СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  

 
 

 

 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


Предлог Закона о платама у јавном сектору ускоро на скупштинској расправи

08. 02. 2016.

Министар државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички саопштила је медијима је да су чланови Социјално-економског савета постигли договор о до сада спорним члановима у Нацрту закона о систему плата у јавном сектору. Удовички је указала на то да је на седници Савета постигнут договор о томе како ће се у наредном периоду уредити однос плата у јавном сектору, који покрива више од 500.000 запослених у државној управи, јавним службама и другим органима, али без јавних предузећа. Када је реч о регресу и топлом оброку, договорено је да се они исказују посебно, а не у коефицијенту, у складу са могућностима буџета у будућности, објаснила је Удовички. Министарка је рекла да би Влада требало да усвоји поменути нацрт закона на првој наредној седници, а одмах након тога, вероватно већ следеће недеље, предлог закона биће упућен у Скупштину Србије. С обзиром на значај овог закона Образовни информатор ће у сарадњи са Удружењем рачуновођа у ванпривредним делатностима редовно информисати заинтересоване и пружати инструкције за што доследнију и правичнију примену Закона о платама у јавном сектору.

________________________________________________

Електронско умрежавање база података државних органа

04. 02. 2016.

Извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и многа друга документа која су у поседу државе, а која су грађани раније морали сами да прибављају како би остваривали своја права, Законом о општем управном поступку, чији је нацрт упућен на разматрање у Скупштини Србије, постепено ће отићи у историју. Наиме, 90 дана од усвајања овог документа у Парламенту, државни службеници ће све податке који се тичу грађана, а налазе се у службеним евиденцијама, морати сами да обезбеде. Министарство државне управе и локалне самоуправе је у циљу бољег спровођења закона предвидело и обуке службеника, електронско умрежавање база података и низ других активности које треба да доведу до потпуне промене у опхођењу администрације према корисницима.

________________________________________________

Извршење буџета Републике Србије за јануар 2016. године

03. 02. 2016.

У јануару 2016. године остварен је суфицит буџета Републике у висини од 33,0 млрд динара. Приходи су остварени у износу од 93,7 млрд динара, а расходи су извршени у износу од 60,7 млрд динара. Треба напоменути да овај извештај о извршењу буџета Републике не укључује приходе и расходе индиректних корисника буџета.
» детаљније «

________________________________________________

Порески третман употребе сопственог аутомобила у службене сврхе

02. 02. 2016.

Порески третман примања по основу употребе сопственог аутомобила у службене сврхе измењен је у начину обрачуна утрошка горива, тако да више нису од значаја пређени километри него потрошено гориво у току обављеног службеног путовања. Као основ за признавање трошка потрошених литара бензина (горива) могу се користити подаци из налога за службени пут (нпр. број километара пређених на службеном путу, временски период у коме се реализује службено путовање, тип аутомобила) као и из друге помоћне евиденције из које се може утврдити количина потрошеног горива у предметном случају, које свака организација треба да уреди општим актом. Мишљење Министарства финансија поводом овог питања претплатници Образовног информатора могу преузети на Електронском издању.

________________________________________________

Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана

29. 01. 2016.

У складу са одредбама члана 12а Закона о порезу на доходак грађана (Сл. гл. РС бр. 24/01…112/15) врши се усклађивање динарских износа пореских олакшица годишњим индексом потрошачких цена у календарској години која претходи години у којој се усклађивање врши. На основу податка о висини годишњег индекса од 101,50, Влада Републике Србије донела je усклађене динарске неопорезиве износе, који су објављени у Сл. гл. РС бр. 5 од 25.1.2016. године.

Усклађени неопорезиви износи из следеће табеле примењиваће се на све исплате које се врше од 1.2.2016. године независно од месеца за који се врши исплата. Табелу можете преузети овде.

________________________________________________

Забележен пад укупних административних трошкова у Србији

29. 01. 2016.

Министарство финансија Владе Републике Србије саопштило је медијима да су електронско подношење пореских пријава и смањење обима административних обавеза у области рачуноводства и ревизије, утицале на смањење укупних административних трошкова, а самим тим и укупног административног оптерећења у 2014. години. Административни трошкови опали су у укупном износу са 1,25 милијарди евра у 2010. години на 1,14 милијарди у 2014. години. Циљ Владе Србије јесте смањење ових трошкова за 25 одсто.

