СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 
 

 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

24. 05. 2018.

Предлог закона о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања код платних трансакција на основу платних картица

На основу предлога закона који је ушао у скупштинску процедуру, он има за циљ, између осталог, решавање проблема високих међубанкарских накнада код извршавања платних трансакција на територији Републике Србије. У том смислу, очекује се да ће снижавање међубанкарских накнада, заједно с повећањем транспарентности свих накнада које трговци плаћају, довести до умањења трговачких накнада, и самим тим до појефтињења и бржег развоја безготовинских плаћања.

Заштита корисника финансијских услуга код уговарања на даљину

Предлог закона о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину, ушао је у скупштинску процедуру, и њиме се утврђују обавезе пружаоца финансијске услуге у свим фазама уговарања на даљину којима се обезбеђује адекватна обавештеност корисника. У складу са Законом, корисник би требало да добије право на могућност одустанкa од уговора на даљину, заштиту од пружања и наплаћивања услуга које нису тражили, да су ослобођени било какве обавезе у случају пружања услуга које нису наручене, итд.

Међународни економски форум у Санкт Петербургу

„Изградња економије поверења” главна је тема 22. Међународног економског форума у Санкт Петербургу (СПИЕФ), који ће свечано бити отворен данас, а окупиће око 15.000 учесника из више од 100 земаља.
Међу учесницима ће како је најављено бити и око 40 лидера највећих инвестиционих фондова у свету чије укупне активе премашују 13.500 милијарди долара.

________________________________________________

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

24. 05. 2018.

Конкурс за упис у средње школе у продаји од 25. маја

Конкурс за упис ученика у средњу школу биће у продаји од петка 25. маја и може се купити у књижарама ширем Србије по цени од 250 динара, али и поузећем, саопштио је 23. маја 2018. „Просветни преглед”. У Конкурсу су наведени подаци о броју ученика по школама чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, подручјима рада, образовним профилима и трајању образовања. Наведена су таксативно документа потребна за упис, али и услови за пријем у установе за смештај и исхрану, као и списак домова и школа које нуде интернатске услуге.
У Конкурсу се могу наћи и подаци о условима за добијање ученичких кредита и стипендија. Саставни део Конкурса за упис у школску 2018/19. годину су и Пријава за испит и листа жеља, на чијем списку може да буде највише 20 образовних профила – потенцијалних будућих занимања.

Дан и датум

Европски дан паркова - 24. мај

Европски дан паркова прогласила је Федерација националних паркова Европе, с циљем да скрене пажњу јавности на значај зелених површина. Овај датум је одабран као сећање на проглашење првих европских националних паркова - девет националних паркова у Шведској, 24. маја 1909. године. Први пут је Дан паркова обележен широм Европе 1999. године, а у Србији се обележава од 2001. године.

Обележавање Дана опомене за независност правосуђа у Европи

Европско удружење судија и тужилаца за демократију и слободе (МЕДЕЛ) обележило је 23. маја 2018. Дан опомене за независност правосуђа у Европи (23. мај). Овај Дан обележила су 22 струковна удружења судија и јавних тужилаца у 16 европских држава. Европске судије и тужиоци упозоравају на све учесталије угрожавање независности правосуђа и урушавања демократских тековина поделе власти.

Хор „Колибри” обележава 55. рођендан

Најмлађи хор РТС-а, „Колибри” обележава 55. година постојања и рада. Његови чланови имају од 4 до 13 година, као и плоче, касете, дискове и бројна учешћа у теле-визијским и радијским емисијама. Хор „Колибри” основала је Милица Манојловић 1955. године.

________________________________________________

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

24. 05. 2018.

Комплет часописа број 10 је одштампан и дистрибуиран претплатницима.
Садржај часописа можете погледати на следећим линковима.

Подсетник за директора
Правни саветник
Буџетско рачуноводство


ОБУКЕ/РАДИОНИЦЕ

1. У току је обука: „Израда планских и извештајних докумената за приватне предшколске установе”. Обуке се одржавају средом у терминима од 15.45 до 20.00 часова у Образовном информатору, Цара Лазара 5А (у сали за стручне скупове). Рок за пријаву отворен до попуне места од 12 полазника (по једној Обуци). Пријаве телефоном: 011/2624-434 (маркетинг). Пријавите се на време.
2. У току је семинар у Кањижи: „Управљање правно-економским пословањем установа социјалне заштите у 2018. години”. Заједнички Закључци са овог стручног скупа, као и Програм континуиране едукације за делатност социјална заштита до краја 2018. године, биће објављени на нашем сајту одмах након затварања семинара. Очекивани резултати овог стручног скупа огледају се у тимском раду руководећег кадра у установама социјалне заштите (уз ИТ подршку правно-економском пословању), како би делатност социјална заштита, као „пилот пројекат”, за све делатности јавног сектора представљала модел изврсности у буџетском пословању.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

24. 05. 2018.

