СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Наши стални партнери и сарадници

 


Струковна удружења правника и рачуновођа ванпривреде („Удружење секретара и правника ванпривреде” и „Удружење рачуновођа у ванпривредним делатностима”) су удружења основана ради организованог пружања стручне подршке својим члановима, правницима и рачуновођама, субјеката чије се пословање финансира из буџета Републике, локалне власти и фондова обавезног социјалног осигурања.


Удружења се старају о сталном усавршавању својих чланова, стицању професионалних знања и организованој едукацији. Захваљујући тој улози представљају и „координаторе” између законодавца и праксе. Удружења су кадровски оспособљена да прате доношење закона из струке и да својим сугестијама утичу на доношење применљивих законских решења, као и да иницирају њихове измене и допуне.

Наведеним активностима Удружења унапређују правну и рачуноводствену професију у ванпривреди, што је и претпоставка даљег функционисања не само буџетског система већ и друштва у целини.

Удружење рачуновођа у ванпривредним делатностима

 

СТРУКОВНО УДРУЖЕЊЕ РАЧУНОВОЂА, основано 10.7.1996. године са циљем
јачања и развоја рачуноводствене струке у ванпривреди.
Текући рачун: 355-1009238-75

10. јула 1996. године, на иницијативу НИП „ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР” формирано је струковно Удружење рачуновођа, које је до сада окупило преко пет стотина сталних чланова.


АКТА УДРУЖЕЊА

» Статут Удружења рачуновођа у ванпривредним делатностима «

» Пословник о раду Скупштине Удружења рачуновођа у ванпривредним делатностима«
» Пословник о раду Председништва Удружења рачуновођа у ванпривредним делатностима «
» Пословник о раду Надзорног одбора Удружења рачуновођа у ванпривредним делатностима «
» Правила о раду секција и подружница Удружења рачуновођа у ванпривредним делатностима «
» Правилник о канцеларијском и архивском пословању «
» Правилник о додељивању награда Удружења рачуновођа у ванпривредним делатностима «
» Позив за учлањење и Приступница «

Удружење секретара и правника ванпривреде

 

СТРУКОВНО УДРУЖЕЊЕ СЕКРЕТАРА И ПРАВНИКА, основано 22.2.2001. године,
са циљем јачања и развоја правне струке у ванпривреди.
Текући рачун: 205-15666-38
Сајт удружења посетите на адреси:
www.udruzenjesekretaraipravnika.org.rs

22. фебруара 2001. године, на иницијативу НИП „ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР” формирано је струковно Удружење правника и секретара у ванпривреди, које је до сада израсло у организацију од преко шест стотина секретара и правника у ванпривреди.

22. фебруара 2001. године, на иницијативу НИП „ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР” формирано је струковно Удружење правника и секретара у ванпривреди.

АКТА УДРУЖЕЊА СЕКРЕТАРА

» Статут Удружења секретара «
» Приступница «

Струковна удружења

 

Адреса: Цара Лазара 5A, п. фах 25 11000 Београд.

udruzenja@obrazovni.rs

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42