СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  

 
 

 

 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


Просечне зараде по запосленом у јуну 2016. године

28. 07. 2016.

Просечна зарада исплаћена у мају 2016. године износи 64.019 динара а просечна зарада без пореза и доприноса износи 46.450 динара. Овај податак се користи за утврђивање висине разних примања у складу са појединим прописима.

________________________________________________

Почињу радови на енергетској санацији школа

25. 07. 2016.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије саопштило је да је, у оквиру пројекта "Енергетска ефикасност у јавним зградама", потписан уговор о побољшању енергетске ефикасности у пет школа, чиме ће се унапредити и квалитет образовно-васпитног рада у тим установама. Вредност радова је 1.641.514,03 евра, уз уверење да ће до краја године све што је планирано бити и урађено.
» детаљније «

________________________________________________

Ускоро резултати конкурса - Унапређење квалитета наставе – развој кључних компетенција кроз мултидисциплинарни приступ

25. 07. 2016.

На конкурс Министарства просвете „Унапређење квалитета наставе – развој кључних компетенција кроз мултидисциплинарни приступ – Сарадњом до знања“ пријавио се велики број школа. Школе - 31 основна, 20 средњих школа и три мешовите показале су отвореност за примену новог начина рада и то не само што су изразиле вољу већ су и направиле своје акционе планове и уз све послове које доноси крај школске године, осмишљавале нове часове, нове начине рада како би својим ученицима од септембра пружиле ново искуство наставе. Комисија задужена за избор школа састала се и прегледала све пријаве а резултати ће ускоро бити објављени на сајту Министарства просвете.
» детаљније «

________________________________________________

Промоција новог начина рада јавне управе у Србији

25. 07. 2016.

Министарство државне управе и локалне самоуправе саопштило је да је израђен кратак анимирани филм "Добра управа", чији је циљ да на занимљив начин прикаже процес трансформације јавне управе у сервис грађана и привреде у Србији. Филм о новом начину рада јавне управе можете погледати овде.
» детаљније «

________________________________________________

Отворена поглавља 23 и 24 у преговорима Србије и ЕУ

20. 07. 2016.

На међувладиној конференцији у Бриселу отворена су преговарачка поглавља 23 и 24 (правосуђе, основна права, правда, слобода и безбедност) о приступању Србије Европској унији. Отварањем Поглавља нашу земљу очекују бројне активности на успостављању ефикасног и независног правосуђа и тужилаштва и рад на јачању борбе против корупције на свим нивоима, али и пуно посла на примени закона који се односе на права националних мањина, права најугроженијих грађана Србије и спровођење медијских закона и слобода.

________________________________________________

Отклоњене нејасноће о примени МРС за јавни сектор?

19. 07. 2016.

Објављеним изменама Уредбе о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор (Сл. гл. РС, бр. 49/10) отклоњене су нејасноће о томе који Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор треба да се примењују на вођење књига и састављање финансијских извештаја буџетских корисника и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање.
Уредбом о измени и допуни Уредбе о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор (Сл. гл. РС, бр. 63/16), која ступа на снагу 23.7.2016. године, додатно је уређено да ће се примењивати они стандарди који су преведени на српски језик и објављени у Службеном гласнику Републике Србије.
Исто тако, овом изменом се утврђује да превод Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор који ће се примењивати у буџетском рачуноводству Републике Србије утврђује и објављује Влада.

________________________________________________

Почела реализација ИПА 2015.

15. 07. 2016.

Влада Србије и Европска комисија потписали су финансијски споразум којим се Србији из инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за 2015. годину, од укупно 196,6 милиона евра, одобрава првих 39,7 милиона евра. У наредном периоду биће потписана још два финансијска споразума, и то у износу од 80 милиона евра и 76,9 милиона евра. Средства су намењена реализацији пројеката у областима реформе правосуђа и унутрашњих послова, као и пројеката који доприносе процесу преговора и усклађивања са прописима ЕУ. Из програма ће се, између осталог, финансирати јачање капацитета у борби против организованог криминала, прања новца и тероризма, јачање интерне контроле у оквиру Министарства унутрашњих послова у борби против корупције, успостављање ефикасног система за хитне случајеве, спровођење Акционог плана за Поглавље 23 и унапређење ефикасности тужилаштава.

________________________________________________

Почетак рада Програма сарадње науке и привреде

15. 07. 2016.

Почела је имплементација новог програм за подршку иновативним научноистраживачким пројектима у Србији који се реализују кроз имплементацију пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја ИПА 2013 – Пројекат подршке истраживању, иновацијама и трансферу технологије у Србији. Објављен је Јавни позив Програма сарадње науке и привреде који спроводи Фонд за иновациону делатност, а који се финансира из ИПА фондова Европске уније у износу од 2,4 милиона евра и средствима Министарства просвете, науке и технолоског развоја (Буџет Републике Србије) у износу од 1 милион евра, док 1 милион евра долази из приватног сектора.
» детаљније «

________________________________________________

За припрему инфраструктурних пројеката на локалу 80 милиона динара

13. 07. 2016.

Министарство привреде упутило је јавни позив локалним самоуправама за суфинансирање израде пројектно-техничке документације за инфраструктурне пројекте, а за ову подршку опредељено је 80 милиона динара. Реч је о пројектима којима се унапређује пословна инфраструктура (индустријске и пословне зоне, инкубатори и кластери), ревитализују браунфилд локације и развија саобраћајна и комунална инфраструктура. Министарство привреде ће у одређеном проценту, у зависности од развијености локалне самоуправе, суфинансирати укупне трошкове израде пројектно-техничке документације, док су градови и општине у обавези да финансирају преосталу вредност пројекта.
» детаљније «

________________________________________________

Упис ученика распоређених у другом уписном кругу у средње школе

12. 07. 2016.

Обављен је упис ученика у средње школе у другом уписном кругу, при чему је за оне који нису распоређени у првом кругу остало укупно 9. 270 слободних места, у оквиру другог уписног круга. Након овог круга, остало је нераспоређено 99 ученика. Ученици који нису распоређени ни у првом ни у другом кругу подносе молбе окружној уписној комисији до 15. јула или у периоду од 22. до 25. августа за упис у трећем кругу. На сајту www.upis.mpn.gov.rs објављена су преостала слободна места у школама за упис ученика у трећем кругу.
» детаљније «

________________________________________________

„ПРИПРЕМЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ПОСТУПАК ИЗРАДЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА“ (по делатностима)

Београд, Хотел „Палас“, почетак у 10.00 часова

3.08.2016.- ПРОСВЕТА
5.08.2016.- КУЛТУРА
17.08.2016.-ЗДРАВСТВО


Програм         Пријава
ПРАВНИ САВЕТНИК број 15-16/2016.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
Број 15-16/2016


» Садржај «
Билтен
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 15-16/2016.

» Садржај «

* * *

<Напомена: Пријавите се за доставу електронског издања „Недељног информатора” попуњавањем сагласности испод>
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана 011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42
porno