СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  

 
 

 

 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


ПОНУДА ЗА 2015. ГОДИНУ

08. 07. 2015.

У jубилaрнoj 25. гoдини пoслoвaњa кoнцeпт рaдa oбoгaтили смo нoвим сaдржajимa и погодностима! Наш примарни циљ у наредној години јесте да заједно са нама креирате потребе стручног усавршавања у буџетским организацијама. Придружите нам се!

ПОНУДУ ЗА 2015. ГОДИНУ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ!
СПЕЦИЈАЛНУ ПОНУДУ ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ!
НАРУЏБЕНИЦУ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ!

 

Представљене измене Закона о основама система образовања и васпитања

08. 07. 2015.

Помоћник министра просвете, науке и технолошког развоја у Влади Републике Србије Снежана Марковић саопштила је медијима да Нацрт закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања предвиђа, између осталог, могућност да школе оснивају центре за наставне и ваннаставне активности. Марковић је на округлом столу, одржаном у оквиру јавне расправе о овом документу, навела да се измене и допуне односе и на повезивање са системом војног образовања и усклађивање са Законом о основном образовању одраслих.
» детаљније «

________________________________________________

Спровођење омладинске политике у локалним самоуправама

07. 07. 2015.

Министар омладине и спорта у Влади Републике Србије Вања Удовичић разговарао је са 160 представника из 90 општина о спровођењу омладинске политике на локалу, а, пре свега, о бољој организацији рада канцеларија за младе. Министар је том приликом указао на то да ове канцеларије у одређеном броју општина имају одличне резултате у свом раду, док у другим градовима и општинама, због свог статуса, имају проблем у функционисању и својој одрживости.
» детаљније «

________________________________________________

Нова конта у контном плану за буџетски систем

06. 07. 2015.

У складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна (Сл. гл. РС, бр. 59/15), додана су нова конта у Правилнику о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем (Сл. гл. РС, бр. 103/11, ... и 32/15), за евидентирање прихода од акциза на дуванске прерађевине и акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу. Измењен је и назив субавалитичког конта за евидентирање прихода по основу више обрачунатих зарада према Закону о утврђивању максималне зараде у јавном сектору у корист буџета аутономне покрајине у - Приходи АП Војводине од Агенције за осигурање депозита по основу наплаћених потраживања.

Правилник је ступио на снагу 3.7.2015. године.

Детаљније у Буџетском рачуноводству бр. 14/15.

________________________________________________

У средњим школама у Србиjи данас почиње упис ученика за школску 2015/16. годину

06. 07. 2015.

У средњим школама у Србиjи данас почиње упис ученика за школску 2015/16. годину али и други, додатни круг за децу коjа су остала нераспоређена након првог уписног циклуса.
» детаљније «

________________________________________________

Отворени нови уплатни рачуни за акцизе на течности за пуњење цигарета и на струју

06. 07. 2015.

Отворени су нову рачуни за уплату јавних прихода преко којих ће се евидентирати уплате акцизе на течности за пуњење електронских цигарета, као и акциза на електричну енергију за крајњу потрошњу. Правилником о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна (Сл. гл. РС, бр. 59/14) је поред ових рачуна измењена и функција рачуна на редном броју 547а, тако да ће се на овај рачун уместо средстава по основу више обрачунатих зарада према Закону о утврђивању максималне зараде у јавном сектору у корист буџета аутономне покрајине, убудуће уплаћивати - Приходи АП Војводине од Агенције за осигурање депозита по основу наплаћених потраживања.

Детаљније у Буџетском рачуноводству бр. 14/15.

________________________________________________

Исправка одлуке о ближим условима о начину вођења јединственог регистра рачуна

06. 07. 2015.

У Одлуци о ближим условима и начину вођења Јединственог регистра рачуна, која је објављена у Сл.Гл.РС бр. 57/15 од 29. јуна 2015 године, поткрала се техничка грешка, где су објављени прилози од 1 до 11 који нису саставни део ове Одлуке и бришу се (Исправка Одлуке о садржини, роковима и начину достављања података које пружаоци платних услуга достављају Народној банци Србије –Сл. гл. РС, бр. 59/15).

________________________________________________

Уредба о изменама Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава

03. 07. 2015.

