СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 
 

 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

19. 03. 2018.

Нови програм са ММф-ом

Сарадња са ММФ-ом кроз нови програм, који је популарно назван „чуваркућа“, према званичним саопштењима ће се надаље одвијати саветодавано, а много мање контролно. Непосредна помоћ и подршка ММФ-а биће у пројектовању и остваривању могућности за ефикасније управљање јавним инвестицијама.

Нови програм Владе за подстицање наталитета

Међу кључним мерама државе за подстицање наталитета и заустављање неповољних демографских трендова у Србији су: финансијска подршка породици, усклађивање рада и родитељства, и отклањање административних препрека за родитеље.

Прву меру која се односи на новчани подстицај мајкама приликом рођења детета спроводиће Министарство за рад, запошљавање, социјална и борачка питања. Реч је о новчаном подстицају приликом рођења детета (за прво дете мајка ће добијати 100 хиљада динара једнократно, за друго 10 хиљада динара месечно током две године, за треће 12 хиљада динара током 10 година и за четврто 18 хиљада месечно током 10 година).

Канцеларија за ИТ и е-Управу у трци за престижну награду

Канцеларија за ИТ и е-Управу, се нашла међу 90 најбољих, у оштрој конкуренцији 685 пријављених и 492 номинована пројекта владиних институција, а номинована је у категорији стварања доброг окружења за развој ИТ друштва и тренутно је по броју гласова – пета. Проглашење победника на Форуму WSIS, је 20. марта у Женеви.

Дигитализација и у пољопривреди

Електронско пословање као један од основних праваца Владе налази своју примену и у пољопривреди. Тако ће прва дигитална фарма у Србији и региону бити отворена у уторак, 20. марта, у Криваји код Бачке Тополе, и на њој ће се моћи сагледати бенефити у пољопривреди попут смањење расипања код наводњавања, коришћења ђубрива, семенског материјала и др.

Ускоро „е-Суд” и суђење без одласка у суд

Према информацијама из Министарства правде, увођење „е-Суда” најпре у Управни суд, а потом и у привредне судове ће омогућити да странке у поступку практично више не морају уопште да долазе у суд. Увођењем „е-Суда”, ће се омогућити комплетна електронска размена, како приликом достављања поднесака тако и приликом позивања странака.

Студенткиње ФОН-а победнице регионалног такмичења из маркетинга

Победом на регионалном такмичењу у решавању пословног проблема, студенткиње ФОН-а Кристина Ракуљ, Вања Попов и Миља Радосављевић обезбедиле су пласман за светско такмичење из маркетинга које ће се одржати у Лондону.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

19. 03. 2018.

Садржаје нових прописа можете прегледати на следећем линку:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС бр. 20 од 16.3.2018.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

16. 03. 2018.

На 12-месечном нивоу динар друга најбоља валута у свету
По оцени агенције „Блумберг“, високом рејтингу динара је допринела и чињеница, да је прошлог месеца динар достигао највећу вредност према евру у више од три године. Одлука Народне банке Србије (НБС) да, трећи пут у последњих седам месеци, снизи каматну стопу, док се већи део европских земаља креће ка постепеном пооштравању монетарне политике, по мишљењу ове агенције, ствара нови оптимизам инвеститорима у обвезнице деноминованих у динарима, које су већ у овој години надмашиле све хартије од вредности из региона.

Испуњавање препоруке Сaвeтa Еврoпe за борбу против корупције

Србија је у претходном периоду испунила готово све препоруке тела Савета Европе за борбу против корупције – ГРEКO, што представља процес у којем континуирано учествују сви државни органи на које се тај процес односи. Подсећамо да је 1. марта почела примена новог Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције, који је увео нове механизме у борби против финансијског кримианала и корупције.

Панел-дискусија “Културно наслеђе у дигиталној ери”

Данас ће у ЕУ инфо центру у Београду бити одржана панел-дискусија на тему: „Како Европа штити и чува своје културно наслеђе“, на којој ће бити представљена дигитална платформа посвећена европској културној баштини и учешће српских установа културе у тој платформи, као и резултати текуће дигитализације у Србији.

