СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Просвета

„Стећи знање исто је као ставити у џеп драги камен”
- монголска

Формирање одељења у основним и средњим школама

29. 08. 2016.

Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама прописује већ годинама исти број ученика, подсећају у Министарству просвете уочи почетка нове школске године. У одељењу не би требало да буде више од 30 ученика, али може да их буде и 15. Формирање мањих одељења, уз сагласност Министарства дозвољено је у вишенационалним срединама или у издвојеним одељењима где је немогуће да се окупи законски број ученика.

________________________________________________

Почињу радови на енергетској санацији школа

25. 07. 2016.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије саопштило је да је, у оквиру пројекта "Енергетска ефикасност у јавним зградама", потписан уговор о побољшању енергетске ефикасности у пет школа, чиме ће се унапредити и квалитет образовно-васпитног рада у тим установама. Вредност радова је 1.641.514,03 евра, уз уверење да ће до краја године све што је планирано бити и урађено.
» детаљније «

________________________________________________

Ускоро резултати конкурса - Унапређење квалитета наставе – развој кључних компетенција кроз мултидисциплинарни приступ

25. 07. 2016.

На конкурс Министарства просвете „Унапређење квалитета наставе – развој кључних компетенција кроз мултидисциплинарни приступ – Сарадњом до знања“ пријавио се велики број школа. Школе - 31 основна, 20 средњих школа и три мешовите показале су отвореност за примену новог начина рада и то не само што су изразиле вољу већ су и направиле своје акционе планове и уз све послове које доноси крај школске године, осмишљавале нове часове, нове начине рада како би својим ученицима од септембра пружиле ново искуство наставе. Комисија задужена за избор школа састала се и прегледала све пријаве а резултати ће ускоро бити објављени на сајту Министарства просвете.
» детаљније «

________________________________________________

Упис ученика распоређених у другом уписном кругу у средње школе

12. 07. 2016.

Обављен је упис ученика у средње школе у другом уписном кругу, при чему је за оне који нису распоређени у првом кругу остало укупно 9. 270 слободних места, у оквиру другог уписног круга. Након овог круга, остало је нераспоређено 99 ученика. Ученици који нису распоређени ни у првом ни у другом кругу подносе молбе окружној уписној комисији до 15. јула или у периоду од 22. до 25. августа за упис у трећем кругу. На сајту www.upis.mpn.gov.rs објављена су преостала слободна места у школама за упис ученика у трећем кругу.
» детаљније «

________________________________________________

Почело полагање пријемних испита на факултетима Универзитета у Београду

28. 06. 2016.

На факултетима Универзитета у Београду је у понедељак, 27.06.2016. године почело полагање пријемног испита и трајаће све до 3. јула, а прелиминарне листе факултети ће објавити 4. јула. Примедбе и жалбе кандидати могу да предају до 5. јула, коначне ранг – листе факултети су у обавези да објаве до 10. јула, док је упис будућих бруцоша предвиђен од 10. до 14. јула.

________________________________________________

Бесплатни уџбеници само за социјално угрожене

28. 06. 2016.

Министарство просвете Србије најавило је да ће у новој школској години обезбедити уџбенике – књиге за 50.000 корисника, тј. само за социјално угрожене, и уз доказ да су примаоци новчане помоћи. Буџет за бесплатне уџбенике од око 600.000.000 динара из касе Министарства просвете није се мењао у последње три године, али је драстично измењен начин расподеле књига. Од државе су их добијали сви ђаци од првог до четвртог разреда, до 2014. године, па и они из финансијски стабилних породица. Због мањкавости, та пракса је прошле године промењена – књиге су се набављале само за најугроженије, али и за ђаке из породица са ниским примањима. Да би се повећала праведност и онемогућиле злоупотребе, у складу са новим Законом о уџбеницима, критеријуми су сада пооштрени дотле да ресорно министарство уџбенике обезбеђује само за социјално угрожене основце.

________________________________________________

"Информатика и рачунарство" неће бити обавезни предмет

28. 06. 2016.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја саопштило је да Национални просветни савет није усвојио предлог ресорног министарства да „Информатика и рачунарство“ постане обавезни предмет у основној школи од ове школске године. Национални просветни савет је пак усвојио нове наставне програме за изборни предмет „Од играчке до рачунара“ и „Информатика и рачунарство“ у основној школи, за обавезни предмет „Рачунарство и информатика“ у гимназији и за први разред у средњим стручним школама.

________________________________________________

У фокусу реформи нове владе јавне службе образовања и здравства

28. 06. 2016.

