СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Државни органи и организацијe

„Када кажемо да се с нечим слажемо у принципу, то онда значи да нам не пада на памет да ту идеју спроведемо у пракси”
- Бизмарк

Унапређење еУправе и еСервиса у Србији приоритет државне управе

27. 04. 2017.

Један од најважнијих приоритета Министарства државне управе и локалне самоуправе у овом тренутку представља континуиран и ефикасан развој еУправе уз повећање броја доступних еУслуга. Тренутно је пуна пажња посвећена пребацивању података у електронски облик, што представља активну меру у смислу смањења корупције, а свакако и олакшицу за грађане.
Из Министарства државне управе и локалне самоуправе истичу да постоји почетна стратегија и да је тренутан фокус на развијању централног регистра грађана и повезивању база података, тако што ће државним службеницима бити омогућено да „једним кликом“ дођу до потребних података грађана приликом пружања одређених услуга. Од посебне важности биће и да се након увођења одређених решења, ради на њиховом даљем развоју, константном праћењу и прилагођавању, као и што успешнијој интеграцији електронских сервиса у Србији.

________________________________________________

Имплементација софтвера за умрежавање институција у Србији

10. 04. 2017.

Од 1. јуна почиње пуна примена Закона о општем управном поступку, који ће омогућити грађанима да документа добијају на "један клик", најавило је Министарство државне управе и локалне самоуправе. Од јуна ће бити софтверски умрежено шест институција - Министарство државне управе, МУП, Централни регистар обавезног социјалног осигурања, ПИО, Пореска управа и Национална служба за запошљавање. За десетак дана почеће обука службеника за примену тог софтвера.

Процена Министарства је да ће документа које грађани највише траже моћи да добију на „један клик” и да се се тај закон примењује у потпуности макар за документе као што су извод из матичне књиге рођених и венчаних, уверење о пребивалишту, уверење о држављанству, уверење о измиреним пореским обавезама, потврда о статусу незпослених лица, потврда о статусу осигураног лица и потврда о личним приходима. Умрежавањем шест институција завршен је технички део посла и током маја ће бити тест фаза система.
» детаљније «

________________________________________________

Ове године почиње повлачење помоћи ЕУ за реформу јавне управе

06. 04. 2017.

Из Министарства државне управе и локалне самоуправе најављено је да ће ове године почети повлачење 80 милиона евра које је Србија добила од ЕУ за реформу јавне управе. Сва средства, како се наводи у саопштењу, неће моћи да буду повучена ове године, али ће се настојати да тај износ буде што већи. Наглашено је да је та буџетска подршка ЕУ намењена за сповођење Стратегије за реформу јавне управе, а прва фаза те реформе била је рационализација јавне управе након чега ће уследити реорганизација јавних служби. Циљ реорганизације је пружање што ефикасније услуге грађанима и то у кључним секторима, здравству, просвети и социјалној заштити.
» детаљније «

________________________________________________

Спровођење Стратегије за реформу јавне управе у Републици Србији

29. 03. 2017.

На другој седници Савета за реформу јавне управе усвојени су предлози везани за Извештај о имплементацији Акционог плана за спровођење Стратегије за реформу јавне управе у Републици Србији за 2015. годину и период од 1. јануара до 30. јуна 2016. године.
На седници Савета разматран је и рад Групе за подршку управљању променама у ресорима здравства, просвете и социјалне заштите, као и даљим корацима у процесу рационализације, при чему је наглашено да се у текућој години наставља са контролом броја запослених уз оптимизацију јавне управе кроз процес реорганизације мрежних система. Са посебном пажњом разматране су и активности у вези стандардизације поступања локалних самоуправа према грађанима и привреди кроз израду модела административних поступака на локалном нивоу у циљу повећања ефикасности рада и боље примене законских прописа, укључујући и нови Закон о општем управном поступку чија пуна примена почиње 01.06.2017. године.

________________________________________________

Подршка Немачке за унапређење државне управе у Србији

22. 03. 2017.

