СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Локална самоуправа

„Где недостаје људи, треба да сами будемо људи.”
- немачка

Oд марта обjедињени поступак издавања дозвола за градњу

06. 02. 2015.

Све општине и градови у Србиjи ће од 1. марта морати да примењуjу обjедињену процедуру издавања грађевинских дозвола, а до краjа 2015. и да уведу електронске дозволе, речено jе на представљању новог Закона о планирању и изградњи.
» детаљније «

________________________________________________

Од 1. марта грађевинске дозволе за мање од 30 дана

26. 01. 2015.

Потпредседник Владе Републике Србије и министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић саопштила је медијима да ће све локалне самоуправе од 1. марта морати да почну у потпуности да примењују Закон о планирању и изградњи и издају грађевинске дозволе у року краћем од месец дана.
» детаљније «

________________________________________________

Обезбедити већу аутономију у раду локалних самоуправа

20. 10. 2014.

Потпредседник Владе Републике Србије и министар државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички посетила је Сремски управни округ у оквиру акције караван окрузима, коју је то министарство покренуло у циљу унапређења сарадње централне и локалних власти и проналажења решења за проблеме у раду локалних самоуправа.
» детаљније «

________________________________________________

Продужење рока за упис права јавне својине

02. 10. 2014.

Потпредседник Владе Републике Србије и министар државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички представила је у Скупштини Србије измене Закона о јавној својини, које предвиђају продужетак рока за упис права јавне својине аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе са три на пет година. Удовички је оценила да померање тих рокова даје времена како јединицама локалне самоуправе и јавним предузећима која још нису поднела захтеве да то учине, тако и Влади да свеобухватно истражи зашто је тај процес до сада текао тако споро.
» детаљније «

________________________________________________

Локалне самоуправе важне за процес придруживања ЕУ

26. 09. 2014.

Министар без портфеља у Влади Републике Србије задужен за европске интеграције Јадранка Јоксимовић изјавила је да Србија до 2020. године може да буде спремна за чланство у ЕУ, при чему би у наредне три до четири године требало да усагласи своје законодавство са европским стандардима.
» детаљније «

________________________________________________

Ограничавање раста запошљавања у локалним самоуправама

08. 09. 2014.

Потпредседник Владе Републике Србије и министар државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички изјавила је медијима да новим прописима треба ограничити раст запошљавања у локалним самоуправама, али и омогућити боље попуњавање радних места тамо где је то заиста неопходно.
» детаљније «

________________________________________________

За 24 општине 30 милиона помоћи из ИПА фондова

12. 08. 2014.

Eврoпскa униja oбeзбeдилa je 30 милиoнa eврa бeспoврaтнe пoмoћи из прeтприступних ИПA фoндoвa зa сaнирaњe пoслeдицa пoплaвa у 24 oпштинe, a спoрaзум o oдoбрaвaњу срeдстaвa пoтписaћe данас у Oбрeнoвцу шeф Дeлeгaциje EУ у Србиjи Majкл Дeвeнпoрт и министaркa бeз пoртфeљa зaдужeнa зa eврoпскe интeгрaциje Jaдрaнкa Joксимoвић.

Eврoпскa униja oбeзбeдилa je тa срeдствa кaкo би штo прe пoчeлa oбнoвa шкoлa, дeчjих вртићa, кућa, стaмбeних згрaдa, дoмoвa здрaвљa oштeћeних у пoплaвaмa, нaвoди сe у сaoпштeњу EУ инфo.

Зa oбнoву jaвних устaнoвa бићe издвojeнo 14 милиoнa eврa, зa чишћeњe и oбнoву привaтних стaмбeних кућa oсaм милиoнa eврa, a истo тoликo и зa пoдршку пoнoвнoм пoкрeтaњу пoљoприврeднe прoизвoдњe.

Гимнaзиja у Oбрeнoвцу, гдe ћe бити oдржaнa свeчaнoст пoтписивaњa, jeднa je oд устaнoвa кoja ћe бити oбнoвљeнa тим срeдствимa (214.500 eврa).

