СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


12.05.2020.

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА• У четвртак, 14. маја у термину од 10.00 до 11.30 одржавамо бесплатни вебинар за све буџетске кориснике на тему Транспарентност информација о пословању субјеката у јавном сектору на који се можете пријавити овде.

„Буџетски недељник“ бр. 19 достављен је јуче претплатницима. Претходне бројеве можете погледати у нашим Електронским издањима.

• Подсећамо Вас да су ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА доступни у оквиру бесплатног Правно-економског консалтинга сваког радног дана од 7:30 до 15:30.

ДНЕВНИ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ КОНСАЛТИНГ


ПИТАЊЕ ДАНА:

Приликом израде кварталног извештаја за први квартал 2020. године, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, направили смо грешку. Наиме, уместо оквирног споразума који смо закључили, навели смо да смо закључили уговор о јавној набавци? Какве последице можемо имати због оваквог поступања?

Одговор: Не можете трпети никакве штетне последице. Потребно је да у што скоријем року, измените у самој форми кварталног извештаја податке о исходима поступка за предметни квартал.

ПРОПИСИ


Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС“ број 70 од 11.5.2020. године,
- „Службени гласник РС” број 69 од 11.5.2020. године и
- „Службени лист АП Војводине“ број 27 од 11.5.2020. године.

Пропис од значаја за пословање буџетских корисника је:
1. Измена Одлуке о расподели средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе.

ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА


Обавештење о радном времену шалтера Управе за трезор
Почев данас послови у шалтер салама филијала и експозитура Управе за трезор ће се обављати према утврђеном распореду радног времена пре проглашења ванредног стања, док ће на територији АП Косово и Метохија послови у шалтер салама филијале и припадајућим експозитурама почети са радом од 18. маја 2020. године. Како су Одлука о проглашњу заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу и Наредба о проглашењу епридемије заразне болести COVID-19 и даље на снази, тако укидањем ванредног стања не престаје примена епидемиолошких мера, односно мера за заштиту становништва од заразних болести, нарочито оних које се односе на мере превенције.

ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ


ПРОСВЕТА


Слаб одзив деце у предшколским установама
Вртићи у Србији јуче су почели са радом. После готово двомесечне паузе у вртиће је пошло 3.430 деце, што је четвртина од укупно пријављених 13.500.
Разлог за овако слаб одзив је тај што родитељи нису успели да набаве неопходне потврде од педијатра и из фирме о радном ангажовању.
Очекује се да ће број деце расти како се родитељи постепено буду враћали на посао.

СТАТИСТИКА


Индекси потрошачких цена за април 2020. године
Према Саопштењу РЗС бр. 122 од 12.5.2020. године, цене производа и услуга личне потрошње у априлу 2020. године, у односу на март 2020. године, у просеку су остале на истом нивоу (индекс 100,0). Потрошачке цене у априлу 2020. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 0,6% (индекс 100,6). Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у априлу 2020. године, у односу на претходни месец, раст цена забележен је у групама Комуникације (1,4%), Одећа и обућа (1,3%), Храна и безалкохолна пића (1,2%), Намештај, покућство и текуће одржавање стана (0,2%) и Здравство (0,1%). Пад цена је забележен у групи Транспорт (-3,7%) и у групама Алкохолна пића и дуван и Рекреација и култура (за по -0,1%).
Индекси потрошачких цена за мај биће објављени 12.6.2020. године

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ГРАЂАНСТВО


Шалтери јавних служби поново раде
После седам недеља, шалтери у судовима, локалним самоуправама, управним органима, МУП и Агенцији за привредне регистре почели да раде са странкама. Отворени су и шалтери "Поште", а број странака у шалтер-сали је ограничен.
Обавезна процедура свуда је иста: странке и запослени морају да носе маске и рукавице и поштују физичку дистанцу.
Од јуче раде и шалтери Управе за управне послове МУП Србије, у полицијским управама и станицама. Грађани поново могу да пријаве пребивалишта и боравишта, поднесу захтев за издавање личних карата, пасоша, возачких дозвола, регистрације возила, оружја, држављанства, као и да подигну документа.
Термин за подношење захтева за личну карту и пасош могуће је заказати преко портала е-Управа. Лична документа, којима је истекао рок важења за време ванредног стања, важиће до доношења одлука по захтевима за издавање нових, ако буду поднети у року од 30 дана од престанка ванредног стања.

Информације о Covid-19 - важни телефони

Подсећамо Вас да је Министарство здравља ради лакше комуникације са надлежним епидемиолошким службама у вези информација о вирусу COVID-19 увело следеће бројеве телефона:
Министарство здравља 064 89 45 235
Институт за јавно здравље Србије 011 26 84 566, 060 018 02 44
Више бројева телефона можете видети овде.
Такође, Министарство здравља отворило је и у Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ нових десет телефонских бројева преко којих грађани сваког дана од 8 до 22 часа могу да добију информације у вези са новим корона вирусом COVID-19:
064 88 11 908, 064 88 11 909, 064 88 11 910, 064 88 11 911, 064 88 11 912, 064 88 11 913, 064 88 11 914, 064 88 11 915, 064 88 11 916 и 064 88 11 917.

Отворене су и Националне телефонске линије за пружање психосоцијалне подршке свим грађанима којима је потребна.
Телефон за психосоцијалну помоћ грађанима су:
0800 309 309
као и посебни телефони Института за ментално здравље:
063 7298 260 (за младе и родитеље деце до 18 година)
063 1751 150 ( за особе старије од 18 година)

________________________________________________
11.05.2020.

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРАИ у току ванредног стања Образовни информатор наставио је са својим редовним и додатним активностима:

• У четвртак, 14. маја у термину од 10.00 до 11.30 одржавамо бесплатни вебинар за све буџетске кориснике на тему Транспарентност информација о пословању субјеката у јавном сектору на који се можете пријавити овде.

