СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Правосуђе

„Предузети нови корак, изговорити нову реч – то је оно чега се људи највише плаше”
- Фјодор Достојевски

Неуједначена судска пракса међу највећим проблемима правосуђа

20. 11. 2015.

Министар правде у Влади Републике Србије Никола Селаковић саопштио је медијима да је уједначавање судске праксе од највеће важности за стварање предвидивог и стабилног правног система.
» детаљније «

________________________________________________

Циљ Србије стварање одговорног и ефикасног правосуђа

09. 07. 2015.

Министар правде у Влади Републике Србије Никола Селаковић оценио је да Србија са пуним правом очекује отварање Поглавља 23 у преговорима са Европском унијом, које се односи на правосуђе и основна права, и изразио наду да ће у наредних месец дана државама чланицама ЕУ бити представљена коначна верзија Акционог плана за то поглавље.
» детаљније «

________________________________________________

Донета Одлука о садржини и форми теста који се полаже у поступку предлагања кандидата за носиоце јавнотужилачке функције

09. 06. 2015.

Државно веће тужилаца је, полазећи од овлашћења из Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата у поступку предлагања и избора носилаца јавнотужилачке функције (Сл.гл. РС, бр. 43/15), донело 4. јуна 2015.године Одлуку о садржини и форми теста који се полаже у поступку предлагања кандидата за носиоце јавнотужилачке функције. Овом одлуком уређује се садржај и форма полагања теста за предлагање кандидата за први избор заменика јавног тужиоца и предлагање кандидата за избор јавног тужиоца. Одлука ступа на снагу 6.јуна 2015.године.

________________________________________________

Почиње примена Закона о заштити узбуњивача

03. 06. 2015.

Министар правде у Влади Републике Србије Никола Селаковић најавио је да ће узбуњивачи од 5. јуна бити заштићени првим Законом о заштити узбуњивача, који ће им пружити ефикаснију судску заштиту и убрзати реаговање државе и друштва.
» детаљније «

________________________________________________

Усвојен Закон о заштити права на суђење у разумном року

08. 05. 2015.

Законом о заштити права на суђење у разумном року се у целини уређују правна средства којима се штити то право, док је допунама Закона о судијама предвиђено да судији Врховног касационог суда, који је највиши суд у Србији, радни век престаје када наврши 67 година, по сили закона. Влада Србије, која је предложила закон о заштити права на суђење у разумном року, навела је у образложењу да је Србија пред Европским судом за људска права изгубила многе спорове због повреде права на суђење у разумном року.
» детаљније «

________________________________________________

Одлука о измени Одлуке о броју судија у судовима

06. 04. 2015.

Одлуку о измени Одлуке о броју судија у судовима, којом је, у односу на Одлуку о броју судија у судовима (Сл. гл. РС, бр. 106/13 ... и 132/14) промењен број судија у појединим судовима и то: 1. у Основно суду у Пироту повећан са 16 на 17 судија; 2. у Основно суду у Прокупљу смањен са 25 на 21-ог судију и 3. у Прекршајном суду у Пријепољу повећан са 6 на 7 судија, донео је Високи савет судства је 24. марта 2015. године у складу са својим надлежностима и на основу одредаба Закона о судијама (Сл. гл. РС, бр. 116/08 ... и 117/14). Ступа на снагу даном доношења 24. марта 2015. године.

________________________________________________

Ефикасна реформа правосуђа један од циљева Србије

20. 03. 2015.

Министар правде у Влади Републике Србије Никола Селаковић најавио је да ће то министарство наредне недеље поднети трећи нацрт Акционог плана за преговарачко Поглавље 23 који ће бити најдетаљније израђена верзија, с обзиром на то да је у његовој изради учествовало 45 различитих институција.
» детаљније «

________________________________________________

Остварен помак у унапређењу законодавног оквира

21. 11. 2014.

Министар правде у Влади Републике Србије Никола Селаковић и комесар ЕУ за политику суседства и преговоре о проширењу Јоханес Хан разговарали су о напретку Србије у области правосуђа, људских права и борбе против корупције. Министар правде је подсетио на то да је Србија усвојила националне стратегије за реформу правосуђа и борбу против корупције, као и њихове пратеће акционе планове, који се спроводе дуже од годину дана.
» детаљније «

________________________________________________

Влада усвојила Предлог закона о допунама Закона о судским таксама

27. 08. 2014.

