СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 
 

 

 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


Побољшавање положаја запослених у просвети

30. 03. 2017.

Министарство просвете разговарало је о положају просветних радника са представницима три репрезентативна синдиката просвете: Синдикатом образовања Србије, Синдикатом радника у просвети Србије и ГСПРС Независност. На састанку је постигну договор да се предузму кораци како би се решио незадовољавајући материјални положај ненаставног особља са другим, трећим и четвртим степеном стручне спреме. Министар је након састанка послао допис директорима свих школа којим је дата препорука да изврше прерасподелу сопствених прихода ненаставном особљу у складу са чланом 28. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама.
» детаљније «

________________________________________________

Електронска провера статуса производње здравствених картица

30. 03. 2017.

Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО), у циљу унапређења услуге уручивања здравствених картица, активирао је електронски сервис за проверу статуса производње картица здравственог осигурања. Овај сервис, који је доступан на сајту овог фонда под насловом “Проверите да ли је ваша здравствена картица произведена”, пружа могућност осигураним лицима да провере да ли је израда њихове здравствене картице завршена.

Да би осигурано лице добило повратну информацију о статусу производње здравствене картице, потребно је да унесе свој ЛБО број и кликне на дугме “провери”. Применом овог сервиса сва осигурана лица ће моћи да се информишу о статусу производње њихове здравствене картице без потребе одласка на шалтер РФЗО. Уколико сервис на сајту пружи информацију да је здравствена картица произведена, осигурано лице треба да се јави матичној филијали, односно испостави, како би је преузео.

________________________________________________

Израда пројектне документације за обнову здравствених центара

30. 03. 2017.

У Координационом телу за реализацију пројеката улагања у реконструкцију или изградњу клиничких здравствених центара, истакнуто је да је ресорно министарство за ту намену обезбедило 260 милиона динара. Завршен је упис имовине свих здравствених центара без којег није било могуће испунити услове за почетак реконструкције здравствених установа.
» детаљније «

________________________________________________

Спровођење Стратегије за реформу јавне управе у Републици Србији

29. 03. 2017.

На другој седници Савета за реформу јавне управе усвојени су предлози везани за Извештај о имплементацији Акционог плана за спровођење Стратегије за реформу јавне управе у Републици Србији за 2015. годину и период од 1. јануара до 30. јуна 2016. године.
На седници Савета разматран је и рад Групе за подршку управљању променама у ресорима здравства, просвете и социјалне заштите, као и даљим корацима у процесу рационализације, при чему је наглашено да се у текућој години наставља са контролом броја запослених уз оптимизацију јавне управе кроз процес реорганизације мрежних система. Са посебном пажњом разматране су и активности у вези стандардизације поступања локалних самоуправа према грађанима и привреди кроз израду модела административних поступака на локалном нивоу у циљу повећања ефикасности рада и боље примене законских прописа, укључујући и нови Закон о општем управном поступку чија пуна примена почиње 01.06.2017. године.

________________________________________________

Просечне зараде по запосленом у фебруару 2017. године

27. 03. 2017.

Просечна зарада исплаћена у фебруару 2017. године износи 64.847 динара а просечна зарада без пореза и доприноса 46.990 динарa. Овај податак се користи за утврђивање висине разних примања у складу са појединим прописима.

________________________________________________

Објављена анализа о процени потреба за обуком запослених у локалној самоуправи

24. 03. 2017.

Публикација Анализа о процени потреба за обуком запослених у локалној самоуправи припремљена је од стране међународних и домаћих експерата у складу са водичем Савета Европе за анализу тренинг потреба. У публикацији су сумирaни општи налази који указују на нeдoстaтaк вeштинa и знaњa зaпoслeних нa нивoу JЛС. Такође, дате су и препоруке за даљи рад локалних самоуправа по питању спровођења обука запослених.

Анализа потреба за обуком запослених у локалној самоуправи показала је да постоје две групе идентификованих потреба – опште потребе које се односе на системске изазове као што су лидерске вештине, модерне технике управљања људским ресурсима, управљање учинком, управљање пројектима, локални економски развој и хитне потребе које се односе на управни поступак, ревизију, управљање јавном имовином, управљање отпадним водама и чврстим отпадом, електронску управу, управљање финансијама, јавне набавке и поступак тендера, итд.
Публикацију можете преузети овде.

________________________________________________

Обавезна информатика корак у модернизацији наставе

24. 03. 2017.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација оценило је да је увођење обавезног предмета информатика и рачунарство у основно образовање корак ка потпуној модернизацији наставе, у складу са захтевима времена. Осавремењени план наставе за други циклус основног образовања, који је сачинио Завод за унапређење образовања и васпитања, знак да је и институционално препозната потреба младих за иновативним и адекватним програмом у настави. Такође, то ће, како је додато, подстаћи развој дигиталних вештина и код оне деце која су својим афинитетима ближа неким другим областима, које нису уско везане за сектор информационих технологија.

________________________________________________

Подршка Немачке за унапређење државне управе у Србији

22. 03. 2017.

Министарство државне управе и локалне самоуправе потписало је Споразум о спровођењу пројекта "Подршка реформи јавне управе у Републици Србији" између тог министарства и Немачке организације за међународну сарадњу (GIZ). Пројекат има за циљ да се побољшају услови за поштовање правила ефикасности државне управе кроз три области. У питању су хармонизација прописа са Законом о општем управном поступку, подршка развоја радних алата за управљање учинком и подршка подизању капацитета државних институција у креирању политика укључујући родну равноправност.

Вредност пројекта је 1,5 милиона евра, а он подржава реализацију још два пројекта, чије ће спровођење почети ускоро. Реч је о пројекту едукације државних службеника и пројекту имплементације софтвера за повезивање највећих највећих институција у Србији.

________________________________________________

Почетак примене пројекта ”Паметна учионица”

22. 03. 2017.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја саопштило је да ускоро почиње реализација пројекта „Паметна учионица“, чији је први корак увођење електронског дневника, уз напомену да ће у почетку бити обухваћено приближно 200 школа из целе Србије. Квалитет наставе ће кроз дигитализацију бити подигнут на виши ниво, али ће и брзо моћи да буду откривене и слабости у настави и организовано њихово отклањање.

________________________________________________

Пробно PISA тестирање почетком априла

20. 03. 2017.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја најавило је да пробно PISA тестирање у Србији почиње почетком априла, а новина је да ће ученици први пут решавати тест из финансијске писмености и да ће тестове радити електронским путем. Пробно тестирање радиће се у 61 школи, по методологији коју ће одредити Савет за PISA тестирање.
» детаљније «

________________________________________________

ПРОЦЕДУРЕ НАБАВКИ ПО ПРАГ ПРАВИЛИМА
(набавке финансиране ЕУ средствима)


21.4.2017. (петак),
Београд, Краљице Наталије 17
са почетком у 10.00 часова

Намењен: Свим запосленима који се баве јавним набавкама,
као и запосленима у институцијама које спроводе програме
и пројекте финансиране из средстава Европске уније.

ПРОГРАМ          ПРИЈАВА

ПРАВНИ САВЕТНИК
број 6/2017.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 6/2017.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 6/2017.

» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана 011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42
porno