„Буџетски недељник“ бр. 19 достављен је јутрос претплатницима. Претходне бројеве можете погледати у нашим Електронским издањима.

• Подсећамо Вас да су ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА доступни у оквиру бесплатног Правно-економског консалтинга сваког радног дана од 7:30 до 15:30.


ДНЕВНИ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ КОНСАЛТИНГ


ПИТАЊЕ ДАНА:

Да ли је обвезник ПДВ који прими авансну уплату и изврши промет услуга у истом пореском периоду дужан да изда авансни рачун?

Одговор: Према одредби члана 3. Правилника о одређивању случајева у којима не¬ма обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци („Сл. гл. РС” бр. 123/12,.. 94/19), када обвезник ПДВ у истом пореском периоду прими авансну уплату и изврши промет добара и услуга за који је примио авансну уплату нема обавезу издавања авансног рачуна већ само рачуна за извршени промет добара и услуга.

Најављена контрола пословања установа социјалне заштите
Министарство за рад, борачка и социјална питања најавило је установама за смештај корисника, као и центрима за социјални рад, спровођење контроле пословања тих установа тако што ће ово министарство одмах по укидању ванредног стања упутити интерну ревизију у наведене установе са циљем вршења ревизије пословања, као и контроле предузетих мера на успостављању прецизних евиденција о утрошку материјалних и финансијских средстава.
Установе имају обавезу да у року од осам дана од дана укидања ванредног стања, односно до 14.5.2020. године, доставе овом министарству извештаје о томе да ли се помоћне књиге установе воде у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству, као и да ли су у њима евидентиране све промене настале током ванредног стања. Писани извештаји који морају да буду потписани и оверени од стране одговорног лица достављају се Кабинету министра, а електронске копије тог извештаја достављају се на мејл: finansije@minrzs.gov.rs.
Детаљније о начину вођења помоћних књига и евиденција у Буџетском рачуноводству бр. 10/20.

ПРОПИСИ


Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС“ број 67 од 8.5.2020,
- „Службени гласник РС“ број 68 од 10.5.2020,
- „Службени лист АП Војводине“ број 26 од 10.5.2020.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. Одлука о измени Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу (ступила на снагу 8. маја 2020),
2. Одлука о изменама Одлуке о ограничењу висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме (ступила на снагу 8. маја 2020),
3. Упутство о измени Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (ступило на снагу 8. маја 2020),
4. Закон о измени и допуни Закона о избору народних посланика (ступио на снагу 10. маја 2020),
5. Закон о измени Закона о локалним изборима (ступио на снагу 10. маја 2020),
6. Закон о изменама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести (ступио на снагу 10. маја 2020),
7. Одлука о измени Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији (ступила на снагу 10. маја 2020),
8. Одлука о измени Одлуке о расписивању избора за народне посланике (ступила на снагу 10. маја 2020),
9. Одлука о измени Одлуке о расписивању избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине (ступила на снагу 10. маја 2020).

ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ


ЛОКАЛНА САМОУПРАВА


Продужен рок за пријаву пројеката за Програм Swiss PRO
Рок за пријаву пројеката у оквиру Програма Swiss PRO продужен је до 22. маја, како би се добио што већи број квалитетних пројеката који ће одговорити и на тренутне потребе и захтеве корисника, а посебно са аспекта утицаја епидемије и ванредног стања услед Covid-19.
Програм Swiss PRO објавио је 4. марта Јавни позив за градове и општине за спровођење и развој услуга социјалне заштите под слоганом „Снаге удружи, подршку пружи“ који има за циљ успостављање ефикасног и одрживог система социјалне заштите на локалном нивоу, као и повећање доступности и квалитета услуга социјалне заштите за најмање 500 корисника и корисница из рањивих друштвених група.
Влада Швајцарске ће кроз овај позив са укупно 242.000 евра подржати до 20 пројеката локалних самоуправа, а право учешћа имају 96 градова и општина из региона Шумадије и западне Србије и региона јужне и источне Србије.
Додатне информације о јавном позиву, критеријумима за избор пројеката, начину конкурисања и документацији за пријављивање доступне су овде.

ПРОСВЕТА


Упис ђака првака у школе
Упис првака, који је због ванредног стања одложен, почиње 1. јуна, а родитељи електронски до 15. маја могу да искажу интересовање за одређену школу. Од ове године родитељи документа не обезбеђују сами, већ комплетно завршавају услугу на порталу еУправе која по службеној дужности прибавља податке из матичне књиге рођених, податке о пребивалишту и о томе да ли су родитељи запослени, тако да предшколске установе електронски добијају све податке. Ипак, додатну документацију морају да прикупљају и лично достављају самохрани родитељи, родитељи деце ометене у развоју, као и они који су корисници неког облика социјалне заштите. Лекарска потврда може да се достави електронским путем и након уписа, односно до краја августа.

Активности на нивоу високог образовања
Министарство просвете, науке и технолошког развоја у вези са активностима на нивоу високог образовања обавештава:
• У склопу припрема за наставак академске школске године, високошколске установе ће кренути са радом од 15.5.2020. године, уз поштовање превентивних мера.
• Није планирано класично одржавање предавања, већ да се сва предавања завршaвају „on-line“, у месецу мају.
• Високошколске установе имају обавезу, да у складу са препорукама Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, односно општим упутством за примену превентивних мера на универзитетима/факултетима, академијама струковних студија и високим школама везано за COVID-19, организују обавезе студената, тако да они буду у минималном броју присутни на високошколским установама и у студентским домовима, како би се обезбедило одржавање социјалне дистанце и придржавање свих осталих превентивних мера.
• На појединим високошколским установама биће неопходно одржавање практичних/лабораторијских вежби, чију ће динамику дефинисати сама високошколска установа.
• Сви студентски домови су дезинфиковани и спремни за пријем студената у малом броју и у складу са препорукама везано за COVID-19.
• Испитни рокови, почев од априлског испитног рока, биће одржани уз све мере заштите. Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбедило је средства заштите за високошколске установе и студентске домове.
• Представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, око свих препорука консултовали су се са КОНУС-ом, КАССС-ом, СКОНУС-ом, СКАССС.