Влада Србије најавила је да ће нова влада преместити фокус реформи на образовање и здравство. Када је реч о образовању, наглашено је да је неопходно направити везу између система образовања и економије, како би се млади научили да више раде. Србија ће са Светском банком реализовати програм за побољшање нивоа и степена образовања мале деце, променом начина похађања школица и обданишта. Од следеће године, како је најављено, издвајаће се новац за дуално образовање.

________________________________________________

Високошколске установе да обезбеде изводе из матичне књиге рођених и уверење о држављанству за нове студенте

28. 06. 2016.

Како су у већини високошколских установа у Републици Србији у току пријаве на конкурс за упис студената, Министарство државне управе и локалне самоуправе даје препоруку свим високошколским установама да као део конкурсне документације не траже и изводе из матичне књиге рођених и уверење о држављанству јер је 8. јуна ове године почела је примена одредаба чл. 9, 103. и 207. Закона о општем управном поступку, којима је регулисана размена података о чињеницама о којима се води службена евиденција, по службеној дужности. Ова обавеза органа је подигнута на ниво начела, тако да је странка ослобођена дужности прибављања оних података о којима службене евиденције воде органи јавне власти. Од грађана се могу захтевати само подаци који су неопходни за њихову идентификацију и документa који потврђују чињенице о којима се не води службена евиденција.
» детаљније «

________________________________________________

Усвојен Кодекс етичког понашања

24. 06. 2016.

Сенат Универзитета у Београду усвојио је Етички кодекс и Правилник којим се дефинише јасна процедура утврђивања плагијата и мере којима се кажњава неакадемско понашање, које, у зависности од прекршаја, могу бити и одузимање звања и посла. Етичка комисија може предложити да мере за повреду Кодекса буду изречене ментору, рецензенту и члановима комисије за писање извештаја о наставном и научноистраживачком раду. Недозвољен је сваки облик дискриминације, забрањена је свака врста узнемиравања међу члановима, а они су дужни и да буду непристрасни.

________________________________________________

Почео упис на факултете

23. 06. 2016.

Предајом докумената почео је упис на факултете у Србији. На седам државних универзитета о трошку државе, тј. републичког и покрајинског буџета, студираће 22.551 студент. Буџетске квоте готово су исте као прошлогодишње. Највише буџетских места је на Универзитету у Београду – 9.461, а најмање на Универзитету уметности у Београду – 284. Број самофинансирајућих студената одређују факултети у складу са акредитацијом.

________________________________________________

Информатика и рачунарство обавезни у основним школама?

13. 06. 2016.

Од септембра, старији ученици основних школа могли би да добију још један обавезни предмет – информатику и рачунарство, која је до сада била изборни предмет, а учила се и у оквиру техничко-инфоматичког образовања. Надлежни су се одлучили на тај корак после истраживања које показује да досадашњи начин учења информатике није био успешан. Од 1000 ученика осмих разреда из 56 школа – готово половина никада код куће није користила неки програм за учење, а две трећине није знало да одговори на питања из задатог теста.

________________________________________________

Анкетирање за изборни предмет у основним школама

10. 06. 2016.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја припремило је за школску 2016/17. годину јединствени анкетни лист у поступку одабира изборних предмета, као и јединствену методологију на основу које се формира листа понуђених предмета за сваки разред и сваку школу. Такође, у току школске 2016-17. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће обезбедити да заинтересовани ученици у Републици Србији имају могућност да уче језике и културу националних мањина, кроз различите облике ваннаставних активности, односно факултативну наставу, зимске и летње школе, радионице или друге облике рада.

________________________________________________

Представљени резултати рада Министарства просвете, науке и технолошког развоја

09. 06. 2016.

Mинистaрство прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja прeдстaвило je рeзултaтe рaдa Mинистaрствa у прeтхoднe двe гoдинe. Поред израде Закона о уџбеницима и новог информационог система Министарства посебно је истакнуто да је законом дефинисана цена вртића – 20% од економске цене. Конкретни ефекти ове мере родитељи могу да виде али недостаје Правилник који експлицитно каже како се рачуна цена вртића.
» детаљније «

________________________________________________

Бесплатни уџбеници и приручници за средње стручне школе

16. 05. 2016.

Министарство просвете саопштило је медијима да ће од нове школске године обезбедити све бесплатне уџбенике за ученике основних и средњих школа који потичу из социјално угрожених породица. Министарство ће, по први пут, набавити за школске библиотеке оне делове уџбеничког комплета за који се школа изјаснила да не мора сваки ученик да их купује, попут историјске читанке и географског атласа. Такође, биће обезбеђени приручници за средње стручне школе који недостају, како би били свима бесплатни и доступни у електронском облику. За бесплатне уџбенике у буџету Министарства предвиђено је 600 милиона динара, док је додатних 134 милиона динара опредељено крајем марта за обезбеђивање недостајућих уџбеника на језицима националних мањина.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42