Мапа сајта


Насловна страна

Вести

Телекс вести


Подсећамо

март 2021.
април 2021.
мај 2021.
јун 2021.
јул 2021.
август 2021.
септембар 2021.
октобар 2021.
новембар 2021.
децембар 2021.
јануар 2022.
фебруар 2022.
март 2022.


Статистика-подаци


Најчешћа питања


Специфичности  буџетских корисника:

Државни органи и   организације
Локална самоуправа
Здравство
Просвета
Социјална заштита
Култура
Наука
Правосуђе
Спорт
Јавна предузећа


Прописи »

Службени лист СЦГ
Службени лист СЦГ Међународни уговори
Службени гласник РС
Службени гласник РС Просветни гласник
Службени лист АП Војводине
Службени лист града Београда


Публикације - Часописи

„Информатор ванпривреде“
Билтен „Буџетско рачуноводство“


Публикације - Остала издања

КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (ЈАНУАР 2021.)
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
НОВИ ПРИРУЧНИК! БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО – ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА (V ИЗДАЊЕ)
РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)

Софтвер

„Ирис” Друга правна лица
„Info BUK-1”
„X-Manager 3”


Стручно  усавршавање »

Саветовања и семинари
Курсеви и обуке
Стицање стручних звања


Продаја и претплата

Претплата за часописе
Наруџбеница посебних издања
Пријава за учешће у стручним усавршавањима
Пријава за учешће у курсевима и обуци


О нама  


Струковна удружења


Питајте Образовни информатор »

Правна редакција
Економска редакција
Софтвер
Продаја и претплата


Контакт

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42