СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Просвета

„Стећи знање исто је као ставити у џеп драги камен”
- монголска

Појачана контрола превозника током школских екскурзија

16. 05. 2016.

Управа саобраћајне полиције најавила је да ће у наредном периоду обављати контролу аутобуса и возача који ученике основних и средњих школа возе на екскурзије. Управа је упутила позив директорима школа да благовремено, а најкасније 48 часова пре отпочињања екскурзије, обавесте надлежну организациону јединицу МУП-а о планираним екскурзијама, а нарочито о превознику, месту и времену поласка и броју аутобуса, како би саобраћајна полиција могла да испланира и реализује контролу возила и возача пре отпочињања превоза. Контролисаће се прописана документација за возила и возаче, техничка исправност аутобуса, алкохолисаност возача, као и поштовање прописа о радном времену возача и коришћење прописаних одмора и пауза.

________________________________________________

Објављен план уписа у средње школе

16. 05. 2016.

Министарство просвете објавило је план за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2016/2017. годину, за школе чији је оснивач Република Србија, Аутономна

Покрајина или јединица локалне самоуправе. Календар плана уписа преузмите овде.

________________________________________________

Објављен Каталог уџбеника које су школе бирале за наредне три године

11. 05. 2016.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је Каталог уџбеника који ће се у основним школама користити од школске 2016/2017. до 2018/2019. године. Каталог погледајте овде.

________________________________________________

Неопходна реформа образовања

28. 04. 2016.

Реформа образовања кључни је услов да се покрене економија, саопштило је медијима Министарство финансија. Наведено је да транзиција није само прелазак из нетржишне ка тржишној економији, већ да она подразумева и трансформацију у свим областима због чега су реформе у образовању неопходне. Говорећи о проблемима у образовном систему Србије, представници Министарства су навели да би, између осталог, требало решавати и неодрживу ситуацију према којој у појединим деловима земље има превише или, с друге стране, премало ђака. Да би се тај проблем решио потребно је да се избалансира учешће приватног и јавног сектора у образовном систему, јер је тренутно превише притиска на јавном буџету, а недовољно на приватним изворима.

________________________________________________

Наредне године 14.750 уписних места за студенте основних студија Универзитета у Београду

28. 04. 2016.

У школску 2016/2017. годину биће уписано 14.750 студената на основне академске студије, а планирано је да њих 9.456 буде уписано на терет буџета. За мастер академске студије планирано је да у октобру буде 9.250 места, од којих ће 4.500 бити финансирано из буџета. Планирано је и да у наредној години буде уписано 1.895 студената докторских студија, а за њих буде одобрено 725 буџетских места.

________________________________________________

Кaтaлoг уџбeникa за oснoвнe шкoлe у наредне две године

28. 04. 2016.

Mинистaрствo прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja oбjaвилo je прeлиминaрнe рeзултaтe избoрa уџбeникa зa oснoвнe шкoлe. Рeч je o уџбeницимa кojи ћe сe кoристити oд шкoлскe 2016/2017. дo 2018/2019. гoдинe. Прелиминарни каталог погледајте овде. Избор уџбеника за предмет страни језик и за други страни језик погледајте овде.

________________________________________________

Тајност података у тестовима завршног испита на крају основног образовања

21. 04. 2016.

Министар просвете, науке и технолошког развоја донео је Одлуку о тајности података у тестовима завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2015/2016. годину.

У складу са наведеном Одлуком, тестови завршног испита биће означени ознаком степена тајности „интерно“ а рок тајности је одређен за сваки предмет појединачно. Одлуку можете преузети овде.

________________________________________________

Унапређивање јавно-приватног партнерства образовних установа и привреде

21. 04. 2016.

Jавно-приватно партнерство кључно је у сарадњи школа и привреде, због чега је неопходно донети нову законску регулативу за ову област, саопштило је медијима Министарство просвете. Компаније које сарађују са образовним установама требало би да имају дугорочне планове који ће се односити на школу у целини, а не само на одређене образовне профиле, чиме ће допринети унапређењу целокупног образовања, речено је у Министарству.

________________________________________________

Ускоро нови Национални оквир квалификација

18. 04. 2016.

