СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  

 
 

 

 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


Усвојен Акциони план за спровођење промена у правосудном систему

06. 05. 2016.

Влада Републике Србије усвојила је Акциони план за Поглавље 23. које се односи на правосуђе и основна права у преговорима за приступање Европској унији. У овом документу дефинишу се приоритети и правци промена у правосудном систему, као и у областима борбе против корупције и заштите основних права на нормативном плану и у погледу имплементације. План преузмите овде.

________________________________________________

Лиценцирање установа социјалне заштите биће завршено до краја године

06. 05. 2016.

Процес лиценцирања установа социјалне заштите биће завршен до краја године, саопштило је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. У Министарству су истакли да су критеријуми за додељивање лиценце високи што показује податак да је од 40 геронто центара, колико их је у власништву државе за сада само пет добило лиценцу. Систем лиценцирања организација социјалне заштите има за циљ унапређење и стандардизовање квалитета у социјалној заштити у Србији. Систем лиценцирања гарантује стручност, кредибилитет и поузданост свих организација и стручних радника у социјалној заштити у Србији.

________________________________________________

Кaтaлoг уџбeникa за oснoвнe шкoлe oд 2016/2017. дo 2018/2019. гoдинe

28. 04. 2016.

Mинистaрствo прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja oбjaвилo je прeлиминaрнe рeзултaтe избoрa уџбeникa зa oснoвнe шкoлe. Рeч je o уџбeницимa кojи ћe сe кoристити oд шкoлскe 2016/2017. дo 2018/2019. гoдинe. Избор уџбеника за основну школу погледајте овде. Избор уџбеника за предмет страни језик и за други страни језик погледајте овде.

________________________________________________

Наредне године 14.750 уписних места за студенте основних студија Универзитета у Београду

28. 04. 2016.

У школску 2016/2017. годину биће уписано 14.750 студената на основне академске студије, а планирано је да њих 9.456 буде уписано на терет буџета. За мастер академске студије планирано је да у октобру буде 9.250 места, од којих ће 4.500 бити финансирано из буџета. Планирано је и да у наредној години буде уписано 1.895 студената докторских студија, а за њих буде одобрено 725 буџетских места.

________________________________________________

Неопходна реформа образовања

28. 04. 2016.

Реформа образовања кључни је услов да се покрене економија, саопштило је медијима Министарство финансија. Наведено је да транзиција није само прелазак из нетржишне ка тржишној економији, већ да она подразумева и трансформацију у свим областима због чега су реформе у образовању неопходне. Говорећи о проблемима у образовном систему Србије, представници Министарства су навели да би, између осталог, требало решавати и неодрживу ситуацију према којој у појединим деловима земље има превише или, с друге стране, премало ђака. Да би се тај проблем решио потребно је да се избалансира учешће приватног и јавног сектора у образовном систему, јер је тренутно превише притиска на јавном буџету, а недовољно на приватним изворима.

________________________________________________

Тајност података у тестовима завршног испита на крају основног образовања

25. 04. 2016.

Министар просвете, науке и технолошког развоја донео је Одлуку о тајности података у тестовима завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2015/2016. годину.
У складу са наведеном Одлуком, тестови завршног испита биће означени ознаком степена тајности „интерно“ а рок тајности је одређен за сваки предмет појединачно. Одлуку можете преузети овде.

________________________________________________

Просечне зараде по запосленом у марту 2016. године

25. 04. 2016.

Просечна зарада исплаћена у марту 2016. године износи 63.029 динара а просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у марту 2016. године износи 45.870 динара. Овај податак се користи за утврђивање висине разних примања у складу са појединим прописима.

________________________________________________

Унапређивање јавно-приватног партнерства образовних установа и привреде

21. 04. 2016.

Jавно-приватно партнерство кључно је у сарадњи школа и привреде, због чега је неопходно донети нову законску регулативу за ову област, саопштило је медијима Министарство просвете. Компаније које сарађују са образовним установама требало би да имају дугорочне планове који ће се односити на школу у целини, а не само на одређене образовне профиле, чиме ће допринети унапређењу целокупног образовања, речено је у Министарству.

________________________________________________

Усвајање извештаја о усклађивању прописа за социјалну политику и запошљавање поводом преговора са ЕУ

20. 04. 2016.

У току ове седмице државе чланице Европске уније требало би да усвоје извештај са скрининга за преговарачко Поглавље 19, које се односи на социјалну политику и запошљавање. Акциони план за поглавље 19 је у фази израде. Шеф Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Србије Европској унији Тања Мишчевић истакла је да ће по први пут у преговарачком процесу једна држава пре отварања поглавља, а зарад преговора, имати аналитичку подршку свих истраживања која су до сада направљена у сваком од појединачних поглавља.

________________________________________________

Пуна примена Закона о инспекцијском надзору од 30. априла

20. 04. 2016.

Подсећамо да је Закон о инспекцијском надзору ступио на снагу 29. априла 2015. године (Сл. гл. РС бр. 36/15), с тим да његова пуна примена почиње 30. априла 2016. године. Даном почетка примене овог закона почиње да тече рок од две године у коме инспектор који на дан ступања на снагу овог закона нема врсту и степен образовања прописане овим законом мора да положи испит за иснпектора уколико жели да настави да обавља послове инспектора.
» детаљније «

________________________________________________

ПРАВНИ САВЕТНИК број 8/2016.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
Број 8/2016


» Садржај «
Билтен
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 8/2016.

» Садржај «

* * *

<Напомена: Пријавите се за доставу електронског издања „Недељног информатора” попуњавањем сагласности испод>
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана 011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42
porno