КУЛТУРА


Окончан Конкурс за суфинансирање и финансирање пројеката дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва
На Конкурсу Министарства културе и информисања у области дигитализације опредељено је укупно 34.800.000 динара за 64 пројекта. Реч је у највећој мери о пројектима установа културе, које и баштине највећи део нашег културног наслеђа. Конкурсна комисија завршила је свој рад непосредно пред проглашење ванредног стања, а услед ребаланса буџета средства намењена конкурсу умањена су за 20 одсто у односу на почетак године. Очекује се да ће, након сагласности Министарства финансија, исплата средстава добитницима на конкурсу бити извршена до краја јула ове године.

СТАТИСТИКА, ЦЕНЕ, ПОДАЦИ


Референтна каматна стопа задржана на нивоу од 1,5%
Извршни одбор НБС одлучио је на седници одржаној 7.5.2020. године да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,5%. Доношњем Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила, престала је да важи и Уредба о пореским мерама за време ванредног стања ради ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2. Од 6.5.2020. године, ступањем на снагу наведеног закона, стопа камате за неблаговремено плаћене јавне приходе једнака је референтној каматној стопи увећаној за 10 процентних поена.
Наредна седница Извршног одбора НБС на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи одржаће се 11.6.2020. године.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ГРАЂАНСТВО


Рок за плаћање друге рате пореза на имовину 15. мај
Рок за уплату годишњег пореза на имовину, за други квартал 2020, за физичка лица истиче 15. маја. За физичка лица износ пореске обавезе коју треба измирити на име аконтације другог квартала за 2020. годину једнак је износу пореза за последњи квартал за 2019, саопштио је Секретаријат за јавне приходе.

Информације о Covid-19 - важни телефони

Подсећамо Вас да је Министарство здравља ради лакше комуникације са надлежним епидемиолошким службама у вези информација о вирусу COVID-19 увело следеће бројеве телефона:

Министарство здравља 064 89 45 235

Институт за јавно здравље Србије 011 26 84 566, 060 018 02 44
Више бројева телефона можете видети овде.

Такође, Министарство здравља отворило је и у Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ нових десет телефонских бројева преко којих грађани сваког дана од 8 до 22 часа могу да добију информације у вези са новим корона вирусом COVID-19:
064 88 11 908, 064 88 11 909, 064 88 11 910, 064 88 11 911, 064 88 11 912, 064 88 11 913, 064 88 11 914, 064 88 11 915, 064 88 11 916 и 064 88 11 917.
Отворене су и Националне телефонске линије за пружање психосоцијалне подршке свим грађанима којима је потребна.
Телефон за психосоцијалну помоћ грађанима су:
0800 309 309

као и посебни телефони Института за ментално здравље:
063 7298 260 (за младе и родитеље деце до 18 година)
063 1751 150 ( за особе старије од 18 година)

________________________________________________
08.05.2020.

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРАИ у току ванредног стања Образовни информатор наставио је са својим редовним и додатним активностима:

• У четвртак, 14. маја у термину од 10.00 до 11.30 одржавамо бесплатни вебинар за све буџетске кориснике на тему Транспарентност информација о пословању субјеката у јавном сектору на који се можете пријавити овде.

„Буџетски недељник“ бр. 18 који смо доставили претплатницима 4. маја, као и све претходне бројеве можете погледати у нашим Електронским издањима.

• Подсећамо Вас да су ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА доступни у оквиру бесплатног Правно-економског консалтинга сваког радног дана од 7:30 до 15:30.


ДНЕВНИ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ КОНСАЛТИНГПИТАЊЕ ДАНА:

Да ли на новчану донацију коју смо примили од физичког лица и чија је вредност 80.000 динара плаћамо порез на поклон?

Одговор: Уколико је у питању прва донација у току календарске године, тј. 2020. године, коју сте примили од тог физичког лица, а њена вредност је 80.000 динара у новцу, немате обавезу подношења пореске пријаве за утврђивање пореза за наслеђе и поклон Образац ППИ-3 у складу са одредбом члана 14. став 6. тачка 3) Закона о порезима на имовину („Сл. гл. РС” бр. 26/01… 86/19). Наведеним чла¬ном прописано је пореско изузеће за примљен новац, права, односно ствари које наследник наследи односно поклонопримац прими на поклон од истог лица за вредност наслеђа односно поклона до 100.000,00 динара у једној календарској години по сваком од тих основа.

ПРОПИСИ


Данас су објављена следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС” број 66 од 7.5.2020,
- „Службени лист АП Војводине” број 25 од 7.5.2020.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. Уредба о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 (ступа на снагу 7. маја 2020)
2. Одлука о допунама Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу (ступа на снагу 7. маја 2020)
3. Одлука о измени Одлуке о затварању граничних прелаза (ступа на снагу 7. маја 2020)
4. Одлука о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2020/2021. годину (ступа на снагу 15. маја 2020)
5. Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору (ступа на снагу 7. маја 2020)
6. Наредба о допуни Наредбе о забрани посета и ограничењу кретања у објектима установа за смештај старих лица (ступа на снагу 7. маја 2020)
7. Решење о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у априлу 2020. године
8. Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину (ступа на снагу 7. маја 2020)
9. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2020. години (ступа на снагу 7. маја 2020)
10. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину (ступа на снагу 7. маја 2020)
11. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину (ступа на снагу 7 маја 2020)
12. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину (ступа на снагу 7. маја 2020)
13. Правилник о критеријумима за финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој у Аутономној покрајини Војводини (ступа на снагу 15. маја 2020).

ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ


ПРОСВЕТА


Нове активности у оквиру пројекта „Школе за 21. век”
У оквиру пројекта „Школе за 21. век” фондација „Петља” израдила је приручник „Микропајтон за микробит” који је намењен реализацији пројектне наставе у седмом и осмом разреду основне школе.
Поред овог приручника, за наставнике информатике и рачунарства биће организована и дводневна онлајн обука за употребу микробита у пројектној настави у седмом и осмом разреду. Обука је акредитована у трајању од 16 сати.
Пројекат „Школе за 21 век“ у који су укључене све основне школе у Републици Србији, партнерски спроводе Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Британски савет, а финансира Влада Велике Британије.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА


Допуна акта о процени ризика за сва радна места
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донело је Допуну акта о процени ризика за сва радна места, у циљу заштите здравља запослених од COVID-19.Министарство је припремило и Предлог уредбе о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање и ширење заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 која је упућена на мишљења надлежним институцијама.

КУЛТУРА


Влада одобрила финансијску помоћ слободним уметницима
Влада Републике Србије усвојила је Закључак о издвајању приближно 212 милиона динара из републичког буџета као финансијску помоћ самосталним уметницима који нису у радном односу и којима је због пандемије коронавируса угрожена егзистенција. Посредством локалних самоуправа самосталним уметницима биће исплаћена бесповратна финансијска помоћ у висини 30.000 динара месечно нето, за период од три месеца.
Помоћ је намењена особама које имају статус лица које обављају самосталну уметничку делатност утврђену код репрезентативних удружења, и то тако што ће средства из републичког буџета бити трансферисана локалним самоуправама, које ће потом новац уплаћивати репрезентативним удружењима.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ГРАЂАНСТВО


Информације о Covid-19 - важни телефони

Подсећамо Вас да је Министарство здравља ради лакше комуникације са надлежним епидемиолошким службама у вези информација о вирусу COVID-19 увело следеће бројеве телефона:

Министарство здравља 064 89 45 235

Институт за јавно здравље Србије 011 26 84 566, 060 018 02 44
Више бројева телефона можете видети овде.

Такође, Министарство здравља отворило је и у Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ нових десет телефонских бројева преко којих грађани сваког дана од 8 до 22 часа могу да добију информације у вези са новим корона вирусом COVID-19:
064 88 11 908, 064 88 11 909, 064 88 11 910, 064 88 11 911, 064 88 11 912, 064 88 11 913, 064 88 11 914, 064 88 11 915, 064 88 11 916 и 064 88 11 917.
Отворене су и Националне телефонске линије за пружање психосоцијалне подршке свим грађанима којима је потребна.
Телефон за психосоцијалну помоћ грађанима су:
0800 309 309

као и посебни телефони Института за ментално здравље:
063 7298 260 (за младе и родитеље деце до 18 година)
063 1751 150 ( за особе старије од 18 година)

________________________________________________
07.05.2020.

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА


И у току ванредног стања Образовни информатор наставио је са својим редовним и додатним активностима:

• Данас смо одржали бесплатни вебинар на тему Јавне набавке у време ванредног стања - питања и одговори

„Буџетски недељник“ бр. 18 који смо доставили претплатницима 4. маја, као и све претходне бројеве можете погледати у нашим Електронским издањима.

• Подсећамо Вас да су ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА доступни у оквиру бесплатног Правно-економског консалтинга сваког радног дана од 7:30 до 15:30.

ДНЕВНИ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ КОНСАЛТИНГ


ПИТАЊЕ ДАНА:

Школа која није обвезник ПДВ је од извођача радова примила рачун у коме није обрачунат и исказан ПДВ на вредност изведених грађевинских радова. Извођач радова је у рачуну ставио следећу напомену: ПДВ није обрачунат у складу са одредбом члана 10. став 2. тачка 3. Закона о порезу на додату вредност. Да ли је рачун исправан и како да поступимо?

Одговор: Одредбама члана 10. став 2. Закона о ПДВ прописано је да је за одређене врсте промета добара и услуга, под прописаним условима, порески дужник прималац добара и услуга (нпр. код промета секундарних сировина, добара и услуга из области грађевинарства, електричне енергије и природног гаса за даљу продају и сл.). Осим тога, прописано је да се за промет добара и услуга који се врши између обвезника ПДВ, правила за одређивање пореског дужника примењују искључиво ако је тај промет извршен између обвезника ПДВ евидентираних за обавезу плаћања ПДВ у складу са овим законом. Будући да школа није обвезник ПДВ извођач радова је дужан да изда нови рачун у коме је на вредност изведених радова обрачунат и исказан ПДВ.

РАДНИ ОДНОСИ


Образац потврде за коришћење градског превоза
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања доставило је на увид образац потврде коју је потребно да послодавци издају запосленима или радно ангажованим лицима у сврху коришћења јавног градског превоза након укидања ванредног стања.
Потврда треба да садржи: назив и седиште послодавца, датум доношења потврде, правни основ, име и презиме запосленог или радно ангажованог, те да се издаје у сврху коришћења градског и приградског превоза у циљу доласка и одласка са рада, коришћења услуга вртића, предшколских установа и продуженог боравка у васпитно-образовним установама, као и потпис овлашћеног лица.
Образац потврде можете погледати овде.

ПРОПИСИ


Данас је објављен „Службени гласник РС”, број 65 од 6.5.2020. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. Закон о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила,
2. Одлука о укидању ванредног стања,
3. Правилник о Програму обавезне и препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести.

ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА


Скупштина Србије укинула ванредно стање
Народна скупштина Републике Србије укинула је јуче ванредно стање које је уведено 15. марта због епидемије коронавируса.
Посланици су усвојили и Закон о важењу уредби које је Влада Србије, уз супотпис председника Републике, донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила.
Укинуто је 11 уредби које су важиле за време ванредног стања, а односе се на организацију рада, део пореских мера, начин задуживања, учешће у кривичном поступку.
Такође, надлежне изборне комисије ће 11. маја донети решења о настављању спровођења изборних радњи.

ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИПРОСВЕТА


Инструкцијe у вези са поступањем предшколских установа и основних школа поводом отварања објеката за време трајања епидемије COVID-19
У понедељак, 11.5.2020. године предшколске установе и целодневни боравак у основним школама почињу са радом.
Предшколске установе почињу прихват одређеног броја уписане деце уз обавезну примену свих мера предострожности како би се спречило ширење инфекције, односно ширења вируса COVID-19. Министарство просвете науке и технолошког развоја упутило је предшколским установама допис са инструкцијама којим, између осталог, налаже да деца морају да имају потврде од лекара да су здрава, као и да родитељи имају обавезу да себи и деци свако јутро пре доласка мере температуру и ако је повишена да се јаве да неће долазити тога дана.
Инструкцију у вези са поступањем предшколских установа поводом отварања објеката за пријем уписане деце у време трајања епидемије COVID-19 можете погледати овде.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја доставило је допис са инструкцијама и основним школама.
Родитељи деце првог циклуса основне школе, који су се пријавили директорима основних школа да имају обавезу да иду на посао, децу од понедељка доводе у школе у целодневни боравак.
Директор школе је одговоран за укупну организацију рада запослених који ће бити укључени у спровођење целодневног боравка, како наставног, тако и ненаставног особља. Такође, директор школе је одговоран за успостављање сарадње са надлежним службама и телима ЈЛС у вези са обезбеђивањем заштитних средстава (средства за дезинфекцију, сапуни, гелови, маске, рукавице).
Све мере које је основна школа у обавези да предузима како би се спречило ширење инфекције, односно ширење вируса COVID-19, а које су описане у Инструкцији у вези са поступањем основних школа поводом отварања објеката за пријем ученика у целодневни боравак током трајања епидемије COVID-19 можете прочитати овде.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА


Престанак важења аката донетих у време трајања ванредног стања из делокруга надлежности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Доношењем одлуке о проглашењу престанка ванредног стања, престају да важе акти донети у време трајања ванредног стања на основу члана 200. Устава Републике Србије и Одлуке о проглашењу ванредног стања. Списак аката из делокруга надлежности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања који престају да важе престанком ванредног стања прочитајте овде.
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања апелује на послодавце да, и поред престанка важења Уредбе о организовању рада послодаваца за време ванредног стања, уколико то природа делатности и посла које обављају дозвољава, запосленима који су за време ванредног стања обављали рад од куће, омогуће да наставе такав рад, до успостављања јавног превоза у пуном обиму, као и наставка рада вртића и продуженог боравка за децу.

Стара правила за остваривање права из области социјалне заштите након престанка ванредног стања
Захтеви са потребном документацијом за остваривање права по прописима у области финансијске подршке породици са децом подносе се према уобичајеној процедури која је била у примени до почетка ванредног стања преко служби дечије заштите, које припадају општинама или градовима у којима подносилац захтева има пребивалиште, почев од данас.
Такође, захтеви са потребном документацијом за остваривање права по прописима у области социјалне заштите, почев од данас, подносе се према уобичајеној процедури која је била у примени до почетка ванредног стања.
Детаљније прочитајте овде.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ГРАЂАНСТВО


Укинуто ванредно стање
Укидањем ванредног стања у Србији укинут је полицијски час и забрана кретања за све старије од 65 година. Поште, банке, трговине прехрамбеном робом и другим артиклима враћају се на своје стандардно радно време. Од понедељка, 11. маја са радом почињу и обданишта и целодневни боравак у основним школама, али само за децу родитеља који морају да обављају посао у просторијама послодавца.
Успоставља се и функционисање градског, приградског и међуградског саобраћаја, као и железничког саобраћаја на домаћим линијама.

Информације о Covid-19 - важни телефони

Подсећамо Вас да је Министарство здравља ради лакше комуникације са надлежним епидемиолошким службама у вези информација о вирусу COVID-19 увело следеће бројеве телефона:

Министарство здравља 064 89 45 235

Институт за јавно здравље Србије 011 26 84 566, 060 018 02 44
Више бројева телефона можете видети овде.

Такође, Министарство здравља отворило је и у Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ нових десет телефонских бројева преко којих грађани сваког дана од 8 до 22 часа могу да добију информације у вези са новим корона вирусом COVID-19:
064 88 11 908, 064 88 11 909, 064 88 11 910, 064 88 11 911, 064 88 11 912, 064 88 11 913, 064 88 11 914, 064 88 11 915, 064 88 11 916 и 064 88 11 917.
Отворене су и Националне телефонске линије за пружање психосоцијалне подршке свим грађанима којима је потребна.
Телефон за психосоцијалну помоћ грађанима су:
0800 309 309

као и посебни телефони Института за ментално здравље:
063 7298 260 (за младе и родитеље деце до 18 година)
063 1751 150 ( за особе старије од 18 година)

________________________________________________
06.05.2020.

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРАИ у току ванредног стања Образовни информатор наставио је са својим редовним и додатним активностима:

• За бесплатни вебинар на тему Јавне набавке у време ванредног стања - питања и одговори који одржавамо сутра, 7. маја у термину од 10:00 до 11:30 сати још данас се можете пријавити овде.

„Буџетски недељник“ бр. 18 као и све претходне бројеве, можете погледати у нашим Електронским издањима.

• Подсећамо Вас да су ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА доступни у оквиру бесплатног Правно-економског консалтинга сваког радног дана од 7:30 до 15:30.

