СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Буџетско рачуноводство”

Рачуноводствени часопис специјализован за буџетске кориснике

 

„Буџетско рачуноводство“ прати финансијско пословање директних и индиректних корисника буџета Републике, локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Током 24 броја годишње, часопис на инструктиван начин обрађује теме из области: јавних финансија, буџетског рачуноводства, буџетског планирања и извештавања за потребе трезорског пословања, стицања и расподеле сопствених средстава, пореза, зарада и платног промета.

У случају хитних интервенција између два броја часописа претплатници добијају „Прилоге броју”.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 5 - 22. 02. 2018.
 

ПОСЛОВИ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ
▪ ПОСЛОВИ – РОКОВИ

ПЛАНИРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ
▪ Усаглашавање финансијског плана индиректног буџетског корисника за 2018. са донетом одлуком о усвајању годишњег финансијског извештаја за 2017. годину
▪ Утврђени нови критеријуми расподеле средстава јединицама локалне самоуправе из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
▪ Примена прописа о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама у 2018. години
▪ Састављање годишњих финансијских извештаја директних корисника буџетских средстава
▪ Састављање консолидованог годишњег извештаја директних корисника који у својој надлежности имају индиректне кориснике
▪ Пример књижења: Накнада за копирање

ПОРЕЗИ
▪ Обавезе буџетских корисника као обвезника пореза на имовину
▪ Ослобођење од пореза на имовину за непокретност купљену ради изградње или реконструкције и (потом) даље продаје

СИСТЕМИ КОНТРОЛА
▪ Достављање годишњег извештаја за 2017. годину о функционисању интерне финансијске контроле

ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛА ПРИМАЊА
▪ Извештавање о плaнираним и извршеним расходима за плате у буџетима локалних власти у 2018. години

ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
▪ Централни регистар фактура – пријава и начин коришћења WEB

ПРОПИСИ
▪ ПРОПИСИ за пословање корисника јавних средстава

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ
▪ Макроекономски показатељи ▪ Цене ▪ Зараде, доприноси и накнаде ▪ Камате ▪ Остали подаци

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Буџетско рачуноводство” - архива

 

Број 5 - 22. 02. 2018. »

Број 4 - 15. 02. 2018. »

Број 2-3 - 15. 01. 2018. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42