________________________________________________

Србија напредовала на листи европских здравствених система

29. 01. 2016.

Министарство здравља Владе Републике Србије саопштило је медијима да Србија на листи европских здравствених система у извештају Европског здравственог потрошачког индекса (EHCI) за 2015. годину заузима 30. позицију, што представља напредак у односу на 33. место које је заузимала 2014. године. У саопштењу се наводи да је наша земља остварила 81 бод више него претходне године, што представља највећи помак који је до сада забележила било која држава у Европи.
» детаљније «

________________________________________________

Данас је Савиндан – школска слава

27. 01. 2016.

Школе у Србији обележавају данас Светог Саву, Дан духовности и школску славу, у част првог српског архиепископа и просветитеља. Школска слава се прославља радно, а у вечерњим часовима, биће одржана и традиционална Светосавска академија.

Празник Светог Саве је установљен за школску славу 2. јануара 1840. године, на предлог Атанасија Николића, ректора Лицеја из Крагујевца. У одлуци тадашњег Попечитељског просвештенија, представници државне и црквене власти прописали су да се „Свети Сава проглашава за патрона свих наших школа и да се од тада има у свим школама најсвечаније прослављати”.

Осим ђака и наставника и сточари и многе врсте занатлија су Светог Саву сматрале својим патроном и узимале његов дан за еснафску славу (ужари, мутавџије, опанчари, обућари...).

________________________________________________

Подаци о просечним зарадама по запосленом исплаћеним у децембру 2015. године

25. 01. 2016.

Просечна зарада исплаћена у децембру 2015. у Републици Србији износи 70.763 динара а просечна зарада без пореза и доприноса износи 51.485 динара, саопштио је медијима Републички завод за статистику. Овај податак се користи за утврђивање висине разних примања у складу са појединим прописима.

________________________________________________

Тражи се најбоље решење за систем плата у јавном сектору

25. 01. 2016.

Министарство државне управе и локалне самоуправе Владе Републике Србије саопштило је медијима да је првобитни Нацрт закона о систему плата запослених у јавном сектору припремљен са циљем да све нелогичности, неправде и нејасноће које постоје у овом сектору уклони једним законом. Сагледавши сложеност задатка, након дискусија са заинтересованим странама и анализом ефекта закона, Министарство се одлучило да се задатак разбије у више корака, по плану који ће на одговоран и систематичан начин увести коначно ред у систем плата. Тим планом доћи ће се до исправљања неправди постепено, пре свега, у складу са могућностима буџета.
» детаљније «

________________________________________________

ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2015.
у периоду од 5. до 19. фебруара 2016. године
У Канцеларијама за едукацију буџетских корисника
(распоред термина по градовима је у Програму)

ПРОГРАМ >

ПРИЈАВА >

НАРУЏБЕНИЦА >

БЕОГРАД 5.2.2016. (петак)
НОВИ САД 8.2.2016. (понедељак)
ШАБАЦ 8.2.2016. (понедељак)
СОМБОР 9.2.2016. (уторак)
БОР 10.2.2016. (среда)
ЧАЧАК 11.2.2016. (четвртак)
УЖИЦЕ 12.2.2016. (петак)
ЗРЕЊАНИН 12.2.2016. (петак)
ВАЉЕВО 18.2.2016. (четвртак)
КРАГУЈЕВАЦ 18.2.2016. (четвртак)
НИШ 19.2.2016. (петак)
НОВО:
- Приручник за јавне набавке (са CD-ом)
-Нови контни план за буџетски систем (ажуриран са 1.1.2016.)
-Закон о буџетском систему са буџетским роковником за 2016 (за индиректне и директне кориснике и јединице локалне самоуправе)


Наруџбеница »        Детаљније »
ПРАВНИ САВЕТНИК број 3-4/2016.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
Број 3-4/2016


» Садржај «
Билтен
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 3-4/2016.

» Садржај «

* * *

<Напомена: Пријавите се за доставу електронског издања „Недељног информатора” попуњавањем сагласности испод>
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана 011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42
porno