ПРЕУЗМИ

НОВО : Видео упутство за достављање ПФИ путем JSON фајла из софтвера Икс-Бук


РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА КОРИСНИКА СОФТВЕРА ИКС-БУК


РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА КОРИСНИКА ЧАСОПИСА И КОНСУЛТАЦИЈА
НОВА ИЗДАЊА:


НАРУЏБЕНИЦА

НАРУЏБЕНИЦА


  

НАРУЧИТЕ

САДРЖАЈ
ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА


>> Одговоре на питања претплатницима дајемо путем Корисничког сервиса:
телефони:

(011/3286-489, 3286-494, 3286-542, 3036-531, 3036-532, 2632-743)

>> Питања која сте до сада слали путем мејла, искључиво ћете постављати преко нашег сајта www.obrazovni.rs о чему ћете добити информацију са краћим упутством на ваше мејл адресе.

>> Друштвене мреже:
Facebook https://www.facebook.com/obrazovni/ и
Instagram@obrazovni_informator.

15.07.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 59 од 12 јула.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2024. години (ступа на снагу 13. јула 2024)
2. ОДЛУКА о одређивању централизованих јавних набавки добара и услуга које ће спроводити Управа за заједничке послове републичких органа у 2025. години
3. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6470/2024
4. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6482/2024
5. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6484/2024
6. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6487/2024
7. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ из Тарифе републичких административних такси (примена од 1. августа 2024)
8. ПРАВИЛНИК о универзалном сервису у области електронских комуникација (ступа на снагу 20. јула 2024, а примењује се од 1. јануара 2025)
9. ОДЛУКА о врсти, обиму и начину испоруке података и докумената који се уступају без накнаде државним органима и организацијама, органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе ступа на снагу 20. јула 2024)
10. ИНДЕКСИ потрошачких цена за јун 2024. године

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Стипендије Арапске Републике Египат за 2024/2025. годину
Министарство провете, у сарадњи са Амбасадом Арапске Републике Египат у Београду, обавештава заинтересоване да је Министарство високог образовања Египта расписало конкурс за стипендије за српске држављане за академску 2024/2025. годину.
Министарство високог образовања Египта нуди две стипендије за основне студије, као и једну стипендију за учење арапског језика.
Кандидати су у обавези да се директно пријаве на платформу Study in Egypt. Након тога сва документацију (укључујући и пријаву) прослеђује се Амбасади Арапске Републике Египта у Београду најкасније до 31. августа 2024.године.

ПРАВОСУЂЕ


Свечано уручени уговори о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења
Министарка правде свечано је уручила уговоре о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења (опортунитет) за 200 пројеката од јавног значаја из области здравства, културе, просвете, социјалне заштите и хуманитарног рада. У 2024. години за здравство је издвојено више од 217 милиона динара, за боље образовање више од 188 милиона динара, унапређена је социјална заштита са више од 32 милиона динара, за културу је одвојено више од 32 милиона динара, док је зa положај особа са инвалидитетом намењено са више од 12 милиона динара.
Из ових средстава реконструисане су школе, обданишта, музеји, установе социјалне заштите, болнице и домови здравља. Такође, кроз пројекте набављена је и неопходна медицинска и друга опрема за клиничке центре, болнице, домове здравља, вртиће и школе. Набављена су и возила за превоз пацијаната и старијих особа.
Министарство правде ће и у наредном периоду наставити да додељује средства прикупљена по основу одлагања кривичног гоњења и да прати њихову реализацију.

ЗДРАВСТВО


Потписан Протокол о сарадњи са Египтом између Завода за јавно здравље Нови Пазар и Ал-Азхар Универзитета
Делегација Републике Србије која борави у званичној посети Арапској Републици Египту
потписала је више билатералних споразума. Министар здравља Републике Србије је са министром иностраних послова и емиграције Египта потписао Протокол о сарадњи између Завода за јавно здравље Нови Пазар и Ал-Азхар Универзитета.
Протоколом је дефинисана сарадња у области превентивне медицине и дијагностиковања заразних болести, односно заједничко истраживање укључујући размену резултата истраживања и размену запослених и истраживача у области превентивне медицине и дијагностике заразних болести, усвајање нових научних метода.
Протокол подразумева и сарадњу у виду организовања и учествовање на заједничким научним скуповима, конференцијама, симпозијумима, курсевима, радионицама, изложбама, као и размену резултата информација и документације који произилазе из билатералне стручне сарадње, односно заједничко коришћење истраживачких и развојних постројења и научне опреме и друге облике научне и технолошке сарадње који могу бити узајамно договорени.

