СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Локална самоуправа

„Где недостаје људи, треба да сами будемо људи.”
- немачка

Позив општинама да ажурније приступе легализацији

14. 01. 2016.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре упутило је позив локалним самоуправама да буду ажурније у озакоњењу нелегалних објеката. Према подацима Министарства приближно 700.000 власника није никада поднело захтеве за легализацију, док их је још толико поднело у претходном периоду. Куће оних који су без дозволе почели или наставили да граде након усвајања Закона о озакоњењу бесправно изграђених објеката, сигурно ће бити срушене, поручили су у Министарству.

________________________________________________

Јачање активне политике запошљавања у локалним самоуправама

09. 12. 2015.

Национална служба за запошљавање и 85 локалних самоуправа потписали су споразум о сарадњи у реализацији ИПА пројекта "Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим групама". Пројекат предвиђа да у простору који припада општинама и локалним самоуправама буду успостављени клубови за тражење посла, центри за информисање и професионално саветовање и самоуслужне радне станице. У наредном периоду, уз финансијску помоћ ЕУ, биће отворено 40 нових клубова за тражење посла, 10 центара за информисање и професионално саветовање и 80 самоуслужних радних станица. Овај пројекат Европска унија финансира са 6,5 милиона евра, а Национална служба за запошљавање (НСЗ) суфинансира са 3,5 милиона евра.

________________________________________________

Данас почела јавна расправа о Нацрту закона о финансирању локалне самоуправе

03. 12. 2015.

Министарство финансија позивало је све грађане као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта закона о финансирању локалне самоуправе и дају своје коментаре. Примедбе, предлози и сугестије на текст Нацрта могу се упутити у електронској форми на адресу ZOFLS@mfin.gov.rs . Јавна расправа ће трајати до 23. децембра 2015. године.На следећим линковима преузмите документа важна за јавну расправу:

-Јавни позив за учешће у јавној расправи

-Програм јавне расправе

-Образац учешћа у јавној расправи

-Нацрт закона о финансирању локалне самоуправе

-Образложење Нацрта закона о финансирању локалне самоуправе

________________________________________________

Усвојен Закон о озакоњењу објеката

01. 12. 2015.

Од 27. новембра текуће године поступак и начин озакоњења објеката уређују се новим Законом о озакоњењу објеката. Закон одређује који су објекти предмет озакоњења - то могу бити завршени, али и делимично завршени објекти. Незаконито изграђени објекти, изграђени на земљишту неповољном за грађење нису предмет озакоњења у складу са овим законом. Поступак озакоњења ће се спроводити код надлежног органа: министарства, органа АП или ЈЛС, зависно од тога ко је надлежан за давање дозволе за изградњу.
» детаљније «

________________________________________________

Јавне консултације на Смернице за употребу друштвених мрежа у органима државне управе, органима територијалне аутономије и јединицама локалне самоуправе

19. 11. 2015.

Ради унапређења комуникације државних органа са јавности израђене су Смернице за употребу друштвених мрежа у органима државне управе, органима територијалне аутономије и јединицама локалне самоуправе. Министарство државне управе и локалне самоуправе позвало је заинтересоване да дају коментаре и сугестије за унапређивање овог документа. У изради документа учествовали су представници Дирекције за е-управу Министарства државне управе и локалне самоуправе, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону и Канцеларије за европске интеграције.
» детаљније «

________________________________________________

Законско уређивање трошења средстава на локалном нивоу

17. 11. 2015.

Потпредседник Владе Републике Србије и министар државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички најавила је да ће ускоро почети јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о финансирању јединица локалне самоуправе. Министарка је изнела очекивање да ће тај правни акт бити усвојен у првом кварталу 2016. године. Потпредседник Владе је нагласила да је неопходно уредити систем у јединицама локалне самоуправе, пре свега по питању трошења средстава.
» детаљније «

________________________________________________

Обавештење Министарства државне управе и локалне самоуправе о достављању података у Регистар запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица

09. 11. 2015.

Законом о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава (Службени гласник РС, бр. 68/15 и79/2015 – исправка), који је ступио на снагу 8. августа 2015. године, утврђена је обавеза да корисници јавних средстава достављају прописане податке до десетог у месецу за претходни месец. У случају недостављања података у наведеном року прописане су последице непоступања, као и казнене одредбе.
» детаљније «

________________________________________________

Усвојен ребаланс буџета Војводине

07. 10. 2015.

