СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  

П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 65  - 24. 06. 2016.


План детаљне регулације „Ада Циганлија”

________________________________________________

 Број 64   - 23. 06. 2016.


Акти Града
Одлука о изради плана детаљне регулације за део блока између улица: Бранкове, Зелени венац, Краљице Наталије и Југ Богданове, Градска општина Савски венац
Одлука о изради измена и допуне Плана детаљне регулације за реконструкцију саобраћајнице Партизански пут (Драгослава Срејовића) са припадајућом инфраструктуром, доградњу резервоара и реконструкцију црпне станице „Пионир”, деоница од Волгине до Јованке Радаковић
Одлука о изради плана детаљне регулације за блок између улица: Тадеуша Кошћушка, Цара Душана, Риге од Фере и Страхињића бана, градска општина Стари град
План детаљне регулације блока између улица: Делиградске, Бирчанинове, Катићеве, Булевара ослобођења и Трга Славија, градска општина Савски венац
Друге измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016. годину
Решење о додели назива трга на територији градске општине Стари град
Решење о додели назива улице на територији градске општине Савски венац
Решење о додели назива улице на територији градске општине Звездара
Решење о давању сагласности на Статут Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП
Решење о давању сагласности на Статут Урбанистичког завода Београда – Јавно урбанистичко предузеће
Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”
Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије”
Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге” Београд
Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Београд”
Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”
Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Јавно осветљење” Београд – 75
Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”, Београд – 75
Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд”
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа „Градско стамбено” Београд
Решење о давању сагласности на Статут Јавног водопривредног предузећа „Београдводе” који је донео Надзорни одбор Одлуком број 3511/2
Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија” Београд
Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”
Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Београд-пут”
Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа „Хиподром Београд”
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за Град Београд „Сава центар” који је донео Надзорни одбор Одлуком број 2418/3
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за Град Београд „Београдска тврђава”, Београд
Решење о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда
Решење о давању сагласности на уношење имена „Belgrade” у пословно име привредног друштва у оснивању – Active Partners Belgrade D.O.O.
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Хиподром Београд”, Београд
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Хиподром Београд”, Београд
Решење о разрешењу директора Позоришта лутака „Пинокио”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Позоришта лутака „Пинокио”
Решење о утврђивању престанка дужности директора Позоришта Бошко Буха – Установе културе од националног значаја
Решење о именовању вршиоца дужности директора Позоришта Бошко Буха – Установе културе од националног значаја
Решење о именовању заменика директора Установе за физичку културу Спортско-рекреативницентар „Ташмајдан”
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Београда

________________________________________________

 Број 63  - 14. 06. 2016.


Акти Града
Одлука о ребалансу буџета Града Београда за 2016. годину
Одлука о измени Одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2016. години
Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета Града Београда у 2017. и 2018. години
Одлука о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини Града Београда, односно на којима Град Београд има посебна својинска овлашћења
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији Града Београда 136

________________________________________________

 Број 62  - 13. 06. 2016.


Акти Града
Одлука о завршном рачуну буџета Града Београда за 2015. годину

________________________________________________

 Број 61  - 12. 06. 2016.


Акти Града
Одлука о допуни Одлуке о мрежи основних школа у Београду
Одлука о измени Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга
Одлука о измени и допуни Одлуке о начину, условима и критеријумима за избор корисника средстава у оквиру мера и активности за подршку развоја женског предузетништва које се финансирају из буџета Града Београда
Решење о одређивању локацијa центара за сакупљање отпада
Правилник о изменама и допунама Правилника о мерилима и критеријумима за учешће корисника и његових сродника обавезних на издржавање у трошковима помоћи у кући, дневног боравка, привременог смештаја и становања уз подршку
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део блока између улица: Бранкове, Зелени венац, Краљице Наталије и Југ Богданове, градска општина Савски венац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измене и допуне Плана детаљне регулације за реконструкцију саобраћајнице Партизански пут (Драгослава Срејовића) са припадајућом инфраструктуром, доградњу резервоара и реконструкцију црпне станице „Пионир”, деоница од Волгине до Јованке Радаковић
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за блок између улица: Тадеуша Кошћушка, Цара Душана, Риге од Фере и Страхињића Бана, градска општина Стари град
Показатељ повећања потрошачких цена у мају 2016. године

Акти градских општина Земун
Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Земун
Одлука о утврђивању престанка мандата одборнице Скупштине Градске општине Земун
Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Земун
Решење о постављењу заменика секретара Скупштине Градске општине Земун
Решење о избору председника градске општине Земун
Решење о избору заменика председника градске општине Земун
Решење о избору чланова Већа Градске општине Земун
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Земун
Решење о разрешењу главног и одговорног уредника „Земунских новина”
Решење о именовању главног и одговорног уредника „Земунских новина”
Решење о разрешењу заменика главног и одговорног уредника „Земунских новина”
Решење о именовању заменика главног и одговорног уредника „Земунских новина”

Акти градских општина Палилула
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Палилула за 2015. годину

Акти градских општина Чукарица
Одлука о додели одборничких мандата

________________________________________________

 Број 58  - 10. 06. 2016.


