СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 
 

 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

17. 10. 2018.


КОМПЛЕТ ЧАСОПИСА

Комплет часописа број 20 припремљен је као „заједничко издање” часописа „Подсетник за директора”, „Правни саветник” и „Буџетско рачуноводство” и тематски је посвећен програму јубиларних „XX Сусрета установа”.
Садржај броја 20 можете погледати на следећем линку: „Заједнички број комплета часописа број 20”

СТРУЧНИ СКУПОВИ

У току су јубиларни „XX СУСРЕТИ УСТАНОВА” (14-17. октобра 2018) на Златибору.
Закључке са овог стручног скупа објавићемо након одржавања на нашем сајту.


                                                                 АГЕНДА     ПРИЈАВА                                                                 
                                                    УСЛОВИ УЧЕШЋА - ПРЕВОЗ И СМЕШТАЈСОФТВЕРИ

Књиговодствени софтвер за нову пореску евиденцију


„Образовни информатор” корисницима књиговодственог софтвера „X-Manager”, је припремио модул за пореску евиденцију пореза на додату вредност и преглед обрачуна на обрасцу ПОПДВ обрачун ПДВ-а у складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ („Сл. гл. РС” бр. 48/18).

ПДВ софтверска апликација (ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)

Образовни информатор израдио је „ПДВ софтверску апликацију” као прикладан алат за израчунавање и/или проверу ПОПДВ и ПППДВ прописаних образаца.
Апликација представља систем међусобно повезаних табела сачињених у Excel формату (.xls) и садржи:
1. Табеле за све пореске евиденције 2. Образац ПОПДВ 3. Образац ПППДВ 4. Могућност креирања .xml фајла ради слања пореске пријаве електронским путем у Пореску управу.
Подаци које садрже ове табеле међусобно су повезани тако да се попуњавањем табела за пореске евиденције аутоматски попуњава Образац ПОПДВ и Образац ПППДВ.
После уноса одговарајућих података у табеле и попуњавања података о пореском обвезнику у питању, у посебној табели, врши се извоз података у .xml. Обрасци ПОПДВ и ПППДВ подешени су и за штампу.
Уз ову апликацију достављамо и „Упутство за попуњавање Excel табела у апликацији за пореску евиденцију са обрасцима ПОПДВ И ПППДВ“.

                                                                        НАРУЏБЕНИЦА

НОВО У ЕЛЕКТРОНСКИМ ИЗДАЊИМА

• Корисницима Електронског издања Образовног информатора стављен је на располагање Образац ПОПДВ, у ПДФ форми са свим потребним формулама у збирним пољима, а који је сачињен на основу Корисничког упутства за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – Обрасцу ПОПДВ Пореске управе.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

17. 10. 2018.

УСВОЈЕНИ ПРОПИСИ

Данас нема новообјављених службених гласила.

Садржаје нових прописа можете погледати на следећим линковима:

Службени гласник РС
Службени лист АП Војводине
Службени гласник РС – Међународни уговори
Службени гласник РС – Просветни гласник
Службени лист Града Београда

________________________________________________

„НАЈВАЖНИЈА ПИТАЊА У РЕФОРМИСАЊУ ЈАВНОГ
СЕКТОРА И КАКО ИХ РЕШАВАТИ”

14-17.10.2018.

Златибор, хотел „Палисад”

АГЕНДА     ПРИЈАВА

УСЛОВИ УЧЕШЋА - ПРЕВОЗ И СМЕШТАЈ 

Практикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »

Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ЗАЈЕДНИЧКО ИЗДАЊЕ
број 20/2018.


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42