.
Јавна расправа спровешће се у периоду од 5 – 24. априла 2023. године.

________________________________________________
24.02.2023.

Потписани уговори о додели средстава из Фонда за међуопштинску сарадњу

Министар државне управе и локалне самоуправе потписао је уговоре о додели средстава из Фонда за међуопштинску сарадњу са представницима градова Београд, Ниш, Лозница и Лесковац и општина Рума и Шид, у духу реформе јавне управе.
Фонд за међуопштинску сарадњу успостављен је 2019. године у оквиру Прве фазе подршке Швајцарске Владе за реформу јавне управе и система локалне самоуправе, из којег је до сада додељено више од 320.870,00 швајцарских франака, чиме је подржано 16 пројеката, односно 53 међуопштинска партнерства. Јавним позивом, спроведеним 2022. године, у оквиру пројекта Локална самоуправа за 21. век, опредељено је скоро 94 хиљаде швајцарских франака у циљу унапређења постојећих и успостављања нових међуопштинских сарадњи. Пројектима који се спроводе унапређују се зоохигијена и комуналне делатности, рад правобранилаштва, водоснабдевање, енергетска ефикасност у јавној расвети, а пружа се и подршка локалном становништву кроз успостављање заједничке канцеларије локалног омбудсмана и специфичног сервиса намењеног слепим и слабовидим особама за приступ информацијама.

________________________________________________
06.02.2023.

Локални индекс еУправе позиционираће градове и општине на мапи дигиталне развијености србије

На завршној конференцији пројекта „Успостављање индекса еУправе (ЛЕИ) за јединице локалне самоуправе у Републици Србији“ истакнуто је да ће локални индекс еУправе послужити за процену тренутног стања и позиционирање градова и општина на мапи дигиталне развијености Србије.
Локални индекс еУправе представља нови механизам мерења степена дигитализованости и развоја еУправе у општинама и градовима у Србији, а развија се у оквиру истоименог пројекта који спроводи НАЛЕД, уз финансијску подршку Европске уније.
Након представљања резултата пилот мерења ЛЕИ индекса и панел дискусије, додељена су признања за остварене резултате на пољу развоја еУправе у локалној заједници током 2022. године, и то градовима Врање, Ниш, Крагујевац, Бор и Ужице и општинама Опово, Свилајнац, Кањижа, Врњачка Бања, Црна Трава и Мионица.

________________________________________________
06.02.2023.

Министарство државне управе и локалне самоуправе расписује јавни позив за расподелу средстава

Министарство државне управе и локалне самоуправе расписало је јавни позив за расподелу средстава.
Расподела средстава ће се вршити на основу поднетих пријава које садрже предлоге пројеката поднетих за одређене намене у укупном износу од 490.000.000,00 динара.
Свака јединица локалне самоуправе може да на јавни позив поднесе по једну пријаву за сваку од намена.
Јединици локалне самоуправе се могу одобрити средства за највише две пријаве по јавном позиву, а за различите намене.
Градске општине могу поднети пријаву на јавни позив само уз сагласност Града која се потврђује актом градоначелника.
Рок за подношење пријава за расподелу средстава је 20 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Детаљније о наменама за које локалне самоуправе могу конкурисати, условима, критеријумима, потребној документацији као и начину аплицирања можете прочитати овде.

________________________________________________
06.02.2023.

Прелазак на електронско спровођење поступка акредитације НИО

У циљу дигиталне трансформације административног пословања Министарства науке, технолошког развоја и иновација први резултати реализације пројекта развоја и успостављања информационог система „еНаука” су имплементирани и доступни корисницима.
Апликација за електронско подношење захтева за акредитацију научноистраживачке делатности, која је интегрисана у оквиру административног подсистема ИС еНаука, пушетна је у рад 1. фебруара.
Претходно су имплементирани функционални административни подсистеми у оквиру информационог система еНаука – Регистар истраживача и Регистар научноистраживачких организација, који похрањују на једном месту податке о истраживачима и акредитованим научноистаживачким организацијама у Републици Србији.
Поред увођења електронског пословања кроз дигитализацију административних процеса, један од крајњих циљева резултата овог пројекта, од суштинског значаја за научну заједницу Републике Србије јесте да рад научноистраживачких организација, као и индивидуални доприноси истраживача, постану видљивији домаћој и међународној јавности.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42