Посланици Скупштине Војводине усвојили су ребаланс покрајинског буџета за 2015., којим је буџет АПВ смањен за 4,34 млрд. дин., тј. за 7%.

________________________________________________

Електронске грађевинске дозволе од јануара 2016. године

09. 07. 2015.

Потпредседник Владе Републике Србије и министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић саопштила је медијима да је Закон о планирању и изградњи пример реформског закона, не само по квалитету и брзини којом је донет, већ и по томе колико се ради на томе да он буде примењен у свакој локалној самоуправи.
» детаљније «

________________________________________________

Унапређивање стратешко планирање јединица локалне самоуправе

11. 05. 2015.

Потпредседник Владе Републике Србије и министар државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички разговарала је са делегацијом Европске комисије (ЕК) о унапређењу стратешког планирања на локалном нивоу. На тему подршке општинама и градовима у приступном периоду прикључивања Србије Европској унији, саговорници су се сложили да ће реформа јавне управе, посебно на локалном нивоу, имати за циљ и унапређење стратешког планирања, не само кроз ИПА подршку, већ и у ширем смислу, кроз укључивање невладиног сектора.
» детаљније «

________________________________________________

Бројне активности у области државне управе и локалне самоуправе

23. 04. 2015.

Министарство државне управе и локалне самоуправе Владе Републике Србије представило је најзначајније послове и законодавне активности обављене од 27. априла 2014. до 17. априла ове године. У саопштењу медијима се наводи да је, захваљујући веродостојном раду Министарства и успостављању капацитета и плана за спровођење свеобухватне реформе јавне управе, обезбеђена средњорочна секторска буџетска помоћ ЕУ од 80 милиона евра, која је намењена реформи јавне управе од 2016. до 2018. године.
» детаљније «

________________________________________________

За добру управу важан дијалог локалних власти са грађанима

01. 04. 2015.

Државни секретар Министарства државне управе и локалне самоуправе Владе Републике Србије Жељко Ожеговић саопштио је медијима да су отвореност и редован дијалог локалне самоуправе са грађанима и привредницима важни за развој доброг управљања, чему може допринети и оснивање локалних привредних савета.
» детаљније «

________________________________________________

Електронска грађевинска дозвола од 1. јануара наредне године

30. 03. 2015.

Потпредседник Владе Републике Србије и министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић оценила је данас да примена измењеног Закона о планирању и изградњи иде у добром смеру, и најавила да ће Закон о конверзији ући у јавну расправу ове недеље. Министарка је истакла да ће наредне године Србија имати и електронску грађевинску дозволу, и поновила да то није само потреба, већ и неопходан услов да би могло да се говори о добром пословном амбијенту.
» детаљније «

________________________________________________

Успостављање боље сарадње са локалним самоуправама

09. 03. 2015.

Потпредседник Владе Републике Србије и министар државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички саопштила је медијима да се у општинама остварују најважнији интереси грађана, уз напомену да ће приближно 70 одсто бенефиција на путу Србије ка ЕУ бити остварено управо на локалном нивоу. Министарка је оценила да је важно да републичка и локална власт сарађују како би се још више унапредио рад локалних институција. Забрана запошљавања је велика кочница за локалне самоуправе, указала је она и додала да постоји предлог да се одреди максимални број запослених, а не да буде линеарно смањење броја радника у јавној управи.

________________________________________________

Утврђивање Програма подстицаја за спровођење мера и активности за управљање миграцијама у јединицама локалне самоуправе

03. 03. 2015.

Уредба о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама локалне самоуправе, за 2015. годину, донесена на основу одредаба Закона о управљању миграцијама („Сл. гл. РС“, бр. 107/12), утврђује Програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама локалне самоуправе, за 2015. годину који је одштампан уз ову уредбу и њен је саставни део.Програм обухвата подстицаје, мере и активности, висину средстава за подстицај спровођења мера и активности у јединицама локалне самоуправе, критеријуме за њихову расподелу и критеријуме за учешће јединица локалне самоуправе у програму подстицаја. Наведени подстицај састоји се од финансирања планова које утврде надлежни органи јединице локалне самоуправе из буџета Републике Србије, под условима прописаним законом и у циљу реализације програма од посебног значаја за област управљања миграцијама у јединици локалне самоуправе. Поменуте мера члана представља скуп активности које јединица локалне самоуправе спроводи ради реализације утврђеног плана. Уредба Ступа на снагу 10. марта 2015. године.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42