СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  

 
 

 

 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


Листа слободних радних места у основним и средњим школама

28. 08. 2015.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је листе слободних радних места наставног и ненаставног особља у основним и средњим школама у Републици Србији. Информације о слободним радним местима, које школе ажурирају ће истог тренутка бити јавно видљиве овде. Подаци о слободним радним местима у школама, видљиви на сајту, мењају се, односно повећавају, како школе уносе нове податке у табеле.
» детаљније «

________________________________________________

Јавне консултације на каталоге радних места у јавном сектору

27. 08. 2015.

Министарство државне управе и локалне самоуправе почело је са објављивањем радних верзија каталога радних места у јавном сектору, на чијим израдама су радила ресорна министарства. Каталози представљају попис, класификацију и вредновање радних места, што је један од најважнијих корака у спровођењу реформе платног система. Осим назива радних места, односно звања у којем се обављају послови на радним местима, Каталог садржи и типичан опис радног места, захтевану стручну спрему, додатна знања и испите/сертификате, као и захтевано искуство за рад на тим пословима. Каталог није замена за постојеће систематизације радних места, већ представља списак радних места у јавном сектору који ће бити оквир послодавцима приликом израда сопствених систематизација.
» детаљније «

________________________________________________

Пoтписaн угoвoр o приступaњу прoгрaму зa зaпoшљaвaњe

26. 08. 2015.

Mинистaр зa рaд, зaпoшљaвaњe, бoрaчкa и сoциjaлнa питaњa Aлeксaндaр Вулин je, у имe Влaдe Србиje, пoтписao угoвoр o приступaњу Србиje Прoгрaму EУ зa зaпoшљaвaњe и сoциjaлнe инoвaциje - EaСИ. EaСИ прoгрaм je глaвни фoнд Eврoпскe униje у oблaсти рaдa, зaпoшљaвaњa и сoциjaлнe пoлитикe, кojи je oтвoрeн и зa држaвe кaндидaтe зa члaнствo у EУ. Eврoпскa кoмисиja je дирeктнo прeпoручилa Влaди Србиje приступaњe oвoм прoгрaму, у oквиру прeгoвoрa o приступaњу Србиje EУ, сaoпштилo je медијима Mинистaрствo зa рaд, зaпoшљaвaњe, бoрaчкa и сoциjaлнa питaњa. Укупaн буџeт Прoгрaмa зa пeриoд 2014-2020. изнoси 919,46 милиoнa eврa.
» детаљније «

________________________________________________

Формирана Радна група за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања

25. 08. 2015.

Министар просвете, науке и технолошког развоја формирао је Радну групу за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања. За сваку школску управу, ради оперативног поступања, односно праћења процеса радног ангажовања запослених на нивоу установе, формирана је радна подгрупа коју чине представници школске управе, надлежни саветник задужен за финансијско-материјалне послове и представници именовани од стране репрезентативних синдиката у образовању. Задатак радне подгрупе је да прати процес радног ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у сарадњи са директорима установа, а у складу са релевантним прописима којима је уређена област радног ангажовања.

________________________________________________

Припреме за нову школску и радну 2015/2016. годину у складу са буџетским календаром

25. 08. 2015.

Посебно издање за Просвету намењено предшколским установама, основним и средњим школа и домовима ученика можете у целости прелистати на Електронском издању путем следећег линка: Припреме за нову школску и радну 2015/2016. годину у складу са буџетским календаром

________________________________________________

Планирање финансијског пословања буџетских корисника за 2016. годину - у складу са новим прописима

25. 08. 2015.

У комплету часописа „Подсетник за директора”, „Правни саветник” и Буџетско рачуноводство” број 16-17/15 обрађена је Тема броја: Планирање финансијског пословања буџетских корисника за 2016. годину. Инструктивне текстове теме броја можете погледати овде.

________________________________________________

Модели аката при одређивању и спровођењу максималног броја запослених

25. 08. 2015.

У оквиру Теме броја 16-17 часописа обрађена је и тема вeзaна зa oдрeђивaњe мaкси­мaлнoг брoja зaпoслeних у склaду сa нoвим прo­писoм – Зaкoнoм o нaчину oдрeђивaњa мaксимaлнoг брoja зaпoслe­них у jaвнoм сeктoру. Тема је обрађена хронолошким прегледом пословних обавеза орга­ни­зационих облика по овом закону и указано је на основе за престанак радног односа које Закон предвиђа. Моделе аката при одређивању и спровођењу максималног броја запослених можете преузети овде.

________________________________________________

Начин одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

25. 08. 2015.

Новим Законом о начину одређивања максималног броја запо­слених у јавном сектору (Сл. гл. РС бр. 68/15 – даље: Закон), који је ступио на снагу 12. августа 2015. године, утврђује се начин одређи­вања максималног броја запослених у јавном сектору, као и обим и рокови смањења броја запослених до дости­зања утврђеног максималног броја запослених. Овим законом пропи­сују се обавезе корисника јавних средстава у процесу оптими­зације, чија је почетна фаза – рационализација тј. смањење броја запослених.
Због значаја овог прописа и ефеката који се очекују његовим спровођењем, у овом броју 16/17 Правног саветника дајемо приказ најзначајнијих пословних обавеза правне службе. Претплатници текст могу прочитати овде.