ДНЕВНИ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ КОНСАЛТИНГПИТАЊЕ ДАНА:

Да ли је утврђен минимални број оцена који ученик у основној и средњој школи мора да има како би му наставник закључио оцену на крају године?

Одговор: Правилник о измени Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању и Правилник о изменама Правилника о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању (ступили на снагу 30.4.2020. године) регулисали су питање закључивања оцена у ситуацијама када постоје ванредне околности, те прописују да закључна оцена изузетно може да се изведе и без предвиђеног броја оцена у Правилнику о оцењивању и то у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће оценити ученика потребан број пута.
Из наведеног проистиче да није утврђен минимални број оцена неопходних за извођење закључне оцене.

ПРОПИСИ


Данас је објављен „Службени гласник РС”, број 64 од 5.5.2020. године.

ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИПРОСВЕТА


Потребна документација за повратак деце у вртиће
Вртићи у Србији почињу са радом у понедељак, 11. маја, а да би се деца вратила у колективе потребно је да родитељи, након датог изјашњења о потреби слања деце у вртић, доставе и потврду педијатра о здрављу деце, као и потврду послодавца да родитељи не могу да раде од куће, односно да родитељи не могу да ускладе смене. Очекује се да у вртиће у понедељак крене између 25 и 30% предшколске деце.
Министарство просвете дало је препоруку да деца која имају хроничне болести (респираторне, кардиоваскуларне, малигне, дијабетес и имунодефицијентне болести) у наредне две недеље не крећу у вртић.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ГРАЂАНСТВО


Информације о Covid-19 - важни телефони

Подсећамо Вас да је Министарство здравља ради лакше комуникације са надлежним епидемиолошким службама у вези информација о вирусу COVID-19 увело следеће бројеве телефона:

Министарство здравља 064 89 45 235

Институт за јавно здравље Србије 011 26 84 566, 060 018 02 44
Више бројева телефона можете видети овде.

Такође, Министарство здравља отворило је и у Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ нових десет телефонских бројева преко којих грађани сваког дана од 8 до 22 часа могу да добију информације у вези са новим корона вирусом COVID-19:
064 88 11 908, 064 88 11 909, 064 88 11 910, 064 88 11 911, 064 88 11 912, 064 88 11 913, 064 88 11 914, 064 88 11 915, 064 88 11 916 и 064 88 11 917.
Отворене су и Националне телефонске линије за пружање психосоцијалне подршке свим грађанима којима је потребна.
Телефон за психосоцијалну помоћ грађанима су:
0800 309 309

као и посебни телефони Института за ментално здравље:
063 7298 260 (за младе и родитеље деце до 18 година)
063 1751 150 ( за особе старије од 18 година)


________________________________________________
05.05.2020.

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА


И у току ванредног стања Образовни информатор наставио је са својим редовним и додатним активностима:

Комплет часописа бр. 9 послали смо на мејл адресе претплатника.

„Буџетски недељник“ бр. 18 као и све претходне бројеве, можете погледати у нашим Електронским издањима.

• Бесплатни вебинар на тему Јавне набавке у време ванредног стања - питања и одговори одржаћемо у четвртак 7. маја у термину од 10:00 до 11:30 сати. Пријаву можете извршити овде.

• Подсећамо Вас да су ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА доступни у оквиру бесплатног Правно-економског консалтинга сваког радног дана од 7:30 до 15:30.

ДНЕВНИ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ КОНСАЛТИНГ


ПИТАЊЕ ДАНА:

Закључили смо оквирни споразум са понуђачем о организацији екскурзије за школску 2019/2020 годину. Да ли смо у обавези да због ванредног стања раскинемо оквирни споразум?

Одговор: Нисте у обавези да раскинете оквирни споразум, будући да свакако нисте у обавези да на основу оквирног споразума закључите уговор о јавној набавци са вршиоцем предметних услуга, већ само имате ту могућност.
Оквирни споразум закључен са једним понуђачем не може трајати дуже од две године.
Подсећамо, уговори о јавној набавци који се закључују на основу оквирног споразума морају се доделити пре завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се трајање појединих уговора закључених на основу оквирног споразума не мора подударати са трајањем тог оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже.
Такође, при закључењу уговора о јавној набавци на основу оквирног споразума стране не могу мењати битне услове оквирног споразума.

ПРОПИСИ


Данас нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ


ПРОСВЕТА


Расписан конкурс за упис на студијске програме Универзитета у Београду
Универзитет у Београду расписао је Конкурс за упис на студијске програме свих врста и нивоа студија за школску 2020/21. годину. Конкурс је расписан за укупно 364 студијска програма основних академских, интегрисаних академских, мастер академских, специјалистичких академских, докторских академских студија, као и основних струковних и специјалистичких струковних студија.
Према календару уписа, пријава кандидата за основне академске студије почиње од 24. јуна, док ће се пријемни испити одржати од 29. јуна до 5. јула.
Детаљније можете прочитати овде.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА


У установама социјалне заштите дозвољен пријем ствари корисницима према посебној Инструкцији
У складу са Инструкцијом о пријему и поступању до успостављања повољне епидемиолошке ситуације коју је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања упутило свим установама социјалне заштите за смештај корисника, корисницима је дозвољено да примају ствари које им шаљу сродници или старатељи.
Oдговорно лице, односно директор установе дужан је да установи процедуру и контролише спровођење пријема, поступања и предаје ствари кориснику, на начин да не угрожава кориснике услуге смештаја, као и да у оквиру извештаја које доставља Министарству извести о доношењу процедуре, њеном спровођењу, као и свим околностима битним за заштиту корисника, а које су проистекле применом ове Инструкције и процедуре коју је донео.
Инструкцију можете преузети овде.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ГРАЂАНСТВО


Информације о Covid-19 - важни телефони

Подсећамо Вас да је Министарство здравља ради лакше комуникације са надлежним епидемиолошким службама у вези информација о вирусу COVID-19 увело следеће бројеве телефона:
Министарство здравља 064 89 45 235
Институт за јавно здравље Србије 011 26 84 566, 060 018 02 44
Више бројева телефона можете видети овде.