Акти Града
План детаљне регулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе – фаза I1, Градска општина Вождовац

________________________________________________

 Број 57  - 09. 06. 2016.


Акти Града
Одлука о подизању споменика Конфуцију
Одлука о подизању споменика Жамбилу Жабајеву
Одлука о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу Београда
Одлука о промени оснивачког акта Јавног урбанистичког предузећa
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије”
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге”
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Београд”
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Јавно осветљење” Београд
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”
Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени организовања Ветеринарске установе „Ветерина Београд” из установе у Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд”
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Градско стамбено”
Одлука о промени оснивачког акта Јавног водопривредног предузећа Београдводе”
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија” Београд
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско аобраћајно предузеће „Београд”
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београд-пут”
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Хиподром Београд”
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за Град Београд „Сава центар”
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављаење делатности од општег интереса за Град Београд „Београдска тврђава”, Београд – 67
План детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима на оријентационој стационажи од km 557+634 до km 560+212 инфраструктурног коридора ауто-пута Е-70, границаХрватске – Београд (Добановци), градске општине Земун и Сурчин
Програм спровођења мера техничке заштите објеката и просторних културно-историјских целина на територији града Београда утврђених за културна добра
Решење о додели назива трга на територији градске општине Нови Београд
Решење о додели назива улица на територији градске општине Нови Београд
Решење о додели назива улице на територији градске општине Нови Београд
Решење о додели назива улице на територији градске општине Чукарица
Решење о додели назива улице на територији градске општине Вождовац
Решење о разрешењу члана Градске изборне комисије
Решење о именовању члана Градске изборне комисије
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд”
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома омладине Београда
Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома омладине Београда
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији Града Београда

________________________________________________

 Број 56  - 08. 06. 2016.


Акти Града
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите
Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између саобраћајница: Стефана Првовенчаног, Војислава Илића, Мокролушке нове и Кружног пута Падина, градске општине Вождовац и Звездара
Одлука о изради плана детаљне регулације за зону комерцијалних садржаја на подручју између Ибарске магистрале, деонице ауто-пута Добановци – Бубањ поток, потока Мастирине и Кружног пута, Градска општина Чукарица
Одлука о изради плана детаљне регулације комплекса „OASIS” у Бечмену, Градска општина Сурчин
План детаљне регулације блока између улица: Средачке, Војводе Шупљикца, Чучук Станине и Булевара краља Александра, градска општина Звездара
План детаљне регулације за блок између улица: Кнез Данилове, Станоја Главаша, Далматинске и Старине Новака, Градска општина Палилула
План детаљне регулације подручја између Булевара Арсенија Чарнојевића, комплекса Студентског спортског центра и улица Благоја Марјановића Моше и Партизанске авијације, Градска општина Нови Београд
Решење о утврђивању престанка функције члану Градског већа Града Београда
Решење о избору члана Градског већа Града Београда

________________________________________________

 Број 55  - 06. 06. 2016.


Акти Града
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације подручја између саобраћајница: Стефана Првовенчаног, Кореничке, Мокролушке нове и Кружног пута – Падина, градске општине Вождовац и Звездара
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за зону комерцијалних садржаја на подручју између Ибарске магистрале, деонице ауто-пута Добановци – Бубањ поток, потока Мастирине и Кружног пута, Градска општина Чукарица
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације Комплекса „Oasis” у Бечмену, Градска општина Сурчин

