СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  

П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 71  - 11. 07. 2016.


Акти Града
План детаљне регулације насеља Батајница, општина Земун

________________________________________________

 Број 69  - 02. 07. 2016.


Акти градских општина Раковица
Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Раковица за 2016. годину

________________________________________________

 Број 68  - 01. 07. 2016.


Акти градских општина Звездара
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара
Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Звездара за 2015. годину
Решење о изменама Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара
Решење о измени Решења о именовању Савета Дечјег позоришног фестивала „Позориште Звездариште”
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара”

Акти градских општина Раковица
Одлука о престанку мандата одборницима Скупштине Градске општине Раковица
Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Раковица
Одлука о завршном рачуну Градске општине Раковица за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни центар – Раковица”
Одлука о учешћу Градске општине Раковица на манифестацијама које доприносе развоју и презентацији Градске општине Раковица
Решење о разрешењу заменика заштитника грађана за националне мањине Градске општине Раковица
Решење о избору заменика заштитника грађана за националне мањине Градске општине Раковица
Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Раковица
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Центра за културу и образовање Раковица
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Центра за културу и образовање Раковица
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Центра за културу и образовање Раковица
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Центра за културу и образовање Раковица
Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању финансијског извештаја Центра за културу и образовање Раковица за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о промени седишта ЈП „Пословни центар – Раковица”
Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању завршног рачуна ЈП „Пословни центар – Раковица” за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈП „Пословни центар – Раковица” за 2015. годину

Акти градских општина Лазаревац
Одлука о потрђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Лазаревац
Одлука о потрђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Лазаревац
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Лазаревац за 2015. годину
Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Лазаревац
Решење о престанку функције председника градске општине Лазаревац
Решење о престанку функције заменика председника градске општине Лазаревац
Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Лазаревац
Решење о избору председника градске општине Лазаревац
Решење о избору заменика председника градске општине Лазаревац
Решење о избору чланова Већа Градске општине Лазаревац
Решење о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Лазаревац
Решење о престанку функције заменика председника Изборне комисије Градске општине Лазаревац у сталном саставу
Одлука о додели награда Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Обреновац
Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

________________________________________________

 Број 66  - 25. 06. 2016.


Акти градских општина Врачар
Одлука о потврђивању мандата одборника и одборница Скупштине Градске општине Врачар
Решење о избору председника Скупштине Градске општине Врачар
Решење о разрешењу секретарке Скупштине Градске општине Врачар
Решење о разрешењу заменице секретарке Скупштине Градске општине Врачар
Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Врачар
Решење о избору чланова и чланица Комисије за прописе, управу и административно-мандатна питања

Акти градских општина Нови Београд
Решење о избору Верификационог одбора Скупштине Градске општине Нови Београд
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд
Одлука о измени Пословника Скупштине Градске општине Нови Београд
Решење о утврђивању престанка функције председника Скупштине Градске општине Нови Београд
Решење о утврђивању престанка функције секретара Скупштине Градске општине Нови Београд
Решење о утврђивању престанка функције заменика секретара Скупштине Градске општине Нови Београд
Решење о утврђивању престанка мандата председника градске општине Нови Београд
Решење о утврђивању престанка мандата заменику председника градске општине Нови Београд
Решење о утврђивању престанка мандата члановима Већа Градске општине Нови Београд
Решење о избору председника Скупштине Градске општине Нови Београд
Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Нови Београд
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд
Решење о разрешењу чланова Изборне комисије Градске општине Нови Београд
Решење о избору чланова Административномандатне комисије Скупштине Градске општине Нови Београд
Решење о разрешењу члана Управног одбора Установе културе „Новобеоградска културна мрежа”

Акти градских општина Раковица
Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Раковица
Решење о престанку мандата председника Скупштине Градске општине Раковица
Решење о престанку мандата заменика председника Скупштине Градске општине Раковица
Решење о престанку дужности председника градске општине Раковица
Решење о престанку дужности заменика председника градске општине Раковица
Решење о престанку дужности члановима Већа Градске општине Раковица
Решење о избору председника Скупштине Градске општине Раковица
Решење о разрешењу секретара Скупштине Градске општине Раковица
Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Раковица
Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Раковица
Решење о постављењу заменика секретара Скупштине Градске општине Раковица
Решење о избору председника градске општине Раковица
Решење о избору заменика председника градске општине Раковица
Решење о избору чланова Већа Градске општине Раковица
Одлука о престанку мандата одборницима Скупштине Градске општине Раковица
Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Раковица
Решење о оснивању Административно-мандатне комисије

