Курсеви и обуке

ПОСЛОВНИ ТРЕНИНГ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА СЛУЖБЕНИКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Дводневна обука од 31.3.2022. до 1.4.2022.


Фазе обуке:

- Решавање дилема и питања у поступку јавне набавке
- Проблеми који се најчешће јављају у пракси
- Практичан рад на Порталу за ЈН – отворени поступак
- Решавање теста са питањима која се очекују на испиту, радионица
- Дискусија
- Теоретски део предавања кроз Закон о јавним набавкама,
- Практичан део рада на порталу

Сви полазници обуке добијају:
Збирку одабраних прописа и стручних текстова о примени Закона о јавним набавкама (стручно издање Образовног информатора)
Снимак 3 вебинара са практичним радом на Порталу ЈН у реалном времену
Презентацију аутора
Електронски материјал
Потврду о успешно обављеној припреми за испит

ПРЕДАВАЧИ:
Снежана Шокчанић, дипл. правник са положеним правосудним испитом, аутор и саветник за јавне набавке у Образовном информатору, са радним искуством од 20 година у државним органима. Радила 5 година као Руководилац групе за спровођење јавних набавки у Министарству грађевинарства где је стекла практично искуство у раду.

Братислав Димић, дипл. правник, уредник за правну базу „Инфолекс“ и предшколско васпитање у Образовном информатору, сертификовани службеник за јавне набавке са десетогодишњим искуством у набавкама добара, услуга и радова за потребе предшколских установа. Практично искуство у раду на новом Порталу јавних набавки, службеник за Јавне набавке.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42