СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  

 
 

 

 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


Објављен износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање

28. 07. 2015.

Најнижа месечна основица на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање износи 21.506 динара (Сл. гл. 66 од 27. 7. 2015.). Износ се примењује се од 1. августа 2015. године.

________________________________________________

Данас почиње 16. ванредно заседање Народне скупштине Србије

27. 07. 2015.

Ново, 16. ванредно заседање Народне скупштине заказано је за понедељак, 27. јула, на захтев Владе Србије, са 14 тачака дневног реда.

Народни посланици разматраће Предлог закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Предлог закона о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава, Предлог закона о превозу терета у друмском саобраћају и Предлог закона о превозу путника у друмском саобраћају. На дневном реду биће и Предлог закона о уџбеницима, Предлог закона о изменама Закона о високом образовању и Предлог закона о измени Закона о основама система образовања и васпитања.
» детаљније «

________________________________________________

Објављена је просечна зарада за јун

24. 07. 2015.

Просечна зарада исплаћена у јуну 2015. године износи 61.302 динара. У односу на просечну зараду исплаћену у мају 2015. године, номинално је већа за 1,3% и реално је већа за 0,8%. Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у јуну 2015. године износи 44.583 динара. У поређењу са просечном зарадом без пореза и доприноса исплаћеном у мају 2015. године, номинално је већа за 1,4% и реално је већа за 0,9%.

________________________________________________

Ново у Електронском издању!

24. 07. 2015.

- Примена нове методологије за израчунавање степена развијености региона и јединица локалне самоуправе
- Реализација Програма јавних радова у 2015. години
- Саветник за права пацијента и заштитник права осигураног лица

________________________________________________

Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2015/2016 годину

22. 07. 2015.

Свим установама у Републици Србији које обављају делатност основног и средњег образовања и васпитања, преко надлежних школских управа, достављено је Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2015/2016 годину. Овим Упутством ближе се уређује начин формирања одељења и начин на који се утврђујe цена услуга, односно одређује висина средстава потребних за остваривање школског програма на основу наставног плана и програма и годишњег плана рада школе.
Детаљније у Електронском издању.

________________________________________________

Циљ Програма за реформу јавних финансија је ефикасно коришћење јавних средстава и унапређивање квалитета услуга државне управе

21. 07. 2015.

Државни секретар у Министарству финансија, Милован Филимоновић је представницима органа државне управе и представницима донаторске заједнице у Републици Србији представио први нацрт Програма за реформу јавних финансија, који представља свеобухватан и интегрисани оквир за планирање, координацију, спровођење и праћење напретка у спровођењу мера за побољшање макроекономске стабилности као и испуњење захтева за приступање Европској унији у области финансијске контроле. Крајњи циљ реформе јавних финансија је да омогући ефикасно, ефективно и законито коришћење јавних средстава и унапреди квалитет услуга државне управе, што ће се постићи кроз унапређење укупне функционалност система за управљањe јавним финансијама.
» детаљније «

________________________________________________

Донет Нацрт закона о уџбеницима

20. 07. 2015.

Нацрт новог закона о уџбеницима уређује припремање, одобравање, избор, издавање, повлачење и праћење уџбеника и уџбеничког комплета, приручника и наставних материјала и додатних наставних средстава за основну и средњу школу (у даљем тексту: школа); припремање, одобравање, издавање и повлачење дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава и помагала за предшколско васпитање и образовање и школу, као и њихово праћење током коришћења у васпитно-образовном раду.
» детаљније «

________________________________________________

Усвојен предлог измене закона о основама система образовања и васпитања

20. 07. 2015.

Влада Републике Србије усвојила је Предлог измене Закона о основама система образовања и васпитања према коме се БРИШЕ став 2 члана 144 Закона, а који гласи:
"Наставнику, васпитачу или стручном сараднику престаје радни однос на крају школске године у којој наврши 40 година стажа осигурања или 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања."
Како се наводи у Образложењу, одредба којом се на посебан начин уређује време престанка радног односа наставника, васпитача и стручних сарадника у односу на остале запослене у установи брише се, како би се обезбедило да сви запослени под истим условима, односно општим прописима о раду, остварују право на престанак радног односа, а затим и право на одговарајућу пензију.
» детаљније «

________________________________________________

Решити проблеме укрупњавања норме за запослене у просвети

20. 07. 2015.

