СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Здравство

„Наказно тело не унаказује дух, али лепота душе краси тело.”
- Сенека

Измене и допуне статута Стоматолошке коморе Србије

27. 02. 2017.

Скупштина Стоматолошке коморе Србије донела је ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА Стоматолошке коморе Србије, који је објављен у „Сл, гл, РС“, бр. 13/17, од 24.02.2017. године, са применом од дана објављивања.

У Статуту Стоматолошке коморе Србије („Сл. гл. РС”, бр. 89/07, 85/08, 37/14, 19/15 и 107/15) додат је у члану 4. нови став 9. којим је прописано да Комора прославља крсну славу Свети свештеномученик Антипа.Промењен је број чланова Скупштине Коморе, тако да она сада има 120. чланова ( члан 25. став 1.), а у члану 26. брисани су ставови 1. и 2., а додати су нови којима је прописано да Веће запослених стоматолога у државним установама и Веће приватне праксе у Скупштини Коморе има равноправни број чланова, свако веће по 60 чланова, као и да Огранци Коморе у Скупштини имају равноправни број чланова, сваки по 30 чланова и то 15 чланова из Већа запослених стоматолога у државним установама и 15 чланова из Већа приватне праксе.

________________________________________________

Контроле здравства и током пролећа

23. 02. 2017.

Закључак Министарства здравља је да у болницама и домовима здравља у унутрашњости стање више није алармантно лоше, али још није престала пракса да петком по подне пут београдских клиника крећу каравани пацијената из свих делова Србије.
Лекарски тимови које је Министарство здравља формирало са задатком да у здравственим установама у унутрашњости Србије, препознају недостатке у лечењу и предложе мере побољшања, наставиће са ненајављеним посетама и током пролећа.
Ове контроле, започете средином октобра прошле године ниједног тренутка нису престале. Готово да више нема болнице или дома здравља до којих нису стигле „патроле” наших најбољих лекара. За ове контроле ангажовани су сви директори београдских клиничко-болничких центара, челници клиничких центара из Београда, Ниша, Новог Сада и Крагујевца четири државна секретара Министарства здравља, као и неки од најугледнијих професора медицинских факултета.

________________________________________________

Правилник о изменама и допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања

21. 02. 2017.

Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање донео је Правилник о изменама и допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, који је објављен у Сл. гл. РС, бр.11/17, од 17.02.2017. године, са ступањем на снагу 25.02.2017. године.

У Правилнику о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања (Сл. гл. РС, бр. 65/15, 71/15 – исправка, 104/15, 24/16, 57/16, 61/16 – исправка, 78/16, 89/16 и 101/16, у даљем тексту: Листа лекова), извршене су измене и допуне у Листи А, ( група A,С,G,J,L,N,R,S), Листи A1 ( група В,C,G,H,J,N,R,), Листи Б (група A,B,C,H,J,L,M,N,V), Листи Ц (група B,L) и Листи Д ( група B,D,J). Измене и допуне извршене су код 46 лекова и односе се на класификацију INN лека, заштићено име лека, фармацеутски облик лека, паковање и јачину лека, назив произвођача лека и цржаву производње лека, као и на индикационо подручје, док је са Листе лекова брисано 29. Лекова. У Листи лекова, у Листи Д, група D, после лека methoxsalen (N002485) додат је лек acitretin (N003905 и N003913) за лечење псоријазе.

________________________________________________

Договорени кораци у реконструкцији болница у Србији

17. 02. 2017.

Влада Србије и Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре су на првом састанку Координационог тела за реализацију пројеката, улагања у реконструкцију или изградњу клиничких здравствених центара, нагласили да ће се бавити конкретним задацима и њиховом реализацијом.
Постигнут је договор да представници установа у наредних десет дана припреме и прикупе сву документацију која је потребна за почетак грађевинских радова, као и коначну процену трошкова.
Наредни састанак Координационог тела биће одржан 28. фебруара, када ће бити утврђен почетак радова на сваком од појединачно одређених пројеката за седам здравствених установа у Србији (Универзитетска дечја клиника у Тиршовој, Клиника за гинекологију и акушерство у Вишеградској, КБЦ „Драгиша Мишовић”, Ургентни центар КЦС, Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње”, Клиника за неурохирургију КЦС и Одељење педијатрије КБЦ Земун).

________________________________________________

Електронски рецепти за лекове уместо папирних

17. 02. 2017.

Министарство здравља Србије најавило је да ће од маја ове године рецепти за лекове уместо папирних бити – електронски (е-рецепти). Нови рецепти ће за хроничне болеснике важити шест месеци, а здравство ће од њих на годишњем нивоу уштедети до два милиона евра. Рецепт ће се формирати код лекара, који га преписује пацијенту и остаће забележен у виртуелном систему названом „Изис”. Пацијент може да оде у апотеку и тамо се идентификује са својом здравственом књижицом преко е-идентификације, а на екрану код апотекара ће се видети рецепти који су на располагању за подизање лека. Апотеке које имају уговор са РФЗО биће укључене у нови систем, па ће пацијенти моћи лекове да подижу и у државним и у приватним апотекама, наводе у РФЗО.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42