СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Јавна предузећа

„Ко иде исправним путем, лако ће добити следбенике, јер добро је у свим људима само му треба дати подстрека.”

Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова

01. 03. 2017.

Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине стана у државној (јавној) и друштвеној својини, који користи закупац стана на неодређено време, у шестомесечном обрачунском периоду јануар–јун 2017. године износи 0,209862.

________________________________________________

Правилник о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава

01. 03. 2017.

Овим правилником ближе су прописани услови за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије ( Фонда), као и начин расподеле тих средстава.

Корисник средстава може бити: јединица локалне самоуправе, односно правно лице чији је оснивач јединица локалне самоуправе ( даље: инвеститор), правно лице које управља регулационим и заштитним водним објектима, водним објектима за одводњавање и водним објектима за заштиту од ерозија и бујица на сливовима акумулација у јавној својини, правно лице које обавља научноистраживачку делатност и које издаје научне часописе за уређење, заштиту и коришћење вода или припрема и организује научне и/или стручне скупове из области управљања водама, као и правно лице које организује манифестацију „Дан Дунава” и „Дан Саве”.

Захтев за расподелу и коришћење средстава Фонда подноси се у року од 20 дана од дана објављивања годишњег програма управљања водама у „Службеном гласнику Републике Србије”. Захтев за расподелу и коришћење средстава Фонда подноси се на обрасцима који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Правилник ступа на снагу 4. марта 2017. године.

________________________________________________

ММФ: Укинути субвенције непрофитабилним предузећима

17. 02. 2017.

Канцеларија Међународног монетарног фонда у Србији саопштила је би наша држава требало да престане да субвенционише непрофитабилна јавна предузећа и пронађе дугорочно решење за њихово функционисање. Уочи радне посете делегацији Међународног монетарног фонда (ММФ) Србији која ће се одржати од 27. фебруара до 6. марта, из ове институције су нагласили да фискални трошкови за непрофитабилна јавна предузећа, који су међу највећима у државном буџету, морају бити смањени. ММФ ће проучавати буџетску потрошњу и њен утицај на овогодишњу фискалну перспективу. Делегација ММФ-а ће са представницима Србије разговарати и о напретку у финализацији ранијих споразума како би се осигурало да програм структурне реформе буде усвојен у овој последњој години трогодишњег аранжмана са ММФ-ом.

________________________________________________

Први конкурси за директоре ЈП до 10. фебруара

02. 02. 2017.

Министарство привреде саопштило је да ће први конкурси за директоре 37 јавних предузећа, чији је оснивач Република Србија, бити објављени у наредних 10 дана, као и да они неће моћи да буду чланови политичких странака. Осим што не могу да буду чланови странке, кандидати морају да буду високо образовани, са пет година радног искуства у струци и три на пословима у вези са предузећем, као и да нису осуђивани. Исте услове морају да испуне и они који буду именовани за вршиоце дужности, који на тој функцији не могу да остану дуже од годину дана, нити да буду два пута именовани.
У више од две трећине од укупно 37 предузећа челни људи су у статусу вршиоца дужности и према закону до 4. марта морају да буду расписани конкурси и изабрани директори.

________________________________________________

Повећање ефикасности јавних предузећа

07. 09. 2016.

Влада Србије обавезала се ММФ-у и Светској банци, да ће током наредних месеци донети све потребне подзаконске акте како би нови Закон о јавним предузећима, донет децембра 2015. године, заиста и довео до побољшања ефикасности јавних предузећа, али и формирања јасног оквира за праћење њиховог рада од стране Владе. Такође, Влада Србије је најавила и да ће до краја ове године бити донет и нови Закон о предузећима.

________________________________________________

Реформа јавних предузећа – главни задатак Владе

10. 06. 2016.

У саопштењу Фискалног савета наводи се да не постоји важнији задатак за Владу у наредних годину дана од реструктурирања јавних предузећа и окончања процеса приватизације. Даље се наводи да је у првом делу прошле године фискални дефицит био изузетно низак, а онда је практично експлодирао у децембру и то највећим делом због плаћања дугова нереформисаних јавних предузећа.

________________________________________________

Нови обрасци за тромесечне извештаје о реализацији програма пословања јавних предузећа

13. 04. 2016.