Прojeктe oбнoвe спрoвoдићe oргaнизaциje Уjeдињeних нaциja - УНOПС (Кaнцeлaриja УН зa прojeктнe услугe) и ФAO (Oргaнизaциja УН зa пoљoприврeду и хрaну), кao и три вeликe нeвлaдинe oргaнизaциje (ASB-Arbeiter Samariter Bund, DRC-Danish Refugee Council - Danski savet za izbeglice и HELP- нeмaчкa oргaнизaциja зa пружaњe пoмoћи у oбнoви и изгрaдњи пoплaвљeних пoдручja).

Угoвoр ћe бити пoтписaн у гимнaзиjи у Oбрeнoвцу.

________________________________________________

Доноси се и Закон о раду функционера у покрајинама и локалу

30. 07. 2014.

Нацрт Закона о раду запослених у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ће до краја августа бити достављен Влади на разматрање, а затим ће ићи у републичку скупштину на усвајање, најавила је министар државне управе и локалне самоуправе, Кори Удовички.
» детаљније «

________________________________________________

Почиње „Караван окрузима“

25. 07. 2014.

Потпредседница Владе и министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички, посетиће данас, 25. јула 2014. године, Расински и Рашки округ, када ће разговарати са градоначелницима, председницима општина и начелницима тих округа о начину на који Министарство може да помогне да се послови у ЈЛС лакше и ефикасније обављају.
» детаљније «

________________________________________________

Увођење програмског буџетирања на локалном нивоу

30. 06. 2014.

Министарство државне управе и локалне самоуправе најавило је да ће од наредне године заживети програмско буџетирање на нивоу јединица локалне самоуправе. Програмско буџетирање, како је наведено, значи да челници локалних самоуправа више неће моћи да планирају буџет по ставкама као што су плате и материјални трошкови, већ ће морати да планирају и неке друге активности, попут унапређења система заштите од поплава, за шта ће бити неопходно да по ставкама прецизирају потребна средства. Програмски буџет није само начин на који се буџет презентује, већ и начин на који доносиоци одлука планирају и управљају јавним финансијама у намери остваривања развојних циљева, истакнуто је у Министарству.

________________________________________________

У припреми Закон о финансирању општина

27. 06. 2014.

Према саопштењу из Министарства финансија до краја јула ће бити бити готов нацрт Закона о финансирању локалних самоуправа, који ће бити усвојен у септембру или октобру. Овим законом ће бити уведена јасна правила и предвидивост у расподели прихода, тако да ће свака општина на основу параметара знати на колики трансфер новца од државе може да рачуна. Нови модел финансирања општина који ће бити регулисан овим законом унапредиће ефикасност коришћења јавних прихода.

________________________________________________

За развој општина на југу Србије 24,6 милиона евра

26. 06. 2014.

Министар без портфеља у Влади Републике Србије задужен за европске интеграције Јадранка Јоксимовић потписала је са представницима Владе Швајцарске и страних мисија уговор о додели 24,6 милиона евра за пројекте у 34 општине у југоисточној и југозападној Србији.

________________________________________________

Располагање непокретностима у својини Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање

01. 04. 2014.

Прaвилник о располагању непокретностима Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (Службени гласник РС бр. 33 од 24.3.2014. године) који утвђује врстe нeпoкрeтнoсти Рeпубличкoг фoндa зa пeнзиjскo и инвaлидскo oсигурaњe, услoве, нaчин и пoступaк рaспoлaгaњa тим нeпoкрeтнoстимa ступа на снагу 1.априла 2014. године.
» детаљније «

________________________________________________

Утврђен регионални просторни план за подручје четири округа

26. 03. 2014.

Влада Републике Србије донела је Уредбу којом се утврђује Регионални просторни план за подручје Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског округа.
» детаљније «

________________________________________________

Суфинансирање израде урбанистичких планова у 14 општина у Србији

19. 03. 2014.

Министар грађевинарства и урбанизма у Влади Републике Србије Велимир Илић потписао је уговоре са представницима 14 општина у Србији, чији су пројекти изабрани на конкурсу за суфинансирање израде урбанистичких планова, а њихова укупна вредност износи 21,5 милиона динара.
» детаљније «

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42