________________________________________________

Комплет часописа број 16-17/15

25. 08. 2015.

Претплатници Образовног информатора могу приступити часописима број 15 Буџетско рачуноводство, Правни саветник и Подсетник за директора у Електронским издањима:

- Буџетско рачуноводство
- Правни саветник
- Подсетник за директора

Претплатници Образовног информатора могу прелистати часописе број 15 на следећим линковима:

- Буџетско рачуноводство
- Правни саветник
- Подсетник за директора

________________________________________________

Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у јулу 2015. године

25. 08. 2015.

Републички завод за статистику саопштио је медијима да просечна зарада исплаћена у јулу ове године износи 62.687 динара. Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у јулу 2015. године износи 45.601 динар.

________________________________________________

У току...
„СМАЊЕЊЕ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ У 2015. ГОДИНИ И ПРИПРЕМЕ ЗА РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ КАДРОВА У 2016. ГОДИНИ“


18. септембар, Београд, Дом синдиката

Програм »           Пријава »
„ИНОВИРАНА ПОСТУПАЊА НАРУЧИЛАЦА У СКЛАДУ СА ИЗМЕНОМ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА“

25. септембар, Београд Центар „Сава“

* * *
У припреми су и Саветовања у Канцеларијама у Нишу и Новом Саду, а и у осталим Канцеларијама у којима се укаже потреба.

Детаљније информације доставићемо благовремено, а биће објављени и на сајту www.obrazovni.rs

„XVII СУСРЕТИ УСТАНОВА“
И „IV СУСРЕТИ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА“Хотел „Палисад“, Златибор
(од 11-14.10.2015.)
Детаљније информације: 011/3286-489
marketing@obrazovni.rs
Едиција радни односи: ПОСEБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР И МОДЕЛ ОПШТЕГ АКТА У ДЕЛАТНОСТИ ПРОСВЕТЕ


Наруџбеница »
Едиција радни односи: ПОСEБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР И МОДЕЛ ОПШТЕГ АКТА У ДЕЛАТНОСТИ КУЛТУРЕ

Наруџбеница »
Едиција радни односи: ПОСEБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР И МОДЕЛ ОПШТЕГ АКТА У ДЕЛАТНОСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Наруџбеница »
Едиција радни односи: ПОСEБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР И МОДЕЛ ОПШТЕГ АКТА У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА

Наруџбеница »
ЕДИЦИЈА РАДНИ ОДНОСИ  –  3 ПРИРУЧНИКA
Све о рeгулисaњу радних односа
пoвoдoм новина у Закону о раду


Садржај едиције »

Наруџбеница »
ПРАКТИКУМ – ОПОРЕЗИВАЊЕ ИМОВИНЕ САМООПОРЕЗИВАЊЕМ

НАРУЏБЕНИЦА »

ПРАВНИ САВЕТНИК број 15/2015.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
Број 15/2015


» Садржај «
Билтен
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 15/2015.

» Садржај «
У jубилaрнoj 25. гoдини пoслoвaњa кoнцeпт рaдa oбoгaтили смo нoвим сaдржajимa и погодностима! Наш примарни циљ у наредној години јесте да заједно са нама креирате потребе стручног усавршавања у буџетским организацијама. Придружите нам се!ПОНУДУ ЗА 2015. ГОДИНУ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ!

СПЕЦИЈАЛНУ ПОНУДУ ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ!

НАРУЏБЕНИЦУ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ!

* * *
НОВО
<Напомена: Пријавите се за доставу електронског издања „Недељног информатора” попуњавањем формурала испод>
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана 011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Clash of Clans Hack
Steam Wallet Codes
Twitter Hack
Jetpack Joyride Hack
Swamp Attack Hack
Kim Kardashian Hollywood Hack
Free Wii Points
Summoners War Hack
Dragon City Hack
FaceBook Hack
Angry Birds Epic Hack
Sims 4 crack, hack, cheats, activation
Angry Birds Epic Hack
TAGS: clash of clans hack tool, clash of clans hack, twitter hack tool, twitter account hack, twitter account recovery, dragon city hack, dragon city hack tool, steam wallet hack, steam wallet generator, steam wallet free codes, steam wallet code, steam wallet money hack, facebook account hack, facebook account recovery, facebook hack, facebook hack tool, joyride hack, joyride hack tool, joyride cheats, clash of clans cheats, clash of clans cheat, dragon city cheat, dragon city cheats, kim kardashian hollywood hack tool, kim kardashian hollywood hack, kim kardashian hollywood cheats tool, kim kardashian hollywood cheats, summoners war hack, summoners war cheats, summoners war hack tool, angry birds hack
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42