Obrazovni informator
Clash of Clans Hack
Steam Wallet Codes
Twitter Hack
Jetpack Joyride Hack
Swamp Attack Hack
Kim Kardashian Hollywood Hack
Free Wii Points
Summoners War Hack
Dragon City Hack
FaceBook Hack
Angry Birds Epic Hack
Sims 4 crack, hack, cheats, activation
Angry Birds Epic Hack
TAGS: clash of clans hack tool, clash of clans hack, twitter hack tool, twitter account hack, twitter account recovery, dragon city hack, dragon city hack tool, steam wallet hack, steam wallet generator, steam wallet free codes, steam wallet code, steam wallet money hack, facebook account hack, facebook account recovery, facebook hack, facebook hack tool, joyride hack, joyride hack tool, joyride cheats, clash of clans cheats, clash of clans cheat, dragon city cheat, dragon city cheats, kim kardashian hollywood hack tool, kim kardashian hollywood hack, kim kardashian hollywood cheats tool, kim kardashian hollywood cheats, summoners war hack, summoners war cheats, summoners war hack tool, angry birds hack
СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  

П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 88  - 28. 11. 2014.


Акти Града
Решење о утврђивању износа просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Београда за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу електроенергетског вода 110 kV од постојеће ТС 110/35 КV „Топлана – Нови Београд” до подручја ППППН „Београд на води”, градске општине Нови Београд и Савски венац

________________________________________________

 Број 87  - 28. 11. 2014.


Акти Града
Одлука о допуни Одлуке о висини стопе пореза на имовину
Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији града Београда за утврђивање пореза на имовину
Одлука о одређивању зона на територији града Београда

________________________________________________

 Број 84  - 14. 11. 2014.


Акти Града
План детаљне регулације подручја између Спортског комплекса „Црвена звезда”, улица Бањички венац, Вељка Лукића Курјака, Булевара ослобођења, раскрснице „Аутокоманда”, др Милутина Ивковића и планираног продужетка Динарске улице, градска општина Савски венац
Решење о престанку важења појединих решења Градског комитета за
Решење о давању сагласности на Ценовник основних услуга ЈКП „Погребне услуге” са Ценовником
Решење о давању сагласности на Ценовник осталих услуга ЈКП „Погребне услуге” са Ценовником
Наредба о спровођењу активности општинских штабова за ванредне ситуације у зимским условима у сезони 2014/15
Показатељ смањења потрошачких цена у октобру 2014. године

Акти градских општина Нови Београд
Одлука о првом ребалансу буџета градске општине Нови Београд за 2014. годину
Одлука о Општинском правобранилаштву градске општине Нови Београд
Одлука о некатегорисаним путевима на подручју градске општине Нови Београд
Одлука о измени Одлуке о оснивању Хуманитарне фондације Нови Београд
Решење о допуни Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Хуманитарне фондације Нови Београд

Акти градских општина Врачар
Одлука о ребалансу буџета градске општине Врачар за 2014. годину
Одлука о оснивању установе Центар за образовање и културу Божидарац – 1947, Београд
Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра за образовање и културу Божидарац – 1947 Београд
Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Центра за образовање и културу Божидарац – 1947, Београд
Решење о престанку мандата заменика председника Управног одбора Спортско-рекреативно образовног центра Врачар
Решење о престанку мандата председника Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором Пословни простор Врачар, Београд
Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором Пословни простор Врачар, Београд
Решење о престанку мандата члана Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором Пословни простор Врачар, Београд
Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором Пословни простор Врачар, Београд

________________________________________________

 Број 83  - 07. 11. 2014.


