СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Социјална заштита

„Не дозволи језику да грми, ако ти снага шапуће.”
- Сенека
21.05.2019.

Нови систем контроле запошњавања у јавном сектору од 1. јануара 2020.

Забрана запошљавања у јавном сектору, која је уведена крајем 2013, биће укинута 1. јануара 2020, од када ће систем запошљавања бити другачије организован. Ниједна јавна институција неће моћи да прими нове раднике ако кадровским планом за текућу годину то није предвиђено и ако за њих није обезбеђен новац из буџета. Пријем нових радника у државне институције тако ће бити под контролом. Нови систем контроле запошљавања биће конкретизован до јесени.

________________________________________________
20.05.2019.

Подршка Министарства рада развоју услуга социјалне заштите

Поводом обележавања јубилеја, десет година од пружања услуга социјалне заштите - Помоћ у кући за одрасла и старија лица и Дневни боравак за одрасле особе са телесним инвалидитетом и интелектуалним тешкоћама, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је истакао да Министарство снажно подржава развој услуга социјалне заштите у свим јединицама локалне самоуправе јер се институционалном збрињавању корисника треба прибећи као последњој опцији, односно тек онда када су исцрпљени сви други облици збрињавања.
Министарство подржава јединице локалне самоуправе чији је степен економске развијености испод републичког просека кроз наменске трансфере, али и кроз пројектна финансирања на конкурсима Министарства и то ће наставити у наредном периоду у складу са законским овлашћењима.
Циљ је да се систем унапреди и приближи стандарду најразвијенијих земаља Европе кроз прилагођавање система специфичним потребама припадника осетљивих категорија становништва, како би се у што већој мери оспособили за самосталан живот.

________________________________________________
15.05.2019.

Потписан Меморандум разумевању између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Универзитета Сингидунум

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и председник Универзитета Сингидунум потписали су Меморандум о разумевању ради успостављања стратешке сарадње у областима од заједничког интереса.
Циљ потписивања Меморандума је да се oмогући ангажовање студената Универзитета на пројектима Министарства, заједничко учествовање на домаћим и међународним донаторским програмима, међусобне консултације, као и остале домаће и међународне активности од заједничког интереса.
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је до сада потписало сличне Меморандуме са Универзитетом у Београду, Економским факултетом, Правним факултетом, Факултетом политичких наука и Факултетом организационих наука.

________________________________________________
14.05.2019.

Стимулације за запослене у Центрима за социјални рад

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања након одржаног састанка са директорима 47 центара за социјални рад из целе Србије најавио је стимулације за запослене у Центрима за социјални рад. Изнети су проблеми са којима се запослени у центрима суочавају у свакодневном раду и договорен најефикаснији начин рада на решавању текућих проблема и побољшање услова рада запослених.

________________________________________________
09.05.2019.

Сарадња Републике Србији са Словачком у циљу унапређења безбедности и здравља на раду

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања састао се са амбасадорком Словачке Републике у Србији у ради унапређивања међудржавне сарадње у области безбедности и здравља на раду.
Циљ „Twinning“ пројекта под називом „Подршка и унапређење безбедности и здравља на раду у Републици Србији” јесте припрема законског оквира за увођење посебног осигурања од повреда на раду и професионалних болести ради накнаде штете и јачање капацитета инспекције рада.
У оквиру пројекта стручњаци из Словачке Републике представиће њихов систем осигурања, Радној групи Србије, чији је задатак да припреми Нацрт закона осигурања од повреда на раду и професионалних болести ради накнаде штете.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42