Такође, Министарство здравља отворило је и у Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ нових десет телефонских бројева преко којих грађани сваког дана од 8 до 22 часа могу да добију информације у вези са новим корона вирусом COVID-19:
064 88 11 908, 064 88 11 909, 064 88 11 910, 064 88 11 911, 064 88 11 912, 064 88 11 913, 064 88 11 914, 064 88 11 915, 064 88 11 916 и 064 88 11 917.
Отворене су и Националне телефонске линије за пружање психосоцијалне подршке свим грађанима којима је потребна.
Телефон за психосоцијалну помоћ грађанима су:
0800 309 309

као и посебни телефони Института за ментално здравље:
063 7298 260 (за младе и родитеље деце до 18 година)
063 1751 150 ( за особе старије од 18 година)


________________________________________________
04.05.2020.

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА


И у току ванредног стања Образовни информатор наставио је са својим редовним и додатним активностима:

Комплет часописа бр. 9 послали смо данас на мејл адресе претплатника.

„Буџетски недељник“ бр. 18 послат је на мејл адресе претплатника, а претходне бројеве можете погледати у нашим Електронским издањима.

• Бесплатни вебинар на тему Јавне набавке у време ванредног стања - питања и одговори одржаћемо у четвртак 7. маја у термину од 10:00 до 11:30 сати. Пријаву можете извршити овде.

• Подсећамо Вас да су ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА доступни у оквиру бесплатног Правно-економског консалтинга сваког радног дана од 7:30 до 15:30.

ДНЕВНИ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ КОНСАЛТИНГ


ПИТАЊЕ ДАНА:

Да ли се уговор о обављању привремених и повремених послова може закључити за обављање послова из делатности послодавца?

Одговор: За разлику од уговора о делу, нема законских сметњи да се уговор о обављању привремених и повремених послова закључи за обављање послова из делатности послодавца.

ПРОПИСИ


Данас нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИПРОСВЕТА


Прелиминарни резултати за стипендирање младих истраживача – ученика по XIX Јавном позиву за 2020. годину
На XIX Јавни позив Министарства просвете, науке и технолошког развоја за стипендирање младих истраживача ученика завршних разреда средњих школа који су освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама у 2019. години, ради доделе 10 стипендија, пријавило се укупно 5 кандидата. У складу са условима Јавног позива и достављеном документацијом сачињена је Прелиминарна ранг листа кандидата.
На Прелиминарну ранг листу кандидати имају право приговора у року од осам радних дана од дана објављивања на сајту Министарства, закључно са 12.05.2020. године. Прелиминарна ранг листа кандидата – ученика

Прелиминарни резултати XX Јавног позива за стипендирање студената докторских академских студија и укључивање у рад акредитованих научноистраживачких организација
На XX Јавни позив Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2020. годину, за стипендирање студената докторских академских студија и укључивање у рад акредитованих научноистраживачких организација, пријавило се укупно 218 кандидата. У складу са условима Јавног позива и достављеном документацијом сачињена је Прелиминарна ранг листа кандидата.
На Прелиминарну ранг листу кандидати имају право приговора закључно са 12.05.2020.године, уз обавезу прилагања релевантне документације којом доказују наводе из приговора.
Прелиминарна ранг листа кандидата – докторанти

СПОРТ


Инструкције за отпочињање тренажног процеса
Министарство спорта и омладине дало је Инструкције за отпочињање тренажног процеса врхунских спортиста и осталих спортиста у систему спорта Републике Србије у примени мера превенције, спречавања ширења и смањења ризика болести COVID-19 које можете преузети овде.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ГРАЂАНСТВО


Од данас ублажавање мера донетих у циљу спречавања ширења коронавируса
У оквиру ублажавања мера донетих у циљу спречавања ширења вируса корона, од данас ће поново почети да раде ресторани и кафићи, јавни градски превоз у Новом Саду и Крагујевцу, међуградски и железнички друмски саобраћај.
Oд 8. маја почиње са радом јавни превоз у Београду и Нишу, уз поштовање свих мера заштите, као и без употребе климе.
Тржни центри се отварају 8. маја.
Вртићи ће почети са радом 11. маја, као и продужени боравак у школама.
Авиопревоз се обнавља од 18. маја.
До укидања ванредног стања на снази остаје свакодневни полицијски час од 18 сати до 5 ујутру.

Информације о Covid-19 - важни телефони

Подсећамо Вас да је Министарство здравља ради лакше комуникације са надлежним епидемиолошким службама у вези информација о вирусу COVID-19 увело следеће бројеве телефона:
Министарство здравља 064 89 45 235
Институт за јавно здравље Србије 011 26 84 566, 060 018 02 44
Више бројева телефона можете видети овде.

