СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


27.09.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Oбјављена су следећа службена гласила:
- Службени гласник РС – Просветни гласник, број 14 од 26.9.2019. и
- Службени лист АП Војводине, број 40 од 18.9.2019. године.

Објављени су Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, као и Нацрт закона о изменама и допунама Закона порезу на добит правних лица.
На сајту Министарства финансија објављени су Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, као и Нацрт закона о изменама и допунама Закона порезу на добит правних лица.
Сугестије и примедбе могу да се доставе Министарству финансија - Сектор за фискални систем, путем електронске поште на адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs .најкасније до 6. октобра 2019. године, до 15,30 сати.

Нова конта у Контном плану за буџетски систем
Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски допуњен је новим субаналитичким контима на којима ће се од 3.10.2019. године евидентирати боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе, и новчане казне у фиксном износу, на основу прекршајног налога по Закону о заштити података о личности. Измењен је и опис субаналитичког конта на ком се евидентирају приходи установа социјалне заштите који се остварују по основу учешћа корисника, односно сродника у цени услуге.

Измене у платном промету у оквиру консолидованог рачуна трезора
Изменом Правилника о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора, која ступа на снагу 3.10.201. године, корисници јавних средстава Управи за трезор више не подносе налог за пренос на терет трасата за наплату чекова, ближе су дефинисани посебни корисници јавних средства којима не може да се врши пренос средстава од стране трећих лица на подрачуне отворене код Управе за трезор, уз рекламацију везану за Захтев за повраћај или прекњижење погрешно извршеног платног налога пружалац платних услуга више не може да доставља копију налога уплатиоца као доказ о насталој грешци, и промењен је начин поступања у случају када Управа погрешно изврши трансфер одобрења у корист подрачуна, односно рачуна који се воде у Управи или код других пружаоца платних услуга.
Детаљније у Буџетском рачуноводству 20/19.

Нови рачуни за уплату јавних прихода
Изменом Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна, које су у примени од 3.10.2019. године, допуњен је План рачуна за уплату јавних прихода рачуном на који ће се уплаћивати боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе, као и рачуном за уплату новчаних казни у фиксном износу на основу прекршајног налога по Закону о заштити података о личности. Прописана је и обавеза корисницима буџетских средстава да свакодневно врше пренос средства са рачуна за обједињену наплату јавних прихода на рачуне за уплату јавних прихода, а у случају да не изврше пренос, распоред средства ће извршити Управа за трезор.
Детаљније у Буџетском рачуноводству бр. 20/19.

ВЕСТИ


Инструкција о начину на који органи врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара у електронском облику
Министар државне управе и локалне самоуправе донео је 8. августа 2019. године Правилник о начину на који органи врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара у електронском облику, а који су неопходни за одлучивање у управнопм постуку.
Инструкцијa за примену Правилника има за циљ да се усмери начин поступања овлашћених службених лица у државним органима и организацијама, органима и организацијама аутономне покрајине, органима и организацијама јединица локалне самоуправе, установама, јавним предузећима, посебним органима преко којих се остварује регулаторна функција и правним и физичким лицима којима су поверена јавна када врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара и евиденција у електронском облику, а који су неопходни за одлучивање у управном поступку.
Инструкција се односи на период док надлежни орган, односно Канцеларија за информационе технологије и електронску управу не успостави модул на Порталу еУправа који омогућава одабир Начина коришћења података у поступку и подношење електронског захтева за приступ подацима из регистра у електронском облику.

Kонкурс за суфинансирање пројеката за промовисање културе и уметности Републике Србије у иностранству у дигиталном формату, као и формулар за пријаву.
Министарство културе и информисања расписалo је Конкурс за суфинансирање пројеката за промовисање културе и уметности Републике Србије у иностранству у дигиталном формату.
Конкурс траје до 25.10.2019. године.
Више о праву учешћа, критеријумима учешћа и вредновања пројекта можете прочитати овде.

________________________________________________
26.09.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Oбјављена су следећа службена гласила:
- Службени гласник РС, број 68 од 25.9.2019,
- Службени лист Града Новог Сада, број 44 од 18.9.2019. и
- Службени лист Града Новог Сада, број 45 од 19.9.2019. године.

ВЕСТИ


Одржан округли сто у оквиру јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о територијалној организацији
Министарство државне управе и локалне самоуправе и СКГО одржали су округли сто у оквиру јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о територијалној организацији којем је присуствовало око 30 представника локалних самоуправа.
Истакнута је потреба за изменом и допуном овог закона који уређује територијалну организацију Републике Србије, општина и градова, називе насељених места и катастерских општина, јер важећи закон не одговара реалном стању.
На измени овог закона ради посебна радна група коју чине, поред представника Министарства, и представници СКГО, Кабинета председнице Владе Србије, Републичког геодетског завода, Републичког завода за статистику и других државних органа.
Јавна расправа о Нацрту овог закона траје до 30. септембра.