Прописани су нови обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања за: јавна предузећа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, друштва капитала и зависних друштава капитала из чл. 3. став 2. Закона о јавим предузећима (Сл. гл. РС, бр. 15/16), као и за привредна друштва од стратешког значаја за Републику Србију у којима је Република Србија директно или индиректно контролни члан друштва (Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа – „Сл. гл. РС“, бр. 36/16). Наведени субјекти ће подносити извештаје оснивачу у року од 30 дана по истеку тромесечног периода, на обрасцима који су саставни део овог правилника.
» детаљније «

________________________________________________

Усвојен закон о јавним предузећима

25. 02. 2016.

Скупштина Србије усвојила је 24.2.2016. Закон о јавним предузећима. Овај закон, поред осталог, предвиђа: да ће се директори ЈП бирати на јавном конкурсу и неће моћи да буду партијски функционери, бираће их Влада Србије, на период од 4 године, на основу спроведеног јавног конкурса. Мораће да имају завршен најмање 4-годишњи факултет, најмање 5 година радног искуства и најмање 3 године радног искуства на пословима којим се јавно предузеће бави.
Министарство привреде саопштило је да су губици јавних предузећа у прошлој години износили 40 милијарди динара, и нагласило да је план да се они у овој години смање на приближно 35 милијарди динара. Циљ усвојеног Закона је да се обезбеди да јавна предузећа, којих је 37 на републичком и 691 на локалном нивоу, могу дугорочно да послују.
» детаљније «

________________________________________________

Обезбеђивање профитабилности и одрживости јавних предузећа

24. 02. 2016.

Министарство привреде саопштило је да су губици јавних предузећа у прошлој години износили 40 милијарди динара, и нагласило да је план да се они у овој години смање на приближно 35 милијарди динара. Образлажући пред посланицима Предлог закона о јавним предузећима, министар привреде је навео да је циљ предложеног закона да се обезбеди да јавна предузећа, којих је 37 на републичком и 691 на локалном нивоу, могу дугорочно да послују.
» детаљније «

________________________________________________

Обезбеђивање транспарентности рада јавних предузећа

29. 12. 2015.

Појачан је надзор у примени Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја у делу који се односи на објављивање „Информатора о раду“ на интернет презентацијама републичких јавних предузећа, саопштило је медијима Министарство државне управе и локалне самоуправе.

У саопштењу се подсећа на то да су јавна предузећа у обавези да, као органи јавне власти, поступају по захтевима грађана за слободан приступ информацијама, а да, као имаоци јавних овлашћења, састављају и објављују „Информатор о раду“.
» детаљније «

________________________________________________

Формирана Радна група за систем плата у jавним предузећима

05. 11. 2015.

Влада Србиjе жели да jеднако транспарентно, поштено и законом реши питање плата запослених у jавним предузећима, саопштио је медијима државни секретар у Mинистарству државне управе и локалне самоуправе Дражен Mаравић. Државни секретар jе навео да jе формирана Радна група коjу чине представници три министарства како би се ово питање на адекватан и прави начин решило.
» детаљније «

________________________________________________

Пословни резултати јавних предузећа бољи од планираних

13. 07. 2015.

Министарство привреде Владе Републике Србије саопштило је медијима да је анализа пословања јавних предузећа коју је спровело то министарство показала да су предузећа у првом кварталу ове године остварила боље пословне резултате од планираних. Анализом је утврђено да је 36 републичких јавних предузећа, чије пословање прати Министарство привреде, остварило пословне приходе који су за 0,52 одсто већи од планираних, као и пословне расходе који су за 5,1 одсто мањи од планираних. Број запослених је мањи за три одсто од броја који је предвиђен програмима пословања, док су средства за исплату зарада мања за девет одсто.
» детаљније «

________________________________________________

Приватизација 17 предузећа по посебном критеријуму

15. 05. 2015.

Министарство привреде припрема акциони план за приватизацију 17 предузећа у реструктурирању по посебним критеријумима, која ће имати заштиту од наплате поверилаца у наредних годину дана да би могла да се припреме за приватизацију, саопштио је медијима министар привреде Жељко Сертић.
» детаљније «

________________________________________________

Реформа јавних предузећа приоритет

13. 11. 2014.

Министар привреде у Влади Републике Србије Жељко Сертић истакао је током разговора са делегацијом Међународног монетарног фонда (ММФ) да су развој реалног и приватног сектора, али и увођење реда у пословање јавних предузећа, приоритети Владе.
» детаљније «

________________________________________________

Приоритет реформа јавних предузећа

12. 11. 2014.

Председник Владе Републике Србије Александар Вучић саопштио је медијима уочи састанка са делегацијом Међународног монетарног фонда (ММФ), да Влада дели уверење те финансијске институције да је реформа јавних предузећа приоритет.
» детаљније «

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42