СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  

 
 

 

 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


Отворена поглавља 23 и 24 у преговорима Србије и ЕУ

20. 07. 2016.

На међувладиној конференцији у Бриселу отворена су преговарачка поглавља 23 и 24 (правосуђе, основна права, правда, слобода и безбедност) о приступању Србије Европској унији. Отварањем Поглавља нашу земљу очекују бројне активности на успостављању ефикасног и независног правосуђа и тужилаштва и рад на јачању борбе против корупције на свим нивоима, али и пуно посла на примени закона који се односе на права националних мањина, права најугроженијих грађана Србије и спровођење медијских закона и слобода.

________________________________________________

Отклоњене нејасноће о примени МРС за јавни сектор?

19. 07. 2016.

Објављеним изменама Уредбе о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор (Сл. гл. РС, бр. 49/10) отклоњене су нејасноће о томе који Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор треба да се примењују на вођење књига и састављање финансијских извештаја буџетских корисника и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање.
Уредбом о измени и допуни Уредбе о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор (Сл. гл. РС, бр. 63/16), која ступа на снагу 23.7.2016. године, додатно је уређено да ће се примењивати они стандарди који су преведени на српски језик и објављени у Службеном гласнику Републике Србије.
Исто тако, овом изменом се утврђује да превод Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор који ће се примењивати у буџетском рачуноводству Републике Србије утврђује и објављује Влада.

________________________________________________

Почела реализација ИПА 2015.

15. 07. 2016.

Влада Србије и Европска комисија потписали су финансијски споразум којим се Србији из инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за 2015. годину, од укупно 196,6 милиона евра, одобрава првих 39,7 милиона евра. У наредном периоду биће потписана још два финансијска споразума, и то у износу од 80 милиона евра и 76,9 милиона евра. Средства су намењена реализацији пројеката у областима реформе правосуђа и унутрашњих послова, као и пројеката који доприносе процесу преговора и усклађивања са прописима ЕУ. Из програма ће се, између осталог, финансирати јачање капацитета у борби против организованог криминала, прања новца и тероризма, јачање интерне контроле у оквиру Министарства унутрашњих послова у борби против корупције, успостављање ефикасног система за хитне случајеве, спровођење Акционог плана за Поглавље 23 и унапређење ефикасности тужилаштава.

________________________________________________

Почетак рада Програма сарадње науке и привреде

15. 07. 2016.

Почела је имплементација новог програм за подршку иновативним научноистраживачким пројектима у Србији који се реализују кроз имплементацију пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја ИПА 2013 – Пројекат подршке истраживању, иновацијама и трансферу технологије у Србији. Објављен је Јавни позив Програма сарадње науке и привреде који спроводи Фонд за иновациону делатност, а који се финансира из ИПА фондова Европске уније у износу од 2,4 милиона евра и средствима Министарства просвете, науке и технолоског развоја (Буџет Републике Србије) у износу од 1 милион евра, док 1 милион евра долази из приватног сектора.
» детаљније «

________________________________________________

За припрему инфраструктурних пројеката на локалу 80 милиона динара

13. 07. 2016.

Министарство привреде упутило је јавни позив локалним самоуправама за суфинансирање израде пројектно-техничке документације за инфраструктурне пројекте, а за ову подршку опредељено је 80 милиона динара. Реч је о пројектима којима се унапређује пословна инфраструктура (индустријске и пословне зоне, инкубатори и кластери), ревитализују браунфилд локације и развија саобраћајна и комунална инфраструктура. Министарство привреде ће у одређеном проценту, у зависности од развијености локалне самоуправе, суфинансирати укупне трошкове израде пројектно-техничке документације, док су градови и општине у обавези да финансирају преосталу вредност пројекта.
» детаљније «

________________________________________________

Упис ученика распоређених у другом уписном кругу у средње школе

12. 07. 2016.

