СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Софтвер

„X-Manager 3”

Софтвер за индиректне кориснике буџетских средстава


Софтвер за индиректне кориснике буџетских средстава
Софтверски пакет „X Manager 3” намењен је индиректним корисницима републичког буџета који воде књиге сагласно Уредби о буџетском рачуноводству. Програм пружа кориснику могућност вођења финансијског пословања у свим сегментима предвиђених законом.
Основни модули софтвера су: финансијско, благајна, фактурисање, робно-материјално, производња, кадровска евиденција и обрачун зарада, уговори, основна средства, обрачун накнада трошкова и шифарници.
У сваком модулу директно се евидентирају одговарајуће пословне промене уз могућност штампања документа за ту промену, разних извештаја и генерисања аутоматских ставова за књижење, који се преносе у модул „Финансијско” у којем се врши књижење.
Софтвер омогућује генерисање свих извештаја за периодични и годишњи обрачун, уз напомену да се образац бр. 5. који се овде генерише, користи у консолидацији – у софтверу за директне буџетске кориснике.
Update се редовно доставља корисницима, и то директним приступом нашем серверу преко интернета, за све доградње софтвера које изврше у складу са новим законским одредбама.

Техничке карактеристикеПрограм „X-Manager 3” омогућава мрежни рад са више рачунара – оптимално до 5 рачунара. За коришћење програмског пакета – „X-Manager 3” минимум хардверских и софтверских захтева потребних за рад подразумева следеће:
- Процесор брзине изнад 1 GHz
- 1 GB РАМ меморије
- 1 GB слободног простора на хард диску
- ЦД плејер за инсталацију програма, штампач
- инсталиран неки од 32 ili 64-битних Windows оперативних система
(Windows XP/Vista/Windows 7 ...)

Начин набавкеГодишњи претплатници на едукативне издања Образовног информатора имају право на бесплатну набавку овог програмског пакета!
За кориснике који нису наши годишњи претплатници, цена набавке је 300 еура са укљученим ПДВом, у динарској противвредности.
Инсталациони пакет програма X-Manаger 3 за све индиректне кориснике буџетских средстава, обухвата саму инсталација програма, техничку и корисничку документацију, стручну подршку при инсталацији и основну обуку за коришћење.
На име лиценцирања и годишњег одржавања програма са иновирањем функционалности и променама у складу са изменама прописа и закона, сви корисници овог програма плаћају месечну подршку за време трајања уговора о коришћењу софтвера. Износ ових трошкова је 10 еура месечно, у динарској противвредности + ПДВ, уз увећање од 4 еура месечно за сваки додатни рачунар у мрежи (што износи највише 26 еура + ПДВ за максималних пет радних места).

Заједничке карактеристике софтверских пакета
 


Софтвери омогућавају како рад на једном рачунару тако и рад на више рачунара повезаних у мрежу. Начин рада у оба софтвера је једноставан јер су израђени тако да нема великих разлика у односу на рад са другим програмима у Windows окружењу.

Архивирање података је једноставно и брзо, врши се аутоматски у току рада (без изласка из програма), с тим да корисник може сам да одређује период архивирања.

Софтвери се континуирано усавршавају односно прилагођавају према динамици законских измена.


Контакт телефон:

(011) 2632-743

informatika@obrazovni.rs

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42