Министарство државне управе и локалне самоуправе потписало је Споразум о спровођењу пројекта "Подршка реформи јавне управе у Републици Србији" између тог министарства и Немачке организације за међународну сарадњу (GIZ). Пројекат има за циљ да се побољшају услови за поштовање правила ефикасности државне управе кроз три области. У питању су хармонизација прописа са Законом о општем управном поступку, подршка развоја радних алата за управљање учинком и подршка подизању капацитета државних институција у креирању политика укључујући родну равноправност.

Вредност пројекта је 1,5 милиона евра, а он подржава реализацију још два пројекта, чије ће спровођење почети ускоро. Реч је, како је навела, о пројекту едукације државних службеника и пројекту имплементације софтвера за повезивање највећих највећих институција у Србији.

________________________________________________

Без линеарног смањивања броја запослених у државној управи и локалним самоуправама

16. 03. 2017.

Министарство државне управе и локалне самоуправе саопштило је да неће бити линеарног смањивања броја запослених у државној управи и локалним самоуправама, као и да ће појединим општинама бити дозвољено запошљавање у зависности од ситуације.

________________________________________________

Завршена прва фаза реформе јавне управе

21. 02. 2017.

Министарство државне управе и локалне самоуправе саопштило је да је прва фаза реформе јавне управе у Србији успешно окончан, пошто је из државне управе отишло 38.000 државних чиновника.
Преостало смањивање броја запослених у државној управи и локалној самоуправи за 5.000 службеника у овој години, реализоваће се одласком у пензију. Вишка запослених нема, али су они неравномерно распоређени, кажу надлежни, а то је задатак друге фазе рационализације државних службеника. За три године из државне службе отишло је 38.000 чиновника. На 1.000 становника сада у просеку имамо 6,5 чиновника, а европски просек је 8,5. Свако даље смањивање броја запослених угрозило би ефикасност управе, оцењено је у Министарству.
» детаљније «

________________________________________________

Oснивa сe Рaзвojнa aгeнциja Вojвoдинe

08. 02. 2017.

Пoкрajинскa влaдa je утврдилa Прeдлoг пoкрajинскe скупштинскe oдлукe o oснивaњу Рaзвojнe aгeнциje Вojвoдинe (РAВ) и упутилa гa Скупштини AП Вojвoдинe нa усвajaњe. Рaзвojнa aгeнциja Вojвoдинe oснивa сe рaди дaвaњa пoдршкe зa спрoвoђeњe рaзвojнe и пoљoприврeднe пoлитикe и пoлитикe рурaлнoг рaзвoja, кao и других jaвних пoлитикa у склaду сa зaкoнoм у циљу бржeг eкoнoмскoг рaзвoja Aутoнoмнe пoкрajинe Вojвoдинe.

________________________________________________

Унапређивање унутрашње организације органа јавне управе

27. 01. 2017.

Министарство државне управе и локалне самоуправе саопштило је да је у процесу приступања ЕУ Србија у погледу оптимизације постигла више него што је у споразуму са ММФ-ом договорено за прву фазу, у којој је било планирано смањење броја запослених у јавном сектору. Предстоји друга фаза која има за циљ да, кроз хоризонталне и вертикалне функционалне анализе, идентификује дуплирање надлежности и унапреди унутрашњу организацију органа јавне управе. Осврнувши се на унапређење система управљања људским ресурсима у јавној управи, у Министарству су истакли да је реч о процесу који тече упоредо са оптимизацијом и подразумева успостављање усклађеног јавно-службеничког система заснованог на заслугама. У оквиру тог процеса предвиђене су измене и допуне Закона о државним службеницима, у складу са принципима деполитизације и професионализације.

________________________________________________

Промењено Упутство о изменама Упутства о канцеларијском пословању органа државне управе

19. 01. 2017.

