СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Мапа сајта


Насловна страна

Вести

Телекс вести


Подсећамо

новембар 2020.
децембар 2020.
јануар 2021.
фебруар 2021.
март 2021.
април 2021.
мај 2021.
јун 2021.
јул 2021.
август 2021.
септембар 2021.
октобар 2021.
новембар 2021.


Статистика-подаци


Најчешћа питања


Специфичности  буџетских корисника:

Државни органи и   организације
Локална самоуправа
Здравство
Просвета
Социјална заштита
Култура
Наука
Правосуђе
Спорт
Јавна предузећа


Прописи »

Службени лист СЦГ
Службени лист СЦГ Међународни уговори
Службени гласник РС
Службени гласник РС Просветни гласник
Службени лист АП Војводине
Службени лист града Београда


Публикације - Часописи

„Информатор ванпривреде“
Билтен „Буџетско рачуноводство“


Публикације - Остала издања

НОВИ ПРИРУЧНИК! БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО – ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА (V ИЗДАЊЕ)
РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (фебруар 2020.)
Практикум „РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА”, друго издање, мај 2018.

Софтвер

„Ирис” Друга правна лица
„Info BUK-1”
„X-Manager 3”


Стручно  усавршавање »

Саветовања и семинари
Курсеви и обуке
Стицање стручних звања


Продаја и претплата

Претплата за часописе
Наруџбеница посебних издања
Пријава за учешће у стручним усавршавањима
Пријава за учешће у курсевима и обуци


О нама  


Струковна удружења


Питајте Образовни информатор »

Правна редакција
Економска редакција
Софтвер
Продаја и претплата


Контакт

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42