Актуелне информације
 

JЕДНОСТАВАН А СИГУРАН УНОС ПОДАТАКА - ЕКСЕЛ ФАЈЛ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ППП ПД

01.05.2014.

Генерише XML фајл без посебног софтвера:


једноставан а сигуран унос података без неопходне онлајн везе у моменту уноса – корисник може да врши исправке података при уносу, и да контролише унос са обрачуном

• за програме за буџетско рачуноводство у којима није у потпуности решено попуњавање јединствене пореске пријаве за порез по одбитку

генерише XML фајл без посебног софтвера

на сајт Е-порези се прикључујете тек након уноса и провере свих података у ексел фајлу и генерисања XML фајла!

НАМЕЊЕН:

• Свима који имају обавезу достављања података Пореској управи о извршеним исплатама опорезивих примања

• Корисницима којима Управа за Трезор обрачунава плате и припрема

ППП ПД пријаве – могу га користити за генерисање XML фајла за остале обрачуне преко неопорезивог износа (службени пут, превоз, јубиларне награде...).

ЦЕНА: 1.900,00 дин.

НАЧИН ИСПОРУКЕ: Одмах по уплати Предрачуна (кликни овде за преузимање Предрачуна).

Ехеl фајл ће вам бити испоручен на вашу мејл адресу. Стога је неопходно да нам на наш мејл:
informator@obrazovni.rs по уплати износа из предрачуна доставите податке о вашој организацији са вашом мејл адресом.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42