СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 
 

 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

19. 02. 2019.

Семинар „НОВИНЕ У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ У ПРАКСИ”

Поводом обавезе свих буџетских корисника да до 31. марта поднесу пореске пријаве за порез на имовини у „статици” организујемо семинар на тему „Новине у примени Закона о порезима на имовину у пракси” који ће се одржати 14.3.2019. године (четвртак), у Београду, Хотел „Палас”, Топличин венац 23, са почетком у 10.00 часова.
Детаљан Програм семинара можете погледати овде, а пријаву за семинар можете преузети овде.

Комплет часописа број 4/2019

Комплет часописа број 4/2019 отпремљен је претплатницима.
Садржаjе часописа погледајте на следећим линковима:

Подсетник за директора
Правни саветник
Буџетско рачуноводство

(По)недељник

Уколико нисте примили овај и претходне бројеве (По)недељника, а желите да их читате, односно добијате сваког понедељка на вашу мејл адресу, пријавите се на korisnickiservis@obrazovni.rs.

Претходне бројеве (По)недељника можете погледати на следећим линковима:

Број 194; Број 195; Број 196; Број 197; Број 198; Број 199
Број 200 биће достављен свим буџетским корисницима 25.2.2019.


ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Електронско попуњавање пореске пријаве за порез на имовину за правна лица na обрасцу ППИ1 биће омогућено од 21. фебруара 2019. године
Детаљније

Предлог закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације

Влада Србије усвојила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације, којим се појачава борба против дискриминације и ради на њеном спречавању, у складу са тековинама и законодавством ЕУ. На изменама и допунама овог предлога закона сарађивали су Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство правде, Повереник за заштиту равноправности, као и истакнути професори, судије, стручњаци у овој области и представници организација цивилног друштва.

Ђачки распуст продужен до 25. фебруара

Влада Републике Србије донела је препоруку свим јединицама локалне самоуправе да се распуст у основним и средњим школама продужи и на следећу недељу. Препорука је да се настава у основним и средњим школама не одржава од 18. до 24. фебруара 2019., и да први радни дан за основне и средње школе буде 25. фебруар 2019. Према овој одлуци Владе Србије због епидемије грипа наставе неће бити од 18. до 24. фебруара ни у школама на територији АПВ. Свака школа донеће посебан план о одрађивању наставе. Влада је ову препоруку донела због смањења ризика и изложености ђака вирусу грипа.

ДРИ: Ревизија пословања 69 субјеката

Државна ревизорска институција саопштила је да је започела је ревизију правилности пословања и финансијских извештаја код 69 субјеката. У 2019. спровешће се и више ревизија сврсисходности пословања него претходних година. Од ове године засебно ће се радити финансијске ревизије, а посебно ревизије правилности пословања. Први извештаји очекују се крајем априла и маја, када је у питању ревизија правилности пословања, а план је да извештај за финансије буде до краја јуна, а сви извештаји треба да буду завршени закључно са новембром. У 2018. обучено је још 48 ревизора и формирано 12 ревизорских тимова који су распоређени по секторима.

За мере популационе политикe 650 милиона динара

У 2019. години из буџета ће за суфинансирање мера популационе политике бити издвојено 650 милиона динара. Средства су употребљена за реконструкцију и адаптацију постојећих и изградњу нових вртића, чиме су повећани капацитети предшколских установа за 1.000 нових места за децу. Формиране су и јаслене групе у сеоским подручјима, купљени пластеници за младе брачне парове, набављена механизација и опрема за започињање сопственог посла, завршена изградња станова и купљено десет сеоских кућа.

Локална самоуправа

Почетак великог инвестиционог циклуса у АПВ

Информације за локалну самоуправу погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Локална самоуправа

Просвета

Припрема за увођење новог концепта завршних испита у средње образовање


Информације за просвету погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Просвета


Правосуђе

Србија извршила 90% пресуда Европског суда за људска права


Информације за просвету погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Правосуђе

Култура

Изабрано шест чланова Националног савета за културу

Информације за културу погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Култура

Спорт и омладина

Новак Ђоковић изабран за најбољег спортисту света

Информације за културу погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Спорт и омладина


ПРОПИСИ


Објављена су следећа службена гласила:
- Службени гласник РС – Међународни уговори, број 2 од 18.2.2019,
- Службени лист АП Војводине, број 6 од 30.1.2019,
- Службени лист АП Војводине, број 7 од 6.2.2019. и

Садржај нових гласила можете погледати на следећим линковима:
- Службени гласник РС – Међународни уговори
- Службени лист АП Војводине

________________________________________________

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

18. 02. 2019.