Акти градских општина Савски венац
Одлука о промени Статута Градске општине Савски венац
Одлука о завршном рачуну Градске општине Савски венац за 2015. годину
Решење о постављењу заменице секретара Скупштине Градске општине Савски венац
Решење о избору чланова Већа Градске општине Савски венац
Решење о разрешењу правобраниоца Градске општине Савски венац
Решење о именовању правобраниоца Градске општине Савски венац
Решење о именовању заменика правобраниоца Градске општине Савски венац
Решење о престанку дужности председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Пословни простор Савски венац”
Решење о именовању Надзорног одбора ЈП „Пословни простор Савски венац”
Решење о именовању једног члана Надзорног одбора ЈП „Пословни простор Савски венац”
Решење о разрешењу директора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан” у Београду
Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан”у Београду
Решење о утврђивању престанка дужности заменика директора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан” у Београду
Решење о утврђивању престанка дужности председника Надзорног одбора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан” у Београду
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан” у Београду
Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан” у Београду
Решење о разрешењу председника Управног одбора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан” у Београду
Решење о разрешењу чланова Управног одбора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан” у Београду
Решење о разрешењу члана Управног одбора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан” у Београду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан” у Београду

Акти градских општина Барајево
Решење о избору Верификационог одбора Скупштине општине Барајево
Одлука о верификацији мандата одборницима у Скупштини Градске општине Барајево
Решење о престанку функције председника Скупштине Градске општине Барајево
Решење о избору председника Скупштине Градске општине Барајево
Решење о разрешењу секретара Скупштине Градске општине Барајево
Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Барајево
Решење о престанку функције заменика председника Скупштине Градске општине Барајево
Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Барајево
Решење о престанку функције председника градске општине Барајево
Решење о престанку функције заменика председника градске општине Барајево
Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Барајево
Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Барајево
Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Барајево
Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Барајево
Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Барајево
Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Барајево
Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Барајево
Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Барајево
Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Барајево
Решење о избору председника градске општине Барајево
Решење о избору заменика председника градске општине Барајево
Решење о избору члана Већа Градске општине Барајево
Решење о избору члана Већа Градске општине Барајево
Решење о избору члана Већа Градске општине Барајево
Решење о избору члана Већа Градске општине Барајево
Решење о избору члана Већа Градске општине Барајево
Решење о избору члана Већа Градске општине Барајево
Решење о избору члана Већа Градске општине Барајево
Решење о избору члана Већа Градске општине Барајево
Решење о избору члана Већа Градске општине Барајево
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника у Скупштини општине Барајево
Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини општине Барајево
Решење о избору Админитративно-мандатнекомисије Скупштине општине Барајево
Решење о престанку функције директора ЈКП „10. октобар” Барајево
Решење о именовању в.д. директора ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Младеновац
Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац
Решење о избору председника Скупштине Градске општине Младеновац
Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Младеновац
Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Младеновац
Решење о избору председника градске општине Младеновац
Решење о избору заменика председника градске општине Младеновац
Решење о избору чланова Већа Градске општине Младеновац
Решење о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац

Акти градских општина Обреновац
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Обреновац
Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини Градске општине Обреновац
Друга измена Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2016. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника и чланова органа и радних тела Скупштине и других органа градске општине и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Обреновац
Одлука о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца
Решење о разрешењу Изборне комисије Градске општине Обреновац у сталном саставу
Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Обреновац у сталном саставу
Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног предузећа за изградњу Обреновца
Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за изградњу Обреновца
Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац
Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац
Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац
Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац
Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац”у Обреновцу
Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац”у Обреновцу
Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца 100 Решење о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац”
Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац
Решење о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац
Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац
Решење о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац
Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац
Решење о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац

________________________________________________

 Број 65  - 24. 06. 2016.


План детаљне регулације „Ада Циганлија”

________________________________________________

 Број 64   - 23. 06. 2016.