Акти Града
Упутство о поступању приликом рангирања приоритетних пројеката унапређења и рационалног коришћења природних ресурса и енергије

Акти градских општина Звездара
Одлука о престанку мандата одборници Скупштине градске општине Звездара
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Звездара
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Установе културе „Вук Караџић”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе културе „Вук Караџић”
Решење о именовању координатора и чланова Радне групе за израду „Акционог плана за унапређење положаја ромске популације на територији општине Звездара за период 2015-2020. године”

Акти градских општина Земун
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна прим. др Драгану Гребенаровићу
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна др Миленку Станићу
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Бранки Поповић
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Синиши Ерцеговчевићу
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Ранку Јашовићу
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Драгомиру Миличевићу – Кикију
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна постхумно Милану Надовези – Наји (1949-2013)
Одлука о додели Повеље о јавном признању са медаљом – почасни грађанин Земуна Лазару Ристовском
Решење о избору члана Већа градске општине Земун
Решење о именовању главног и одговорног уредника „Земунских новина”

Акти градских општина Савски венац
Одлука о утврђивању престанка мандата одборници Скупштине градске општине Савски венац – 8
Одлука о потврђивању мандата одборнику у Скупштини градске општине Савски венац
Одлука о престанку важења Одлуке о начину коришћења и располагања становима у државној својини на којима је корисник градска општина Савски венац број 06-1-12/2006-I-01 од 22. марта 2006.године
Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи градске општине Савски венац
Одлука о давању сагласности на употребу имена градске општине Савски венац у пословном имену теквондо клуба у оснивању

Акти градских општина Лазаревац
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Лазаревац
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Лазаревац
Одлука о подизању споменика палим борцима Колубарске битке у Жупањцу
Решење о престанку мандата члана Мандатне комисије Скупштине градске општине Лазаревац– 10
Решење о престанку мандата члана Савета за буџет и финансије Скупштине градске општине Лазаревац
Решење о образовању Одбора за спровођење Одлуке о подизању споменика палим борцима Колубарске битке у Жупањцу
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за информисање „Радио-Лазаревац” у Лазаревцу
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о начину покрића губитка ЈП „Топлификација” за 2013. годину
Одлука о укидању ванредне ситуације на делу подручја градске општине Лазаревац

Акти градских општина Младеновац
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Младеновац за 2014. годину
Одлука о Општинском правобранилаштву градске општине Младеновац
Одлука о допуни Одлуке о оснивању Установе за вршење јавне службе у области физичке културе Спортско-рекреациони центар Младеновац
Решење о престанку функције јавног правобраниоца градске општине Младеновац
Решење о постављењу општинског правобраниоца градске општине Младеновац
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила „Младеновац”, Младеновац

________________________________________________

 Број 82  - 31. 10. 2014.


Акти Града
Одлука о изменама Одлуке о награди Града Београда
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације подручја уз Јужни булевар између улица, Максима Горког, Шуматовачке, Ђердапске и Господара Вучића, 1. фаза разраде Плана детаљне регулације 9 месне заједнице на Врачару за блок између Јужног булевара и улица: Вардарске, Марулићеве, Шуматовачке и Пешачке стазе, градска општина Врачар
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”
Измене и допуне Програма уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” Београд
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Културног центра Београда
Решење о именовању вршиоца дужности директора Културног центра Београда

________________________________________________

 Број 81  - 30. 10. 2014.


Акти Града
Одлука о измени Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2014. години
Одлука о ребалансу буџета града Београда за 2014. годину
Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета града Београда у 2015. и 2016. години

________________________________________________

 Број 80  - 25. 10. 2014.


Акти градских општина Обреновац
ОБРЕНОВАЦ Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Обреновац
Прва измена Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2014. годину
Одлука о одређивању органа градске општине Обреновац за учешће у закључивању колективних уговора за јавна предузећа чији је оснивач градска општина Обреновац
Одлука о допуни Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац
Правилник о начину припреме и достављања материјала председнику и Скупштини градске општине Обреновац
Решење о избору чланова Већа градске општине Обреновац
Решење о разрешењу јавног правобраниоца градске општине Обреновац
Решење о именовању јавног правобраниоца градске општине Обреновац
Решење о разрешењу заменика јавног правобраниоца градске општине Обреновац
Решење о именовању заменика јавног правобраниоца градске општине Обреновац
Решење о утврђивању престанка дужности директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца– 29
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца
Решење о утврђивању престанка дужности директора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац
Решење о утврђивању престанка дужности директора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца
Решење о утврђивању престанка дужности директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац
Одлука о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац (пречишћен текст)

Акти градских општина Сурчин
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Сурчин за 2014. годину
октобра 2014. године да се приступи реорганизацији јавних предузећа које је основала градска општина Сурчин
Одлука о укидању права на накнаду за рад председницима савета месних заједница на територији градске општине Сурчин
Одлука о разрешењу помоћника директора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса

________________________________________________

 Број 79  - 23. 10. 2014.


