СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  

 
 

 

 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


Коефицијент за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама (саопштење Министарства државне управе и локалне самоуправе)

28. 06. 2016.

На састанку синдикалних представника запослених у установама културе у Србији разматран је предлог измене Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама које је доставило Министарство државне управе и локалне самоуправе. Поводом саопштења Самосталног синдиката културе Србије у којем се наводи да нови предлог Уредбе садржи низ неправилности, Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) саопштило је следеће:

У циљу постизања транспарентности система и упоредивости плата у јавном сектору, Законом о систему плата запослених у јавном сектору прописано је увођење јединствене основице за обрачун и исплату плате и усклађивање коефицијената сходно јединственој основици, као прва фаза усклађивања са новим системом. Стога је МДУЛС припремило измену Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, водећи рачуна да након измене висине коефицијената износ основне плате одговора износу основне плате на коју је запослени имао право пре измене, као што је и предвиђено Законом.
» детаљније «

________________________________________________

Високошколске установе да обезбеде изводе из матичне књиге рођених и уверење о држављанству за нове студенте

28. 06. 2016.

Како су у већини високошколских установа у Републици Србији у току пријаве на конкурс за упис студената, Министарство државне управе и локалне самоуправе дало је препоруку свим високошколским установама да као део конкурсне документације не траже и изводе из матичне књиге рођених и уверење о држављанству јер је 8. јуна ове године почела је примена одредаба чл. 9, 103. и 207. Закона о општем управном поступку, којима је регулисана размена података о чињеницама о којима се води службена евиденција, по службеној дужности. Ова обавеза органа је подигнута на ниво начела, тако да је странка ослобођена дужности прибављања оних података о којима службене евиденције воде органи јавне власти. Од грађана се могу захтевати само подаци који су неопходни за њихову идентификацију и документa који потврђују чињенице о којима се не води службена евиденција.
» детаљније «

________________________________________________

У фокусу реформи нове владе јавне службе образовања и здравства

28. 06. 2016.

Влада Србије најавила је да ће нова влада преместити фокус реформи на образовање и здравство. Када је реч о образовању, наглашено је да је неопходно направити везу између система образовања и економије, како би се млади научили да више раде. Србија ће са Светском банком реализовати програм за побољшање нивоа и степена образовања мале деце, променом начина похађања школица и обданишта. Од следеће године, како је најављено, издвајаће се новац за дуално образовање.

________________________________________________

"Информатика и рачунарство" неће бити обавезни предмет

28. 06. 2016.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја саопштило је да Национални просветни савет није усвојио предлог ресорног министарства да „Информатика и рачунарство“ постане обавезни предмет у основној школи од ове школске године. Национални просветни савет је пак усвојио нове наставне програме за изборни предмет „Од играчке до рачунара“ и „Информатика и рачунарство“ у основној школи, за обавезни предмет „Рачунарство и информатика“ у гимназији и за први разред у средњим стручним школама.

________________________________________________

Бесплатни уџбеници само за социјално угрожене

28. 06. 2016.

Министарство просвете Србије најавило је да ће у новој школској години обезбедити уџбенике – књиге за 50.000 корисника, тј. само за социјално угрожене, и уз доказ да су примаоци новчане помоћи. Буџет за бесплатне уџбенике од око 600.000.000 динара из касе Министарства просвете није се мењао у последње три године, али је драстично измењен начин расподеле књига. Од државе су их добијали сви ђаци од првог до четвртог разреда, до 2014. године, па и они из финансијски стабилних породица. Због мањкавости, та пракса је прошле године промењена – књиге су се набављале само за најугроженије, али и за ђаке из породица са ниским примањима. Да би се повећала праведност и онемогућиле злоупотребе, у складу са новим Законом о уџбеницима, критеријуми су сада пооштрени дотле да ресорно министарство уџбенике обезбеђује само за социјално угрожене основце.

________________________________________________

Почело полагање пријемних испита на факултетима Универзитета у Београду

28. 06. 2016.

На факултетима Универзитета у Београду је у понедељак, 27.06.2016. године почело полагање пријемног испита и трајаће све до 3. јула, а прелиминарне листе факултети ће објавити 4. јула. Примедбе и жалбе кандидати могу да предају до 5. јула, коначне ранг – листе факултети су у обавези да објаве до 10. јула, док је упис будућих бруцоша предвиђен од 10. до 14. јула.

________________________________________________

Србији на располагању додатних 147 милиона евра од ММФ

24. 06. 2016.

Шеф Мисије Међународног монетарног фонда (ММФ) саопштио је медијима да ће окончањем четврте и пете ревизије стендбај аранжмана из предострожности, Србија имати на располагању додатних 147 милиона евра. Споразум треба да потврди нова влада, уз завршетак активности које се тичу кључних структурних, фискалних и финансијских мера. Стављањем на располагање додатних средстава укупан расположиви износ достићи ће 762 милиона евра. Власти Србије су најавиле да не намеравају да повлаче средства расположива у оквиру аранжмана, прецизирано је у ММФ-у.

________________________________________________

Усвојен Кодекс етичког понашања

24. 06. 2016.

Сенат Универзитета у Београду усвојио је Етички кодекс и Правилник којим се дефинише јасна процедура утврђивања плагијата и мере којима се кажњава неакадемско понашање, које, у зависности од прекршаја, могу бити и одузимање звања и посла. Етичка комисија може предложити да мере за повреду Кодекса буду изречене ментору, рецензенту и члановима комисије за писање извештаја о наставном и научноистраживачком раду. Недозвољен је сваки облик дискриминације, забрањена је свака врста узнемиравања међу члановима, а они су дужни и да буду непристрасни.

________________________________________________

Просечне зараде по запосленом у мају 2016. године

24. 06. 2016.

Просечна зарада исплаћена у мају 2016. године износи 60.520 динара а просечна зарада без пореза и доприноса износи 43.951 динара. Овај податак се користи за утврђивање висине разних примања у складу са појединим прописима.

________________________________________________

Почео упис на факултете

23. 06. 2016.

Предајом докумената почео је упис на факултете у Србији. На седам државних универзитета о трошку државе, тј. републичког и покрајинског буџета, студираће 22.551 студент. Буџетске квоте готово су исте као прошлогодишње. Највише буџетских места је на Универзитету у Београду – 9.461, а најмање на Универзитету уметности у Београду – 284. Број самофинансирајућих студената одређују факултети у складу са акредитацијом.

________________________________________________

ПРАВНИ САВЕТНИК број 12/2016.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
Број 12/2016


» Садржај «
Билтен
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 12/2016.

» Садржај «

* * *

<Напомена: Пријавите се за доставу електронског издања „Недељног информатора” попуњавањем сагласности испод>
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана 011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42
porno