________________________________________________

КОНКУРСИ И ЈАВНИ ПОЗИВИ

16. 03. 2018.


Koнкурс за суфинансирање манифестација из области филмске индустрије

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, расписао је конкурс из области културе на који могу да аплицирају јавна предузећа и организације, привредна друштва и предузетници и удружења на територији АП Војводине. Предмет конкурса је подршка фестивалима и манифестацијама, као и пројектима аматерског стваралаштва у области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва. Рок за предају докуменације је 10. април 2018. године.
Линк: Секретаријат за културу и јавно информисање АПВ

________________________________________________

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

16. 03. 2018.

Данас, 16. марта се обележава Међународни дан спавања

Под геслом „Лако дисање, миран сан, здраво тело“, на читавој планети се данас обележава Међународни дан спавања. Овај празник установљен је 2008. године, а слави се у петак друге пуне недеље у марту. Промовисање Дана спавања има за циљ да скрене пажњу на важност спавања са аспекта здравља, медицине, образовања, друштвеног живота и сигурне вожње. С тога је уведен и слоган „Чврст сан доноси обиље здравља и среће“

________________________________________________

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

16. 03. 2018.

КОМПЛЕТ ЧАСОПИСА

• Bрој 6/2018 од 15. марта је дистрибуиран претплатницима.

Садржаj часописа број 6 погледати на следећим линковима:

„Подсетник за директора“
„Правни саветник“
„Буџетско рачуноводство“

СЕМИНАРИ У ТОКУ
1. Израда годишњег финансијског извештаја директних буџетских корисника и завршног рачуна буџета локалне власти за 2017. са поступком консолидације - Припрема локалних власти за следећи плански циклус
19. март 2018. године (понедељак), Београд, Хотел „Палас“ (Топличин венац 23) са почетком у 10. часова

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

16. 03. 2018.

Садржаје прописа можете прегледати на следећим линковима

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ бр. 12/18 од 6. 3. 2018.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ бр. 13/18 од 7. 3. 2018.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

15. 03. 2018.

Смањена референтна каматна стопа на 3,25%
Народна банка Србије је смањила референтну каматну стопу са 3,50 на 3,25%. С обзиром да се референтна каматна стопа користи за израчунавање стопе затезне камате и каматне стопе за неблаговремено плаћене јавне приходе и те две стопе се смањују за 0,25%. Затезна камата од 15.3.2018. године износи 11,25%, а камата за неблаговремено плаћене јавне приходе од 14.3.2018. године износи 13,25%.

Oбjaвљeни сви кoмeнтaри нa Рaдни тeкст измeнa Устaвa Србиje у oблaсти прaвoсуђa

Mинистaрствo прaвдe je нa свojoj интeрнeт страници објавило кoмeнтaрe кojи су тoкoм другoг кругa jaвнe рaспрaвe дoстaвљeни у вези рaдног тeкста измeнa Устaвa Србиje у oблaсти прaвoсуђa. Нaкoн усaглaшaвaњa рaднoг тeкстa устaвних aмaндмaнa биће сaчињeн Нaцрт кojи треба да буде прoслeђeн Вeнeциjaнскoj кoмисиjи, а тек након позитивног мишљења на дaљу прoцeдуру усвajaњa. Текстови коментара доступни су на веб страници:https://www.mpravde.gov.rs/tekst/18323/komentari-na-radni-tekst-amandmana-ministarstva-pravde-na-ustav-republike-srbije.php

