СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 
 

 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

23. 01. 2018.

КОМПЛЕТ ЧАСОПИСА
Двоброј 2-3/2018 је дистрибуиран претплатницима.
Погледајте садржаје кликом на линк часописа:
„Подсетник за директора“
„Правни саветник“
„Буџетско рачуноводство“

Број 4/2018 је у припреми.
„Подсетник за директора”
„Правни саветник”
„Буџетско рачуноводство”

СЕМИНАРИ

Детаљније о времену и месту одржавања као и условима учешћа погледајте кликом на линк семинара:

1.„ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ И АКТУЕЛНОСТИ У ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ СЕКТОРА”
2.„ЕЛЕКТРОНСКО КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ”
3."ПРИМЕНА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ”
4.„ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА”

РАДИОНИЦЕ

За просвету

Израда правилника о организацији и систематизацији послова у складу са Уредбом о каталогу радних места за предшколске установе, основне и средње школе
Због великог интересовања отворен је нови термин.
Израда Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места за високошколске установе у складу са Уредбом о каталогу радних места

Електронско пословање

УПОТРЕБА ЕЛЕКТРОНСКИХ СЕРТИФИКАТА – Инсталација и коришћење дигиталних сертификата; Eлектронска фактура и безбедан рад са електронским документима
ЕЛЕКТРОНСКИ СЕРВИСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСТУПЦИ – Обука за директну употребу електронских сервиса (Е-Портал) и електронских административних сервиса (еЗУП)


РАДИОНИЦЕ У ПРИПРЕМИ

1. ПРИМЕНА МЕРА ЗАШТИТЕ И ИЗРАДА АКТА О ИКТ БЕЗБЕДНОСТИ– Облици безбедносног угрожавања, одабир и примена ИКТ мера заштите, израда Акта о ИКТ безбедности са реалним подацима
2. ИНФОРМАЦИОНА БЕЗБЕДНОСТ – ЗАКОНСКА И ПРОФЕСИОНАЛНА ОБАВЕЗА - Законом о информационој безбедности дефинисана је потребна ЕДУКАЦИЈА свих запослених из пословне организације законског обвезника


________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

23. 01. 2018.

Објављен радни текст измена Устава у области правосуђа

Министарство правде објавило је Радни текст амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије у делу који се односи на правосуђе, у циљу упознавања свих заинтересованих лица са предложеним изменама. Радни тест можете преузети на следећем линку: https://www.mpravde.gov.rs/sekcija/53/radne-verzije-propisa.php

Комисијa за развој и спровођење дуалног образовања

Влада Републике Србије усвојила је Одлуку о образовању Комисије за развој и спровођење дуалног образовања, која ће радити на унапређењу дуалног образовања и трогодишњем вредновању остварених резултата.

АНЕКС II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије

Према Посебном колективном уговору за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, који је ступио на снагу 20. јануара 2018. године, послодавац је дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства. Висина солидарне помоћи по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800 динара, без пореза и доприноса. Више о овоме у броју 4 „Правног саветника”.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

23. 01. 2018.

Данас нема новообјављених службених гласила.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

22. 01. 2018.

Нов начин обрачуна просечне зараде

Републички завод за статистику саопштио је да ће уместо досадашњег метода обрачунавања просечних зарада у Србији од 26. марта 2018. бити примењена нова, прецизнија и детаљнија методологија. У нов обрачун улазиће све зараде пријављене пореској управи, уместо да се просечна зарада рачуна на основу репрезентативног узорка.
У припреми четири уредбе за примену Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању
Четири уредбе за примену Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању биће израђене до краја јануара, док се израда свих подзаконских аката очекује у првој половини ове године. Уређењем области електронске идентификације биће омогућено сигурније и масовније коришћење електронских сервиса, као и развој услуга од поверења: гарантовање веродостојности података у електронским трансакцијама, увођење поузданог потписа у клауду, електронске доставе и квалификованог електронског чувања података.
Предлог уредбе за 12 комуналних делатности ускоро пред одлуком Владе
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре припремило је Предлог уредбе о условима за вршење комуналних делатности која ускоро треба да буде усвојена. Уредбом се уређује укупно 12 комуналних делатности с циљем да се уведе ред у област комуналних делатности, обезбеди заштита конкуренције предузећа из јавног и приватног сектора, као и да се побољша квалитет услуга уз што повољније цене.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

22. 01. 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС бр. 5 од 19.1.2018.

• УРЕДБА о финансирању јавних медијских сервиса из буџета Републике Србије у 2018. години
(Ступа на снагу 19. јануара 2018. године)
ОДЛУКА о максималном броју запослених у Министарству унутрашњих послова (Ступа на снагу 20. јануара 2018. године)
АНЕКС II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Ступа на снагу 20.јануара 2018 године, а примењује се од 1. јануара 2018. године)

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

19. 01. 2018.

Изабран нови директор Агенције за борбу против корупције

Одбор Агенције за борбу против корупције једногласно је за директора Агенције изабрао Драгана Сикимића. На седници су изабрани и нови председник Одбора, Даница Маринковић и заменик председника Одбора доц. др Милош Станковић.

Информатику као изборни предмет моћи ће да предају мастер учитељи и струковни специјалисти

Информатику као изборни предмет убудуће ће моћи да предају и мастер учитељи који су током студија остварили 90 ЕСП бодова из области информатике и рачунарства, као и струковни специјалисти који у оквиру завршених студија имају положених најмање пет информатичких предмета (од тога најмање један из програмирања и исто толико из области објектно оријентисано програмирање) и најмање два предмета из математике или теоријског рачунарства. Ове новине предвиђене су изменама Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи, а које су на снази од 3. јануара 2018. године.

