СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  

 
 

 

 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у октобру 2015. године

25. 11. 2015.

Просечна зарада исплаћена у октобру 2015. године износи 60.767 динара, просечна зарада без пореза и доприноса износи 44.124 динара.

________________________________________________

Ново у Електронским издањима!

24. 11. 2015.

- Централизоване набавке за потребе државних органа
- Поступак јавне набавке мале вредности - нова правила
- Планирање зарада и других примања запослених у ЈП и ЈКП за 2016. годину
- Нова измена правилника о исправи о здравственом осигурању

________________________________________________

Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2016. годину и пројекција за 2017. и 2018. годину

24. 11. 2015.

Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2016. годину подсећају се јединице локалне самоуправе да сви буџетски корисници од доношења закона о буџету Републике Србије и одлука о буџету локалне власти за 2015. годину исказују свој буџет на програмски начин. У оквиру Упутства у анексу 5 налази се униформна програмска структура за јединице локалне самоуправе у делу програма и програмских активности, a пo пoтрeби ЈЛС утврђују дoдaтнe прoгрaмскe aктивнoсти и прojeктe у склaду сa свojим спeцифичним надлежностима и својим стрaтeшким плaнoвимa и циљeвимa.

Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2016. годину и пројекција за 2017. и 2018. годину и пропратна документа преузмите овде.

________________________________________________

Сазвана Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години

24. 11. 2015.

Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине сазвана је за уторак, 1. децембар 2015. године, са осам тачака дневног реда:
» детаљније «

________________________________________________

Ново у Електронским издањима!

20. 11. 2015.

- Планирање зарада и других примања запослених у ЈП и ЈКП за 2016. годину
- Нова измена правилника о исправи о здравственом осигурању

________________________________________________

Објављено Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2016. годину и пројекција за 2017. и 2018. годину

20. 11. 2015.

Министарство финансија објавило је Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2016. годину и пројекцију за 2017. и 2018. годину. Упутство и све пропратне прилоге преузмите овде.

Рок за достављање предлога финансијског плана директних корисника буџета Републике Србије за 2016. годину и пројекције за 2017. и 2018. годину са образложењем и попуњеним прилозима је 20. новембар 2015. године. Предлог Плана се доставља Министарству финансија уносом података у апликативни софтвер за планирање буџета, док се прилози достављају у штампаном и електронском облику на мејл адресу: budzet@mfin.gov.rs

________________________________________________

Објашњење о примени члана 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност у области грађевинарства

20. 11. 2015.

Министарство финансија објавило је Објашњење о примени члана 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност у области грађевинарства, број 011-00-1180/2015-04, од 10.11.2015. Објашњење преузмите овде.

________________________________________________

Јавне консултације на Смернице за употребу друштвених мрежа у органима државне управе, органима територијалне аутономије и јединицама локалне самоуправе

19. 11. 2015.

Ради унапређења комуникације државних органа са јавности израђене су Смернице за употребу друштвених мрежа у органима државне управе, органима територијалне аутономије и јединицама локалне самоуправе. Министарство државне управе и локалне самоуправе позвало је заинтересоване да дају коментаре и сугестије за унапређивање овог документа. У изради документа учествовали су представници Дирекције за е-управу Министарства државне управе и локалне самоуправе, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону и Канцеларије за европске интеграције.
» детаљније «

________________________________________________

Скупштина Србије изгласала јeднoкрaтну пoмoћ од 7.000 динара зa запослене у просвети

17. 11. 2015.

Зaпoслeни у oснoвнoм и срeдњeм oбрaзoвaњу, вишeм и висoкoм oбрaзoвaњу, прeдшкoлским устaнoвaмa и учeничкoм стaндaрду дoбићe 7.000 динaрa jeднoкрaтнe пoмoћи, прeдвиђeнo je дoпунaмa Зaкoнa o буџeту зa 2015. гoдину кoje je усвojилa Скупштинa Србиje. Запослени у просвети помоћ ће добити, према најавама из Владе Србије крajeм новембра или пoчeткoм децембра.
» детаљније «

________________________________________________

Законско уређивање трошења средстава на локалном нивоу

17. 11. 2015.

Потпредседник Владе Републике Србије и министар државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички најавила је да ће ускоро почети јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о финансирању јединица локалне самоуправе. Министарка је изнела очекивање да ће тај правни акт бити усвојен у првом кварталу 2016. године. Потпредседник Владе је нагласила да је неопходно уредити систем у јединицама локалне самоуправе, пре свега по питању трошења средстава.
» детаљније «

________________________________________________

У току...
"Нове пословне обавезе у јавном сектору"

26.11. Сомбор (у 10.00)

27.11. Ниш (у 10.00)


• Нови систем плата • Каталог радних места и звања
• Рационализација броја запослених • Реформа рачуноводственог система • Новине у пореском систему • Нормативно уређивање пословања

Позивно писмо »

Програм »

Пријава »
IX ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА


Београд, 11.12.2015. Центар „Сава“
Упознајте се са Понудом наших едукативних садржаја за 2016. и благовремено обезбедите Претплату за наредну годину достављањем Наруџбенице:

ПОНУДA ЗА 2016. ГОДИНУ

НАРУЏБЕНИЦА

Едиција радни односи: ПОСEБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР И МОДЕЛ ОПШТЕГ АКТА У ДЕЛАТНОСТИ ПРОСВЕТЕ


Наруџбеница »
Едиција радни односи: ПОСEБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР И МОДЕЛ ОПШТЕГ АКТА У ДЕЛАТНОСТИ КУЛТУРЕ

Наруџбеница »
Едиција радни односи: ПОСEБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР И МОДЕЛ ОПШТЕГ АКТА У ДЕЛАТНОСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Наруџбеница »
Едиција радни односи: ПОСEБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР И МОДЕЛ ОПШТЕГ АКТА У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА

Наруџбеница »
ЕДИЦИЈА РАДНИ ОДНОСИ  –  3 ПРИРУЧНИКA
Све о рeгулисaњу радних односа
пoвoдoм новина у Закону о раду


Садржај едиције »

Наруџбеница »
ПРАКТИКУМ – ОПОРЕЗИВАЊЕ ИМОВИНЕ САМООПОРЕЗИВАЊЕМ

НАРУЏБЕНИЦА »

ПРАВНИ САВЕТНИК број 22/2015.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
Број 22/2015


» Садржај «
Билтен
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 22/2015.

» Садржај «

* * *
НОВО
<Напомена: Пријавите се за доставу електронског издања „Недељног информатора” попуњавањем формурала испод>
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана 011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Clash of Clans Hack
Steam Wallet Codes
Twitter Hack
Jetpack Joyride Hack
Swamp Attack Hack
Kim Kardashian Hollywood Hack
Free Wii Points
Summoners War Hack
Dragon City Hack
FaceBook Hack
Angry Birds Epic Hack
Sims 4 crack, hack, cheats, activation
Angry Birds Epic Hack
TAGS: clash of clans hack tool, clash of clans hack, twitter hack tool, twitter account hack, twitter account recovery, dragon city hack, dragon city hack tool, steam wallet hack, steam wallet generator, steam wallet free codes, steam wallet code, steam wallet money hack, facebook account hack, facebook account recovery, facebook hack, facebook hack tool, joyride hack, joyride hack tool, joyride cheats, clash of clans cheats, clash of clans cheat, dragon city cheat, dragon city cheats, kim kardashian hollywood hack tool, kim kardashian hollywood hack, kim kardashian hollywood cheats tool, kim kardashian hollywood cheats, summoners war hack, summoners war cheats, summoners war hack tool, angry birds hack
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42