СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Просвета

„Стећи знање исто је као ставити у џеп драги камен”
- монголска

Рационализацијом простора у школама до нових места за ученике

09. 02. 2017.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја представило је Акциони план за оптимизацију и рационализацију мреже школских и предшколских установа на територији Београда. Циљ рационализације простора је безбедност деце млађег узраста и најбоље решење за обезбеђивање капацитета за предшколце јесте у близини места становања, тако да је у школама које имају највише слободног простора обезбеђен и део за предшколску наставу, објашњено је у министарству. Урађени план требало би да послужи као пример другим градовима и општинама у Србији.

________________________________________________

Нацрт Оквира дигиталних компетенција – „Наставник за дигитално доба“ доступан за коментаре

08. 02. 2017.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја започeло је консултативни процес по питању нацрта Оквира дигиталних компетенција – „Наставник за дигитално доба“ који је креиран је са циљем да подржи наставнике из система образовања у Србији у процесу интеграције дигиталних садржаја у свакодневну праксу. У документу су наведене и дефинисане вештине, циљеви и очекивани исходи који чине корпус дигиталних компетенција наставничке професије. Наставници документ могу користити за процену сопствених вештина и промишљање о сопственој пракси као и за идентификацију наредних корака свог професионалног развоја. Осим унапређивања ИКТ инфраструктуре, Оквир дигиталних компетенција има циљ да примена ИКТ-а допринесе осавремењивању наставне праксе. Сви заинтересовани могу доставити коментаре на нацрт до 1. марта 2017. године путем електронске поште на адресу: pitаnjа@mpn.gоv.rs са назнаком коментари на текст Оквира.Нацрт документа преузмите овде.Формулар за коментаре на Нацрт преузмите овде.

________________________________________________

Завршена категоризација ученичких домова и школа са домом ученика

02. 02. 2017.

Министарство просвете уручило је Решења о утврђивању категорије смештаја представницима последње групе ученичких домова и школа са домом ученика. Овим је окончан вишемесечни рад на утврђивању категорија смештаја, чиме се створио основ за унапређење ученичког стандарда на територији Републике Србије. Преглед категоријa објеката установа ученичког стандарда погледајте овде а табеларни приказ категоризације установа ученичког стандарда овде.

________________________________________________

Спремне збирке за припрему завршног испита за ученике осмог разреда основних школа

26. 01. 2017.

Збирке за припрему завршног испита који ученици осмог разреда полажу на крају основне школе одштампане су и коштају укупно 670 динара. Задаци у збиркама омогућавају ученицима да самостално вежбају и проверавају знање, али и да се упознају с моделима по којима се конструишу задаци за испит који је пред њима. Свака збирка садржи по 450 задатака.

________________________________________________

Надокнада пропуштених наставних дана у првом полугодишту

19. 01. 2017.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја затражило је од свих основних и средњих школа да у што краћем року донесу одлуку о надокнади наставних дана и часова који нису реализовани због одлуке Министарства о одлагању почетка наставе, одлука општинских органа и одлука на нивоу школа о одлагању почетка наставе због временских неприлика или њихових последица. Школе су у обавези да план надокнаде доставе надлежној школској управи на сагласност најкасније до 24. јануара 2017. године.

Министарство је предложило да се надокнада реализује скраћењем трајања зимског распуста, уколико не постоје друге ограничавајуће околности (проблеми са грејањем, недостатком енергената и другим инсталацијама, проблеми са превозом ученика и наставника и сл.). Прва могућност је да настава у другом полугодишту почне у четвртак 9. фебруара 2017. године, уместо у понедељак 13. фебруара 2017. године, а да се остали нереализовани наставни дани надокнаде се суботом. Друга опција је да се настава првог полугодишта се продужи до 30. и 31. јануара 2017. године, а да друго полугодиште почне према Календару 13. фебруара 2017. године, а остали нереализовани дани надокнаде суботом.

