СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  

П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 34  - 25. 04. 2016.


Акти градских општина Вождовац
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Вождовац на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Вождовац одржаних 24. априла 2016. године

Акти градских општина Врачар
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Врачар на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Врачар одржаних 24. априла 2016. године

Акти градских општина Звездара
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Звездара на утврђивању резултата избора за одборнике/це Скупштине Градске општине Звездара одржаних 24. априла 2016. године

Акти градских општина Земун
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Земун на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Земун одржаних 24. априла 2016. године

Акти градских општина Нови Београд
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Нови Београд на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Нови Београд одржаних 24. априла 2016. године

Акти градских општина Палилула
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Палилула на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Палилула одржаних 24. априла 2016. године

Акти градских општина Раковица
Одлука о додели одборничких мандата
Извештај о резултатима избора за одборнике Скупштине Градске општине Раковица одржаних 24. априла 2016. године
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Раковица на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Раковица одржаних 24. априла 2016. године

Акти градских општина Савски венац
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Савски венац на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Савски венац одржаних 24. априла 2016. године

Акти градских општина Стари град
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Стари град на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Стари град одржаних 24. априла 2016. године

Акти градских општина Чукарица
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Чукарица на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Чукарица одржаних 24. априла 2016. године

Акти градских општина Барајево
Записник о раду Општинске изборне комисије Градске општине Барајево на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Барајево одржаних 24. априла 2016. године

Акти градских општина Гроцка
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Гроцка на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Гроцка одржаних 24. априла 2016. године

Акти градских општина Младеновац
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Младеновац на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Младеновац одржаних 24. априла 2016. године

Акти градских општина Сопот
Записник о раду Изборне комисије на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Сопот одржаних 24. априла 2016. године

Акти градских општина Сурчин
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Сурчин на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Сурчин одржаних 24. априла 2016. године

Акти градских општина Лазаревац
Записник Изборне комисије Градске општине Лазаревац

________________________________________________

 Број 31  - 15. 04. 2016.


Акти градских општина Земун
Одлука о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Земун расписаним за 24. април 2016. године

Акти градских општина Барајево
Решење о допуни Решења о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Барајево 24. априла 2016. године

Акти градских општина Младеновац
Одлука о начину финансирања пројеката, активности или програма унапређења пољопривреде на територији градске општине Младеновац из буџета Градске општине Младеновац (пречишћен текст)

________________________________________________

 Број 30  - 14. 04. 2016.


Акти градских општина Врачар
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Врачар 24. април 2016. године

________________________________________________

 Број 29  - 13. 04. 2016.


Акти Града
Показатељ смањења потрошачких цена у марту 2016. године

Акти градских општина Вождовац
Одлука о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за одборнике у Скупштину Градске општине Вождовац који ће се одржати 24. априла 2016. године

Акти градских општина Нови Београд
Решење о утврђивању укупног броја гласачких листића на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Нови Београд расписаним за 24. април 2016. године
Решење о одређивању броја резервних гласачких листића на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Нови Београд расписаним за 24. април 2016. године

Акти градских општина Чукарица
Одлука о објављивању укупног броја бирача за подручје града Београда – градске општине Чукарица

Акти градских општина Обреновац
Одлука о одређивању изгледа и боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за гласање на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Обреновац који ће се одржати 24. априла 2016. године
Решење о утврђивању укупног броја гласачких листића који ће се штампати за избор одборника у Скупштину Градске општине Обреновац расписаном за 24. април 2016. године
Решење о утврђивању проширеног састава Изборне комисије Градске општине Обреновац за спровођење избора одборника Скупштине Градске општине Обреновац 24. априла 2016. године

________________________________________________

 Број 28  - 12. 04. 2016.


