СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Култура

„Кад оцењујем неко уметничко дело, однесем га и ставим поред нечега што је Бог створио, поред дрвета или цвета. Ако је у питању несклад, значи да то није уметност.”
- Марк Шагал

Донет Правилник о изменама и допунама Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

07. 02. 2017.

Правилник о изменама и допунама Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања мења и допуњује Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС”, бр. 16/16) тако што поред правнојезичке стилизације дела става 2. члана 3. допуњује члан 7. став 4. увођењем обавезе за орган који расписује конкурс да наративни и финансијски извештај учесника конкурса који је добио средства за суфинансирање пројекта чија је реализација дужа од године дана објави на свом веб сајту, те кроз нови члан 41а.прописује могућност да орган који расписује конкурс, по завршетку пројектног суфинансирања у текућој години, може да изради извештај о спроведеном конкурсу и анализу квалитета подржаних пројеката на основу извештаја корисника и да их објави на свом веб-сајту. Том приликом овај орган приликом израде анализе квалитета подржаних пројеката може да ангажује независне стручњаке за медије и медијске раднике.
Образац 1 – Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања и Образац 2 – Наративни и финансијски извештај, који су одштампани уз Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, замењује се новим обрасцима 1 и 2, који су одштампани уз овај правилник и чини његов саставни део. Правилник је ступио на снагу 4.фебруара 2017.године.

________________________________________________

У фебруару крај в. д. стања у установама културе чији је оснивач држава

02. 02. 2017.

Министарство културе и информисања саопштило је да ће до средине фебруара, у готово свим установама културе чији је оснивач држава, бити окончана в.д. стања, сем у Музеју Савремене уметности (МСУ) јер је, како наводи, тамо у току реконструкција, па ће се након завршетка реконструкције расписати конкурс за избор управника и у тој установи.

________________________________________________

Развој информационо комуникационе инфраструктуре у установама образовања, науке и културе

02. 11. 2016.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарство трговине, туризма и телекомуникација покренули су пројекат под називом „Развој ИКТ инфраструктуре у установама образовања, науке и културе“, којим је предвиђено да све основне и средње школе буду повезане на Академску мрежу Републике Србије-АМРЕС, а тиме и на интернет.
Уколико неке од школа имају додатних питања везано за пројекат повезивања на АМРЕС, могу се обратити сарадницима у АМРЕС-у слањем поруке на мејл: kontakt@amres.ac.rs .

________________________________________________

Системска брига за очување и развијање српског језика

01. 11. 2016.

Министарство културе и информисања саопштило је да је у оквиру проширења акције „Негујмо српски језик“ на републички ниво, формирало посебан одбор који ће се бавити пословима и активностима везаним за спровођење те акције. Основни циљ одбора да се систематски и свестрано подстакне брига за очување и развијање српског језика и језичке културе. Једна од функција овог тела јесте да усваја и верификује план активности, и да, у складу с тим, у градовима Србије организује акредитоване стручне семинаре за наставнике, затим образовне, књижевне и сценске програме, као и да припрема и спроводи разноврсне промотивне активности.
» детаљније «

________________________________________________

Србија посвећена очувању језичке разноликости

22. 02. 2016.

Канцеларија за људска и мањинска права Владе Републике Србије саопштила је да је Србија потпуно посвећена очувању богате језичке разноликости. Након обележавања 21. фебруара – Међународног дана матерњег језика, из Канцеларије је истакнуто да је Канцеларија обележила овај дан у сарадњи са националним саветима као представницима говорника мањинских језика у Србији. У нашој земљи живи више од 30 етничких заједница које говоре различитим језицима. Постојање великог броја различитих матерњих језика илуструје разноликост и мултијезичност друштва, али развија и свест о језичким и културним традицијама и инспирише на солидарност која се заснива на разумевању, дијалогу и толеранцији, навели су у Канцеларији.

________________________________________________

Усвојене измене Закона о култури

16. 02. 2016.