Такође, наставни дани се могу надокнадити и само суботом, тако што ће се искористити преостале суботе у првом полугодишту и/или суботе у другом полугодишту. Школе којима представљени предлози не одговарају, у припреми свог плана надокнаде треба да имају у виду равномерно оптерећење ученика у предстојећим месецима и друге школске активности и обавезе, а пре свега пробни завршни испит.

________________________________________________

Поштовати правилнике о оцењивању у основним и средњим школама

16. 01. 2017.

Бројни позиви и писане представке родитеља ученика према Министарству просвете, науке и технолошког развоја показују да поједини директори основних и средњих школа нису уважили препоруке Министарства у вези са наставком рада у школама, а посебно у делу који се односи на оцењивање ученика и реализацију писмених задатака, контролних вежби и усменог испитивања. Због тога је Министарство упутило допис директорима свих основних и средњих школа како би их још једном подсетило на обавезу поштовања правилника о оцењивању.

У допису се наводи следеће:
Школе које одмах након дужих одсуствовања већине ученика због болести и непланираног прекида наставе због временских неприлика, реализују писане и усмене провере знања ученика, не примењују постојеће правилнике о оцењивању ученика у основним и средњим школама. Подсећамо директоре основних школа на обавезу прописану чланом 12, став 3 Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању и директоре средњих школа на обавезу прописану чланом 15, став 3 Правилника о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању, у вези са начином промене распореда провера знања, што је задатак одељенских већа. Коначно, ненајављене провере знања, писане и усмене, од чијих резултата зависе закључне оцене, доводе у питање кључне функције и принципе оцењивања. У постојећим околностима, када још увек постоје проблеми са редовношћу похађања наставе, потребно је да се планира динамика испитивања и оцењивања ученика која ће у највећој мери бити прилагођена ученицима.

________________________________________________

Финансијска подршка реформи образовања у Србији

05. 12. 2016.

Министарство просвете упознало је Делегацију ЕУ у Србији са приоритетима и плановима у вези са реформом образовања у Србији, као и са активностима на пољу научних истраживања. Министарство је истакло важност заједничких пројеката у области просвете и науке које финансира Европска унија. Најављено је да ће ускоро бити израђен нови акциони план за спровођење Стратегије развоја образовања, што ће, како је додано, убрзати реформе. Такође, најављено је и да ће по први пут ЕУ доделити секторску буџетску подршку за реформе у образовању у складу са стратешким опредељењима ресорног министарства.

Ускоро ће бити оформљен одбор заинтересованих страна који би координирао активностима које ће се финансирати из секторске буџетске подршке, закључује се у саопштењу Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

________________________________________________

Представљање резултата истраживања о постигнућу ученика

02. 12. 2016.

Резултати ТИМСС истраживања о постигнућу ученика четвртог разреда основне школе из математике и природних наука биће представљени данас, у уторак, 29.11.2016. године, а постигнућа ученика из Србије поредиће се у односу на њихове вршњаке у свету. ТИМСС је велико међународно истраживање у оквиру којег се прате трендови у постигнућима ученика у области математике и природних наука.
» детаљније «

________________________________________________

Избор саветника за надзор у просвети

02. 12. 2016.

Министарство просвете Србије објавило је конкурс за избор 200 саветника, који ће бити ангажовани као подршка у стручно – педагошком надзору и спољашњем вредновању рада образовних установа. У овом тренутку ангажовано је 120 просветних саветника у 17 школских управа. Међутим, њихов делокруг посла који раде и број школских установа које постоје у Србији захтева додатни ангажман и спољне сараднике, саопштено је у Министарству.

________________________________________________

Запосленима у просвети предстоји највеће повећање плата

24. 11. 2016.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја разговарало је са представницима четири репрезентативна синдиката просвете, који су том приликом представили захтеве запослених у овој области. Повећање плата од шест одсто максимум који је држава у овом тренутку могла да издвоји за просвету, а да истовремено веће зараде добију и запослени у науци и ученичком и студентском стандарду, наведено је у Министарству. Просвета је сада добила више од свих осталих сектора, указано је у министарству и поручили да ће тако бити и приликом сваког наредног повећања, јер је образовање један од приоритета Владе.

