СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Локална самоуправа

„Где недостаје људи, треба да сами будемо људи.”
- немачка

Помоћ општинама за брже озакоњење објеката

05. 12. 2016.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре саопштило је да ће пружити сву помоћ локалним самоуправама како би брже спровеле Закон о озакоњењу објеката. Процес озакоњења објеката биће завршен у мандату ове владе. За годину дана од усвајања поменутог акта донето је 37.850 решења и завршен попис 364.400 објеката. Како би се процес озакоњења убрзао, Министарство је локалним самоуправама одредило квоте колико решења треба да донесу, у складу са бројем становника и бројем нелегалних објеката. Такође, Министарство је дозволило локалним самоуправама да запосле укупно 1.046 људи који ће радити искључиво на пословима озакоњења како би те квоте испунили.

У претходном периоду управо мали број запослених у општинама, који поред озакоњења неретко раде и друге послове, показао као главна кочница у спровођењу Закона. Општине ће са новим радницима закључивати уговоре о привременим и повременим пословима и плаћати их из својих средстава, јер ће управо оне убирати додатне приходе од бржег спровођења озакоњења. Трошак уговора процењује се на приближно 1,3 милијарде динара, док ће једнократни приходи од такси за озакоњење бити вишеструко већи, односно 8,5 милијарди динара.

________________________________________________

За пројекте у здравству у Војводини 45,8 милиона динара

17. 11. 2016.

Управа за капитална улагања АП Војводине доделила је укупно 45.891.764 динара за финансирање и суфинансирање пројеката из области здравства за шест здравствених установа са територије Војводине, а уговори о додели средстава потписани су у Управној згради Клиничког центра Војводине.

________________________________________________

Утврђен Предлог одлуке о рефинансирању дуга АПВ

17. 11. 2016.

У циљу смањења трошкова задуживања, односно повећања фискалног потенцијала, влада АП Војводине утврдила је Предлог одлуке о задуживању ради рефинансирања дела јавног дуга покрајине и упутила га покрајинској скупштини на усвајање. На овај начин ће се, како је саопштено из Покрајинске владе, кроз јефтиније и повољније задуживање, обезбедити рефинансирање дела јавног дуга у износу од око четири милијарде динара. Примарни ефекти рефинансирања, односно задуживања по нижим каматним стопама, биће директне уштеде у покрајинском буџету од око 200 милиона динара.
» детаљније «

________________________________________________

Унапређење управљања људским ресурсима у градовима, општинама и градским општинама

16. 11. 2016.

У оквиру заједничког пројекта Европске Уније и Савета Европе “Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи” путем јавног позива одабрано је 20 градских и општинских управа за имплементацију пакета подршке: градови - Београд, Ниш, Нови Сад, Крагујевац, Панчево, Краљево, Смедерево, Зрењанин, Чачак, Ваљево, Лозница и Пирот, општине – Бач, Трстеник, Рашка, Сврљиг и Бујановац и београдске градске општине Савски венац и Стари град.

Савет Европе ће наставити да пружа подршку градовима, општинама и градским општинама у процесу јачања функције управљања људским ресурсима кроз дистрибуцију пакета, израду приручника за имплементацију садржаја пакета (модели одлука, правилници и друга релевантна документа) са примерима најбољих пракси.

________________________________________________

Рок за матичне књиге у е-облику до краја 2016.

26. 10. 2016.

Министарство за државу управу и локалну самоуправу саопштило је да локалне самоуправе имају рок до краја године да преведу матичне књиге у електронски облик и поручило да тај рок неће бити продужен. Поред преписа матичних књига у електронски облик приоритет је и тендер који је за информационо повезивање шест институција, а то су: МУП, Министарство државне управе – матичне књиге, Национална служба за запошљавање, Централни регистар обвезника социјалног осигурања, ПИО фонд и Пореска управа. Тендер је завршен и очекује се да ће увезивањем заживети Закон о општем управном поступку чија ће примена помоћи да људи када дођу на шалтер могу потребну документацију да добију истовремено. Приоритет је и увођење електронских плаћања односно плаћања картицом преко портала Е-управе.

________________________________________________

Већа улагања у АП Војводину

25. 10. 2016.

Влада Србије најавила је издвајање 1,9 милијарди динара за обнову стотину школа, вртића и других објеката у Војводини, при чему ће реализација тих пројеката почети одмах. О трошку државног буџета биће обновљена путна инфраструктура у Војводини, укључујући и 37 километара Фрушкогорског коридора, али и здравствене и установе културе попут Суботичког позоришта. Такође, најављено је доношење Закона о финансирању Војводине.

________________________________________________

За припрему инфраструктурних пројеката на локалу 80 милиона динара

12. 07. 2016.

Министарство привреде упутило је јавни позив локалним самоуправама за суфинансирање израде пројектно-техничке документације за инфраструктурне пројекте, а за ову подршку опредељено је 80 милиона динара. Реч је о пројектима којима се унапређује пословна инфраструктура (индустријске и пословне зоне, инкубатори и кластери), ревитализују браунфилд локације и развија саобраћајна и комунална инфраструктура. Министарство привреде ће у одређеном проценту, у зависности од развијености локалне самоуправе, суфинансирати укупне трошкове израде пројектно-техничке документације, док су градови и општине у обавези да финансирају преосталу вредност пројекта.
» детаљније «

________________________________________________

Размена података - обавеза локалних самоуправа

18. 05. 2016.