Семинар „НОВИНЕ У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ У ПРАКСИ”

Поводом обавезе свих буџетских корисника да до 31. марта поднесу пореске пријаве за порез на имовини у „статици” организујемо семинар на тему „Новине у примени Закона о порезима на имовину у пракси” који ће се одржати 14.3.2019. године (четвртак), у Београду, Хотел „Палас”, Топличин венац 23, са почетком у 10.00 часова.
Детаљан Програм семинара можете погледати овде, а пријаву за семинар можете преузети овде.

Комплет часописа број 4/2019

Комплет часописа број 4/2019 отпремљен је претплатницима.
Садржаjе часописа погледајте на следећим линковима:

Подсетник за директора
Правни саветник
Буџетско рачуноводство

Нови број (По)недељника (199) данас на вашој мејл адреси

Уколико нисте примили овај и претходне бројеве (По)недељника, а желите да их читате, односно добијате сваког понедељка на вашу мејл адресу, пријавите се на korisnickiservis@obrazovni.rs.
Претходне бројеве (По)недељника можете погледати на следећим линковима:
Број 194; Број 195; Број 196; Број 197; Број 198
Број 200 биће достављен свим буџетским корисницима 25.2.2019.

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавна расправа о Нацрту закона о комуналној милицији

Министарство државне управе и локалне самоуправе расписало је јавну расправу о Нацрту закона о комуналној милицији која ће се одржати од 15. фебруара до 6. марта 2019. године.
Министарство позива представнике надлежих државних органа, органа аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, академске стручне јавности, невладиног сектора, као и све заинтересоване стране и грађане да се упознају са текстом Нацрта закона и да дају предлоге, сугестије и коментаре који се достављају на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта закона.
Попуњени обрасци Министарству државне управе и локалне самоуправе достављају се путем електронске поште на мејл адресу: lokalna.samouprava@mduls.gov.rs или на адресу Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6, са напоменом: ,,За јавну расправу о Нацрту закона комуналној милицији”.

Локална самоуправа

Извештавање о расходима за плате у буџетима локалне власти у 2019. години

Информације за локалну самоуправу погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Локална самоуправа

Просвета

Нoвинe у просвети кoje дoнoси усвojeни сeт зaкoнa

У „Службеном гласнику РС”, бр. 10/19, објављени су:
• Закон о измeнама и дoпунама Зaкoнa o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa,
• Закон о измeнама и дoпунама Зaкoнa о основном образовању и васпитању,
• Закон о измeнама и дoпунама Зaкoнa о предшколском васпитању и образовању,
• Закон о измeнама и дoпунама Зaкoнa о ученичком и студентском стандарду.
Ови закони ступају на снагу 23.фебруара 2019. године.
Измене просветних закона треба да допринесу побољшању ефикасности система образовања и васпитања.
Детаљније

Школе више неће бити модне писте

Информације за просвету погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Просвета

Здравство

Новине у обрачуну плате запослених у здравственим установама

Обрачун плате запослених у здравственим установама чији је оснивач Република Србија, односно аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе, од 23. фебруара 2019. године врши се применом измењене и допуњене Уредбе о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама ("Сл. гл. РС", бр. 100/11... 10/19).

Социјална заштита

Израда Националног акционог плана за децу

Информације за социјалну заштиту погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Социјална заштита

Култура

Информације за културу погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Култура

Објављена су следећа службена гласила:
- Службени гласник РС, број 10 од 15.2.2019. и

Садржај нових гласила можете погледати на следећим линковима:
Службени гласник РС

________________________________________________

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

14. 02. 2019.

Комплет часописа број 4/2019. који излази 15. фебруара је у припреми.
Садржаjе часописа погледајте на следећим линковима:
Подсетник за директора
Правни саветник
Буџетско рачуноводство

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Нерадни дани поводом Дана државности

Држaвни прaзник Дaн држaвнoсти - Срeтeњe прaзнуje се нeрaднo 15. и 16. фeбруaрa, у склaду сa Зaкoнoм o држaвним и другим прaзницимa у Рeпублици Србиjи.
Oвaj држaвни прaзник у 2019. гoдини пaдa у пeтaк (15.) и субoту (16.) фeбруaрa.

Представљене електронске апликације за вођење матичних књига

Е – апликације за вођење матичних књига и уверења о држављанству, којима се са локалног прешло на централизовани систем издавања докумената, представљене су и од 13. фебруара 2019. користе се у 17 београдских општина, на 21 пункту.

