СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Државни органи и организацијe

„Када кажемо да се с нечим слажемо у принципу, то онда значи да нам не пада на памет да ту идеју спроведемо у пракси”
- Бизмарк

Модернизовање начина рада државне управе

07. 09. 2016.

Министарство државне управе и локалне самоуправе саопштило је да је у овом тренутку у фокусу доследна и пуна примена Закона о општем управном поступку, као и предан рад на модернизацији рада јавних служби и увођењу е-управе. Министарство је такође најавило покретање академије за едукацију јавних службеника како би се обезбедила нова знања и подстакао њихов каријерни напредак.

________________________________________________

Промоција новог начина рада јавне управе у Србији

25. 07. 2016.

Министарство државне управе и локалне самоуправе саопштило је да је израђен кратак анимирани филм "Добра управа", чији је циљ да на занимљив начин прикаже процес трансформације јавне управе у сервис грађана и привреде у Србији. Филм о новом начину рада јавне управе можете погледати овде.
» детаљније «

________________________________________________

Коефицијент за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама (саопштење Министарства државне управе и локалне самоуправе)

28. 06. 2016.

На састанку синдикалних представника запослених у установама културе у Србији разматран је предлог измене Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама које је доставило Министарство државне управе и локалне самоуправе. Поводом саопштења Самосталног синдиката културе Србије у којем се наводи да нови предлог Уредбе садржи низ неправилности, Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) саопштило је следеће:

У циљу постизања транспарентности система и упоредивости плата у јавном сектору, Законом о систему плата запослених у јавном сектору прописано је увођење јединствене основице за обрачун и исплату плате и усклађивање коефицијената сходно јединственој основици, као прва фаза усклађивања са новим системом. Стога је МДУЛС припремило измену Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, водећи рачуна да након измене висине коефицијената износ основне плате одговора износу основне плате на коју је запослени имао право пре измене, као што је и предвиђено Законом.
» детаљније «

________________________________________________

Подршка Швајцарске реформи јавне управе у Србији

25. 05. 2016.

Представници Министарства државне управе и локалне самоуправе и савезни канцелар Швајцарске Конфедерације разменили су потписане примерке споразума о сарадњи у процесу реформе јавне управе у Србији. Истичући да реформска решења нису једноставна, у Министарству су подвукли да је циљ расподела одговорности између оба нивоа власти – централног и локалног, укључујући унапређивање планирања које мора бити систематско и координисано. Србија нема превелику администрацију, напоменули су у Министарству, нагласивши да је неопходна стратешка оријентација ка реорганизацији посла у целој јавној управи, укључујући и запослене у локалним самоуправама. Самоодрживост јединица локалне самоуправе један од главних стратешких циљева, уз обезбеђивање једнаких услова за развој локала и за привлачење инвестиција.

________________________________________________

Годишњи извештај о реализацији Акционог плана за спровођење реформе јавне управе

01. 03. 2016.

Министарство државне управе и локалне самоуправе представило је годишњи извештај о реализованим активностима које су предвиђене Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, за период 2015−2017. Извештај ће бити коначан тек након што буде размотрен на свим структурама за координацију, праћење, извештавање и евалуацију процеса спровођења реформе јавне управе: Међуминистарској пројектној групи, Колегијуму државних секретара и Савету за реформу јавне управе.Текст извештаја можете преузети овде.

________________________________________________

Објављена упутства за остваривање права запослених у јавном сектору на отпремнине и новчане накнаде

27. 02. 2016.

Министарство државне управе и локалне самоуправе објавило је упутства која се односе на поступак остваривања права запослених на отпремнине/новчане накнаде из буџета Републике Србије сходно одредбама Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Упутства, подељена на запослене у јединицама локалне самоуправе и за запослене у систему државних органа и јавних служби, имају за циљ олакшавање процеса спровођења рационализације код организационих облика који су обухваћени наведеним законом.
» детаљније «

________________________________________________

Одржан састанак међуминистарске радне групе о Партнерству за отворену управу

26. 02. 2016.

Одржан је први консултативни састанак Посебне међуминистарске радне групе за израду другог Акционог плана за период од 2016. до 2017. године и реализацију учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управу (ПОУ). Истакнуто је да је Србија током 2014. усвојила први Акциони план у вези учешћа у ПОУ, а чије је спровођење у току. У оквиру другог циклуса израде Акционог плана, за период 2016-17, основана је ова Посебна међуминистарска радна група. С обзиром на то да је један од кључних предуслова за концепт отворене управе укључивање цивилног сектора, заступљени су и представници организација цивилног друштва, који ће равноправно са осталим члановима учествовати у раду Радне групе.

________________________________________________

Електронско умрежавање база података државних органа

25. 02. 2016.

Извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и многа друга документа која су у поседу државе, а која су грађани раније морали сами да прибављају како би остваривали своја права, Законом о општем управном поступку, чији је нацрт упућен на разматрање у Скупштини Србије, постепено ће отићи у историју. Наиме, 90 дана од усвајања овог документа у Парламенту, државни службеници ће све податке који се тичу грађана, а налазе се у службеним евиденцијама, морати сами да обезбеде. Министарство државне управе и локалне самоуправе је у циљу бољег спровођења закона предвидело и обуке службеника, електронско умрежавање база података и низ других активности које треба да доведу до потпуне промене у опхођењу администрације према корисницима.