Скупштина Србије усвојила је 12.2.2016. измене Закона о култури, којима се укида постојање установа културе од националног значаја, али се не укидају национална признања за врхунски допринос култури, тј. „националне пензије”. Нaциoнaлнa признaњa зa врхунски дoпринoс култури билa су увeдeнa Зaкoнoм o култури, кojи сe примeњуje oд 2010. гoдинe. Скупштинa je усвojилa и измeнe Зaкoнa o oбaвeзнoм примeрку публикaциje. Tимe сe дeфинишe кaтeгoриja "aкaдeмски примeрaк" кoja oмoгућaвa дa сe у мрeжи унивeрзитeтских библиoтeкa увeк и блaгoврeмeнo нaђe нajмaњe jeдaн примeрaк нeoпхoдaн зa дaљи стручни и нaучни рaд.

________________________________________________

Култура значајан чинилац у економском развоју земље

16. 11. 2015.

Министар културе и информисања у Влади Републике Србије Иван Тасовац саопштио је медијима да се култура не може развијати без снажне економске базе, али ни да се успешна економија и друштво не могу замислити без снажне културне продукције и креативне индустрије.
» детаљније «

________________________________________________

Бољим законом заштитити културно наслеђе

01. 10. 2015.

Министар културе и информисања у Влади Републике Србије Иван Тасовац саопштио је медијима да је у току рад на читавом сету закона којима ће се унапредити систем заштите културног наслеђа и омогућити да комплетно културно благо Србије буде доступно читавом свету. Министар је нагласио да је кровни закон о култури у скупштинској процедури.
» детаљније «

________________________________________________

Професионализација установа културе

05. 02. 2015.

Министар културе и информисања у Влади Републике Србије Иван Тасовац саопштио је медијима да је неопходно јачање видљивости институција и доступности културних садржаја што ширем делу јавности, и изразио уверење да ће заједничким деловањем Министарства и институција ти циљеви бити остварени. Министар је саопштио да је у кратком временском периоду потребно дефинисати главне приоритете сваке појединачне установе поштујући њене специфичности, форсирати квалитет у односу на квантитет, појачати међусобну сарадњу институција културе и максимално ангажовати све расположиве ресурсе.

________________________________________________

Потписан колективни уговор за установе културе

29. 01. 2015.

Министарство културе и информисања Владе Републике Србије и репрезентативни синдикати радника у култури потписали су посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.
» детаљније «

________________________________________________

Завршена јавна расправа о изменама Закона о култури

05. 12. 2014.

Министарство културе и информисања Владе Републике Србије саопштило је данас да су јучерашњом дебатом у Народној библиотеци у Београду завршене све јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о култури.
» детаљније «

________________________________________________

Провера одрживости статуса установа културе од националног значаја

03. 12. 2014.

Министарство културе и информисања Владе Републике Србије саопштило је медијима да је у току преиспитивање оправданости одрживости модела статуса установа културе од националног значаја. У саопштењу се наводи да се током јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о култури статус установа културе од националног значаја наметнуо као једно од дискутабилнијих решења у важећој законској регулативи.
» детаљније «

________________________________________________

Усклађивање износа признања за допринос култури са мерама штедње

01. 12. 2014.

Министарство културе и информисања Владе Републике Србије саопштило је да је покренуло процедуру за измену Уредбе о ближим условима и начину доделе признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина. У саопштењу се наводи да је законским решењем које је Министарство упутило на разматрање ресорним министарствима предвиђено смањење новчаног износа признања у износу од 10 одсто.
» детаљније «

________________________________________________

Јавна расправа о изменама и допунама Закона о култури

25. 11. 2014.

Министарство културе и информисања Владе Републике Србије покренуло је јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о култури, која ће трајати до 15. децембра, а презентација и дебате биће организоване у Новом Саду, Нишу и Београду.
» детаљније «

________________________________________________

Донета три подзаконска акта из области културе

17. 11. 2014.

Министарство културе и информисања Владе Републике Србије саопштило је медијима да је Републичком секретаријату за законодавство упутило текстове три подзаконска акта базирана на недавно усвојеним медијским законима. У саопштењу се наводи да је реч о Правилнику о суфинансирању пројеката којима се остварује интерес у области јавног информисања, Правилнику о документацији која се прилаже у поступку регистрације медија у Регистар медија и Правилнику о начину вођења и упису у евиденцију представника иностраних медија и дописништава иностраних медија.
» детаљније «

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42