Инструкција о начину на који органи врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара у електронском облику
Министар државне управе и локалне самоуправе донео је 8. августа 2019. године Правилник о начину на који органи врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара у електронском облику, а који су неопходни за одлучивање у управнопм постуку.
Инструкцијa за примену Правилника има за циљ да се усмери начин поступања овлашћених службених лица у државним органима и организацијама, органима и организацијама аутономне покрајине, органима и организацијама јединица локалне самоуправе, установама, јавним предузећима, посебним органима преко којих се остварује регулаторна функција и правним и физичким лицима којима су поверена јавна када врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара и евиденција у електронском облику, а који су неопходни за одлучивање у управном поступку.
Инструкција се односи на период док надлежни орган, односно Канцеларија за информационе технологије и електронску управу не успостави модул на Порталу еУправа који омогућава одабир Начина коришћења података у поступку и подношење електронског захтева за приступ подацима из регистра у електронском облику.

Kонкурс за суфинансирање пројеката за промовисање културе и уметности Републике Србије у иностранству у дигиталном формату, као и формулар за пријаву.
Министарство културе и информисања расписалo је Конкурс за суфинансирање пројеката за промовисање културе и уметности Републике Србије у иностранству у дигиталном формату.
Конкурс траје до 25.10.2019. године.
Више о праву учешћа, критеријумима учешћа и вредновања пројекта можете прочитати овде.

________________________________________________
25.09.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас нема новообјављених службених гласила.

ВЕСТИ


Просечна зараде за јул 2019. године износи 55.042 динара нето
Републички завод за статистику Србије објавио је податке о просечним зарадама по запосленом за јул 2019. године који износе 76.056 динара, тј. 55.042 динарa без пореза и доприноса. Индекс просечне зараде за месец јул 2019. године у односу на претходни месец износи 103,0; индекс просечне зараде без пореза и доприноса у односу на претходни месец износи 102,8. Просечна зарада за август 2019. године биће објављена 25. октобра 2019. године.

________________________________________________
24.09.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас нема новообјављених службених гласила.

ВЕСТИ


Отворена 24. конференција ICARUS-а
Министарство културе и информисања Владе Републике Србије саопштило је да је синоћ почела 24. конференција ICARUS-а, међународног удружења које окупља више од 180 архивских, универзитетских, научноистраживачких и библиотечких институција из читаве Европе.
Oвогодишњи скуп jе на тему „Архиви и архивско истраживање у дигиталном окружењу“,
Током скупа биће предстaвљена делатност ове организације и њених чланова на пројектима у области дигиталне обраде, заштите и презентације архивске грађе, који се делом реализују у оквиру програма Европске комисије, између осталих Horizon 2020 и Creative Europe.
Организатор конференције је Филозофски факултет у Београду у сарадњи са Историјским архивом Београда, а трајаће до 25. септембра на више локација у Београду.

Фестивал документарног филма „Европска сарадња: филмска прича“
Министарство за европске интеграције Владе Републике Србије саопштило је да ће тродневни фестивал документарног филма „Европска сарадња: филмска прича“, бити одржан у Центру за културу „Влада Дивљан“, од 25. до 27. септембра, поводом Дана европске територијалне сарадње.
Филмови ће бити приказивани у термину од 20 часова, а улаз на све пројекције је слободан.
Спровођење ових пројеката доприноси јачању и развоју локалних заједница и пограничних региона наше земље у важним секторима: инфраструктури, здравству, образовању, научно-технолошком развоју, привреди, туризму, заштити животне средине и посебно култури, наводи се у саопштењу.

________________________________________________
23.09.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

- Oбјављен je „Службени гласник РС", број 67 од 20.9.2019. године.

ВЕСТИ


Студентима уписаним по старом програму још две године за дипломирање
Законом о изменама Закона о високом образовању („Службени гласник РС" број 67/2019) који је ступио на снагу 21.9.2019, продужава се рок за завршетак студија за две године, и то за студенте уписане на основне студије и на студије на вишим школама до 10. септембра 2005. године, студенте уписане на интегрисане студије из поља медицинских наука, студенте уписане на магистарске студије до 10. септембра 2005. године, као и за кандидате који су пријавили докторску дисертацију до 10. септембра 2005. године, односно студенте који су уписали докторске студије по прописима који су важили до тог датума. Самосталне високошколске установе усагласиће своје опште акте у складу са Законом у року од три месеца од дана ступања на снагу Закона.

