СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Социјална заштита

„Не дозволи језику да грми, ако ти снага шапуће.”
- Сенека

Наставак инспекцијских надзора у установама социјалне заштите

14. 03. 2019.

Инспектори социјалне заштите и инспектори рада у наредном периоду наставиће са спровођењем инспекцијских надзора у установама социјалне заштите за домски смештај.
Циљ инспекцијских надзора је контрола остваривања права корисника, услови и стандард за пружање услуга домског смештаја и примена стручних процедура у установама социјалне заштите.
Запосленима ће бити пружена стручна подршка од стране Републичког завода за социјалну заштиту, а извештаји инспекцијских надзора, са фотографијама затеченог стања у установама, биће редовно објављивани на сајту ресорног министарства.
Списак планираних инспекцијских надзора можете погледати овде.

________________________________________________

Потписан Програм достојанственог рада за период од 2019. до 2022.

08. 03. 2019.

У циљу остваривања највиших радних стандарда и стандарда социјалне заштите потписан је Програм достојанственог рада за период од 2019. до 2022. године, који предвиђа заједничке акције Владе, социјалних партнера и Међународне организације рада. Тим поводом је основан и Координациони тим састављен од еминентних стручњака из различитих области и чланова Владе Србије. Сви актери спровођења Програма имају заједничку интенцију стварања развијене Србије која ће бити по мери свих грађана.
Надлежно министарство ће кроз предлоге за измене старих закона, обезбеђивање преквалификација и доквалификација, као и спречавањем рада на црно наставити да се активно бави унапређењем положаја радника.

________________________________________________

Закон о осигурању у случају повреде на раду

07. 03. 2019.

Закон о осигурању у случају повреде на раду биће донет током ове године на предлог синдиката. Сваки радник, без обзира да ли је његов послодавац приватник или држава, мораће да буде осигуран. Инспекцији рада неопходно је више инспектора, како би инспекцијски надзор био спроведен у адекватном обиму.

________________________________________________

У апсолутном сиромаштву живи 115.000 деце у Србији

07. 03. 2019.

Према подацима Канцеларије Уницефа у Србији 115.000 деце живи у апсолутном сиромаштву, док је додатних 30,2% у ризику да падне испод линије сиромаштва. Само половина деце у Србији похађа предшколско образовање, а када су у питању најсиромашнија деца тај проценат је само 9%, односно 6% када су у питању деца из ромских насеља.
Деца са сметњама у развоју и инвалидитетом, а посебно деца са комплексним или тешким обликом сметњи у развоју у Србији су још увек недовољно укључена у токове друштва.
Истовремено, у Србији је направљен значајан напредак у остварењу одредби Конвенције о правима детета.
Истакнуто је да деца у Србији имају релативно добар приступ услугама, могу да користе интернет и дигиталне технологије, док вероватноћа да ће наставити образовање после завршетка основне школе износи 89 %.

________________________________________________

Појачани инспекцијски надзори у установама социјалне заштите

05. 03. 2019.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Владе Републике Србије најављује покретање акције појачаних ванредних инспекцијских надзора у установама социјалне заштите.
Предвиђено је да се контрола спроводи од марта месеца у области остваривања права корисника, услова и стандарда за пружање услуга домског смештаја и примене стручних процедура у установама социјалне заштите.
Циљ ванредне контроле је да се подигне ниво квалитета услуге у установама социјалне заштите.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42