Такође, Министарство здравља отворило је и у Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ нових десет телефонских бројева преко којих грађани сваког дана од 8 до 22 часа могу да добију информације у вези са новим корона вирусом COVID-19:
064 88 11 908, 064 88 11 909, 064 88 11 910, 064 88 11 911, 064 88 11 912, 064 88 11 913, 064 88 11 914, 064 88 11 915, 064 88 11 916 и 064 88 11 917.
Отворене су и Националне телефонске линије за пружање психосоцијалне подршке свим грађанима којима је потребна.
Телефон за психосоцијалну помоћ грађанима су:
0800 309 309

као и посебни телефони Института за ментално здравље:
063 7298 260 (за младе и родитеље деце до 18 година)
063 1751 150 ( за особе старије од 18 година)

________________________________________________
30.04.2020.

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

И у току ванредног стања Образовни информатор наставио је са својим редовним и додатним активностима:

• Данас је одржан вебинар на тему Јединствени информациони систем у просвети (ЈИСП) са приказом измена Закона о основама система образовања и васпитања. Ово је до сада најпосећенији вебинар са преко 400 посетилаца који су добили одговоре на питања од значаја за њихово пословање.
Комплет часописа бр. 8 можете погледати овде.
„Буџетски недељник“ бр. 17 послат је на мејл адресе наших претплатника.
Све претходне бројеве „Буџетског недељника“ можете погледати у нашим Електронским издањима.
• Подсећамо Вас да су ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА доступни у оквиру бесплатног Правно-економског консалтинга сваког радног дана од 7:30 до 15:30.ДНЕВНИ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ КОНСАЛТИНГ
ПИТАЊЕ ДАНА:

Синдикат је од Агенције за привредне регистре добио обавештење да документ „Изјава да расподела добити није вршена“ није адекватан и да не одговара наслову, односно резултату у Годишњем финансијском извештају за 2019. годину. Наиме, у Годишњем финансијском извештају за 2019. годину Синдикат је исказао губитак и није вршио расподелу добити. Какав је документ исправан?
Одговор: С обзиром на то да је Синдикат у 2019. години остварио губитак, требало је да, у документацији која се прилаже уз тај финансијски извештај, приложи или Изјаву да није вршено покриће губитка или Одлуку о покрићу губитка.

ПРОПИСИ


Данас су објављена следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС“, број 62 од 29.4.2020. године,
- „Службени гласник РС“, број 63 од 30.4.2020. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. Закон о потврђивању уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања (ступио на снагу 29. априла 2020),
2. Одлука о потврђивању Одлуке о проглашењу ванредног стања (ступила на снагу 29. априла 2020),
3. АНЕКС Посебног колективног уговора за полицијске службенике (ступио на снагу 29. априла 2020),
4. Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за фебруар 2020. године,
5. Уредба о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2020. години (ступа на снагу 8. маја 2020)
6. Одлука о ублажавању мера забране обављања јавног превоза путника за време ванредног стања (ступила на снагу 30. априла 2020)


ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИПРОСВЕТА


Данас почиње исплата стипендија за ученике и студенте
Данас почиње исплата стипендија изузетно надареним студентима и ученицима за школску 2019/2020. годину. Студентима ће бити исплаћено укупно четири месечне рате (6, 7, 8. и 9.), док ће изузетно надареним ученицима бити исплаћене две рате (8. и 9.) стипендија за школску 2019/2020. годину.
Студентима основних студија на рачун ће бити уплаћено укупно 48.000,00 хиљада динара, студентима докторских студија 60.000,00 динара, а ученицима 30.000,00 динара.
По први пут данас почиње и исплата стипендија студентима за недостајућа наставничка занимања, за школску 2019/2020 у месечном износу од 12.000,00 динара. Њима ће бити уплаћено седам месечних рата.

Брз интернет за праћење он лајн наставе студентима
Кабинет председнице Владе Србије је у сарадњи са Министарством, трговине, туризма и телекомуникација обезбедио подршку телеоператера како би студентима који прате наставу онлајн био омогућен брз интернет.
Данас је рок да високошколске установе доставе спискове студената, њихових бројева телефона и називе оператера како би им се омогућио брз интернет.
Допуну списка могуће је послати и накадно 7. маја.

Нови портал – Заједница учења педагога и психолога
На сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања постављен је нови Национални образовни портал на коме се као посебна страница издваја Заједница учења педагога и психолога. Ова страница настала је у оквиру пројекта „Подршка стручним сарадницима у основним и средњим школама у отежаним условима уз програм учења на даљину“, којим се успоставља систем подршке за педагоге и психологе – стручне сараднике како би на што ефикаснији и квалитетнији начин пружили подршку наставницима, ученицима и родитељима/старатељима у ванредним условима.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ГРАЂАНСТВО


Измене мера забране кретања током Празника рада
Предложено је да забрана кретања почне данас у 18 часова и да траје до суботе у 5 ујутру. У суботу ће полицијски час почети од 18 сати.
Пензионери ће и током празника моћи да буду напољу од 18 часова.
Додатно правило је забрана окупљања више од пет људи.

Информације о Covid-19 - важни телефони

Подсећамо Вас да је Министарство здравља ради лакше комуникације са надлежним епидемиолошким службама у вези информација о вирусу COVID-19 увело следеће бројеве телефона:

Министарство здравља 064 89 45 235
Институт за јавно здравље Србије 011 26 84 566, 060 018 02 44

Више бројева телефона можете видети овде.

Такође, Министарство здравља отворило је и у Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ нових десет телефонских бројева преко којих грађани сваког дана од 8 до 22 часа могу да добију информације у вези са новим корона вирусом COVID-19:
064 88 11 908, 064 88 11 909, 064 88 11 910, 064 88 11 911, 064 88 11 912, 064 88 11 913, 064 88 11 914, 064 88 11 915, 064 88 11 916 и 064 88 11 917.
Отворене су и Националне телефонске линије за пружање психосоцијалне подршке свим грађанима којима је потребна.

Телефон за психосоцијалну помоћ грађанима су:
0800 309 309

као и посебни телефони Института за ментално здравље:
063 7298 260 (за младе и родитеље деце до 18 година)
063 1751 150 ( за особе старије од 18 година)

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
У току ...
Образовни информатор ће за време пандемије за Вас припремати бесплатне презентације и вебинаре на актуелне теме.

 

 
КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (фебруар 2020.)
Детаљније »

РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »

Практикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »

Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
Број 10/2020


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
Број 10/2020


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
Број 10/2020


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42