Софтвер

„Ирис” Друга правна лица

Софтвер за рачуноводство за друга правна лица


Софтверски пакет „ИРИС - Друга правна лица” намењен је за вођење књига и састављање финансијских извештаја других правних лица. Софтвер садржи аналитички контни оквир (аналитички рашчлањене рачуне) и чине га следећи функционални модули: финансијско, благајна, примања физичких лица и шифарници. У сваком модулу директно се евидентирају одговарајуће пословне промене уз могућност штампања документа за ту промену, разних потребних извештаја и генерисања аутоматских ставова за књижење, који се преносе у модул „Финансијско” у којем се врши књижење. Софтвер омогућује аутоматско закључивање главне књиге на крају пословне године, обрачун резултата као и аутоматско отварање почетног стања главне књиге на почетку пословне године. Такође, омогућује и аутоматско генерисање образаца Биланс стања и Биланс успеха у XML формату, који се може импортовати у апликацију АПР-а и тиме олакшати унос података у обрасце ове апликације. За све доградње софтвера које су у складу са новим законским одредбама, корисницима се редовно обезбеђује иновирање програма – update file, који се поставља на ову страницу сајта, а који путем линка, омогућује директно преузимање. Софтвер омогућава рад у мрежи за више рачунара/радних места, као и вођење пословних књига за максимално три независна правна лица.

Техничке карактеристикеПрограм „ИРИС” се може инсталирати на једном или више рачунара (радних места) у мрежном раду – оптимално до 5 рачунара.
За коришћење програмског пакета – „ИРИС”минимум хардверских и софтверских захтева
потребних за номинално функционисање програма је следећи:

- Процесор брзине изнад 1 GHz
- 1 GB РАМ меморије
- 1 GB слободног простора на хард диску
- ЦД плејер за инсталацију програма, штампач
- инсталиран неки од 32 ili 64-битних Windows оперативних система
(Windows XP/Vista/Windows 7 ...)

Начин набавкеЦена инсталације програма ИРИС – Друга правна лица је 12.000,00 динара са укљученим ПДВ-ом. Овом ценом је обухваћена сама инсталација програма, техничка и корисничка документација, стручна подршка при инсталацији и основна обука за коришћење. На име лиценцирања и годишњег одржавања програма са иновирањем функционалности и променама у складу са изменама прописа и закона, корисници су у обавези да плаћају трошкове годишње техничке подршке. Износ ових трошкова је укупно 30 еура са укљученим ПДВом на годишњем нивоу, у динарској противвредности, без обзира на број инсталираних радних места.

Заједничке карактеристике софтверских пакета
 


Софтвери омогућавају како рад на једном рачунару тако и рад на више рачунара повезаних у мрежу. Начин рада у софтверима је једноставан, јер су израђени тако да нема великих разлика у односу на рад са другим програмима у Windows окружењу.

Архивирање података је једноставно и брзо, врши се аутоматски у току рада (без изласка из програма), с тим да корисник може сам да одређује период архивирања.

Софтвери се континуирано усавршавају односно прилагођавају према динамици законских измена.


Контакт телефон:

(011) 3615-100

informatika@obrazovni.rs

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42