СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  

 
 

 

 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


Предлог буџета стигао у Скупштину

05. 12. 2016.

Предлог закона о буџету за 20174. годину стигао је у петак, 02.12.2016. године у Скупштину Србије. Посланичка, тј. скупштинска расправа почеће данас, 05.12.2016. године.

________________________________________________

Могуће отварање још три поглавља у приступању Србије ЕУ до краја године

05. 12. 2016.

Влада Србије очекује да ће током овог месеца у Бриселу бити одржана међувладина конференција на којој ће бити отворено још најмање једно поглавље у преговорима о приступању наше земље ЕУ. Очекује се отварање Поглавља 5, које се односи на јавне набавке, а можда и поглавља 25 и 26, о образовању, науци и култури.

________________________________________________

Финансијска подршка реформи образовања у Србији

05. 12. 2016.

Министарство просвете упознало је Делегацију ЕУ у Србији са приоритетима и плановима у вези са реформом образовања у Србији, као и са активностима на пољу научних истраживања. Министарство је истакло важност заједничких пројеката у области просвете и науке које финансира Европска унија. Најављено је да ће ускоро бити израђен нови акциони план за спровођење Стратегије развоја образовања, што ће, како је додано, убрзати реформе. Такође, најављено је и да ће по први пут ЕУ доделити секторску буџетску подршку за реформе у образовању у складу са стратешким опредељењима ресорног министарства.

Ускоро ће бити оформљен одбор заинтересованих страна који би координирао активностима које ће се финансирати из секторске буџетске подршке, закључује се у саопштењу Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

________________________________________________

Помоћ општинама за брже озакоњење објеката

05. 12. 2016.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре саопштило је да ће пружити сву помоћ локалним самоуправама како би брже спровеле Закон о озакоњењу објеката. Процес озакоњења објеката биће завршен у мандату ове владе. За годину дана од усвајања поменутог акта донето је 37.850 решења и завршен попис 364.400 објеката. Како би се процес озакоњења убрзао, Министарство је локалним самоуправама одредило квоте колико решења треба да донесу, у складу са бројем становника и бројем нелегалних објеката. Такође, Министарство је дозволило локалним самоуправама да запосле укупно 1.046 људи који ће радити искључиво на пословима озакоњења како би те квоте испунили.
» детаљније «

________________________________________________

Влада усвојила Предлог закона о буџету за 2017. годину

02. 12. 2016.

Влада Србије усвојила је Предлог закона о буџету за 2017. годину којим су планирани приходи у износу од 1.092,9 милијарде динара, а расходи 1.162 милијарди. Планирани фискални дефицит на нивоу републике за следећу годину је 69,1 милијарди динара.

Планирани дефицит у 2017. години биће за 52 милијарди нижи од дефицита који је био предвиђен буџетом за 2016. годину. Приходи буџета од наплате пореза, како је предвиђено, износиће 916,8 милијарди динара, од чега је наплата ПДВ-а 466 милијарди. Буџет за наредну годину је планиран на основу прогнозе да ће у 2017. години реални раст БДП-а износити 3,0%, БДП дефлатор 1,6 одсто а индекс потрошачких цена на мало 2,4 одсто.
» детаљније «

________________________________________________

Избор саветника за надзор у просвети

02. 12. 2016.

Министарство просвете Србије објавило је конкурс за избор 200 саветника, који ће бити ангажовани као подршка у стручно – педагошком надзору и спољашњем вредновању рада образовних установа. У овом тренутку ангажовано је 120 просветних саветника у 17 школских управа. Међутим, њихов делокруг посла који раде и број школских установа које постоје у Србији захтева додатни ангажман и спољне сараднике, саопштено је у Министарству.

________________________________________________

Представљање резултата истраживања о постигнућу ученика

02. 12. 2016.

Резултати ТИМСС истраживања о постигнућу ученика четвртог разреда основне школе из математике и природних наука биће представљени данас, у уторак, 29.11.2016. године, а постигнућа ученика из Србије поредиће се у односу на њихове вршњаке у свету. ТИМСС је велико међународно истраживање у оквиру којег се прате трендови у постигнућима ученика у области математике и природних наука.
» детаљније «

________________________________________________

Просечне зараде по запосленом у октобру 2016. године

25. 11. 2016.