Акти Града
План генералне регулације Спортско-рекреативног центра „Кошутњак”
План детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на локацији уз реку Колубару, градска општина Обреновац
План детаљне регулације дела насеља „Црне Међе”, градска општина Лазаревац

________________________________________________

 Број 78  - 21. 10. 2014.


Акти Града
Стратегија за увођење и равој финансијског управљања и контроле у Граду Београду
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Београда
Одлука о Градском правобранилаштву града Београда
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Београда
Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине Град Београд, односно на коме Град Београд има посебна својинска овлашћења
Одлука о измени Одлуке о одређивању зона на територији Града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Град Београд
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица: Маглајске, Љутице Богдана, Шекспирове и Јездићеве, градска општина Савски венац
Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације за саобраћајни потез УМП-а од саобаћајнице Т-6 до Панчевачког моста, деоница одУлице Тошин бунар до чвора Аутокоманда
Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације блока између улица: Кнеза Милоша, Дринске, Сарајевске и Дурмиторске, градска општина Савски венац
Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела уличне мреже стамбеног комплекса „Старо насеље” у Железнику са денивелисаним прелазом преко железничке пруге, ГО Чукарица – 29
Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу водовода прве висинске зоне Ø700 mm – Ø500 mm од постојећег водовода Ø700 mm на Дорћолу до постојећег водовода Ø400 mm у Улици Вука Караџића, градска општина Стари град
Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу фекалног колектора од Хитне помоћи до Улице Венизелосове, градске општине Савски венац, Врачар и Палилула
Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу фекалног колектора КЦС „Мостар” – Хитна помоћ, градска општина Савски венац 30 Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београд–пут”
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног водопривредног предузећа „Београдводе”
Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода у основни капитал Града Београда у компанији „Симпо” а.д. Врање и повезаним Привредним друштвима „Кондива” д.о.о. Бујановац и „Simpo line” d.o.o. Врање
Одлука о усвајању почетног ликвидационог извештаја „Југоконцерт” – Установа за музичко-сценску делатност у ликвидацији
Правила Београдског фестивала документарног и краткометражног филма
Решење о додели назива мосту преко Дунава на позицији Земун–Борча у оквиру саобраћајнице Северна тангента
Решење о давању сагласности на Статут Установе за физичку културу Спортско-рекреативни центар „Ташмајдан”
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Ветеринарске установе „Ветерина Београд”
Решења о разрешењу в.д. директора у појединим установама чији је оснивач Град Београд (Библиотека „Димитрије Туцовић”, Библиотека „Милутин Бојић”, Библиотека „Влада Аксентијевић” Обреновац, Педагошки музеј, Центар за културу Сопот, Центар за ликовно образовање и Центар за културу Гроцка)
Решења о именовању директора и в.д. директора у појединим установама чији је оснивач град Београд (Библиотека „Димитрије Туцовић”, Библиотека „Милутин Бојић”, Библиотека „Влада Аксентијевић” Обреновац, Педагошки музеј, Центар за културу Сопот, Центар за ликовно образовање и Центар за културу Гроцка)
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији Града Београда
Показатељ повећања потрошачких цена у септембру 2014. године

________________________________________________

 Број 77  - 20. 10. 2014.


Акти Града
Одлука о изменама Одлуке о условима и начину располагања становима изграђеним према Пројекту изградње 1.100 станова у Београду
Одлука о измени Одлуке о локалним административним таксама

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42