СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС Међународни уговори

 

 Број 2  - 05.02.2020.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Исламске Републике Иран
2. ЗАКОН о потврђивању Анекса 1 Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о сарадњи у области инфраструктурних пројеката
3. ЗАКОН о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат за конкурентну пољопривреду) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој
4. ЗАКОН о потврђивању Споразума о зајму (Додатно финансирање за Пројекат унапређење земљишне администрације у Србији) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој
5. ЗАКОН о потврђивању Уговора о кредиту између Републике Србије (као Корисника кредита) и T.C. Ziraat Bankasi A.Ş. и Denizbank A.Ş. (као Давалаца кредита)
6. ЗАКОН о потврђивању Уговора о гаранцији (Набавка возних средстава за Србија Воз) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој
7. ЗАКОН о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2009 (2019) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам за изградњу нове Универзитетске дечје клинике, Тиршова 2 у Београду

МИНИСТАРСТВA
8. ПРОТОКОЛ о размени инструмената потврђивања за Уговор између Републике Србије и Републике Турске о изручењу, потписан у Београду, 29. јануара 2020. године
9. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава са циљем побољшања усаглашености пореских прописа на међународном нивоу и примене ФАТКА прописа
10. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије
11. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Допунског протокола уз Споразум између влада држава учесница Црноморске економске сарадње (BSEC) о сарадњи у пружању помоћи у ванредним ситуацијама и хитном реаговању на природне и изазване катастрофе
12. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Уговора између Републике Србије и Републике Турске о изручењу

________________________________________________

 Број 1  - 27.01.2020.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о статусу Француске школе у Београду
2. ЗАКОН о потврђивању Маракешког уговора за омогућавање приступа објављеним делима од стране лица која су слепа, слабовида или на други начин онемогућена да користе штампане материјале
3. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о сарадњи у области образовања, науке и технологије
4. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о предаји Петербуршког листа Мирослављевог јеванђеља Републици Србији и слика Николаја Константиновича Рериха Руској Федерацији

МИНИСТАРСТВA
5. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства омладине и спорта Републике Србије и Министарства за развој младих и спорта Свете Луције о сарадњи у областима омладине и спорта
6. МЕМОРАНДУМ о сарадњи у областима омладине и спорта између Министарства омладине и спорта Републике Србије и Високог савета за омладину и спорт Државе Палестине
7. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између влада држава учесница Црноморске економске сарадње (BSEC) о сарадњи у пружању помоћи у ванредним ситуацијама и хитном реаговању на природне и изазване катастрофе
8. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Републике Грчке о међусобном признавању возачких дозвола
9. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије о сарадњи у области одбране
10. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Словачкој Републици

________________________________________________

 Број 15  - 11.12.2019.


МИНИСТАРСТВA
1. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ Техничких прописа који су саставни део Европског споразума о међународном друмском превозу опасне робе, анекси А и Б „ADR 2019”

________________________________________________

 Број 14  - 09.12.2019.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању Споразума о сарадњи између Републике Србије и Евроџаст-а

МИНИСТАРСТВA
2. СПОРАЗУМ између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Агенције за храну и ветеринарство Републике Северне Македоније у области безбедности хране и ветеринарства
3. ЗАЈЕДНИЧКО САОПШТЕЊЕ o успостављању дипломатских односа између Владе Републике Србије и Владе Свете Луције
4. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о сарадњи у области туризма између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније

________________________________________________

 Број 13  - 18.11.2019.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању Споразума o измени Споразума о оперативној и стратешкој сарадњи између Републике Србије и Европске полицијске канцеларије
2. ЗАКОН о потврђивању Меморандума о разумевању између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Министарства за унутрашњу безбедност Сједињених Америчких Држава о унапређењу сарадње у циљу спречавања путовања терориста и борбе против незаконитих миграција
3. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Републике Србије и Агенције Европске уније за сарадњу у спровођењу закона о упућивању официра за везу
4. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о замени и коришћењу возачких дозвола
5. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске о сарадњи у области заштите од природних и изазваних катастрофа
6. ЗАКОН о потврђивању Споразума између влада држава учесница Црноморске економске сарадње (BSEC) о сарадњи у пружању помоћи у ванредним ситуацијама и хитном реаговању на природне и изазване катастрофе и Допунског протокола уз Споразум између влада држава учесница Црноморске економске сарадње (BSEC) о сарадњи у пружању помоћи у ванредним ситуацијама и хитном реаговању на природне и изазване катастрофе

МИНИСТАРСТВA
7. МЕМОРАНДУМ о разумевању и сарадњи у области усаглашавања примене метода за мирно решавање радних спорова
8. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Одлуке бр. 1/2018 Мешовитог комитета између држава ЕФТА и Републике Србије о измени Протокола Б уз Споразум о слободној трговини између држава ЕФТА и Републике Србије о дефиницији појма „производи са пореклом” и методама административне сарадње
9. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије о сарадњи у области културе, уметности, младих, спорта и медија

________________________________________________

 Број 12  - 04.11.2019.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању аката Светског поштанског савеза