Акти градских општина Вождовац
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Вождовац 24. априла 2016. године

Акти градских општина Звездара
Решење о утврђивању Збирне изборне листе

Акти градских општина Земун
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Земун 24. априла 2016. године

Акти градских општина Нови Београд
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Палилула
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Раковица
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Раковица 24. априла 2016. године

Акти градских општина Савски венац
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника у Скупштину Градске општине Савски венац

Акти градских општина Стари град
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Стари град 24. априла 2016. године

Акти градских општина Чукарица
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Барајево
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Барајево 24. април 2016. године

Акти градских општина Гроцка
Решење о утврђивању Збирне изборне листе

Акти градских општина Лазаревац
Решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Лазаревац на изборима расписаним за 24. април 2016. године

Акти градских општина Младеновац
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника у Скупштину Градске општине Младеновац

Акти градских општина Обреновац
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника у Скупштину Градске општине Обреновац 24. априла 2016. године

Акти градских општина Сопот
Решење о утврђивању Збирне изборне листе

Акти градских општина Сурчин
Решење о утврђивању Збирне изборне листе

________________________________________________

 Број 27  - 11. 04. 2016.


Акти градских општина Нови Београд
Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Нови Београд за 2016. годину
Закључак о усвајању Стратегије за унапређење положаја Рома на територији градске општине Нови Београд за период 2016–2021

Акти градских општина Савски венац
Одлука о исправци Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има Градска општина Савски венац

________________________________________________

 Број 26  - 08. 04. 2016.


Акти градских општина Нови Београд
Одлука о објављивању укупног броја бирача на територији градске општине Нови Београд

Акти градских општина Палилула
Решење о одређивању броја и адреса бирачких места на којима ће се гласати за избор одборника Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Барајево
Одлука о објављивању укупног броја бирача за подручје града Београда – градске општине Барајево

________________________________________________

 Број 25  - 31. 03. 2016.


Акти градских општина Вождовац
Одлука о објављивању укупног броја бирача у градској општини Вождовац

Акти градских општина Земун
Одлука о објављивању укупног броја уписаних бирача у бирачки списак који се води за градску општину Земун

Акти градских општина Лазаревац
Одлука о објављивању укупног броја бирача у градској општини Лазаревац

Акти градских општина Обреновац
Одлука
Одлука о објављивању укупног броја бирача у градској општини Обреновац

Акти градских општина Сурчин
Одлука о објављивању укупног броја уписаних бирача у бирачки списак који се води за градску општину Сурчин

Колективни уговори
Анекс 1 Колективног уговора код послодавца ЈП „Београдска тврђава”

Исправкe
Исправка Плана детаљне регулације комплекса станица за снабдевање горивом у Улици француској, градска општина Стари град
Исправка Плана детаљне регулације комплекса станица за снабдевање горивом у Улици Џона Кенедија, градска општина Земун
Исправка Плана детаљне регулације за снабдевање горивом у Улици Чарлија Чаплина, градска општина Палилула

________________________________________________

 Број 24  - 30. 03. 2016.


Акти градских општина Вождовац
Одлука о усвајању почетног ликвидационог биланса Центра за културу и спорт „Шумице” – у ликвидацији

Акти градских општина Земун
Одлука о одређивању бирачких места на територији градске општине Земун на којима ће се спроводити избори за одборнике Скупштине Градске општине Земун, расписани за 24. април 2016. године

Акти градских општина Раковица
Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за гласање на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Раковица, расписаним за 24. април 2016. године
Одлука о штампању изборног материјала за избор одборника Скупштине ГО Раковица расписаном за 24. април 2016. године

Акти градских општина Чукарица
Решење о утврђивању проширеног састава Изборне комисије ГО Чукарица

Акти градских општина Барајево
Одлука о одређивању бирачких места на територији градске општине Барајево на којима ће се спроводити избори за одборнике Скупштине Градске општине Барајево, расписани за 24. април 2016. године

Акти градских општина Младеновац
Одлука о измени Одлуке о подршци новорођеној деци са територије градске општине Младеновац доделом дечјих аутоседишта категорије 0+

________________________________________________

 Број 23  - 29. 03. 2016.


Акти градских општина Младеновац
Одлука о привременом финансирању Градске општине Младеновац за период јануар–јун 2016. године

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42