Садржаје нових прописа можете прегледати на следећем линку:

Службени гласник РС - Међународни уговори бр. 5 од 23.5.2018.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

23. 05. 2018.

Смањен дуг јавних предузећа за који је држава гарант

Министарство финансија је објавило да је на крају марта ове године укупан износ гаранција, које је држава издала јавним предузећима, износио 172 милиона динара, што је четири одсто од бруто домаћег производа (БДП). У односу на исти период претходне године износ укупних гаранција је мањи за 48 милијарди динара, што је резултат ограниченог издавања гаранција од 2015. године. Реч је о кредитима које су узимале државне фирме, а за које се држава појављивала као жирант. Оно што и даље није добро је да активиране гаранције износе 97 милијарди динара и да су веће од неактивираних које износе 75 милијарди динара, тј. оних које јавна предузећа сама отплаћују, што значи да терет активираних гаранција сносе порески обвезници.

Предлог закона о финансијском обезбеђењу

Предлог закона о финансијском обезбеђењу, који је ушао у скупштинску процедуру, има следеће циљеве: утврђивање јасних правила за уговарање, евидентирање и реализацију колатерала, без административних процедура и спровођења дуготрајног судског или административног поступка, што укључује и могућност да поверилац располаже колатералом, уместо да средства обезбеђења буду блокирана; смањење кредитног ризика учесника на финансијском тржишту, посебно уз могућност уговарања нетирања по основу превременог доспећа или престанка међусобних потраживања и обавеза уговорних страна; стандардизацију финансијских оквирних уговора, са институтом нетирања; имплементацију савремених тржишних решења, као што је унапређење тржишта колатерализованих позајмица, односно послова с финансијским дериватима ради заштите од девизног и других врста тржишних ризика.

Четири закона са циљем да се унапреди статус националних мањина

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић изјавио је да Влада Србије и то министарство припремају четири закона која ће се у јуну наћи у парламенту са циљем да се унапреди статус националних мањина, а функционисање националних савета буде плодотворније и транспарентније.

Новчане казне за родитеље агресивних ђака

Истраживања Уницефа о насиљу у школи које је спроведено у оквиру пројекта „Школа без насиља – ка сигурном и подстицајном окружењу за децу” показали су да је чак 44 одсто ученика било изложено вршњачком насиљу.
Ђаци који малтретирају своје вршњаке, захваљујући новом Закону о основама система образовања и васпитања, могу бити премештени из разреда у разред тј. у другу школу без сагласности родитеља. Осим тога предвиђена је и санкција друштвено корисног рада за насилне ученике, као и то да родитељи могу бити новчано кажњени за агресивно понашање своје деце. Циљ ових мера је да се повећа одговорност свих учесника у образовању и наставника и родитеља и деце.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

23. 05. 2018.

Данас нема новообјављених службених гласила.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

22. 05. 2018.

Нови аранжман са ММФ-ом очекује се током лета

Нови аранжман Србије са Међународним монетарним фондом (ММФ) могао би да буде закључен током лета. ММФ очекује да ће Србија у 2018. години испунити предвиђену стопу раста од 3,5 одсто бруто домаћег производа (БДП), као и да тај раст може да буде и већи уколико је заснован на инвестицијама, извозу и потрошњи.

Наставља се борба против рада на црно

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања изјавило је да инспекција наставља акцију борбе против рада на црно, а да се тражи начин борбе против исплате зарада у готовини на руке. Такође су најављене измене Закона о раду за 2020. годину, као и доношење Закона о сезонском запошљавању и измене Закона о запошљавању странаца, као и Закона о штрајку.
Акција ванредних инспекцијских контрола на основу пријаве грађана бесплатним телефонским позивом, почела је 10. марта у сарадњи са норвешком владом.

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о матичним књигама

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о матичним књигама ушао је у скупштинску процедуру, и њиме се предвиђа обавеза јединица локалних самоуправа да пређу на рад (вршење уписа) у Регистар матичних књига, што укључује и комплетирање преноса података у Регистар. Здравствене установе имају обавезу да све пријаве (рођење, смрт, као и промену пола) подносе и електронским путем. Дата је могућност уписа податка о националној припадности у матичну књигу рођених, као и могућност уписа промене пола у матичну књигу рођених. Предлогом Закона је јасно дефинисан круг лица која могу остварити увид у матичне књиге.

