НОМИНАЛНИ ИЗНОСИ права на финансијску подршку породици са
децом и цензусима за остваривање права на ДЕЧИЈИ ДОДАТАК
 
(Решење Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, бр. 
službeno/2018-12 од 15.6.2018)

 (Ажурирано 20.6.2018)

 

I.

Номинални износи права

Редован

износ

Увећан

износ

1.

РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК од 1.4.2018. до 30.9.2018. године

 

 

–

за прво дете – једнократно

39.898,24

 

–

За друго дете – 156.017,25 у 24 рате

 6.500,72

 

–

за треће дете – 280.818,19 у 24 рате

11.700,76

 

–

за четврто дете – 374.420,29 у 24 рате

15.600,85

 

2.

ДЕЧИЈИ ДОДАТАК од 1.4.2018. до 30.9.2018. године

 

 

–

(за прво, друго, треће и четврто дете)

2.788,56

3.625,13

3.

НОВЧАНА ПОМОЋ МАЈКАМА ИЗБЕГЛИЦАМА за март 2018.

10.237,65

 

II.

ЦЕНЗУС за остваривање права на дечији додатак за мај 2018.

 

 

А)

Цензус за остварене приходе у складу са чл. 19. и 20. Закона

8.751,90

10.502,28

Б)

Цензус за остварене приходе од пољопривреде

 

 

–

Члан 19. став 1. тачка 1) Закона

2,84

3,40

–

Члан 19. став 1. тачка 2) Закона

6,62

7,94

1) Право из тачке 1) и 2) усклађују се два пута годишње са шестомесечним индексом потрошачких цена у РС и то: 1. априла и 1. октобра, а право из тачке 3) утврђује се: – новчана помоћ мајкама избеглицама месечно у износу од 15% просечне зараде у Републици Србији, а цензус за остваривање права на дечији додатак  усклађује се месечно са индексом потрошачких цена у РС.