Успостављање Националног адресног регистра грађана

Републички геодетски завод је пре почетка 2019. израдио елаборат уличних система, који представља мапу свих градова и општина са улицама о којима постоје подаци, а које немају називе и кућне бројеве. Након што локалне самоуправе дају имена улицама за које је израђен елаборат, исте могу бити унете у јединствени државни регистар.

Просвета

Скупштина Србије усвојила сет закона из области образовања
Одобрени билатерални пројекти са Словачком за период 2019-2020.
Исплата стипендија почиње данас

Информације за просвету погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Просвета

Социјална заштита

ИСИБ окружење за установе социјалне заштите

Информације за социјалну заштиту погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Социјална заштита

Култура

Поводом Дана државности бесплатан улаз посетиоцима у Историјски музеј Србије

Информације за културу погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Култура


ПРОПИСИ


Објављена су следећа службена гласила:
- Службени гласник РС, број 9 од 13.2.2019. и
- Службени лист Града Београда, број 2 од 29.1.2019. године

Садржај нових гласила можете погледати на следећим линковима:
Службени гласник РС
Службени лист града Београда

________________________________________________

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

13. 02. 2019.

Комплет часописа број 4/2019. који излази 15. фебруара је у припреми.
Садржаjе часописа погледајте на следећим линковима:
Подсетник за директора
Правни саветник
Буџетско рачуноводство

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ


Јавна расправа на Нацрт закона о спречавању корупције

Нацрт новог Закона о спречавању корупције, поред промене имена Агенције за борбу против корупције у назив Агенција за спречавање корупције, проширује овлашћења Агенције, пооштрава контролу имовине јавних функционера, јасније дефинише сукоб интереса, кумулацију јавних функција, поступак пред Агенцијом. Једна од најбитнијих новина је проширење круга повезаних лица чију имовину и приходе је јавни функционер дужан да пријави Агенцији.
Јавна расправа ће трајати до 4. марта, а Министарство правде је позвало заинтересоване стране да доставе своје примедбе, предлоге, сугестије и коментаре у том року.

Радно време пошта за предстојећи Дан државности

Током предстојећег празника Дана државности Србије, 15. и 16. фебруара 2019. године, Главна пошта у Београду радиће неизмењено 24/7, док ће 73 дежурне поште радити са скраћеним радним временом. Поште на граничним и административним прелазима радиће уобичајено.


Државна управа

Усвојени програми стручног усавршавања за 2019. годину

Информације за државну управу погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Државна управа

Социјална заштита


Почела кампања „Безбедан рад - здрава будућност“

Информације за социјалну заштиту погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Социјална заштита

Здравство

Осигураници још нису преузели 67.284 здравствене картице

Информације за здравство погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Здравство

Наука

Отворен конкурс „Истражи. Промени” програма „Покрени се за науку”

Информације за науку погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Наука


ПРОПИСИ


Данас нема новообјављених службених гласила.

________________________________________________

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

12. 02. 2019.

Комплет часописа број 4/2019. који излази 15. фебруара је у припреми.
Садржаjе часописа погледајте на следећим линковима:
Подсетник за директора
Правни саветник
Буџетско рачуноводство

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ


Прва рата пореза за 2019. до 14. фебруара

Рок за уплату пореза на имовину за први квартал ове године за грађане, предузетнике и правна лица је 14. фебруар. Износ доспеле пореске обавезе једнак је износу пореза за последњи квартал за 2018. годину.
За потребне информације обвезници се могу обратити надлежним општинским одељењима Секретаријата за јавне приходе.


Привредници без печата приликом овере документације за приступ ЦРФ-у

Привредни субјекти немају више обавезу да захтев за регистрацију и овлашћења за приступање Централном регистру фактура, као и захтев за укидање приступа том регистру, оверавају печатом. Печат још увек користе корисници јавних средстава који се региструју као повериоци, односно дужници у комерцијалним трансакцијама.

ПРОПИСИ


Објављен je „Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 1 од 11.2.2019. године.
Садржај нових гласила можете погледати на следећем линку:
Службени гласник РС Просветни гласник

________________________________________________

НОВИНЕ У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ПОРЕЗИМА
НА ИМОВИНУ У ПРАКСИ


Београд, Хотел „Палас”,
Топличин венац 23, 14.3.2019. године (четвртак)
почетак у 10.00 часова


Детаљније »          Пријава »
Практикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »

Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 2-3/2019.


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 4/2019.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
број 4/2019.


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42