СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Социјална заштита

„Не дозволи језику да грми, ако ти снага шапуће.”
- Сенека
25.04.2019.

Пословна обавеза организација за ОСО

Подсећамо, да је 30. априла 2019. године последњи рок до којег организације за обавезно социјално осигурање треба да донесу Одлуке о завршним рачунима за 2018. годину, усвоје Извештаје о извршењу финансијских планова за 2018. годину и поднесу их Управи за трезор.
Републички фонд за здравствено осигурање саставља консолидовани извештај о извршењу финансијског плана и доставља га Управи за трезор.
Детаљније можете прочитати у „Буџетском рачуноводству“ бр. 7/19.

________________________________________________
27.03.2019.

Потписани уговори о наменским трансферима локалним самоуправама

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у Влади Републике Србије Зоран Ђорђевић потписао је са представницима 144 локалне самоуправе уговоре о наменским трансферима у вредности од 700 милиона динара. Уговори су потписани на основу Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити од 2016. године, а средства су намењена за унапређење постојећих и развијање нових услуга социјалне заштите у локалним самоуправама.
Oвогодишњи обухват јединица локалне самоуправе знатно je већи у поређењу са свим претходним годинама, с обзиром на то да је први пут укључено 19 јединица локалне самоуправе из Аутономне покрајине Косово и Метохија, које су добиле приближно 130 милиона динара. Такође, ове године је у обрачун враћено и 16 јединица локалне самоуправе које прошле године нису добиле средства због ненаменског трошења или непостојања извештаја о трошењу средстава, односно непостојећег или недовољног учешћа буџета јединица локалне самоуправе у финансирању услуга.

________________________________________________
26.03.2019.

Детаљна анализа укидања казнених поена за одлазак у пензију

Социјално-економски савет Републике Србије (СЕС) подржао је стављање ван снаге Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава од 1. јануара наредне године.
Овај закон односи се на 67.000 запослених у комуналним предузећима и на приближно 130.000 у јавном сектору.
Представници министарстава рада и финансија урадиће заједничку анализу о ефектима које би евентуално укидање казнених поена имало на раднике који су због објективних околности отишли у пензију пре 65 година старости, након чега ће бити представљена социјалним партнерима.

________________________________________________
22.03.2019.

Предлог закона о родној равноправности у финалној фази

На предлог Министарства за рад Закон о родној равноправности који се наlази у финалној фази ускоро ће стићи пред посланике. Нови пропис неће дозвољавати давање неједнаких зарада за исти рад или рад једнаке вредности међу половима.
Послодавцима ће бити упућена јасна порука да не сме бити вршена дискриминација, а предвиђене су и мере за подстицање запошљавања жена. Питања о породичном животу биће забрањена, док пол, брак или деца не могу бити сметња за напредовање.
Према резултатима истраживања „Родне неједнакости полова” које је спровела Фондација за развој економске науке Србија се у поређењу са земљама ЕУ налази на 22. месту по равноправности међу половима, која обухвата рад, новац, знање, време, моћ и здравље. Разлика је највећа у домену новца, времена и моћи, нешто мања у раду и знању, а најмања у области здравља.

________________________________________________
21.03.2019.

Подршка Европске Уније у активном укључивању младих и њиховом запошљавању

Представљен је нови пројекат Европске уније у Србији „Подршка Европске уније активном укључивању младих”, у оквиру ИПА 2014 програма. Циљ пројекта, за који је Европска унија издвојила је 4,7 милиона евра, је активно укључивање младих и њихова повећана запосленост. Пројекат ће у наредне две године бити спроведен у више од 35 градова и општина широм земље.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42