Министарство државне управе и локалне самоуправе саопштило је медијима да од 8. јуна грађани неће бити у обавези да државним органима достављају податке који већ постоје у службеним евиденцијама. Запослени у појединим локалним самоуправама већ размењују податке из службених евиденција. Од 8. јуна, када одредбе Закона о општем управном поступку које се односе на размену података ступи на снагу, то ће бити обавеза свих који раде у државној управи и локалној самоуправи.

________________________________________________

Објава Министарства спољних послова о ступању на снагу Европске оквирне конвенције о прекограничној сарадњи између територијалних заједница или власти

18. 04. 2016.

Објава Министарства спољних послова о ступању на снагу Европске оквирне конвенције о прекограничној сарадњи између територијалних заједница или власти сачињена у складу са одредбама Закона о закљућивању и извршавању међународних уговора (Сл.гл. РС, бр. 32/13) обавештава да Европска оквирна конвенција о прекограничној сарадњи између територијалних заједница или власти ступа на снагу за Републику Србију 16. јуна 2016.године. Ову европску оквирну конвенцију Народна скупштина Републике Србије усвојила је доношењем Закона о потврђивању Европске оквирне конвенције о прекограничној сарадњи између територијалних заједница или власти (Сл.гл. РС – Међународни уговори, бр. 2/16).

________________________________________________

Прописани услови за именовање енергетских менаџера у органима јединица локалне самоуправе

30. 03. 2016.

Правилником о условима за именовање енергетских менаџера у органима јединица локалне самоуправе уређују се ближи услови за именовање енергетских менаџера у органима јединица локалне самоуправе са више од 20.000 становника. Закон о ефикасном коришћењу енергије (Сл.гл. РС, бр. 25/13) у оквиру нормативног утемељења система енергетског менаџмента предвидео је да сваки обвезник система мора да именује потребан број енергетских менаџера и овласти министра надлежног за послове енергетике да пропише ближе услове за именовање енергетских менаџера.
» детаљније «

________________________________________________

Програм извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2016. годину

30. 03. 2016.

Уредбом о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2016. годину утврђена је врста и обим радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и друга инвестициона улагања као што су: контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта, комасација, уређење (ревитализација) пољских путева, набавка нове опреме за наводњавање, ископ бунара у функцији наводњавања, студијско-истраживачки радови, програми и пројекти и улагања у организацију стручних скупова или саветовања. Средства за остварење програмских активности планирана су у Буџету РС за 2016. годину а корисник средстава за радове на новим инвестиционим и другим улагањима на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта може да буде, између осталих и јединица локалне самоуправе, научноистраживачка организација и установа средњег и високог образовања.

________________________________________________

Увођење службеничког система и у покрајинама и локалној власти

01. 03. 2016.

Министарство државне управе и локалне самоуправе Владе Републике Србије саопштило је да Предлог закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе предвиђа увођење службеничког система по угледу на органе државне управе који на државном нивоу функционише од 2006. године. Предложена решења уводе низ новина, међу којима је Кадровски план који усваја скупштина општине или града са циљем да се обезбеди планирање кадрова и да се запошљавање ограничи на расположива средства у буџету. Новина је и увођење детаљног уређења конкурсних поступака у запошљавању и обавезе оцењивања службеника по прописима за државне службенике, будући да се тренутно само делимично уређује конкурсни поступак, а оцењивање је површно и ретко се примењује.
» детаљније «

________________________________________________

Објављена упутства за остваривање права запослених у јавном сектору на отпремнине и новчане накнаде

27. 02. 2016.

Министарство државне управе и локалне самоуправе објавило је упутства која се односе на поступак остваривања права запослених на отпремнине/новчане накнаде из буџета Републике Србије сходно одредбама Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Упутства, подељена на запослене у јединицама локалне самоуправе и за запослене у систему државних органа и јавних служби, имају за циљ олакшавање процеса спровођења рационализације код организационих облика који су обухваћени наведеним законом.
» детаљније «

________________________________________________

Уређено управљање отпадом на нов начин

25. 02. 2016.

Законом о изменама и допунама Закона о управљању отпадом (ступа на снагу 1.марта 2016.године) уређује се на измењен и нов начин положај јединица локалне самоуправе у погледу управљања појединим врстама отпада и финасирања управљања отпадом за чије је збрињавање и уклањање надлежна. Прописано је да скупштине две или више јединица локалне самоуправе на чијим територијама укупно живи најмање 250.000 становника доносе, по прибављеној сагласности министарства, а за територију аутономне покрајине надлежног органа аутономне покрајине, регионални план управљања отпадом, којим се дефинишу заједнички циљеви у управљању отпадом у складу са Стратегијом управљања отпадом.
» детаљније «

________________________________________________

Јавни позив локалним самоуправама за пријаву инфраструктурних пројеката

12. 02. 2016.

Министарство приврде је упутило је јавни позив локалним самоуправама за пријаву инфраструктурних пројеката који ће се у 2016. финансирати у оквиру Програма подршке унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно и Програма за подршку унапређења привредног амбијента у циљу привлачења инвестиција.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42