СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

13. 02. 2019.

Комплет часописа број 4/2019. који излази 15. фебруара је у припреми.
Садржаjе часописа погледајте на следећим линковима:
Подсетник за директора
Правни саветник
Буџетско рачуноводство

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ


Јавна расправа на Нацрт закона о спречавању корупције

Нацрт новог Закона о спречавању корупције, поред промене имена Агенције за борбу против корупције у назив Агенција за спречавање корупције, проширује овлашћења Агенције, пооштрава контролу имовине јавних функционера, јасније дефинише сукоб интереса, кумулацију јавних функција, поступак пред Агенцијом. Једна од најбитнијих новина је проширење круга повезаних лица чију имовину и приходе је јавни функционер дужан да пријави Агенцији.
Јавна расправа ће трајати до 4. марта, а Министарство правде је позвало заинтересоване стране да доставе своје примедбе, предлоге, сугестије и коментаре у том року.

Радно време пошта за предстојећи Дан државности

Током предстојећег празника Дана државности Србије, 15. и 16. фебруара 2019. године, Главна пошта у Београду радиће неизмењено 24/7, док ће 73 дежурне поште радити са скраћеним радним временом. Поште на граничним и административним прелазима радиће уобичајено.


Државна управа

Усвојени програми стручног усавршавања за 2019. годину

Информације за државну управу погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Државна управа

Социјална заштита


Почела кампања „Безбедан рад - здрава будућност“

Информације за социјалну заштиту погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Социјална заштита

Здравство

Осигураници још нису преузели 67.284 здравствене картице

Информације за здравство погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Здравство

Наука

Отворен конкурс „Истражи. Промени” програма „Покрени се за науку”

Информације за науку погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Наука


ПРОПИСИ


Данас нема новообјављених службених гласила.

________________________________________________

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

12. 02. 2019.

Комплет часописа број 4/2019. који излази 15. фебруара је у припреми.
Садржаjе часописа погледајте на следећим линковима:
Подсетник за директора
Правни саветник
Буџетско рачуноводство

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ


Прва рата пореза за 2019. до 14. фебруара

Рок за уплату пореза на имовину за први квартал ове године за грађане, предузетнике и правна лица је 14. фебруар. Износ доспеле пореске обавезе једнак је износу пореза за последњи квартал за 2018. годину.
За потребне информације обвезници се могу обратити надлежним општинским одељењима Секретаријата за јавне приходе.


Привредници без печата приликом овере документације за приступ ЦРФ-у

Привредни субјекти немају више обавезу да захтев за регистрацију и овлашћења за приступање Централном регистру фактура, као и захтев за укидање приступа том регистру, оверавају печатом. Печат још увек користе корисници јавних средстава који се региструју као повериоци, односно дужници у комерцијалним трансакцијама.

ПРОПИСИ


Објављен je „Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 1 од 11.2.2019. године.
Садржај нових гласила можете погледати на следећем линку:
Службени гласник РС Просветни гласник

________________________________________________

Просвета

12. 02. 2019.

У Скупштини Србије почела обједињена расправа о 40 тачака
Информације за просвету погледајте овде: Специфичности буџетских корисника/Просвета.

________________________________________________

Култура

12. 02. 2019.

Музеј Југославије – слободан улаз за Дан државности
Информације за културу погледајте овде:Специфичности буџетских корисника / Култура

________________________________________________

Здравство

12. 02. 2019.

Сарадња Србије и Немачке у области здравства
Информације за здравство погледајте овде:Специфичности буџетских корисника / Здравство

________________________________________________

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

11. 02. 2019.

