Софтвер

„Info BUK-1”

Софтвер за директне кориснике буџетских средстава


Софтвер за директне кориснике буџетских средстава
Софтверски пакет „INFO BUK-1” намењен је директним корисницима републичког буџета који у финансијском промету немају сопствени рачун, већ своје финансијско пословање обављају преко консолидованог рачуна Трезора, а према Уредби о буџетском рачуноводству имају обавезу вођења помоћних књига. Програм је усаглашен са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.
Основни модели софтвера су: Апропријације, Квоте, Преузимање обавеза, Плаћање, Помоћна књига, Консолидација, Улазни рачуни, Примања физичких лица, Накнаде трошкова и Шифарници.
Преко основних модула софтвера, корисницима се пружа могућност припреме документације за плаћање, евиденције са књижењима у помоћне књиге, као и могућност штампе свих потребних образаца и извештаја.
Софтвер омогућава директним корисницима који имају своје индиректне кориснике, праћење трансфера према њима, као и консолидацију и генерисање збирног извештаја о извршењу буџета (образац бр. 5).
Софтверски пакет „Info BUK-1” се може инсталирати за рад на појединачном рачунару али и за рад више рачунара у мрежи. Испоручује се као пакет за једног директног буџетског корисника.

Техничке карактеристикеПотребне техничке карактеристике рачунара за инсталацију Info BUK програмског пакета су:
- Оперативна платформа Windows XP/Vista или Windows 7 у 32 или 64-битној конфигурацији
- Процесор брзине изнад 1 GHz
- 1 GB РАМ меморије
- 1 GB слободног простора на хард диску
- ЦД плејер за инсталацију програма, штампач
Препоручљиво је да рачунар на коме је база буде на платформи са најјачом конфигурацијом. Софтвер се испоручује у варијанти „сервер – клијент”. База података је „MySQL”, варијанта сервера која подржава трансакције.
Начин рада у софтверу је једноставан јер је израђен тако да нема великих разлика у односу на рад са другим програмима у Windows окружењу.
Архивирање података је једноставно и брзо, врши се аутоматски у току рада (без изласка из програма), с тим да корисник може сам да одређује период архивирања.
Info BUK-1 се континуирано усавршава односно прилагођава према динамици законских измена.

Најновија верзија програмаНАЈНОВИЈА ВЕРЗИЈА ПРОГРАМА
Документ са објашњењем иновираних функција и објашњењем процедуре иновирања ПРЕУЗМИ
Линк за преузимање фајла за иновирање ИнфоБук програма на најновију верзију програма ПРЕУЗМИ

Начин набавкеЗаједничке карактеристике софтверских пакета
 


Софтвери омогућавају како рад на једном рачунару тако и рад на више рачунара повезаних у мрежу. Начин рада у софтверима је једноставан, јер су израђени тако да нема великих разлика у односу на рад са другим програмима у Windows окружењу.

Архивирање података је једноставно и брзо, врши се аутоматски у току рада (без изласка из програма), с тим да корисник може сам да одређује период архивирања.

Софтвери се континуирано усавршавају односно прилагођавају према динамици законских измена.


Контакт телефон:

(011) 3615-100

informatika@obrazovni.rs

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42