СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Здравство

„Наказно тело не унаказује дух, али лепота душе краси тело.”
- Сенека

Новине у обрачуну плате запослених у здравственим установама

18. 02. 2019.

Обрачун плате запослених у здравственим установама чији је оснивач Република Србија, односно аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе, од 23. фебруара 2019. године врши се применом измењене и допуњене Уредбе о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама ("Сл. гл. РС", бр. 100/11... 10/19).

________________________________________________

Новине у обрачуну плате запослених у здравственим установама

18. 02. 2019.

Обрачун плате запослених у здравственим установама чији је оснивач Република Србија, односно аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе, од 23. фебруара 2019. године врши се применом измењене и допуњене Уредбе о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама ("Сл. гл. РС", бр. 100/11... 10/19).

________________________________________________

Осигураници још нису преузели 67.284 здравствене картице

13. 02. 2019.

Републички фонд за здравствено осигурање саопштио је да је до сада урадио 7.076.667 здравствених картица, а да осигураници још нису преузели 67.284 легитимација. Највећи број непреузетих картица је у Београду 22.000, Новом Саду 10.000 и Нишу 4.000 картица. РФЗО је позвао све осигуранике да преузму своје картице здравственог осигурања у матичним Филијалама и испоставама РФЗО.

________________________________________________

Сарадња Србије и Немачке у области здравства

12. 02. 2019.

Министарства здравља Србије и Немачке договорила су унапређење сарадње здравствених система две земље. У наредном периоду Србија ће добити значајну помоћ и подршку Немачке, пре свега у лечењу деце оболеле од ретких болести.

________________________________________________

Лечење лица оболелих од ретких болести

05. 02. 2019.

Влада Републике Србије обезбедила је за лечење лица оболелих од ретких болести 2.000.000.000 динара за 2019. годину. Ова средства ће да се одобравају за лекове намењене лечењу пацијената који су већ на терапији тим лековима, као и за лекове оболелих који започињу терапију средствима из буџета за која Републичка стручна комисија за ретке болести донесе одлуку да је лечење неопходно и приоритетно.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42