Почео нови циклус обука запослених у центрима за социјални рад у оквиру пројекта „Бебо, добро дошла на свет”

Нови циклус обука намењених запосленима у центрима за социјални рад у оквиру пројекта „Бебо, добро дошла на свет” односи се на електронско обављање послова везано за упис детета у матичну књигу рођених, пријаве за здравствено осигурање и пребивалиште за бебу, као и на захтев за родитељски додатак.
Овај пројекат омогући ће обуку за више од хиљаду запослених до краја маја 2018. године.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

19. 01. 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС – Просветни гласник бр. 1 од 18.1.2018. године
1. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника
2. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника
3. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Машинство и обрада метала
4. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Машинство и обрада метала
5. ПРАВИЛНИК о Програму стручне матуре и завршног испита

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

18. 01. 2018.

• Први позив за подношење предлога пројеката у оквиру програма прекограничне сарадње СРБ-ЦГ 2014-2020.

Влада Републике Србије, Министарство финансија и Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ (ЦФЦУ) у сарадњи са Министарством за европске интеграције Владе Републике Србије и Министарством европских послова Црне Горе, објавило је Први позив за подношење предлога пројеката који ће бити финансијски подржани из ИПА буџета прекограничног програма Србија-Црна Гора за 2014. и 2015. годину. Предвиђено је да се пројекти реализују кроз два тематска приоритета:
1. Промоција запошљавања, мобилност радне снаге и социјална и културна инклузија у прекограничној области са посебним циљем повећања запошљивости и могућности запошљавања;
2. Заштита животне средине, промовисање ублажавања ефеката и прилагођавања климатским променама, спречавање ризика и управљање ризиком са посебним циљем заштите природних ресурса.
Апликанти пројекта могу бити: органи државне управе и локалне самоуправе, организације цивилног друштва, професионална удружења и друга правна лица о чему више информација можете добити путем линка „http://www.cbcsrb-mne.org/sr/newsroom/news/258-first-cfp-under-cbc-srb-mne-2014-2020-is-now-open“
Рок за достављање резимеа пројеката је 26. јануар 2018.

• Суфинансирање организације и реализације годишњег програма представљања српске књижевности и издаваштва на међународним сајмовима књига у 2018. години.

Министарствo културе и информисања упутило је отворени позив за суфинансирање оргaнизације и реализације годишњег програма представљања српске књижевности и издаваштва на међународним сајмовима књига у 2018. години у циљу развоја међународне сарадње у области књижевности, преводилаштва и издаваштва кроз подршку програмима који би били реализовани током 2018. године у склопу наступа Републике Србије на међународним сајмовима књига. Отворени позив свим заинтересованим правним лицима са територије Републике Србије можете преузети на линку:
„http://www.kultura.gov.rs/cyr/konkursi/otvoreni-poziv-za-sufinansiranje-organizacije-i-realizacije-godisnjeg-programa-predstavljanja-srpske-knjizevnosti-i-izdavastva-na-medjunarodnim-sajmovima-knjiga-u-2018--godini“

• Расписан конкурс из области дигитализације културног наслеђа и савремeног стваралаштва

Министарство културе и информисања расписало је конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у Републици Србији у 2018. години који је отворен до 2. фебруара 2018. године.
Право учешћа на конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, правна лица која послују у области информационо-комуникационих технологија, физичка лица, као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија који се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.
Формулар за пријаву, као и детаљи конкурса се налазе на линку:
http://www.kultura.gov.rs/cyr/konkursi/konkurs-za-finansiranje-ili-sufinansiranje-projekata-iz-oblasti-digitalizacije-kulturnog-nasledja-i-savremenog-stvaralastva-u-republici-srbiji-u-2018--godini

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

17. 01. 2018.

Република Србија члан Европске агенције за посебне потребе и инклузију у образовању

Република Србија је од 1. јануара 2018. постала 31. чланица Европске агенције за посебне потребе и инклузију у образовању (European Agency for Special Needs and Inclusive Education).
Чланство у Европској агенцији ће додатно допринети остваривању циљева Републике Србије у области инклузивног образовања, посебно кроз олакшавање сарадње са другим чланицама, омогућавање приступа подацима о добрим праксама и анализама у другим образовним системима и кроз стручну подршку.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

17. 01. 2018.

Данас нема нових прописа објављених у службеним гласилима.

________________________________________________

ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА
У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА


» Детаљније «
ЕЛЕКТРОНСКО КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

» Детаљније «
ПРИМЕНА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ

» Детаљније «

„ИЗРАДА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
ПОСЛОВА У СКЛАДУ СА УРЕДБОМ О КАТАЛОГУ ПОСЛОВА
ЗА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ, ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ’’

* ПОПУЊЕН ТЕРМИН !!! *
» Детаљније «
„ИЗРАДА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА ЗА ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У СКЛАДУ СА УРЕДБОМ О КАТАЛОГУ РАДНИХ МЕСТА“


» Детаљније «
УПОТРЕБА ЕЛЕКТРОНСКИХ СЕРТИФИКАТА

» Детаљније «
ЕЛЕКТРОНСКИ СЕРВИСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСТУПЦИ

» Детаљније «
ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ
И АКТУЕЛНОСТИ У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ СЕКТОРА


» Детаљније «
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 2-3/2018.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 2-3/2018.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 2-3/2018.

» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана 011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42