Министар просвете, науке и технолошког развоја у Влади Републике Србије Срђан Вербић подржао је предлоге Радне групе за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у намери да се поступак ангажовања запослених у овим установама учини ефикаснијим и транспарентним. Вербић је на састанку те радне групе истакао да ће од директора школа бити захтевано да у потпуности поштују одредбе Посебног колективног уговора, што ће бити предмет контроле, како синдиката, тако и Министарства.
» детаљније «

________________________________________________

Ново у Електронским издањима!

17. 07. 2015.

Претплатници Образовног информатора могу приступити часописима број 14 Буџетско рачуноводство, Правни саветник и Подсетник за директора у Електронским издањима:

- Буџетско рачуноводство
- Правни саветник
- Подсетник за директора

Претплатници Образовног информатора могу прелистати часописе број 14 часописа на следећим линковима:

- Буџетско рачуноводство
- Правни саветник
- Подсетник за директора

________________________________________________

У току...
„XVII СУСРЕТИ УСТАНОВА“
И „IV СУСРЕТИ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА“Хотел „Палисад“, Златибор
(од 11-14.10.2015.)
Детаљније информације: 011/3286-489
marketing@obrazovni.rs
Едиција радни односи: ПОСEБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР И МОДЕЛ ОПШТЕГ АКТА У ДЕЛАТНОСТИ ПРОСВЕТЕ


Наруџбеница »
Едиција радни односи: ПОСEБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР И МОДЕЛ ОПШТЕГ АКТА У ДЕЛАТНОСТИ КУЛТУРЕ

Наруџбеница »
Едиција радни односи: ПОСEБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР И МОДЕЛ ОПШТЕГ АКТА У ДЕЛАТНОСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Наруџбеница »
Едиција радни односи: ПОСEБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР И МОДЕЛ ОПШТЕГ АКТА У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА

Наруџбеница »
ЕДИЦИЈА РАДНИ ОДНОСИ  –  3 ПРИРУЧНИКA
Све о рeгулисaњу радних односа
пoвoдoм новина у Закону о раду


Садржај едиције »

Наруџбеница »
ПРАКТИКУМ – ОПОРЕЗИВАЊЕ ИМОВИНЕ САМООПОРЕЗИВАЊЕМ

НАРУЏБЕНИЦА »

ПРАВНИ САВЕТНИК број 15/2015.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
Број 15/2015


» Садржај «
Билтен
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 15/2015.

» Садржај «
У jубилaрнoj 25. гoдини пoслoвaњa кoнцeпт рaдa oбoгaтили смo нoвим сaдржajимa и погодностима! Наш примарни циљ у наредној години јесте да заједно са нама креирате потребе стручног усавршавања у буџетским организацијама. Придружите нам се!ПОНУДУ ЗА 2015. ГОДИНУ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ!

СПЕЦИЈАЛНУ ПОНУДУ ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ!

НАРУЏБЕНИЦУ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ!

* * *
НОВО
<Напомена: Пријавите се за доставу електронског издања „Недељног информатора” попуњавањем формурала испод>
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана 011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Clash of Clans Hack
Steam Wallet Codes
Twitter Hack
Jetpack Joyride Hack
Swamp Attack Hack
Kim Kardashian Hollywood Hack
Free Wii Points
Summoners War Hack
Dragon City Hack
FaceBook Hack
Angry Birds Epic Hack
Sims 4 crack, hack, cheats, activation
Angry Birds Epic Hack
TAGS: clash of clans hack tool, clash of clans hack, twitter hack tool, twitter account hack, twitter account recovery, dragon city hack, dragon city hack tool, steam wallet hack, steam wallet generator, steam wallet free codes, steam wallet code, steam wallet money hack, facebook account hack, facebook account recovery, facebook hack, facebook hack tool, joyride hack, joyride hack tool, joyride cheats, clash of clans cheats, clash of clans cheat, dragon city cheat, dragon city cheats, kim kardashian hollywood hack tool, kim kardashian hollywood hack, kim kardashian hollywood cheats tool, kim kardashian hollywood cheats, summoners war hack, summoners war cheats, summoners war hack tool, angry birds hack
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42