СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Наруџбеница
 

ЦЕНА ПРЕТПЛАТНИЧКОГ ПАКЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ


Претплатнички пакет чине:

 

КОМПЛЕТ ОД ТРИ ЧАСОПИСА:
Подсетник за директора, Правни саветник, Буџетско рачуноводство
Часописи излазе сваког 1. и 15. у месецу.
Поред наведених часописа Основни претплатнички пакет садржи и: Стручне скупове који прате буџетско пословање према буџетском календару (доношење финансијских планова, израда извештаја о пословању, израда годишњих пописа, израда завршних рачуна);  Дневне и седмичне информације – електронска апликација коју свакодневно користе стални претплатници часописа; Дневни консалтинг директне консултације телефоном са саветницима/уредницима из Редакције (сваким радним даном у периоду од 8:00 до 15.00 часова); Коришћење софтверских апликација које се користе у текућем правно-економском пословању: рачуноводстве­ни софтвери: X-Manager 3 (за индиректне буџетске кориснике), InfoBook (за директне буџетске корисни­ке), обрачуни пореза и зарада, обрасци, калкулатори)

 

 

 

ПРЕТПЛАТА ЗА 2019. ГОДИНУ

 

Начин плаћања Цена
1. Месечно 5.800,00
2. Тромесечно 16.900,00
3. Полугодишње 33.000,00
4. Годишње 63.000,00


Износи извршених уплата коначни су за плаћени период.

Корисник претплатничког пакета Образовног информатора постајете:

  • Претплатници – директном уплатом на један од текућих рачуна „ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР“ д.о.о. 220-31313-49, 285-0014063160001-95 са позивом на Ваш ПИБ.
  • Непретплатници – попуњавањем on line формулара након чега ћемо Вам доставити факсом или поштом предрачун за уплату претплате.

 

________________________________________________

ПРИЈАВА ЗА ПРЕТПЛАТУ

Попуните следећи формулар и пошаљите нам га притиском на дугме „Пошаљи!”, које се налази на дну формулара. При верификацији Ваше пријаве, поштом ћемо Вам доставити профактуру на основу које можете извршити уплату.

Формулар можете попунити ћириличним или латиничним писмом.

Поља обележена знаком * морате попунити траженим податком, због лакше обраде пријаве.


Подаци о наручиоцу:
Претплатнички број:   (Уколико сте били, или сте сада наш претплатник)
* Назив правног лица:
* Број текућег рачуна:
* ПИБ број:

Адреса:
* Mесто:
* Поштански број:
* Улица и број:

Прималац поруџбине:
* Име и презиме
примаоца испоруке:
* Телефон:
Факс:
* Имејл (E-mail):

Поруџбинa:
Годишња претплата:
Начин плаћања:
Примерака:
 
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42