________________________________________________

ПОЗИВИ И ЈАВНИ КОНКУРСИ

22. 05. 2018.

Бесповратна средства општинама за подстицај рађања

Министар без портфеља у Влади Републике Србије задужен за демографију и популациону политику Славица Ђукић Дејановић, изјавила је да је кабинет расписао јавни позив за доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике локалним самоуправама у 2018. години. За ту намену из буџета је обезбеђено 500 милиона динара. Неопходно је да општине за пројекат обезбеде 20 одсто средстава, док ће преосталих 80 одсто бити финансирано средствима за мере популационе политике. Рок за подношење пријава на конкурс је 20 дана од објављивања позива у "Службеном гласнику".

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

22. 05. 2018.

Данас нема новообјављених службених гласила.

________________________________________________

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

21. 05. 2018.

Електронско подношење пореске пријаве за утврђивање пореза на наслеђе и поклон

Пореска управа је на свом сајту објавила Корисничко упутство за електронско подношење пореске пријаве за утврђивање пореза на наслеђе и поклон на обрасцу ППИ-3, намењено обвезницима пореза на наслеђе и поклон. Обвезници су дужни да од 1. јануара 2018. године подносе пореску пријаву за утврђивање пореза на наслеђе и поклон искључиво у електронском облику. Изузетно, порески обвезници – физичка лица која су дужна да поднесу пореску пријаву која није у вези са обављањем делатности, могу пореску пријаву ППИ-3 да поднесу у електронском облику или у писменом облику – непосредно или путем поште.
Измењена пореска пријава која се подноси у складу са чланом 40. Закона о пореском поступку и пореској администрацији се подноси у истом облику као и првобитна пореска пријава.
Опширније у нашем Електронском издању и „Буџетском рачуноводству” бр. 11/18.

Предлог закона о пресађивању органа

Предлог закона о пресађивању органа ушао је у скупштинску процедуру и њиме се, када је реч о донорству органа, прелази са такозване информисане сагласности на претпостављену сагласност, што значи да ће сви грађани Србије бити потенцијални донори, осим ако се изричито не изјасне да су против тога да им се у случају мождане смрти узму органи.

Формирање Комисије за истрагу последица НАТО бомбардовања

Скупштина Србије усвојила је 18. маја 2018. предлог о формирању Комисије за истрагу последица НАТО бомбардовања по здравље грађана Србије, као и утицај на животну средину. Међу првим задацима Комисије биће прецизирање локација на које су бачени пројектили са осиромашеним уранијумом, а паралелно ће се истраживати и подаци из здравствених установа. Комисија је дужна да поднесе први прелиминарни извештај 2020. и информише Скупштину о својим активностима на сваких шест месеци.

Од октобра ове године нови „инстант” платни систем

Нови „инстант” платни систем, који ће Народна банка Србије пустити од октобра у рад, омогућава послодавцима да запосленима исплаћују зараде и нерадним данима, што би подразумевало да ће запослени истог тренутка имати уплаћени новац на својим рачунима.

________________________________________________


ИЗВРШАВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ДОСТАВЉАЊА ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА ПДВ – КРОЗ ПРИМЕНУ КОРИСНИЧКОГ УПУТСТВА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ

18. мај 2018. године (попуњен термин)

Нови термин: 24. мај 2018. године (четвртак)
Београд, Образовни информатор, Цара Лазара 5А

ПРОГРАМ         ПРИЈАВА
„УПРАВЉАЊЕ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИМ ПОСЛОВАЊЕМ
УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2018. ГОДИНИ

од 24. до 25. маја 2018. године
Кањижа, Хотел Бања Кањижа

ПРОГРАМ         ПРИЈАВА
Због великог интересовања отворили смо
НОВИ ТЕРМИН за Обуку са Радионицом
„ИЗРАДА ПЛАНСКИХ И ИЗВЕШТАЈНИХ ДОКУМЕНАТА“

Београд, Образовни информатор,
Цара Лазара 5А (сала за стручне скупове)
30.05.2018. године (среда)
(са почетком у 15.45 часова)


ПРОГРАМ         ПРИЈАВА
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 10/2018.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 10/2018.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 10/2018.

» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана 011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42