Упутство о изменама Упутства о канцеларијском пословању органа државне управе мења Упутсво о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл. гласник РС“, бр. 10/93 ... и 67/16) тако да 8б гласи: „Пријем поште од другог органа државне управе која се односи на преговарачке позиције Републике Србије, које се израђују за потребе вођења преговора о приступању Европској унији, и са њом повезани акти и предмети, који настају у процесу преговора о приступању Републике Србије Европској унији, и означени су ознаком „рестриктивно/limite” врши се преко курира, обавља се у посебној просторији коју одреди руководилац органа државне управе и потврђује се потписом у доставној књизи, уписивањем датума и времена пријема.” Ступа на снагу 26.јануара 2017.године.

________________________________________________

Примена Закона о инспекцијском надзору и Закона о управном поступку кључна за реформу државне управе

01. 11. 2016.

Министарство државне управе и локалне самоуправе саопштило је да су Закон о инспекцијском надзору и Закон о управном поступку два кључна закона у стратегији реформе јавне управе који мењају однос државе према грађанима и привреди, а њиховом применом добиће се ефикасна и добра администрацију која ће привући више инвеститора. У току је израда информационог система која ће омогућити да све што буде везано за инспекцијски надзор буде у јединственом регистру како би различите инспекције могле да размењују податке између себе, што ће како се наводи, омогућити боље планирање капацитета и процену ризика.

Од почетка пуне примене Закона о инспекцијском надзору према нерегистрованим субјектима, повећан је број новорегистрованих субјеката за 19%, а смањен број одјављених за 18%, а када је реч о спречавању рада на црно, после инспекцијских надзора радни однос засновало је 23 хиљаде људи.

________________________________________________

Напредак у увођењу електронских сервиса за грађане

27. 10. 2016.

Министарство државне управе и локалне самоуправе најавило је да ће приоритет Владе у наредном периоду бити стварање услова за уплату пореза на имовину електронским путем. Министарство ради на пружању могућности грађанима да преко портала Владе за Е-управу отворе своју картицу, виде колико дугују и плате порез на имовину. Приоритет Министарства у наредном периоду биће увођење електронских сервиса у што већи број поступака и подизање ефикасности државних служби. Указано је на то да се наставља посао са новим здравственим електронским картицама, при чему се разматра начин да се књижице шаљу на кућну адресу како се грађани не би морали пријављивати на шалтерима.

________________________________________________

Електронска управа начин за брже и транспарентније решавање проблема

21. 10. 2016.

Министарство државне управе и локалне самоуправе саопштило је медијима да је завршен тендер који омогућава међусобно повезивање шест највећих институција које имају приближно 80 одсто база података грађана. На основу тога биће могуће да те базе података комуницирају како грађани не би морали да сами прикупљају потребна документа. У току је и рад на дигитализацији база података, при чему рок за завршетак тог посла неће бити померан. Наглашено је да Закон о општем управном поступку не може бити у потпуности имплементиран док не буде електронских база података, за шта је неопходан пренос матичних књига у електронски облик. Очекује се да ће тај систем профункционисати у јуну следеће године, а до тада следи велики рад на обуци локалних самоуправа. Многи документи нису пренети у дигитални облик, при чему ће то морати да буде учињено до краја године, а рокови неће бити померани.

________________________________________________

Развој е-управе приоритет

13. 09. 2016.

Министарство државне управе и локалне самоуправе саопштило је да је један од најважнијих приоритета у наредном периоду континуиран и ефикасан развој е-управе уз повећање броја доступних е-услуга и најавило је да ће се кроз сарадњу са Привредном комором Србије радити на унапређивању електронске комуникације и пословања између приватног пословног сектора и државних институција. У фокусу Министарства је и праћење доследне примене Закона о општем управном поступку, као и Закона о инспекцијском надзору.

________________________________________________

До краја године из јавног сектора одлази 6.500 људи

07. 09. 2016.

Представници ММФ-а у Београду саопштио је да би до краја године из јавног сектора требало да оде још око 6.500 људи. То је мање него што је првобитно планирано, али, с обзиром на бољу наплату прихода, то неће довести до ризика по фискалне циљеве у овој години. Смањење броја запослених у јавном сектору износило је око 16.000 људи и то од краја 2014. године до маја ове године.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42