НАУКА


Постављен нови директор Фонда за науку
За новог директора Фонда за науку именован је проф. др Ненад Филиповић, редовни професор Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и тренутни ректор Универзитета у Крагујевцу од 2018. године.
Проф. др Филиповић је препознат као водећи стручњак у области примењене механике, биоинжењеринга и информатичких технологија. Његова истраживања значајно су допринела развоју софтверских решења на основу методе коначних елемената и дискретних метода, посебно у области биоинжењеринга. Он је један од главних аутора софтверског пакета ПАК и води формирање Центра за биоинжењеринг на Факултету инжењерских наука.
Проф. др Филиповић је такође провео значајно време на Харвард Универзитету у Бостону, где је између 2003. и 2012. године радио на пројектима из области биоинжењеринга.
Поред академских достигнућа, проф. др Филиповић активно је учествовао у међународној сарадњи, водећи бројне националне и међународне пројекте финансиране кроз програме FP7, Horizon2020, Horizon Europe, Erasmus+, CEI и SCOPES.

СТАТИСТИКА


Индекси потрошачких цена – статистика
Цене производа и услуга личне потрошње у јуну 2024. године, у односу на мај 2024. године, у просеку су више за 0,1%. Потрошачке цене у јуну 2024. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 3,8%, док су у поређењу са децембром 2023. године у просеку повећане за 2,3%.
Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у јуну 2024. године, у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групи Рекреација и култура (1,9%), Одећа и обућа (0,8%), Ресторани и хотели (0,7%), Здравље (0,4%), Алкохолна пића и дуван (0,3%) и у групама Становање, вода, електрична енергија, гас и остала горива и Образовање (за по 0,1%). Пад цена забележен је у групама Транспорт (-1,3%) и Комуникације (-0,1%).
Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.
Датум следеће објаве је 12.8.2024. године.

 
11.07.2024.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласника.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


„Лето у завичају” трећу годину за редом
Ученици допунских школа на српском језику у иностранству су и ове године боравили у пратњи својих наставника у Научно-образовно-културном центру „Вук Караџић“ у Тршићу од 7. до 13. јула под покровитељством Министарства просвете.
Већ трећу годину за редом реализује се пројекат „Лето у завичају“ који је намењен ученицима Допунске школе на српском језику у иностранству и потпуно је бесплатан.
У првој, од предвиђене три групе за ову годину, гостује шездесет ученика из: Швајцарске, Немачке, Француске, Италије, Словеније, Грчке, Русије, Чешке и Америке.
Овогодишњи програм осмишљен је у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања и одвија се кроз тематско-интегративне језичке и уметничке радионице. Реализатори радионица су стручњаци из области педагогије, језика, фолклора, музике, драме и спорта.
Теме овогодишњег пројекта су: „Српским језиком стварамо, о завичају разговарамо“, „Цео свет их зна, Србија се њима поноси“; „Увек се сети“, „Играм, певам, стварам – о традицији разговарам“ и „Моја Србија“.
У оквиру програма, ученици ће посетити родну кућу Вука Стефановића Караџића, манастир Троношу и Бању Ковиљачу.

 
09.07.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист АП Војводине” бр. 30 од 3.7.2024. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1.Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне покрајине Војводине (ступа на снагу 3. јула 2024)
2.Правилник о поступку и критеријумима за доделу финансијских средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова центрима за социјални рад са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања за 2024. годину (ступа на снагу 4. јула 2024)
3.Конкурс за стицање права коришћења знака „Најбоље из Војводине“

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Билатерални разговори са делегацијом Универзитета Бокони из Милана
Министарка просвете и министарка науке, технолошког развоја и иновација разоварале су са делегацијом Универзитета Бокони из Милана, коју је предводио ректор Универзитета.
На састанку, одржаном у Влади Србије, разговарано је о различитим облицима сарадње Универзитета Бокони са нашим високошколским установама на којима се реализују компатибилни студијски програми у области економије, бизниса и менаџмента.
Успостављање сарадње међу високошколским установама било би значајно за образовни систем обе земље.