Акти градских општина Вождовац
Одлука о промени Статута Градске општине Вождовац
Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2016. годину
Одлука о изменама и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Вождовац и платама изабраних, именованих и постављених лица
Одлука о изузимању и преносу права коришћења и управљања објектом у Улици устаничкој 125/1 у Београду
Одлука о оснивању установе „Вождовачки центар – Шумице”
Решење о разрешењу заменика правобраниоца Градске општине Вождовац
Решење о разрешењу дужности директора ЈП „Пословни спортски центар – Вождовац”
Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Пословни спортски центар – Вождовац”– 33
Решење о разрешењу Надзорног одбора ЈП „Пословно спортски центар Вождовац”
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Пословни спортски центар – Вождовац”
Решење о именовању Надзорног одбора „Вождовачки центар – Шумице” у оснивању
Решење о именовању Управног одбора „Вождовачки центар – Шумице” у оснивању
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута ЈП „Пословно-спортски центар –Вождовац” са Одлуком
Решење о давању сагласности на Другу измену Финансијског плана ЈП „Пословно-спортски центарВождовац” за 2016. годину
Закључак о усвајању Локалног акционог плана Градске општине Вождовац за унапређење положаја избеглих, интерно расељених, повратника по споразуму о реадмисији, тражиоца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса за период 2016-2020.година

Акти градских општина Звездара
Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Звездара
Решење о утврђивању престанка функције председнику Скупштине Градске општине Звездара
Решење о утврђивању престанка функције председнку Градске општине Звездара
Решење о утврђивању престанка функције заменику председника Градске општине Звездара
Решење о утврђивању престанка функције члановима Већа Градске општине Звездара
Решење о утврђивању престанка функције заменику председника Скупштине Градске општине Звездара
Решење о избору председника Скупштине Градске општине Звездара
Решење о разрешењу секретара Скупштине Градске општине Звездара
Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Звездара
Решење о постављењу заменика секретара Скупштине Градске општине Звездара
Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Звездара
Решење о избору председника градске општине Звездара
Решење о избору заменика председника градске општине Звездара
Решење о избору чланова Већа Градске општине Звездара
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара
Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Звездара
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара
Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Звездара
Решење о разрешењу Изборне комисије Градске општине Звездара
Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара” 42 Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара” 42 Решење о разрешењу председника и члана Надзорног одбора из реда оснивача Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”
Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора из реда оснивача Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”
Решење о разрешењу директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”
Решење о разрешењу председника и члана Надзорног одбора из реда оснивача Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”
Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора из реда оснивача Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Палилула
Решење о усвајању Извештаја Верификационог одбора и потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула
Решење о престанку функције председника Скупштине Градске општине Палилула
Решење о престанку функције заменика председника Скупштине Градске општине Палилула
Решење о престанку функције председника градске општине Палилула
Решење о престанку функције заменика председника градске општине Палилула
Решење о престанку функције чланова Већа Градске општине Палилула
Решење о избору председника Скупштине Градске општине Палилула
Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Палилула
Решење о разрешењу секретара Скупштине Градске општине Палилула
Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Палилула
Решење о избору председника градске општине Палилула
Решење о избору заменика председника градске општине Палилула
Решење о избору чланова Већа Градске општине Палилула
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула
Решење о избору Административне комисије Скупштине Градске општине Палилула
Решење о избору Мандатне комисије Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Савски венац
Одлука о потврђивању мандата изабраних одборника у Скупштину Градске општине Савски венац
Решење о избору председника Скупштине Градске општине Савски венац
Решење о престанку дужности председника Скупштине Градске општине Савски венац
Решење о престанку дужности заменика председника Скупштине Градске општине Савски венац
Решење о избору заменице председника Скупштине Градске општине Савски венац
Решење о разрешењу секретара Скупштине Градске општине Савски венац
Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Савски венац
Решење о престанку дужности председника градске општине Савски венац
Решење о престанку дужности заменика председника Градске општине Савски венац
Решење о престанку дужности чланова Већа Градске општине Савски венац
Решење о избору председника Градске општине Савски венац
Решење о избору заменика председника Градске општине Савски венац
Решење о избору чланова Већа Градске општине Савски венац
Одлука о утврђивању престанка мандата одборницима Скупштине Градске општине Савски венац 51 Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини Градске општине Савски венац
Одлука о измени Пословника Скупштине Градске општине Савски венац
Решење о именовaњу Изборне комисије Градске општине Савски венац у сталном саставу
Закључак о приступању промени Статута Градске општине Савски венац

________________________________________________


Акти Града
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације подручја између саобраћајница: Стефана Првовенчаног, Кореничке, Мокролушке нове и Кружног пута – Падина, градске општине Вождовац и Звездара
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за зону комерцијалних садржаја на подручју између Ибарске магистрале, деонице ауто-пута Добановци – Бубањ поток, потока Мастирине и Кружног пута, Градска општина Чукарица
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације Комплекса „Oasis” у Бечмену, Градска општина Сурчин