МИНИСТАРСТВA
2. СПОРАЗУМ између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Северне Македоније о фитосанитраној сарадњи
3. МЕМОРАНДУМ о разумевању
4. МЕМОРАНДУМ о узајамном разумевању о сарадњи у области социјалне и породичне заштите између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије и Министарства за породицу, рад и социјалне услуге Републике Турске
5. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства омладине и спорта Републике Србије и Министарства просвете, науке, истраживања и спорта Словачке Републике о сарадњи у областима омладине и спорта
6. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Кабинета министра задуженог за иновације и технолошки развој у Влади Републике Србије и Министарства индустрије и трговине Чешке Републике о сарадњи у области иновација, вештачке интелигенције и роботике
7. МЕМОРАНДУМ о разумевању о заједничкој сарадњи између Дипломатске академије Министарства спољних послова Републике Србије и Медитеранске академије за дипломатске студије Универзитета на Малти
8. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова Вишенационалне Државе Боливије о успостављању механизма билатералних консултација
9. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова Републике Гватемале о успостављању механизма политичких консултација
10. МЕМОРАНДУМ о разумевању о сарадњи између Дипломатске академије Министартва спољних послова Републике Србије и Дипломатске академије Министарства спољних послова Републике Гватемале
11. ПРОТОКОЛ о сарадњи у науци и технологији између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Савета за научна и технолошка истраживања Турске (TÜBITAK)
12. ЗАЈЕДНИЧКИ КОМИНИКЕ o успостављању дипломатских односа између Републике Србије и Белизеа
13. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Републике Италије о олакшању примене Европске конвенције о екстрадицији од 13. децембра 1957. године
14. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Републике Италије о олакшању примене Европске конвенције о међусобном пружању правне помоћи у кривичним стварима од 20. априла 1959. године
15. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Суринам о ослобађању од обавезе прибављања виза за носиоце обичних, дипломатских, службених и специјалних пасоша
16. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије
17. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Владе Републике Мјанмарске Уније о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша
18. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Уговора између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел о избегавању двоструког опорезивања и спречавању пореске евазије у односу на порезе на доходак
19. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Конвенције о узајамној административној помоћи у пореским питањима

________________________________________________

 Број 10  - 06.09.2019.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Парагвај о укидању виза за носиоце дипломатских, званичних и службених пасоша
2. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Мјанмарске Уније о укидању виза на дипломатске и службене пасоше
3. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Суринама о ослобађању од обавезе прибављања виза за носиоце обичних, дипломатских, службених и званичних/специјалних пасоша
4. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Доминиканске Републике о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша

МИНИСТАРСТВA
5. АДМИНИСТРАТИВНИ СПОРАЗУМ у области реформе јавне управе, управљања људским ресурсима и стручног усавршавања у јавној управи између министра државне управе и локалне самоуправе Републике Србије и министра за послове јавне управе и јавне рачуне Републике Француске
6. СПОРАЗУМ између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о узајамном признавању државно признатих јавних исправа о стеченом нивоу образовања издатих у Републици Србији и Мађарској
7. СПОРАЗУМ о заједничким активностима у области осигурања квалитета и признавању акредитација у високом образовању
8. СПОРАЗУМ о сарадњи у области наставе француског језика у образовно-васпитним установама Републике Србије
9. МЕМОРАНДУМ о сарадњи
10. МЕМОРАНДУМ о разумевању о сарадњи у области високог образовања између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Савета за високо образовање Републике Турске
11. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Генералне управе царина Народне Републике Кине о сарадњи у области биљног карантина
12. МЕМОРАНДУМ о сарадњи између Министарства правде Републике Србије, Јавнобележничке коморе Србије и Високог савета јавног бележништва Републике Француске
13. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о међународном друмском саобраћају
14. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Акта о оснивању Азијске инфраструктурне инвестиционе банке
15. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о успостављању заједничких контрола на граничном прелазу за међународни друмски саобраћај Прешево (Република Србија) – Табановце (Република Северна Македонија)
16. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о запошљавању грађана Републике Србије у Републици Словенији
17. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Кипра о размени и узајамној заштити тајних података

________________________________________________

 Број 9  - 03.09.2019.


МИНИСТАРСТВA
1. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ техничких прописа који су саставни део Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF), које су наведене у Додатку Ц – Правилник о међународном железничком превозу опасне робе (RID) 2019

________________________________________________

 Број 8  - 26.07.2019.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању Конвенције о узајамној административној помоћи у пореским питањима
2. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о успостављању заједничких контрола на граничном прелазу за међународни друмски саобраћај Прешево (Република Србија) – Табановце (Република Северна Македонија)

МИНИСТАРСТВA
3. СПОРАЗУМ о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава o унапређењу приступа финансирању за агробизнис сектор у Републици Србији уз помоћ Гаранције за кредитни портфолио
4. СПОРАЗУМ између министра омладине и спорта Републике Србије и министарке спорта Републике Француске у области спорта
5. МЕМОРАНДУМ између Владе Републике Србије и Владе Републике Српске о сарадњи у области одбране од града у региону Подриња
6. МЕМОРАНДУМ о сарадњи између Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије и Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске
7. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о сарадњи у области одбране
8. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о сарадњи у области туризма

________________________________________________

 Број 7  - 27.06.2019.


МИНИСТАРСТВA
1. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова Републике Никарагве о успостављању механизма политичких консултација
2. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства иностраних послова Републике Мадагаскар
3. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства иностраних послова афричких интеграција и Тогоанаца у иностранству Републике Того
4. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Генералне управе царина Народне Републике Кине о сарадњи на увозу и извозу прехрамбених производа и безбедности хране
5. ПРОТОКОЛ између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Генералне управе царина Народне Републике Кине о инспекцијским и карантинским захтевима за извоз млечних производа из Републике Србије у Народну Републику Кину
6. ПРОТОКОЛ између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Генералне управе царина Народне Републике Кине о карантину и здравственим захтевима који се односе на свињско месо за извоз из Републике Србије у Народну Републику Кину
7. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступању на снагу Устава Међународне организације за цивилну заштиту
8. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између страна потписница Конвенције о полицијској сарадњи у Југоисточној Европи

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42