Влада Републике Србије усвојила је Предлог закона о допунама Закона о судским таксама којим се предлаже висина судске таксе за обављање јавнобележничких послова. Основни судови ће, као прелазно решење, обављати јавнобележничке послове у општинама у којима нису именовани јавни бележници.

________________________________________________

Србија спремна за отварање Поглавља 32

25. 08. 2014.

Министар без портфеља у Влади Републике Србије задужен за европске интеграције Јадранка Јоксимовић оценила је да је Србија спремна за отварање Поглавља 32 придруживања Европској унији, које се тиче финансијског надзора и контроле трошења буџетских средстава и директно се наслања на једно од најважнијих питања поглавља борбе против корупције, где наша земља бележи веома добре резултате.
» детаљније «

________________________________________________

Нацрт Aкционог плана за поглавље 23 у септембру код Eвропске комисиjе

15. 08. 2014.

Израда нацрта Aкционог плана за спровођење препорука Извештаjа Eвропске комисиjе (EK) за побољшање стања у правосуђу, борби против корупциjе и заштити основних права, коjи су регулисани преговарачким поглављем 23, ближи се краjу. Помоћник министра правде и шеф преговарачког тима за поглавље 23 Чедомир Бацковић изјавио jе за Танјуг да jе Нацрт акционог плана у великоj мери сачињен и да ће у првоj половини септембра бити послат EK на процену његове спроводљивости.
» детаљније «

________________________________________________

Ускоро сет закона за квалитетнију правну заштиту

11. 08. 2014.

Министар правде у Влади Републике Србије Никола Селаковић изјавио је да би Скупштина Србије ускоро требало да усвоји сет закона који ће грађанима обезбедити бржу, квалитетнију и доступнију правну заштиту.Селаковић је у интервјуу за агенцију Бета истакао да се до краја године очекује усвајање закона о бесплатној правној помоћи, заштити узбуњивача и о заштити права на суђење у разумном року.
» детаљније «

________________________________________________

Усвојени предлози измена закона о Високом савету судства и Државном већу тужилаца

08. 08. 2014.

Влада је усвојила предлоге закона о изменама и допунама Закона о Високом савету судства и закона о изменама и допунама Закона о Државном већу тужилаца, којима ће бити унапређена одговорност и транспарентност у раду, побољшан изборни процес и остварене значајне уштеде.

________________________________________________

Значајни резултати Министарства правде у области законодавства

07. 08. 2014.

Министар правде у Влади Републике Србије Никола Селаковић оценио је да је за првих сто дана рада то министарство постигло добре резултате на плану законодавства и нових правосудних професија, при чему је најавио низ нових корака у наредном периоду. За разлику од досадашњих активности на доношењу нових закона, у наредном периоду тежиште се пребацује на добру припрему за њихову примену, јер само на тај начин они могу дати добре резултате- изјавио је Селаковић. Он је подсетио на то да је Скупштина Србије, на предлог тог министарства, од краја априла усвојила сет од осам закона. Међу њима су, како је додао, четири потпуно нова законска решења – Закон о извршењу кривичних санкција, Закон о извршењу ванзаводских санкција и мера, Закон о правобранилаштву и Закон о мирном решавању спорова, а четири са изменама и допунама – Закон о ванпарничном поступку, Закон о извршењу и обезбеђењу, Закон о парничном поступку и Закон о кривичном поступку.Када су у питању правосудне професије, министар је подсетио на то да су прошле недеље, након више од 80 година, извршена прва именовања јавних бележника у Србији, са циљем да се успостави добар, стабилан и одржив систем јавног бележништва.

________________________________________________

Србиjи нeдoстaje 200 судиja

06. 08. 2014.

Судoвимa у Србиjи нeдoстaje oкo 200 судиja, a нajвeћи брoj, чaк oкo 160, нeдoстaje oснoвним судoвимa, изjaвиo je прeдсeдник Врхoвнoг кaсaциoнoг судa и Висoкoг сaвeтa судствa (ВШ) Дрaгoмир Mилojeвић. Кoликo судиja тaчнo нeдoстaje у кoм суду знaћe сe пoштo прeдсeдници судoвa дoстaвe ВСС aнaлизу стaњa прaвoсудних институциja нa чиjeм су чeлу.
» детаљније «

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42