ПРЕУЗМИ

НОВО : Видео упутство за достављање ПФИ путем JSON фајла из софтвера Икс-Бук


РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА КОРИСНИКА СОФТВЕРА ИКС-БУК


РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА КОРИСНИКА ЧАСОПИСА И КОНСУЛТАЦИЈА
НОВА ИЗДАЊА:


НАРУЏБЕНИЦА

НАРУЏБЕНИЦА


  

НАРУЧИТЕ

САДРЖАЈ
ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА


>> Одговоре на питања претплатницима дајемо путем Корисничког сервиса:
телефони:

(011/3286-489, 3286-494, 3286-542, 3036-531, 3036-532, 2632-743)

>> Питања која сте до сада слали путем мејла, искључиво ћете постављати преко нашег сајта www.obrazovni.rs о чему ћете добити информацију са краћим упутством на ваше мејл адресе.

>> Друштвене мреже:
Facebook https://www.facebook.com/obrazovni/ и
Instagram@obrazovni_informator.

24.04.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист АПВ” бр. 19 од 17. априла 2024. године.

1. Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање инвестиција у економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду на газдинствима у АП Војводини у 2024. години (ступа на снагу 17. априла 2024.)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Рок за пријаву за бесплатне уџбенике продужен до 26. априла
Министарство просвете Владе Републике Србије продужило је рок до 26. априла за пријаву за бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета, које додељује ресорно министарство, а које су основне школе изабрале за школску 2024/2025. годину.
Школе преко одељењских старешина и учитеља, путем успостављених канала комуникације, благовремено обавештавају родитеље, односно друге законске заступнике ученика o процедури, неопходној документацији и роковима.
Министарство просвете је од ове године проширило категорије ученика основних школа који остварују право на бесплатне уџбенике, тако да право на њих остварују и ученици који болују од ретких болести, ученици који остварују право на туђу негу и помоћ, као и ученици из породица у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ, односно уколико је други родитељ преминуо или је непознат.
Министарство просвете Програм бесплатних уџбеника спроводи од 2011. године у циљу додатне подршке ученицима из осетљивих категорија, али и подршке надареним ученицима.
Имајући у виду важност доступности образовања за све, Министарство просвете обезбеђује бесплатне уџбенике на језицима националних мањина за наведене категорије ученика.
За набавку бесплатних уџбеника Министарство просвете је у буџету за ову годину обезбедило 792 милиона динара.

Уручене повеље "Доситеј Обрадовић" за допринос просвети
Министарка просвете у Влади Републике Србије Славица Ђукић Дејановић уручила је на свечаној академији "Учитељ Доситеј" у Народном позоришту у Београду повеље које носе име овог просветитеља установама и појединцима за постигнуте изузетне доприносе у просвети током 2023. године.
Министарка просвете је изразила уверење да повеља за сваког добитника представља част и мотивацију у будућем раду.
Наши просветни радници су, по узору на Доситеја, изабрали свој позив и посветили се подучавању нових генерација. Желим да вам захвалим за свакодневни труд, стрпљење, разумевање и подршку које пружате својим ученицима и студентима, рекла је министарка просвете.
Ђукић Дејановић је додала да је Доситеј Обрадовић једна од кључних фигура у српској историји и да је био оснивач Велике школе, која је претеча данашњег Универзитета у Београду, а међу првим ђацима школе били су Карађорђев син Алекса Карађорђевић, Вук Караџић, Милан и Иван Стојковић и други.
Министарка просвете је истакла да наша држава препознаје глобалне токове, утврђује стратешке правце развоја, уз осмишљеност мера и оснажује систем како би данашњи ученици стасали у одговорне младе људе.
Ђукић Дејановић је подсетила да је Министарство просвете установило ово признање од школске 2020/21. године и да је то још једно значајно признање поред "Светосавске награде" које се додељује за допринос у просвети.

НАУКА


Србија међу водећим земљама у свету по бежичном приступу интернету у научним и образовним институцијама
Министар информисања и телекомуникација у Влади Републике Србије Михаило Јовановић састао се данас са директором GEANT-а Ериком Хуизером и директором Академске мреже Републике Србије (АМРЕС) Бојаном Јаковљевићем.
Академска мрежа Републике Србије (АМРЕС) је од 2011. године члан Пан-европске академске мреже (GEANT) која повезује националне академске мреже Европе у јединствену инфраструктуру и омогућава да научно-истраживачке, академске и образовне установе широм Европе буду међусобно повезане и повезане са остатком света.
Јовановић је указао на то да АМРЕС повезује свих шест државних универзитета у нашој земљи, факултете, институте, медицинске установе, високе школе, средње и основне школе, библиотеке, музеје као и остале образовне и установе културе, што је 2.000 различитих институција са око 4.100 локација.
Министар је навео да је од 2023. године, Академска мрежа Републике Србије омогућила институцијама, односно свим својим крајњим корисницима, коришћење eduroam сервиса на више од 2.000 локација широм Србије, са преко 23.000 бежичних тачака приступа.
Он је истакао да се Србија по броју доступних eduroam локација тренутно налази на трећем месту у Европи и петом месту у свету, одмах иза високо развијених земаља, као што су Бразил, Сједињене Америчке Државе, Немачка и Енглеска.
Министар се захвалио директору GEANT-а, који је по први пут у посети Србији и овом приликом га обавестио да је захваљујући успешно реализованом пројекту Повезане школе, брзим, поузданим и безбедним интернетом преко академске АМРЕС мреже покривено више од 3.800 школских објеката основних и средњих школа у Србији, са 35.000 наставних просторија у којима се школује више од 730.000 ђака и ради више од 100.000 наставника и професора.

