КОЕФИЦИЈЕНТ РАСТА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2018. ГОДИНИ

(Ажурирано 14.6.2018)

Месец у 2018.

Коефицијенти

Службени
гласник РС

У месецу према претходном месецу

Годишња инфлација

Јануар

0,003

0,019

14/18

Фебруар

0,003

0,015

19/18

Март

0,001

0,016

29/18

Април

0,004

0,011

37/18

Мај

0,006

0,021

45/18

Подаци за АП Косово и Метохију нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно) јер РЗС од 1999. године не располаже овим подацима.

* Следећи податак о расту потрошачких цена за месец јун 2018. године, објавиће се 12.7.2018. године.