Софтвер

"ИКС-БУК / ИБК" - иновирани „X-Manager 3”

РАЧУНОВОДСТВЕНИ СОФТВЕР ЗА ИНДИРЕКТНЕ БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ


Софтвер за индиректне кориснике буџетских средстава
Софтверски пакет „ИКС-БУК / ИБК” намењен је индиректним корисницима републичког буџета који воде књиге сагласно Уредби о буџетском рачуноводству. Програм пружа кориснику могућност вођења финансијског пословања у свим сегментима предвиђених законом.
Основни модули софтвера су: финансијско, благајна, фактурисање, робно-материјално, производња, кадровска евиденција и обрачун зарада, уговори, основна средства, обрачун накнада трошкова и шифарници.
У сваком модулу директно се евидентирају одговарајуће пословне промене уз могућност штампања документа за ту промену, разних извештаја и генерисања аутоматских ставова за књижење, који се преносе у модул „Финансијско” у којем се врши књижење.
Софтвер омогућује генерисање свих извештаја за периодични и годишњи обрачун, уз напомену да се образац бр. 5. који се овде генерише, користи у консолидацији – у софтверу за директне буџетске кориснике.
Update се редовно доставља корисницима, и то директним приступом нашем серверу преко интернета, за све доградње софтвера које изврше у складу са новим законским одредбама.

Техничке карактеристикеПрограм „ИКС-БУК / ИБК” омогућава мрежни рад са више рачунара. За коришћење програмског пакета – „X-Manager 3” минимум хардверских и софтверских захтева потребних за рад подразумева следеће:
- 64 – битни оперативни систем и процесор
- 4 GB РАМ меморије
- 5 GB слободног простора на хард диску
- софтвер може да ради на свим оперативним системима

Начин набавкеГодишњи претплатници на едукативне издања Образовног информатора имају право на бесплатну набавку овог програмског пакета!
За кориснике који нису наши годишњи претплатници, цена набавке је 450 еура, у динарској противвредности.
Инсталациони пакет програма X-Manаger 3 за све индиректне кориснике буџетских средстава, обухвата саму инсталација програма, техничку и корисничку документацију, стручну подршку при инсталацији и основну обуку за коришћење.
На име лиценцирања и годишњег одржавања програма са иновирањем функционалности и променама у складу са изменама прописа и закона, сви корисници овог програма плаћају месечну подршку за време трајања уговора о коришћењу софтвера. Износ ових трошкова је 15 еура месечно, у динарској противвредности + ПДВ, уз увећање од 4 еура месечно за сваки додатни рачунар у мрежи.

Заједничке карактеристике софтверских пакета
 


Софтвери омогућавају како рад на једном рачунару тако и рад на више рачунара повезаних у мрежу. Начин рада у софтверима је једноставан, јер су израђени тако да нема великих разлика у односу на рад са другим програмима у Windows окружењу.

Архивирање података је једноставно и брзо, врши се аутоматски у току рада (без изласка из програма), с тим да корисник може сам да одређује период архивирања.

Софтвери се континуирано усавршавају односно прилагођавају према динамици законских измена.


Контакт телефон:

(011) 3615-100

informatika@obrazovni.rs

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42