________________________________________________

Влада Србије упутила Закон о платама на усвајање у Скупштину

25. 02. 2016.

На седници Владе Србије од 25. фебруара утврђен је Предлог закона о систему плата запослених у јавном сектору и упућен Народној скупштини на усвајање по хитном поступку. Закон о платама уводи ред у систем плата запослених у јавном сектору, исправља статусне неуједначености и аномалије које су се дешавале у пракси. Тим законом у прошлост ће отићи више од 20 закона и подзаконских аката, 10 основица и 900 коефицијената којима се одређују плате запослених и функционера.
» детаљније «

________________________________________________

Контрола спровођења одлуке о рационализацији у јавном сектору

22. 01. 2016.

Министарство државне управе и локалне самоуправе Владе Републике Србије саопштило је медијима да је покренуло поступак контроле спровођења Одлуке о максималном броју запослених у јавном сектору, која је усвојена 2. децембра 2015. године. Министарство упозорава све кориснике јавних средстава на то да ће се поштовање закона строго контролисати, те да у току спровођења Одлуке воде рачуна о томе да се рационализација врши кроз реорганизацију рада која ће омогућити трајно укидање радних места или смањење броја извршилаца, а никако проглашавањем за вишак оних запослених чије је радно место потребно и за које не постоји замена на радном месту које се може укинути.
» детаљније «

________________________________________________

Jaвнe кoнсултaциje нa Други нацрт каталога радних места и звања

06. 01. 2016.

Министарство државне управе и локалне самоуправе је, након спроведеног другог круга јавних консултација на Нацрт каталога радних места и звања у јавном сектору, у сарадњи са ресорним министарствима припремило Други нацрт каталога радних места и звања.

Министарство позива све заинтересоване да и даље достављају коментаре, предлоге и сугестије писаним путем на адресу reformauprave@mduls.gov.rs до 25. јануара 2016. године.

• Смернице за израду каталога радних места и звања у јавном сектору преузмите овде.


• Каталог радних места у области здравства (други нацрт) преузмите овде.


• Каталог радних места у области спорта (други нацрт) преузмите овде.


• Каталог радних места у области социјалне заштите (други нацрт) преузмите овде.
» детаљније «

________________________________________________

Јавне консултације на Смернице за употребу друштвених мрежа у органима државне управе, органима територијалне аутономије и јединицама локалне самоуправе

19. 11. 2015.

Ради унапређења комуникације државних органа са јавности израђене су Смернице за употребу друштвених мрежа у органима државне управе, органима територијалне аутономије и јединицама локалне самоуправе. Министарство државне управе и локалне самоуправе позвало је заинтересоване да дају коментаре и сугестије за унапређивање овог документа. У изради документа учествовали су представници Дирекције за е-управу Министарства државне управе и локалне самоуправе, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону и Канцеларије за европске интеграције.
» детаљније «

________________________________________________

Обавештење Министарства државне управе и локалне самоуправе о достављању података у Регистар запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица

09. 11. 2015.

Законом о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава (Службени гласник РС, бр. 68/15 и79/2015 – исправка), који је ступио на снагу 8. августа 2015. године, утврђена је обавеза да корисници јавних средстава достављају прописане податке до десетог у месецу за претходни месец. У случају недостављања података у наведеном року прописане су последице непоступања, као и казнене одредбе.
» детаљније «

________________________________________________

Рaднa вeрзиja Зaкoнa o систeму плaтa зaпoслeних у jaвнoм сeктoру

21. 10. 2015.

Рaднa вeрзиja Зaкoнa o систeму плaтa зaпoслeних у jaвнoм сeктoру, кojу je припрeмилo Mинистaрствo држaвнe упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe, прeдвиђa дa рaспoн плaтa у jaвнoм сeктoру будe измeђу 22.000, кao нajмaњe, и 155.000 динaрa, кao нajвeћe зaрaдe. Измeђу тa двa изнoсa зaрaдa имa 60 плaтних рaзрeдa, и oни трeбa дa урeдe плaтe зa oкo пoлa милиoнa зaпoслeних у 11.000 буџeтских институциja. У држaвнoj упрaви трeнутнo имa 1.600 рaзних пoслoвa, aли би тaj брoj oд нaрeднe гoдинe биo свeдeн нa 500. Пoслoви би сe нaлaзили у тaкoзвaнoм кaтaлoгу рaдних мeстa Mинистaрствa држaвнe упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe, дa би сe у свaкoм трeнутку прaтили кoeфициjeнти зa свe зaпoслeнe нa свим нивoимa влaсти. Вeћ oд нaрeднe гoдинe сви држaвни службeници, oднoснo oни кojи дoбиjajу плaту из рeпубличкoг буџeтa, нa истим рaдним мeстимa имaћe истe плaтe ширoм Србиje. Радну верзију Закона преузмите овде.
» детаљније «

________________________________________________

Саопштење Уставног суда поводом уставности одредаба члана 20. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

09. 10. 2015.

Поводом заједничког предлога овлашћених предлагача, којим је пред Уставним судом покренут поступак за оцену уставности одредаба члана 20. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Уставни суд је на седници одржаној 8. октобра 2015. донео решење којим се обуставља извршење појединачних аката који би били донети на основу спорних законских одредаба.
» детаљније «

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42