 
08.07.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 58 од 5.7.2024. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за предузетништво жена и жена самохраних родитеља у 2024. години (ступа на снагу 6. јула 2024)
2. УРЕДБА о утврђивању Програма подршке развоју старих и уметничких заната и послова домаће радиности у 2024. години (ступа на снагу 6. јула 2024)
3. УРЕДБА о утврђивању Програма подршке развоју пословне инфраструктуре у 2024. години (ступа на снагу 6. јула 2024)
4. УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању и младе у 2024. години (ступа на снагу 6. јула 2024)
5. УРЕДБА о утврђивању Програма развојна шанса – линија за прерађивачку индустрију у 2024. години (ступа на снагу 6. јула 2024)
6. УРЕДБА о утврђивању Програма подршке јачању капацитета послодаваца укључених у дуално образовање у 2024. години (ступа на снагу 6. јула 2024)
7. УРЕДБА о утврђивању Програма за подстицај развоја прерађивачких капацитета у области лова, рибарства, производње вина, пива и јаких алкохолних пића у 2024. години (ступа на снагу 6. јула 2024)
8. УРЕДБА о утврђивању Програма подршке за развој предузетништва жена на селу у 2024. години (ступа на снагу 6. јула 2024)
9. ОДЛУКА о врстама девиза у којима се плаћају републичке административне таксе код дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије и о висини курса динара за прерачунавање динарских износа такси у девизе (ступа на снагу 1. августа 2024)
10. ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за академије и високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2024/2025. години (ступа на снагу 13. јула 2024)
11. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6117/2024
12. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6168/2024
13. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6170/2024
14. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6172/2024
15. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6174/2024
16. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6199/2024
17. ПРАВИЛНИК о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци (ступа на снагу 13. јула 2024)
18. ОДЛУКА о броју судија поротника у судовима (ступа на снагу 13. јула 2024)
19. ОДЛУКА о накнадама и наградама судија поротника (ступа на снагу 13. јула 2024)
20. ОДЛУКА о броју судија поротника у судовима (ступа на снагу 13. јула 2024)
21. ОДЛУКА о накнадама и наградама судија поротника (ступа на снагу 13. јула 2024)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРАВОСУЂЕ


Саопштење Министарства правде поводом новог извештаја ГРЕКО
Поводом Извештаја о усклађености Републике Србије у оквиру Петог круга евалуације Групе држава за борбу против корупције Савета Европе (ГРЕКО), усвојеног на 97. пленарном заседању ГРЕКО Секретаријата у Стразбуру, Министарство правде поздравља избалансиран и објективан Извештај у коме су препознати напори Републике Србије у испуњавању препорука из Петог евалуационог круга.
У Извештају је забележен напредак на плану јачања интегритета лица на највишим извршним функцијама и побољшању сарадње између различитих органа надлежних за борбу против корупције.
Такође, усвојен је Кодекс полицијске етике, спроведене су обуке полицијских службеника, образована тела за евидентирање и вредновање поклона...
Осим тога, Министарство је припремило и Нацрт националне стратегије за борбу против корупције за период од 2024-2028. године.

 
04.07.2024.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


НАУКА


Одржана 6. седница Министарског савета Глобалног партнерства за вештачку интелигенцију (GPAI)
Шестој седници Министарског савета Глобалног партнерства за вештачку интелигенцију (GPAI) присуствовала је и министака науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије.
GPAI је иницијатива основана 2020. године која тежи да успостави глобалне стандарде и правила за развој вештачке интелигенције, као и да убрза развој вештачке интелигенције глобално. Република Србија, која је једна од 29 чланица, у наредне три године биће председавајући Глобалног партнерства за вештачку интелигенцију (GPAI), и то у првој и трећој години помоћни председавајући, а у другој години главни председавајући што су поздравили министри Јапана и Индије.
Следећи састанак Министарског савета биће одржан у Београду, током самита GPAI заказаног за 3. и 4. децембар 2024. године.

 

Старије странице 1|2|3|  Још резултата  


ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СА ПОКЛОН ЦД-ОМ)

Детаљније »


НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42