У току преговори о пројекту „Инклузивнo прeдшкoлскo вaспитaњe и oбрaзoвaњe“
Mинистaрство прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja и прeдстaвници Свeтскe бaнкe у Србиjи преговарали су o имплeмeнтaциjи прojeктa „Инклузивнo прeдшкoлскo вaспитaњe и oбрaзoвaњe“, чији је циљ пoвeћaњe приступa квaлитeтнoм прeдшкoлскoм вaспитaњу и oбрaзoвaњу зa свaкo дeтe, a пoсeбнo зa дeцу из сoциjaлнo угрoжeних срeдинa. Прojeкaт, врeдaн 47 милиoнa eврa кроз грантове, треба да подржи пoвeћaњe кaпaцитeтa прeдшкoлских устaнoвa крoз изгрaдњу, прeнaмeну или aдaптaциjу jaвних згрaдa, као и унaпрeђeње прoфeсиoнaлних кaпaцитeтa вaспитaчa, унaпрeђeњe плaнoвa и прoгрaмa и примену мeра кoje ћe пoвeћaти oбухвaт дeцe из нajoсeтљивиjих групa зa нajмaњe 30 oпштинa.

Заказана прва јавна расправа о Нацрту закона о води за људску употребу
У пoступку припрeмe Нaцртa зaкoнa o вoди зa људску упoтрeбу, Mинистaрствo здрaвљa спрoвoди jaвну рaспрaву o нaцрту oвoг зaкoнa у пeриoду дo 4. aприлa 2018. гoдинe. Mинистaрствo здрaвљa пoзивa свe зaинтeрeсoвaнe грaђaнe и стручну jaвнoст дa узму учeшћe у jaвнoj рaспрaви и дa примeдбe, прeдлoгe, инициjaтивe, кoмeнтaрe и сугeстиje дoстaвe у пeриoду oдржaвaњa jaвнe рaспрaвe, а прва јавна прeзeнтaциjа Нaцртa зaкoнa заказана је за 15. март 2018. Године у Бeoгрaду, упeриoду oд 11:00 дo 14:00 чaсoвa, у Приврeднoj кoмoри Србиje, ул. Teрaзиje 23 (2. Спрaт).

Подршка даљем развоју интерне финансијске контроле у јавном сектору (ПИФЦ)
Двогодишњи ПИФЦ твининг пројекат, за чије спровођење је задужена агенција за међународну техничку сарадњу из Француске (Expertise France) и Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија Републике Србије, има за циљ успостављање модерног и ефикасног система управљања јавним финансијама на свим нивоима власти кроз транспарентно коришћење јавних средстава у Србији, са фокусом на интерну финансијску

________________________________________________

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

15. 03. 2018.

Данас је Светски дан заштите потрошача

Цео свет обележава 15. март као Светки дан заштите потрошача. Бројне организације потрошача у земљи упозоравају да је потребно појачати контроле тржишта и повећати новчане казне за оне који пласирју небезбедну робу. Национална организација потрошача Србије – НОПС, се већ дужи период, бори за враћање колективне тужбе у закон, као и прекршајних налога којима би се ефикасније уредило тржиште. Крагујевачки огранак НОПС-а ће данас одржати стручну трибину на којој ће учествовати стручњаци из различитих области, где ће се говорити о све већем броју приговора потрошача и могућим начинима веће заштите потрошача.

________________________________________________

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

15. 03. 2018.

КОМПЛЕТ ЧАСОПИСА

• Bрој 6/2018 од 15. марта је дистрибуиран претплатницима.

Садржаj часописа број 6 погледати на следећим линковима:

„Подсетник за директора“
„Правни саветник“
„Буџетско рачуноводство“


СЕМИНАРИ У ТОКУ
1. Поступак и начин регистровања фактура у Централном регистру фактура (ЦРФ)
16.03.2018. (петак) Ниш, Геронтолошки центар, Радних бригада 15

2. Израда годишњег финансијског извештаја директних буџетских корисника и завршног рачуна буџета локалне власти за 2017. са поступком консолидације - Припрема локалних власти за следећи плански циклус
19. март 2018. године (понедељак), Београд, Хотел „Палас“ (Топличин венац 23) са почетком у 10. часова

________________________________________________

ПРАВНИ САВЕТНИК
број 6/2018.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 6/2018.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 6/2018.

» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана 011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42