СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  

П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 43  - 04. 05. 2016.


Акти Града
План детаљне регулације дела насеља Батајница – насеље „Шангај”, општина Земун
План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у блоку на углу улица Угриновачкe и Славонскe, градска општина Земун

________________________________________________

 Број 40  - 01. 05. 2016.


Акти Града
План детаљне регулације подручја између улица: др Милутина Ивковића, Булевара ослобођења, Звечанске, Булевара мира, улице између Булевара мира и Булевара ослобођења, Хумске и Динарске, градска општина Савски венац
План детаљне регулације блокова 15 и 16 између улица Макензијеве, Алексе Нeнадовића, Његошеве, Београдске и Трга Славија, општина Врачар

________________________________________________

 Број 38  - 29. 04. 2016.


План генералне регулације за насеље Угриновци, градска општина Земун

________________________________________________

 Број 37  - 28. 04. 2016.


Акти Града
Одлука о измени и допуни Одлуке о Градској управи Града Београда
Одлука о употреби имена, грба и заставе Града Београда
Одлука о постављању станица за изнајмљивање бицикала на територији града Београда
Одлука о изради плана детаљне регулације за део подручја западно од Улице Тошин бунар (од Булевара Арсенија Чарнојевића до Улице прилаз) до Улице Марије Бурсаћ, градске општине Земун и Нови Београд
Одлука о изради плана детаљне регулације блока између улица: Тошин бунар, Трогирске, Петра Кочића и Скадарске, градска општина Земун
Одлука о изради плана детаљне регулиције за подручје између комплекса топлане, Улице савски насип, моста Газела и реке Саве, градска општина Нови Београд
Одлука о изради плана детаљне регулације Блока 18, Градска општина Нови Београд
Одлука о допунама Одлуке о располагању становима Града Београда
Одлука о начину, условима, критеријумима и мерилима за доделу пословног простора који је у јавној својини Града Београда у закуп под посебним условима у циљу подстицања самозапошљавања и проширења пословања
Одлука о начину, условима и критеријумима за избор корисника средстава у оквиру мера и активности за подршку развоја иновативних делатности и самозапошљавања које се финансирају из буџета Града Београда
Одлука о начину, условима и критеријумима за избор корисника средстава у оквиру мера и активности за подршку развоја женског предузетништва које се финансирају из буџета Града Београда
Одлука о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у туризму који се суфинансирају из буџета Града Београда
Одлука о одређивању ближих техничких и других услова за угоститељске објекте који се не категоризују, а који се налазе у стамбеним зградама
Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији града Београда за радну 2016/17. годину
Одлука о финансирању или суфинансирању пројеката из области унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Београда које реализују удружења
Одлуке о допуни Одлуке о правима и услугама социјалне заштите
Одлука о проглашењу заштићеног станишта „Велико блато”
Одлука о усвајању годишњег извештаја ликвидационог управника за 2015. годину о спроведениим радњама у поступку редовне ликвидације Установе културе „Југоконцерт” – Установа за музичко-сценску делатност у ликвидацији
Одлука о усвајању годишњег извештаја ликвидационог управника за 2015. годину о спроведениим радњама у поступку редовне ликвидације Установе културе „ БЕЛЕФ центар” – у ликвидацији
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Дома здравља Младеновац
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије”
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије”
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији Града Београда

Акти градских општина Звездара
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Звездара на утврђивању резултата избора за одборнике/це Скупштине Градске општине Звездара одржаних 24. априла 2016. године

Акти градских општина Нови Београд
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Нови Београд на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Нови Београд одржаних 24. априла 2016. године

Акти градских општина Гроцка
Одлука о додели одборничких мандата

________________________________________________

 Број 36  - 27. 04. 2016.


Решење о одређивању улица за пешачки саобраћај на територији града Београда – пешачке зоне
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за подручје између Комплекса топлане, Улице савски насип, моста Газела и реке Саве, Градскан општина Нови Београд
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације Блока 18, градска општина Нови Београд
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица Тошин бунар, Трогирске, Петра Кочића и Скадарске, градска општина Земун

Акти градских општина
ЗЕМУН
Извештај о укупним резултатима избора за одборнике Скупштине Градске општине Земун одржаних 24. априла 2016. године

________________________________________________

 Број 35  - 26. 04. 2016.


Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова у Музеју града Београда
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део подручја западно од Улице Тошин бунар (од Булевара Арсенија Чарнојевића до Улице прилаз) до Улице Марије Бурсаћ, градске општине Земун и Нови Београд

ГРОЦКА
Решење о именовању директора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка

ОБРЕНОВАЦ
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац о Ценовнику основних комуналних производа и услуга са Одлуком
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац о Ценовнику осталих комуналних услуга са Одлуком
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Акти јавних предузећа и других организација
Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда – Установе културе од националног значаја

________________________________________________

 Број 34  - 25. 04. 2016.


Акти градских општина Вождовац
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Вождовац на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Вождовац одржаних 24. априла 2016. године

Акти градских општина Врачар
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Врачар на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Врачар одржаних 24. априла 2016. године

Акти градских општина Звездара
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Звездара на утврђивању резултата избора за одборнике/це Скупштине Градске општине Звездара одржаних 24. априла 2016. године

Акти градских општина Земун
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Земун на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Земун одржаних 24. априла 2016. године

Акти градских општина Нови Београд
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Нови Београд на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Нови Београд одржаних 24. априла 2016. године

Акти градских општина Палилула
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Палилула на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Палилула одржаних 24. априла 2016. године

Акти градских општина Раковица
Одлука о додели одборничких мандата
Извештај о резултатима избора за одборнике Скупштине Градске општине Раковица одржаних 24. априла 2016. године
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Раковица на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Раковица одржаних 24. априла 2016. године

Акти градских општина Савски венац
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Савски венац на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Савски венац одржаних 24. априла 2016. године

Акти градских општина Стари град
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Стари град на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Стари град одржаних 24. априла 2016. године

Акти градских општина Чукарица
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Чукарица на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Чукарица одржаних 24. априла 2016. године

Акти градских општина Барајево
Записник о раду Општинске изборне комисије Градске општине Барајево на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Барајево одржаних 24. априла 2016. године

Акти градских општина Гроцка
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Гроцка на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Гроцка одржаних 24. априла 2016. године

Акти градских општина Младеновац
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Младеновац на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Младеновац одржаних 24. априла 2016. године

Акти градских општина Сопот
Записник о раду Изборне комисије на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Сопот одржаних 24. априла 2016. године

Акти градских општина Сурчин
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Сурчин на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Сурчин одржаних 24. априла 2016. године

Акти градских општина Лазаревац
Записник Изборне комисије Градске општине Лазаревац

________________________________________________

 Број 32  - 23. 04. 2016.


Акти Града
Правилник о општем обрасцу записника о инспекцијском надзору из изворне надлежности Града Београда

Акти градских општина Раковица
Одлука о утврђивању укупног броја бирача уписаних у јединствени бирачки списак који се води за подручје општине Београд – Раковица

Акти градских општина Стари град
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Стари град (први ребаланс) за 2016. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе Градске општине Стари град
Решење о изменама и допунама Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Стари град у сталном саставу
Решење о изменама и допунама Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације Градске општине Стари град

Акти градских општина Барајево
Одлука о утврђивању и објављивању коначног броја бирача за подручје града Београда – градска општина Барајево

Акти градских општина Лазаревац
Упутство о раду трезора Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Сурчин
Одлука о коначном броју уписаних бирача у бирачки списак који се води за Градску општину Сурчин

________________________________________________

 Број 33  - 23. 04. 2016.


Акти градских општина Земун
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Земун за 2015. годину
Одлука о утврђивању и објављивању коначног броја бирача на територији градске општине Земун

________________________________________________

 Број 31  - 15. 04. 2016.


Акти градских општина Земун
Одлука о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Земун расписаним за 24. април 2016. године

Акти градских општина Барајево
Решење о допуни Решења о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Барајево 24. априла 2016. године

Акти градских општина Младеновац
Одлука о начину финансирања пројеката, активности или програма унапређења пољопривреде на територији градске општине Младеновац из буџета Градске општине Младеновац (пречишћен текст)

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42