Уредбом је дата могућност продужења важења генералне сагласности за радно ангажовање код корисника јавних средстава преко 10% – до регулисања овог питања законом којим ће се уредити начин утврђивања максималног броја запослених и радно ангажованих лица у јавном сектору. Ова новина је уведена 2. јула 2015. године ступањем на снагу Уредбе о изменама Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гл. РС” бр. 59/15).
Овиме генерална сагласност Комисије више неће бити везана за наступање временског рока, већ за испуњење услова: ступања на снагу новог закона. Подсећамо да је закључком Одбора за правни систем и државне органе, од 13. маја 2015. године одређено спровођење јавне расправе о Нацрту закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, која је трајала до 4. јуна 2015. године. Према нашим сазнањима законодавна процедура је покренута на иницијативу Министарства државне управе и локалне самоуправе, те се у наредном периоду може очекивати подношење предлога овог закона Народној скупштини на усвајање. О овом процесу ћемо вас и на даље обавештавати преко свих наших издања.

________________________________________________

Дефицит на крају јуна 26,7 милијарди динара

03. 07. 2015.

Председник Владе Републике Србије Александар Вучић изјавио је да је укупан фискални дефицит на крају јуна износио 26,7 милијарди динара, што је за око 80 милијарди динара боље од нивоа којим би Међународни монетарни фонд (ММФ) био задовољан. Вучић је одговарајући на питања посланика у Скупштини Србије навео да договор са ММФ-ом предвиђа да на крају јуна дефицит износи 105 милијарди динара, а Србија има готово 80 милијарди динара више него што би ММФ прихватио као добар резултат.

» детаљније «

________________________________________________

Дaнaс нoвa сeдницa Скупштине Србије

02. 07. 2015.

Пoслaници Скупштинe Србиje зaпoчeћe дaнaс нoву вaнрeдну сeдницу, a oд 16 дo 19 сaти ћe прeмиjeру Aлeксaндру Вучићу и члaнoвимa њeгoвoг кaбинeтa пoстaвљaти пoслaничкa питaњa.
» детаљније «

________________________________________________

У току...
„XVII СУСРЕТИ УСТАНОВА“
И „IV СУСРЕТИ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА“Хотел „Палисад“, Златибор
(од 11-14.10.2015.)
Детаљније информације: 011/3286-489
marketing@obrazovni.rs
Едиција радни односи: ПОСEБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР И МОДЕЛ ОПШТЕГ АКТА У ДЕЛАТНОСТИ ПРОСВЕТЕ


Наруџбеница »
Едиција радни односи: ПОСEБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР И МОДЕЛ ОПШТЕГ АКТА У ДЕЛАТНОСТИ КУЛТУРЕ

Наруџбеница »
Едиција радни односи: ПОСEБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР И МОДЕЛ ОПШТЕГ АКТА У ДЕЛАТНОСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Наруџбеница »
Едиција радни односи: ПОСEБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР И МОДЕЛ ОПШТЕГ АКТА У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА

Наруџбеница »
ЕДИЦИЈА РАДНИ ОДНОСИ  –  3 ПРИРУЧНИКA
Све о рeгулисaњу радних односа
пoвoдoм новина у Закону о раду


Садржај едиције »

Наруџбеница »
ПРАКТИКУМ – ОПОРЕЗИВАЊЕ ИМОВИНЕ САМООПОРЕЗИВАЊЕМ

НАРУЏБЕНИЦА »

ПРАВНИ САВЕТНИК број 13/2015.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
Број 13/2015


» Садржај «
Билтен
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 13/2015.

» Садржај «

* * *
НОВО
<Напомена: Пријавите се за доставу електронског издања „Недељног информатора” попуњавањем формурала испод>
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана 011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Clash of Clans Hack
Steam Wallet Codes
Twitter Hack
Jetpack Joyride Hack
Swamp Attack Hack
Kim Kardashian Hollywood Hack
Free Wii Points
Summoners War Hack
Dragon City Hack
FaceBook Hack
Angry Birds Epic Hack
Sims 4 crack, hack, cheats, activation
Angry Birds Epic Hack
TAGS: clash of clans hack tool, clash of clans hack, twitter hack tool, twitter account hack, twitter account recovery, dragon city hack, dragon city hack tool, steam wallet hack, steam wallet generator, steam wallet free codes, steam wallet code, steam wallet money hack, facebook account hack, facebook account recovery, facebook hack, facebook hack tool, joyride hack, joyride hack tool, joyride cheats, clash of clans cheats, clash of clans cheat, dragon city cheat, dragon city cheats, kim kardashian hollywood hack tool, kim kardashian hollywood hack, kim kardashian hollywood cheats tool, kim kardashian hollywood cheats, summoners war hack, summoners war cheats, summoners war hack tool, angry birds hack
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42