Комплет часописа број 4/2019. који излази 15. фебруара је у припреми.
Садржаjе часописа погледајте на следећим линковима:
Подсетник за директора
Правни саветник
Буџетско рачуноводство

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пореска пријава за утврђивање пореза на добит правних лица за 2018. годину подноси се на новом ПДП обрасцу
Усвојеним изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица („Сл. гл. РС” бр. 8/19) који ступа на снагу 16.2.2019. године прописан је нови Образац ПДП – Пореска пријава за аконтационо – коначно утврђивање пореза на добит правних лица. Након ступања на снагу Правилника, прописана пријава ПДП ће се подносити за пријаву пореза на добит правних лица за 2018. годину.
У случају подношења или измене пореске пријаве за 2017. годину, користи се Образац ПДП прописан Правилником пре измена и допуна.

ПРОПИСИ

Објављен je „Службени гласник РС” број 8 од 8.2.2019.
Садржај новог гласила можете погледати на линку:
Службени гласник РС

________________________________________________

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

08. 02. 2019.

Комплет часописа број 4/2019. који излази 15. фебруара је у припреми.
Садржаjе часописа погледајте на следећим линковима:
Подсетник за директора
Правни саветник
Буџетско рачуноводство

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Усвојен предлог новог закона о здравственој заштити
На седници Владе РС одржаној 7.2.2019. године усвојен је Предлог закона о здравственој заштити, којим се уређује систем здравствене заштите, његова организација, друштвена брига за здравље становништва, општи интерес и надзор над спровођењем овог прописа. Од 2005. године, када је усвојен важећи закон, дошло је до значајних промена у друштвено-економским односима и новина у систему здравствене заштите, што је условило потребу да се ова област реформише.

Мрежна инфраструктурa Управе за трезор недоступна у недељу 10. фебруара
У недељу 10.02.2019. у Управи за трезор ће се вршити радови на мрежној инфраструктури.
С обзиром да се планира замена главног комуникационог уређаја, у прекиду ће бити саобраћај ка свим екстерним корисницима Управе за трезор и самим тим ће сви сервиси бити недоступни.
Очекивано време трајања радова је од 09 до 18 часова.

Нов начин евидентирања у области запошљавања ступа на снагу 14. фебруара 2019.
У Правилнику о изменама и допунама Правилника о ближој садржини података и начину вођења евиденција у области запошљавања измењене су одредбе које се односе на евиденцију везану за образовање тако што ће се иста водити о квалификацијама, нивоу и врсти квалификације, начину стицања квалификације (формално, неформално, признавање претходног учења) и статусу лица које тражи запослење. Саставни део Правилника су и нови обрасци. Правилник ступа на снагу 14. фебруара 2019. године.

Просвета

Поједностављена процедура уписа у први разред основне школе
Информације за просвету погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Просвета.

ПРОПИСИ

Данас нема новообјављених службених гласила.

________________________________________________

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

07. 02. 2019.

Комплет часописа број 4/2019. који излази 15. фебруара је у припреми.
Садржаjе часописа погледајте на следећим линковима:
Подсетник за директора
Правни саветник
Буџетско рачуноводство

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Референтна каматна стопа задржана на нивоу од 3,0%
На седници одржаној 7. фебруара 2019. године Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 3,00%. Наредна седница извршног одбора НБС на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи одржаће се 7. марта 2019. године.

Државна управа
Почела примена Кодекса понашања инспектора
Информације за државну управу погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Државна управа.

Просвета
Пољопривредни факултет други век започиње новим технологијама
Студенти ФОН-а се пласирали на светско маркетинг такмичење
Одржана обука тренера-волонтера у оквиру пројекта „До успеха заједно”

Информације за просвету погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Просвета.

ПРОПИСИ

Објављени су „Службени гласник РС” број 7 од 6.2.2019 и „Службени лист Града Београда” број 120 од 21.12.2018.
Садржај нових гласила можете погледати на следећим линковима:
Службени гласник РС
Службени лист Града Београда

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
У току ...
НОВИНЕ У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ПОРЕЗИМА
НА ИМОВИНУ У ПРАКСИ


Београд, Хотел „Палас”,
Топличин венац 23, 14.3.2019. године (четвртак)
почетак у 10.00 часова


Детаљније »          Пријава »
Практикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »

Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 2-3/2019.


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 4/2019.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
број 4/2019.


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42