Обављен је упис ученика у средње школе у другом уписном кругу, при чему је за оне који нису распоређени у првом кругу остало укупно 9. 270 слободних места, у оквиру другог уписног круга. Након овог круга, остало је нераспоређено 99 ученика. Ученици који нису распоређени ни у првом ни у другом кругу подносе молбе окружној уписној комисији до 15. јула или у периоду од 22. до 25. августа за упис у трећем кругу. На сајту www.upis.mpn.gov.rs објављена су преостала слободна места у школама за упис ученика у трећем кругу.
» детаљније «

________________________________________________

Израда предлога новог акта о научноистраживачким пројектима

12. 07. 2016.

Одржан је први састанак Радне групе за израду предлога новог акта о вредновању, избору, финансирању и праћењу пројеката. У саопштењу Министарства просвете, науке и технолошког развоја наводи се да се пројекти односе на Програм основних истраживања и основних усмерених истраживања и Програм истраживања у области технолошког развоја за период од 2016. до 2020. године. Радну групу је формирало ресорно министарство, а чланове радне групе предложили су председници матичних научних одбора. На првом састанку је договорено да радна група настави рад у три подгрупе према научним областима, и то: природно-математичке и медицинске науке, друштвено-хуманистичке науке и техничко-технолошке и биотехничке науке, како би свака подгрупа дефинисала специфичности у својој области.

________________________________________________

Ефикасније фискално планирање и координација економских политика

08. 07. 2016.

Министарство финансија, представници Европске комисије и Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД), уз подршку Републичког секретаријата за јавне политике, одржали су уводни састанак посвећен изради новог Програма економских реформи (ЕРП) од 2017. до 2019. године. На скупу су представљене нове смернице Европске комисије за израду тог документа, детаљан план и динамика његове припреме, као и његово усвајање, расположива стручна помоћ Европске комисије и ОЕЦД-а и препоруке и искуства из претходне године.
» детаљније «

________________________________________________

Eлeктрoнскe грaђeвинскe дoзвoлe

08. 07. 2016.

Eлeктрoнскe грaђeвинскe дoзвoлe у Србиjи сe дoбиjajу у прoсeку зa oсaм рaдних дaнa, изјавило је Mинистaрство грaђeвинaрствa, сaoбaћaja и инфрaструктурe. Oд 1. jaнуaрa, oткaдa сe издajу eлeктрoнскe дoзвoлe, пa дo 5. jулa пoднeтo je укупнo 23.570 зaхтeвa зa издaвaњe грaђeвинских дoзвoлa, рeшeњa и лoкaциjских услoвa кojи сe рeшaвajу у крaћим рoкoвимa oд прeдвиђeних зaкoнoм. Mинистaрствo je сaoпштилo дa je у aприлу издaтo 829 грaђeвинских дoзвoлa, штo je зa 9,9 oдстo вишe нeгo у истoм мeсeцу прoшлe гoдинe и 40,7 oдстo вишe нeгo у aприлу 2014.

________________________________________________

Најављене промене у пореском поступку

08. 07. 2016.

У контексту плана реформе Пореске управе Министарство финансије је најавило и промене у пореском поступку, имајући у виду да Пореска управа у оквиру послова државне управе, води и првостепени и другостепени порески поступак.

________________________________________________

„ПРИПРЕМЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ПОСТУПАК ИЗРАДЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА“ (по делатностима)

Београд, Хотел „Палас“, почетак у 10.00 часова

27.07.2016. - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
3.08.2016.- ПРОСВЕТА
5.08.2016.- КУЛТУРА
17.08.2016.-ЗДРАВСТВО


Програм         Пријава
ПРАВНИ САВЕТНИК број 14/2016.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
Број 14/2016


» Садржај «
Билтен
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 14/2016.

» Садржај «

* * *

<Напомена: Пријавите се за доставу електронског издања „Недељног информатора” попуњавањем сагласности испод>
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана 011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42
porno