На састанку је констатовано да Србија има гломазан образовни систем који финансије не могу да прате, због чега су неопходне свеобухватне реформе. Министарство је упутило позив представницима синдиката да се активно укључе у процес реформе образовања, пре свега у доношење нових законских прописа.

________________________________________________

Доследно реализовање препорука о технолошким вишковима у просвети

16. 11. 2016.

Министарство просвете саопштило је да је одржан састанак Централне радне групе за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања. Састанку су присуствовали и ресорни министар и руководиоци свих школских управа, и констатовано је да само 20 основних и средњих школа, односно њихових директора, није реализовало препоруке радних подгрупа о примени Члана 5. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, којим је дефинисан начин преузимања технолошких вишкова.

Министарство ће у сарадњи са инспекцијом, а у складу са надлежностима, у наредних неколико дана предузети даље кораке како би се решили ови проблеми. О резултатима тих активности Министарство ће на време обавестити представнике репрезентативних синдиката и јавност, наводи се у саопштењу.

________________________________________________

Потписан Посебан колективни уговор за запослене у установама предшколског васпитања и образовања

16. 11. 2016.

Министар просвете, науке и технолошког развоја потписао је са председницима репрезентативних синдиката Посебан колективни уговор за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

Посебним колективним уговором (ПКУ), који је потписан први пут у овој делатности на јединствен начин се уређују права, обавезе и одговорности запослених из радног односа, поступак измене и допуне овог уговора, начин решавања спорних питања, као и међусобни односи уговорних страна.
У разговору са председницима репрезентативних синдиката, после потписивања ПКУ, указано је на неопходност наставка сарадње у изради законских прописа, а посебно новог Закона о основама система образовања и васпитања, како би се унапредио статус делатности предшколског васпитања који чини важан део јединственог образовног система у Србији. Имајући виду мултифункционалну делатност предшколских установа, представници Министарства су истакли и значај јачања сарадње са министарствима здравља, за рад, запошљавање и социјална питања, финансија и државне управе и локалне самоуправе.

________________________________________________

Пројекат националне матуре од 2018. године

15. 11. 2016.

Министарство просвете најавило је увођење пилот пројекта националне матуре од 2018. године, која би требало да замени пријемни испит на факултетима у Србији. За просвету је важно и то што би до краја године у преговорима са Европском унијом (ЕУ), могла да буду отворена, а потом и затворена поглавља која се односе на образовање, што може донети 60 милиона евра европских фондова.

________________________________________________

Трансформација изборног спорта у настави

15. 11. 2016.

Министарство просвете предложило је да се од наредне школске године за ученике петог разреда обавезни изборни наставни предмет „Физичко васпитање – изабрани спорт“ трансформише у спортске активности. Програмске активности досадашњег предмета „Физичко васпитање – изабрани спорт“ реализоваће се у складу са просторним и људским ресурсима школа. Садржај, начин и реализацију спортских активности школе биће планирани Школским програмом и Годишњим планом рада. Уместо једног часа недељно изборног премета „Физичког васпитања – изабрани спорт“спортске активности трајаће један и по час недељно, а реализоваће се у току наставног дана, као свакодневне физичке активности, у току више радних и наставних дана, у току ненаставног дана (радна субота), или на неки други начин , што ће школе прецизирати прописаним актима.
» детаљније «

________________________________________________

Нови модел учења – предузетничко образовање

15. 11. 2016.

Према плану Министарства просвете развоја од следеће школске године, ученици од петог до осмог разреда имаће нови модел учења – предузетничко образовање. Није реч о новом предмету и додатним часовима и оптерећењу за ученике основних школа, већ ће овај модел образовања бити уведен кроз међупредметно увезивање садржаја, а стартоваће као пилот-пројекат.
» детаљније «

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42