ОСТАЛА ИЗДАЊА

РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)• 800,00 дин за клијенте који су у систему претплате на наша штампана издања

• 1.200,00 дин за осталу клијентелу.

 

Цена: 800,00 динара
Садржај:


САДРЖАЈ:

1. Предговор
2. Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
3. План рачуна за уплату јавних прихода – Прилог 1
4. Структура елемента позив на број одобрења – Прилог 2
5. Списак општина, градова, аутономних покрајина и Републике са шифрама трезора и надлежним организационим јединицама управе
за трезор – Прилог 3
6. Списак царинарница и њихових организационих јединица – Прилог 4
7. Упоредни преглед старих и нових рачуна за уплату јавних прихода који нису уплаћени по прописима који су престали да важе – Прилог 5
8. Преглед рачуна за уплату новчаних казни по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку – Прилог 6

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42