Специфичности буџетских корисника
 

Правосуђе

„Предузети нови корак, изговорити нову реч – то је оно чега се људи највише плаше”
- Фјодор Достојевски
30.03.2023.

Министарство правде и Министарство државне управе и локалне самоуправе потписали Заједничку изјаву за унапређење примене Закона о бесплатној правној помоћи

Министарство правде и Министарство државне управе и локалне самоуправе потписали су Заједничку изјаву за унапређење примене Закона о бесплатној правној помоћи. Потписивањем ове сарадње потврђено је покретање заједничке кампање и низа пројектних активности које имају за циљ подизање свести јавности о доступности бесплатне правне помоћи најугроженијим и маргинализованим појединцима.
Кампања ће обухватити и обуку запослених у јединицама локалне самоуправе у вези са планирањем и обезбеђивањем финансијских средстава у локалним буџетима ради финансирања бесплатне правне помоћи. У оквиру кампање биће спроведена и обука за јачање капацитета запослених у локалним самоуправама и Министарству правде у циљу постизања квалитативно задовољавајућег правног поступка.
Предвиђене су и пројектне активности које ће допринети ефикаснијем надзору над применом Закона о бесплатној правној помоћи.

________________________________________________
23.03.2023.

Одржана међународна конференција о спречавању и борби против корупције

Међународној конференцији „Састанак демократске кохорте у оквиру године деловања - Антикорупција и национална безбедност“, која је одржана у Софији, учествовала је и Србија.
Конференција је била посвећена јачању антикорупцијских политика кроз јавно-приватно партнерство.
Истакнуто је да се Република Србија налази на путу јасног циља да спречи и елиминише корупцију у највећој могућој мери, а да се то може остварити само уз неспорну политичку вољу и напоре који се непрестано предузимају у циљу економског, социјалног и демократског развоја земље.
Министарство правде наше земље је у претходном периоду предузело значајне кораке и кроз измене и допуне Закона о спречавању корупције.
Напори и активности које Република Србија предузима у овој области, препознати су у новом извештају о евалуацији Републике Србије о усклађености са ГРЕКО препорукама, који је, у оквиру четвртог круга евалуације, усвојен у марту 2022. године.
У извештају је закључено да је Република Србија на задовољавајући начин испунила 8 од 13 препорука.

________________________________________________
22.03.2023.

Одржана међународна конференција о спречавању и борби против корупције

Међународној конференцији „Састанак демократске кохорте у оквиру године деловања - Антикорупција и национална безбедност“, која је одржана у Софији, учествовала је и Србија.
Конференција је била посвећена јачању антикорупцијских политика кроз јавно-приватно партнерство.
Истакнуто је да се Република Србија налази на путу јасног циља да спречи и елиминише корупцију у највећој могућој мери, а да се то може остварити само уз неспорну политичку вољу и напоре који се непрестано предузимају у циљу економског, социјалног и демократског развоја земље.
Министарство правде наше земље је у претходном периоду предузело значајне кораке и кроз измене и допуне Закона о спречавању корупције.
Напори и активности које Република Србија предузима у овој области, препознати су у новом извештају о евалуацији Републике Србије о усклађености са ГРЕКО препорукама, који је, у оквиру четвртог круга евалуације, усвојен у марту 2022. године.
У извештају је закључено да је Република Србија на задовољавајући начин испунила 8 од 13 препорука.

________________________________________________
21.03.2023.

Представљени резултати истраживања о узроцима недовољног пријављивања насиља у породици

Истраживање „Зашто жене не пријављују насиље у породици?“, које је представила институција Повереника за заштиту равноправности и Програм Уједињених нација за развој (УНДП), показало је да су страх од насилника, срамота због доживљеног насиља, стрепња од осуде блиске околине, неповољна економска ситуација и неповерење у институције, главни су разлози зашто жене не пријављују насиље у породици.
За ефикасно спречавање родно заснованог насиља и насиља у породици од пресудног значаја је правовремено препознавање, откривање и пријава насиља. Због тога је Министарство правде од самог почетка примене Закона о спречавању насиља у породици посебан акценат ставило на едукације и специјализоване обуке кроз које је прошло више од хиљаду учесника - представника правосудних функција, али и представника других институција надлежних за спречавање насиља.
Истраживање „Зашто жене не пријављују насиље у породици?“ спровео је Центар за слободне изборе и Демократију (ЦеСид) од 10. новембра до 5. децембра 2022. године, на репрезентативном узорку од 1004 жене старије од 18 година, укључујући и жене које су изложене вишеструкој дискриминацији.
Од укупног броја испитаница, 35% је доживело неки облик насиља. Њих 47% се након искуства насиља није обратило ниједној институцији за подршку, а 28% се обратило некоме из личног окружења.
Када је у питању заштита од насиља у породици, жене највеће поверење имају у сигурне куће, здравство и полицију, а најмање у општинску бесплатну правну помоћ. Испитанице су такође навеле да би се у случају да доживе насиље најпре обратиле члановима породице (38%), полицији (28%), и пријатељима (9%).

________________________________________________
16.03.2023.

Одржана прва седница Савета за сузбијање насиља у породици

Одржана је прва седница Савета за сузбијање насиља у породици у новом сазиву. Овај Савет образован је 2017. године, одлуком Владе Републике Србије, са циљем да прати примену Закона о спречавању насиља у породици, а има кључну улогу у координацији активности надлежних државних органа и установа, као и праћењу делотворности мера предузетих ради заштите од свих облика физичког, сексуалног, психичког и економског насиља у породици.
У циљу ефективности и боље имплементације закона, изражена је потреба за усклађивањем Општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима, са Законом о спречавању насиља у породици.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42