 
23.04.2024.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

 
22.04.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 34 од 19. априла 2024. године.

1. УРЕДБА о измени Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2024. години (ступа на снагу 20. априла 2024.)
2. ОДЛУКА о утврђивању Улице браће Радић у Суботици за културно добро – просторно културно-историјску целину од великог значаја (ступа на снагу 27. априла 2024.)
3. ОДЛУКА о утврђивању Центра Перлеза за просторно културно-историјску целину (ступа на снагу 27. априла 2024.)
4. ОДЛУКА о утврђивању Воденица на Горњодушничкој реци за просторно културно-историјску целину (ступа на снагу 27. априла 2024.)
5. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3364/2024
6. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3366/2024
7. АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије државног власништва и управљања привредним субјектима који су у власништву Републике Србије за период oд 2021. до 2027. године, у периоду од 2024. до 2025. године
8. ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава, промени података и обнови регистрације, електронском поступању, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства (ступа на снагу 20. априла 2024.)
9. ПРАВИЛНИК о ближим условима за спровођење државних и међународних испитивања ученика (ступа на снагу 20. априла 2024.)
10. УПУТСТВО о изменама и допунама Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (ступа на снагу 27. априла 2024.)
11. ПРАВИЛНИК о начину рада Изборне комисије Високог савета судства (ступа на снагу 27. априла 2024.)
12. ПРАВИЛНИК о поступку за избор судије и председника суда (ступа на снагу 27. априла 2024.)
13. ПРАВИЛНИК о поступку по притужбaмa (ступа на снагу 27. априла 2024, а примењује се од 1. јануара 2026.)
14. ПРАВИЛНИК о вредновању рада судијe и председника суда (ступа на снагу 27. априла 2024, а примењује се од 1. јануара 2026.)
15. СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији (ступа на снагу 20. априла 2024.)

 
19.04.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 33 од 18. априла 2024. године.

1. УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене туристичке дестинације Кучајске планине (ступа на снагу 26. априла 2024.)
2. ПРАВИЛНИК о поступку избора члана Високог савета тужилаштва из реда јавних тужилаца (ступа на снагу 26. априла 2024.)
3. ПРАВИЛНИК о попуњавању извршилачких радних места и положаја у Административној канцеларији Високог савета тужилаштва (ступа на снагу 26. априла 2024.)
4. ПРАВИЛНИК o критеријумима и показатељима вредновања рада главног јавног тужиоца и јавног тужиоца (ступа на снагу 26. априла 2024.)
5. ПРАВИЛНИК о дисциплинским органима Високог савета тужилаштва и дисциплинском поступку (ступа на снагу 26. априла 2024.)
6. ЕТИЧКИ КОДЕКС чланова Високог савета тужилаштва
7. ЕТИЧКИ КОДЕКС јавних тужилаца (ступа на снагу 26. априла 2024.)
8. ПOСЛОВНИК о раду Изборне комисије Високог савета тужилаштва (ступа на снагу 26. априла 2024.)
9. ОДЛУКА о организацији и раду Административне канцеларије Високог савета тужилаштва (ступа на снагу 26. априла 2024.)
10. ПРАВИЛНИК о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања (ступа на снагу 19. априла 2024.)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА И НАУКА


Сарадња са образовним и научним институцијама на развоју нуклеарног програма
Министарство рударства и енергетике је одржало састанак са представницима јавних предузећа, регулаторних тела, директорима института и деканима факултета из Београда, Новог Сада и Крагујевца, који се баве нуклеарним технологијама и нуклеарном сигурности, о стварању услова за покретање цивилног нуклеарног програма у Србији.
Састанку су присуствовали и представници Министарства просвете и Министарства науке, технолошког развоја и иновација.
Циљ састанка је да се са свим релевантним образовним и научним институцијама којe се баве научноистраживачким радом на тему нуклеарне енергије разговара о томе шта је потребно да променимо и побољшамо како бисмо имали предуслове да развијамо цивилни нуклеарни програм у Србији.
На састанку је предложено да се потпише меморандум о разумевању између релевантних образовних и научних институција и представника Владе како би се, уз учешће струке, дефинисали неопходни кораци и акциони планови.
На тај начин, како је наведено, биће омогућено да свака институција у свом домену уради свој део посла и предузме неопходне кораке како бисмо дошли до жељеног циља, а то је да имамо добру основу – образовну, техничку и научну, да можемо да развијамо нуклеарни програм у нашој земљи.
Ово је важно и због повратка стручњака у овој области из иностранства, који треба да препознају потенцијал за то да се баве својом струком у Србији.
Такође, наводи се да важећи закон не поставља препреке да се бавимо образовним и научним радом, али је потребно да уподобимо наш регулатовни оквир да можемо да идемо корак даље, а то је да у наредним деценијама имамо нуклеарна постројења.

 
18.04.2024.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

 

Старије странице 1|2|3|  Још резултата  


ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СА ПОКЛОН ЦД-ОМ)

Детаљније »


НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42