Просечна зарада исплаћена у октобру ове године износи 62.414 динара, а просечна зарада без пореза и доприноса 45.281 динара. Овај податак се користи за утврђивање висине разних примања у складу са појединим прописима.

________________________________________________

Уједначавање нивоа услуга у свим локалним самоуправама

25. 11. 2016.

Министарство државне управе и локалне самоуправе указало је на важност међуопштинске сарадње, поручивши притом да све локалне самоуправе, без обзира на величину, морају да грађанима и привреди пружају исти ниво услуга. У Србији постоји велика разлика у величини и капацитетима локалних самоуправа, због чега је важна већа међуопштинска сарадња како би се мањи ослањали на веће и са мање ресурса могли да ураде више ствари.

То питање је покренуто изменама и допунама Закона о локалним самоуправама, али је важно донети и стратегију децентрализације, која ће омогућити да се сведу рачуни и назначи куда и како да се после две или три деценије иде даље.

________________________________________________

Запосленима у просвети предстоји највеће повећање плата

24. 11. 2016.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја разговарало је са представницима четири репрезентативна синдиката просвете, који су том приликом представили захтеве запослених у овој области. Повећање плата од шест одсто максимум који је држава у овом тренутку могла да издвоји за просвету, а да истовремено веће зараде добију и запослени у науци и ученичком и студентском стандарду, наведено је у Министарству. Просвета је сада добила више од свих осталих сектора, указано је у министарству и поручили да ће тако бити и приликом сваког наредног повећања, јер је образовање један од приоритета Владе.

На састанку је констатовано да Србија има гломазан образовни систем који финансије не могу да прате, због чега су неопходне свеобухватне реформе. Министарство је упутило позив представницима синдиката да се активно укључе у процес реформе образовања, пре свега у доношење нових законских прописа.

________________________________________________

X ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

9.12.2016. Сава Центар, Београд
(са почетком у 9.00 часова)
„ПРИОРИТЕТНЕ ОБАВЕЗЕ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
У ЦИЉУ ЕФИКАСНИЈЕГ ФУНКЦИОНИСАЊА
ЈАВНОГ СЕКТОРА У 2017. ГОДИНИ”

(СМЕРНИЦЕ ЗА ПОСЛОВАЊЕ)

ПРОГРАМ       ПРИЈАВА
ГОДИШЊИ ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА 2016.


• за индиректне буџетске кориснике и кориснике средстава РФЗО •
• Саветовања се одржавају у Канцеларијама за едукацију буџетских корисника
од 12.12. до 20.12.2016. године (видети календар реализације у Пријави) •ПРОГРАМ       ПРИЈАВА
ПРИМЕНА ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ И ПОДЗАКОНСКИХ ПРОПИСА, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ
НА КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ У ОБЛАСТИ РАДА

(намењена правној и менаџерској струци у установама)
УПОЗНАЈТЕ СЕ СА ПОСТУПЦИМА И ДЕТАЉИМА НАДЗОРА ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА И КОНТРОЛНИМ ЛИСТАМА!
12.12.2016.

(Канцеларија Београд), Краљице Наталије 17, а затим и у осталим градовима Србије за које се пријави довољан број учесника.

ПРИЈАВА
ВOЂEЊE РAЗГOВOРA КOJИМ СE ЗAКЉУЧУJE ПРOЦEС OЦEЊИВAЊA РАДА ЗАПОСЛЕНОГ

13.12.2016.

(Канцеларија Београд), Краљице Наталије 17, а затим и у осталим градовима Србије за које се пријави довољан број учесника.
Намењена директорима/руководиоцима са циљем да:
− вредновању учинака запослених дају више на значају због повећања квалитета рада,
− успешно спроводе процес оптимизације кадрова у јавном сектору,
− обогате личне компетенције новим менаџерским вештинама.

МОДЕРАТОРИ:
Сертификовани тренери, дипломирани психолози и едукатори.

ПРИЈАВА
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 23/2016.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 23/2016.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 23/2016.

» Садржај «

* * *

<Напомена: Пријавите се за доставу електронског издања „Недељног информатора” попуњавањем сагласности испод>
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана 011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42
porno