У наредних неколико месеци биће завршен нови Национални оквир квалификација, најавило је Министарство просвете. У израду оквира квалификација укључене су школе, ресорна министарства, привреда и Национална служба за запошљавање. Циљ је успостављање јединственог – интегралног националног оквира квалификација у Србији којим би били обухваћени сви нивои и врсте квалификација. На тај начин би се омогућила интеграција и координација постојећих система квалификација у Србији (нпр.систем квалификација високог образовања, систем квалификација средњег стручног образовања и други системи).

________________________________________________

Борба против корупције у просвети

14. 04. 2016.

На иницијативу Министарства просвете, Агенција за борбу против корупције организовала је координациони састанак државних органа на тему корупције у просвети. Министарство се обратило Агенцији тражећи стручну помоћ у борби против корупције јер се приликом имплементације Закона о уџбеницима показало да је овај проблем нешто што превазилази деловање само једног ресора. Министарство је обавестило учеснике скупа о покушајима опструкције спровођења законских одредби. С обзиром на озбиљност притисака са којима се Министарство суочава и на важност да се ова област уреди, закључено је да решавање проблема у поступку избора уџбеника захтева синхронизовано деловање свих надлежних државних органа. Договорено је да се формира радна група која ће анализирати слабе тачке у систему које повећавају интензитет ризика корупције у овој области и дефинисати одговарајућа решења.

________________________________________________

Линеарни модел финансирања за праведније образовање

30. 03. 2016.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја саопштило је медијима да би нови закон о високом образовању требало да предвиди и нови начин финансирања овог вида образовања, како би систем школовања био праведнији. Наведен је да је потребно увести линеарни модел финансирања који би у обзир узео и социо-економски статус студената. На основу тог модела студент ће добијати удео из буџета у складу са уложеним трудом, сакупљеним бодовима, показаним резултатима и социјалним статусом.

________________________________________________

Потписан Меморандум о сарадњи у развоју дуалног образовања

10. 02. 2016.

Меморандум о сарадњи у развоју дуалног образовања у средњем стручном образовању у Србији (уз школу и обавезна пракса) потписали су 8.2.2016. у Београду представници ЕУ, Привредне коморе Аустрије, Министарства просвете и науке и ПКС. У Србији ће се примењивати модел по узору на Аустрију. Земље које имају дуално образовање имају незапосленост младих мању за чак две трећине.
» детаљније «

________________________________________________

Данас је Савиндан – школска слава

27. 01. 2016.

Школе у Србији обележавају данас Светог Саву, Дан духовности и школску славу, у част првог српског архиепископа и просветитеља. Школска слава се прославља радно, а у вечерњим часовима, биће одржана и традиционална Светосавска академија.

Празник Светог Саве је установљен за школску славу 2. јануара 1840. године, на предлог Атанасија Николића, ректора Лицеја из Крагујевца. У одлуци тадашњег Попечитељског просвештенија, представници државне и црквене власти прописали су да се „Свети Сава проглашава за патрона свих наших школа и да се од тада има у свим школама најсвечаније прослављати”.

Осим ђака и наставника и сточари и многе врсте занатлија су Светог Саву сматрале својим патроном и узимале његов дан за еснафску славу (ужари, мутавџије, опанчари, обућари...).

________________________________________________

Неопходан консензус за промене у високом образовању

20. 01. 2016.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја саопштило је медијима да је главни циљ доношења новог закона о високом образовању унапређење стања у овој области, уз напомену да у радним групама о неким битним питањима и даље нема консензуса. На завршном састанку радних група за израду модела поменутог законског решења није постигнута сагласност о две најважније теме - кадровима и финансирању. У Министарству наводе да се већина чланова радних група залаже за већу интеграцију универзитета, док су сами чланови радне групе за финансирање високог образовања били за то да носиоци делатности и даље буду факултети.

________________________________________________

Пoслaници изглaсaли jeднoкрaтну пoмoћ зa запослене у просвети

17. 11. 2015.

Зaпoслeни у oснoвнoм и срeдњeм oбрaзoвaњу, вишeм и висoкoм oбрaзoвaњу, прeдшкoлским устaнoвaмa и учeничкoм стaндaрду дoбићe 7.000 динaрa jeднoкрaтнe пoмoћи, прeдвиђeнo je дoпунaмa Зaкoнa o буџeту зa 2015. гoдину кoje je усвojилa Скупштинa Србиje. Запослени у просвети помоћ ће, према најавама из Владе Србије, добити крajeм новембра или пoчeткoм децембра.
» детаљније «

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42