КОЕФИЦИЈЕНТ за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова (чл. 32. Закона о становању)

(Ажурирано 27.9.2018. године)

 

 Период

Коефицијент

Службени гласник РС

Јануарјун 2017.

0,209862

13/17

Јулдецембар 2017.

0,210076

75/17

Јануарјун 2018.

0,217848

10/18

Јул-децембар 2018

0,220237

68/18