Акти Града
Одлука о изради плана детаљне регулације за део блока између улица: Бранкове, Зелени венац, Краљице Наталије и Југ Богданове, Градска општина Савски венац
Одлука о изради измена и допуне Плана детаљне регулације за реконструкцију саобраћајнице Партизански пут (Драгослава Срејовића) са припадајућом инфраструктуром, доградњу резервоара и реконструкцију црпне станице „Пионир”, деоница од Волгине до Јованке Радаковић
Одлука о изради плана детаљне регулације за блок између улица: Тадеуша Кошћушка, Цара Душана, Риге од Фере и Страхињића бана, градска општина Стари град
План детаљне регулације блока између улица: Делиградске, Бирчанинове, Катићеве, Булевара ослобођења и Трга Славија, градска општина Савски венац
Друге измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016. годину
Решење о додели назива трга на територији градске општине Стари град
Решење о додели назива улице на територији градске општине Савски венац
Решење о додели назива улице на територији градске општине Звездара
Решење о давању сагласности на Статут Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП
Решење о давању сагласности на Статут Урбанистичког завода Београда – Јавно урбанистичко предузеће
Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”
Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије”
Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге” Београд
Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Београд”
Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”
Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Јавно осветљење” Београд – 75
Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”, Београд – 75
Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд”
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа „Градско стамбено” Београд
Решење о давању сагласности на Статут Јавног водопривредног предузећа „Београдводе” који је донео Надзорни одбор Одлуком број 3511/2
Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија” Београд
Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”
Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Београд-пут”
Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа „Хиподром Београд”
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за Град Београд „Сава центар” који је донео Надзорни одбор Одлуком број 2418/3
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за Град Београд „Београдска тврђава”, Београд
Решење о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда
Решење о давању сагласности на уношење имена „Belgrade” у пословно име привредног друштва у оснивању – Active Partners Belgrade D.O.O.
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Хиподром Београд”, Београд
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Хиподром Београд”, Београд
Решење о разрешењу директора Позоришта лутака „Пинокио”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Позоришта лутака „Пинокио”
Решење о утврђивању престанка дужности директора Позоришта Бошко Буха – Установе културе од националног значаја
Решење о именовању вршиоца дужности директора Позоришта Бошко Буха – Установе културе од националног значаја
Решење о именовању заменика директора Установе за физичку културу Спортско-рекреативницентар „Ташмајдан”
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Београда

________________________________________________

 Број 63  - 14. 06. 2016.


Акти Града
Одлука о ребалансу буџета Града Београда за 2016. годину
Одлука о измени Одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2016. години
Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета Града Београда у 2017. и 2018. години
Одлука о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини Града Београда, односно на којима Град Београд има посебна својинска овлашћења
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији Града Београда 136

________________________________________________

 Број 62  - 13. 06. 2016.


Акти Града
Одлука о завршном рачуну буџета Града Београда за 2015. годину

________________________________________________

 Број 61  - 12. 06. 2016.


Акти Града
Одлука о допуни Одлуке о мрежи основних школа у Београду
Одлука о измени Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга
Одлука о измени и допуни Одлуке о начину, условима и критеријумима за избор корисника средстава у оквиру мера и активности за подршку развоја женског предузетништва које се финансирају из буџета Града Београда
Решење о одређивању локацијa центара за сакупљање отпада
Правилник о изменама и допунама Правилника о мерилима и критеријумима за учешће корисника и његових сродника обавезних на издржавање у трошковима помоћи у кући, дневног боравка, привременог смештаја и становања уз подршку
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део блока између улица: Бранкове, Зелени венац, Краљице Наталије и Југ Богданове, градска општина Савски венац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измене и допуне Плана детаљне регулације за реконструкцију саобраћајнице Партизански пут (Драгослава Срејовића) са припадајућом инфраструктуром, доградњу резервоара и реконструкцију црпне станице „Пионир”, деоница од Волгине до Јованке Радаковић
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за блок између улица: Тадеуша Кошћушка, Цара Душана, Риге од Фере и Страхињића Бана, градска општина Стари град
Показатељ повећања потрошачких цена у мају 2016. године

Акти градских општина Земун
Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Земун
Одлука о утврђивању престанка мандата одборнице Скупштине Градске општине Земун
Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Земун
Решење о постављењу заменика секретара Скупштине Градске општине Земун
Решење о избору председника градске општине Земун
Решење о избору заменика председника градске општине Земун
Решење о избору чланова Већа Градске општине Земун
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Земун
Решење о разрешењу главног и одговорног уредника „Земунских новина”
Решење о именовању главног и одговорног уредника „Земунских новина”
Решење о разрешењу заменика главног и одговорног уредника „Земунских новина”
Решење о именовању заменика главног и одговорног уредника „Земунских новина”

Акти градских општина Палилула
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Палилула за 2015. годину

Акти градских општина Чукарица
Одлука о додели одборничких мандата

________________________________________________

 Број 59  - 11. 06. 2016.