Акти градских општина Вождовац
Одлука о промени Статута Градске општине Вождовац
Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2016. годину
Одлука о изменама и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Вождовац и платама изабраних, именованих и постављених лица
Одлука о изузимању и преносу права коришћења и управљања објектом у Улици устаничкој 125/1 у Београду
Одлука о оснивању установе „Вождовачки центар – Шумице”
Решење о разрешењу заменика правобраниоца Градске општине Вождовац
Решење о разрешењу дужности директора ЈП „Пословни спортски центар – Вождовац”
Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Пословни спортски центар – Вождовац”– 33
Решење о разрешењу Надзорног одбора ЈП „Пословно спортски центар Вождовац”
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Пословни спортски центар – Вождовац”
Решење о именовању Надзорног одбора „Вождовачки центар – Шумице” у оснивању
Решење о именовању Управног одбора „Вождовачки центар – Шумице” у оснивању
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута ЈП „Пословно-спортски центар –Вождовац” са Одлуком
Решење о давању сагласности на Другу измену Финансијског плана ЈП „Пословно-спортски центарВождовац” за 2016. годину
Закључак о усвајању Локалног акционог плана Градске општине Вождовац за унапређење положаја избеглих, интерно расељених, повратника по споразуму о реадмисији, тражиоца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса за период 2016-2020.година

Акти градских општина Звездара
Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Звездара
Решење о утврђивању престанка функције председнику Скупштине Градске општине Звездара
Решење о утврђивању престанка функције председнку Градске општине Звездара
Решење о утврђивању престанка функције заменику председника Градске општине Звездара
Решење о утврђивању престанка функције члановима Већа Градске општине Звездара
Решење о утврђивању престанка функције заменику председника Скупштине Градске општине Звездара
Решење о избору председника Скупштине Градске општине Звездара
Решење о разрешењу секретара Скупштине Градске општине Звездара
Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Звездара
Решење о постављењу заменика секретара Скупштине Градске општине Звездара
Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Звездара
Решење о избору председника градске општине Звездара
Решење о избору заменика председника градске општине Звездара
Решење о избору чланова Већа Градске општине Звездара
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара
Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Звездара
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара
Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Звездара
Решење о разрешењу Изборне комисије Градске општине Звездара
Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара” 42 Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара” 42 Решење о разрешењу председника и члана Надзорног одбора из реда оснивача Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”
Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора из реда оснивача Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”
Решење о разрешењу директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”
Решење о разрешењу председника и члана Надзорног одбора из реда оснивача Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”
Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора из реда оснивача Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Палилула
Решење о усвајању Извештаја Верификационог одбора и потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула
Решење о престанку функције председника Скупштине Градске општине Палилула
Решење о престанку функције заменика председника Скупштине Градске општине Палилула
Решење о престанку функције председника градске општине Палилула
Решење о престанку функције заменика председника градске општине Палилула
Решење о престанку функције чланова Већа Градске општине Палилула
Решење о избору председника Скупштине Градске општине Палилула
Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Палилула
Решење о разрешењу секретара Скупштине Градске општине Палилула
Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Палилула
Решење о избору председника градске општине Палилула
Решење о избору заменика председника градске општине Палилула
Решење о избору чланова Већа Градске општине Палилула
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула
Решење о избору Административне комисије Скупштине Градске општине Палилула
Решење о избору Мандатне комисије Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Савски венац
Одлука о потврђивању мандата изабраних одборника у Скупштину Градске општине Савски венац
Решење о избору председника Скупштине Градске општине Савски венац
Решење о престанку дужности председника Скупштине Градске општине Савски венац
Решење о престанку дужности заменика председника Скупштине Градске општине Савски венац
Решење о избору заменице председника Скупштине Градске општине Савски венац
Решење о разрешењу секретара Скупштине Градске општине Савски венац
Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Савски венац
Решење о престанку дужности председника градске општине Савски венац
Решење о престанку дужности заменика председника Градске општине Савски венац
Решење о престанку дужности чланова Већа Градске општине Савски венац
Решење о избору председника Градске општине Савски венац
Решење о избору заменика председника Градске општине Савски венац
Решење о избору чланова Већа Градске општине Савски венац
Одлука о утврђивању престанка мандата одборницима Скупштине Градске општине Савски венац 51 Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини Градске општине Савски венац
Одлука о измени Пословника Скупштине Градске општине Савски венац
Решење о именовaњу Изборне комисије Градске општине Савски венац у сталном саставу
Закључак о приступању промени Статута Градске општине Савски венац

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42