Усвојен Предлог закона о јавним набавкама
Влада Републике Србије утврдила је на данашњој седници Предлог закона о јавним набавкама како би се обезбедила усаглашеност са правним тековинама Европске уније у овој области, благовремено, пре приступања наше земље ЕУ.
Ефекти примене овог закона огледаће се, пре свега, у ефикаснијем спровођењу поступака јавних набавки, смањењу трошкова и административних процедура, заштити малих и средњих предузећа од негативних последица централизације јавних набавки, као и ефикаснијој заштити права у току саме процедуре.
Предложена решења имају за циљ спречавање коруптивног понашања, бољу конкурентност и потпуно отворено оглашавање у поступку јавне набавке.
Привредним субјектима ће се новим законом указивати на пословне прилике и омогућити проширивање базе уговарача на локалном, регионалном, националном и међународном нивоу, што ће у великој мери утицати и на развој тржишта.
Посебан акценат стављен је на борбу против корупције – повећањем транспарентности и старањем о томе да привредни субјекти, јавност, медији и други учесници, буду обавештени о могућностима за доделу уговора, као и о понуђачима којима су уговори додељени.
Новим законом предвиђено је и бесплатно објављивање свих огласа о јавним набавкама на Порталу за јавне набавке, чиме се додатно обезбеђује транспарентност поступка.

________________________________________________
20.09.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени лист Града Београда”, брoj 77 од 3.9.2019. и
- „Службени лист Града Београда”, брoj 78 од 6.9.2019. године.

ВЕСТИ


Унапређење квалитета предшколског васпитања
Министар просвете, науке и технолошког развоја у Влади Републике Србије је, отварајући конференцију „Велики људи од малих ногу“ подсетио да је Министарство покренуло овај велики системски Пројекат инклузивног предшколског васпитања и образовања у циљу унапређење доступности, квалитета и услова предшколског васпитања и образовања за сву децу од рођења до 6,5 година, а нарочито за малишане из друштвено осетљивих група.
На конференцији су уручени уговори о додели грантова за 20 локалних самоуправа: Алексинац, Варварин, Вождовац, Владичин Хан, Власотинце, Зрењанин, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Лебане, Лесковац, Мерошина, Нови Сад, Палилула, Прокупље, Смедерево, Сремска Митровица, Чукарица, Шабац и Шид. Вредност сваког гранта износи приближно 4.500.000 динара, и подразумева обавезу суфинансирања.
Финансирањем и имплементацијом ових пројекатa биће обезбеђена значајна добробит за сву децу предшколског узраста и њихове породице, локалну заједницу, као и унапређење услуга предшколских установа и институција државне управе у чијој надлежности је предшколско васпитање.
Више можете прочитати овде.

________________________________________________
19.09.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

У прилогу вам достављам садржаје објављених службених гласила и то:
- „Службени гласник РС”, број 66 од 18.9.2019,
- „Службени лист Града Београда”, број 75 од 29.8.2019. и
- „Службени лист Града Београда”, број 76 од 29.8.2019. године.

________________________________________________
18.09.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас нема новообјављених службених гласила.

ВЕСТИ


Усвојен Закон о дуалном моделу студија
Скупштина Србија усвојила је данас више закона из области просвете, међу којима су и Предлог закона о дуалном моделу студија и Предлог закона о регулисаним професијама и признавању професионалних квалификација.
Усвојене су и измене и допуне Закона о патентима, Закона о ауторским правима и сродним правима, као и измене и допуне Закона о заштити топографија полупроводничких производа.
Дуални модел студија допринеће развоју истраживања и иновација јер мање компаније често нису у могућности да формирају истраживачко-развојне тимове, првенствено због недостатка одговарајућег кадра – а ту студенти дуалног модела могу бити спона која би компанијама указала на савремена достигнућа, и подстакла сарадњу универзитета и компанија на реализацији научно-истраживачких пројеката. регионални развој, рекао је министар.
Законом о регулисаним професијама и признавању професионалних квалификација урећује се општи и аутоматски систем признавања квалификација, као и признавања професионалних квалификација за обављање регулисаних професија.
Закон о регулисаним професијама и признавању професионалних квалификација ће се примењивати од момента приступања Србије ЕУ. Више можете прочитати » овде. «

Одржане прве обуке за менторе у предшколским установама СУПЕР пројекта
Првим обукама за менторе из предшколских установа које су укључене у СУПЕР пројекат (Support to preschool education system reform in Serbia – Podrška reformi sistema predškolskog vaspitanja u Srbiji) који финансира Европска унија, присуствовало је око 60 практичара (васпитача, стручних сарадника и директора).
Циљ обуке „Менторство у развијању инспиративне средине за интегрисано учење деце“ био је јачање капацитета ментора за рад са васпитачима на развијању квалитетног инклузивног програма заснованог на савременим педагошким концепцијама у складу са концепцијом Основа програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“, као и јачање капацитета ментора за покретање промене у предшколској установи.
Нове обуке биће одржане током наредних месеци за представнике локалних самоуправа, а нови циклус дводневних обука за менторе организоваће се почетком децембра 2019.
Поред тога, ЕУ обезбедила је и донацију за опремање предшколских установа које су укључене у СУПЕР пројекат, за дидактичку, ИТ опрему и намештај, у износу од око милион евра, што ће додатно допринети квалитетном инклузивном предшколском васпитању и образовању.
Више можете прочитати » овде. «

________________________________________________

У току ...
Практикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »

Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 15-16/2019.


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 15-16/2019.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
број 15-16/2019.


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42