Акти Града
Правилник о измени Правилника о раду аутотакси превозника на Аеродрому „Никола Тесла” Београд

Акти градских општина Вождовац
Решење о избору чланова Верификационог одбора
Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Вождовац
Решење о избору председника Скупштине Градске општине Вождовац
Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Вождовац
Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Вождовац
Решење о постављењу заменика секретара Скупштине Градске општине Вождовац
Решење о утврђивању престанка мандата председника и чланова Привременог органа Градске општине Вождовац
Решење о утврђивању престанка функције секретара Привременог органа Градске општине Вождовац
Решење о избору председника градске општине Вождовац
Решење о избору заменика председника градске општине Вождовац
Решење о избору Већа Градске општине Вождовац 4 Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац
Решење о разрешењу и именовању Изборне комисије Градске општине Вождовац
Решење о избору Комисије за административна и мандатна питања

Акти градских општина Земун
Решење о избору чланова Верификационог одбора
Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Земун
Решење о избору председника Скупштине Градске општине Земун
Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Земун
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Земун
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Земун
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Земун
Одлука о утврђивању престанка мандата одборнице Скупштине Градске општине Земун
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Земун
Одлука о утврђивању престанка мандата одборнице Скупштине Градске општине Земун
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Земун
Решење о разрешењу Изборне комисије Градске општине Земун
Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Земун
Решење о образовању Комисије за административна и мандатна питања

Акти градских општина Стари град
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град
Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Стари град
Решење о престанку функције члану Већа Градске општине Стари град
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд”
Решење о престанку функције члана и именовању члана Надзорног одбора ЈП „Пословни простор општине Стари град”

Акти градских општина Гроцка
Одлука о потврђивању одборничких мандата у Скупштини Градске општине Гроцка
Решење о утврђивању престанка функције председника Скупштине Градске општине Гроцка
Решење о утврђивању престанка функције заменика председника Скупштине Градске општине Гроцка
Решење о избору председника Скупштине Градске општине Гроцка
Решење о разрешењу секретара Скупштине Градске општине Гроцка
Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Гроцка
Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Гроцка
Решење о утврђивању престанка функције председника градске општине Гроцка
Решење о утврђивању престанка функције заменице председника градске општине Гроцка
Решење о престанку функције чланова Већа Градске општине Гроцка
Решење о избору председника градске општине Гроцка
Решење о избору заменика председника градске општине Гроцка
Решење о избору чланова Већа Градске општине Гроцка
Одлука о престанку мандата одборника у Скупштини Градске општине Гроцка
Одлука о престанку мандата одборника у Скупштини Градске општине Гроцка
Одлука о престанку мандата одборника у Скупштини Градске општине Гроцка
Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини Градске општине Гроцка
Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини Градске општине Гроцка
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинском правобранилаштву Градске општине Гроцка
Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Гроцка
Решење о избору чланова Административне комисије
Решење о избору чланова Мандатне комисије – 36

Акти градских општина Лазаревац
Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини Градске општине Лазаревац
Решење о утврђивању престанка функције председника Скупштине Градске општине Лазаревац – 38
Решење о утврђивању престанка функције заменика председника Скупштине Градске општине Лазаревац
Решење о престанку мандата председника градске општине Лазаревац
Решење о престанку мандата заменика председника градске општине Лазаревац
Решење о престанку мандата члановима Већа Градске општине Лазаревац
Решење о престанку функције директора Јавног предузећа Дирекција Лазаревац
Решење о престанку функције директора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац
Решење о престанку функције члана Управног одбора Туристичке организације Градске општине Лазаревац
Решење о избору председника Скупштине Градске општине Лазаревац
Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Лазаревац
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Лазаревац
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Лазаревац
Решење о избору чланова Комисије за кадровска и административна питања Скупштине Градске општине Лазаревац
Решење о избору чланова Мандатне комисије Скупштине Градске општине Лазаревац
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа Дирекција Лазаревац
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

Акти градских општина Сурчин
Решење о избору чланова Верификационог одбора за потврђивање мандата одборницима новог сазива Скупштине Градске општине Сурчин
Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини Градске општине Сурчин
Решење о избору председника Скупштине Градске општине Сурчин
Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Сурчин
Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Сурчин
Решење о избору председника градске општине Сурчин
Решење о избору заменика председника градске општине Сурчин
Решење о избору чланова Већа ГО Сурчин
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Сурчин због избора на функцију
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Сурчин
Одлука о завршном рачуну буџета општине Сурчин за 2015. годину
Одлука о усвајању почетног ликвидационог Извештаја Јавног предузећа „Аграр Сурчин”
Решење о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу
Решење о избору чланова Комисије за административна и мандатна питања Скупштине Градске општине Сурчин
Решење о избору чланова Комисије за прописе Скупштине Градске општине Сурчин
Решење о именовању чланова Савета за буџет и финансије Градске општине Сурчин

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42