СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  

 
 

 

 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


Припрема каталога радних места у јавном сектору

06. 10. 2015.

Министарство државне управе и локалне самоуправе саопштило је медијима да је почело са објављивањем радних верзија каталога радних места у јавном сектору (последње ажурирање постављених каталога 5.10.2015), на чијим су израдама била ангажована ресорна министарства. У саопштењу се наводи да сви заинтересовани имају прилику да пронађу и провере опис свог и свих других радних места, као и захтеване услове у одговарајућем каталогу на сајту Министарства. Рад на изради каталога увелико траје, при чему су консултације са свим заинтересованим странама још у току. Министарство позива све заинтересоване да искористе прилику и све коментаре, предлоге и сугестије пошаљу на адресу reformauprave@mduls.gov.rs . Каталози представљају попис, класификацију и основ за вредновање радних места и служе спречавању злоупотреба, попут „измишљања“ нових радних места.
» детаљније «

________________________________________________

Влада усвојила Закључак о утврђивању Акционог плана запошљавања за 2016. годину

06. 10. 2015.

Влада Републике Србије усвојила је Закључак о утврђивању националног Акционог плана запошљавања за 2016. годину, према коме ће укупна планирана средства за спровођење мера активне политике запошљавања у 2016. години износити 3,350 милијарде динара од чега је 550 милиона динара опредељено за запошљавање особа са инвалидитетом.
» детаљније «

________________________________________________

Развојни приоритети у оквиру Програма економских реформи

05. 10. 2015.

Министар финансија Душан Вујовић саопштио је медијима да ће Програм економских реформи, чији је циљ дефинисање развојних приоритета наше земље од 2016. до 2018. године, побољшати начин планирања и реализације крупних пројеката. Секторске реформе које у овом циклусу израде Програма буду идентификоване и потврђене од стране Владе Србије, имаће приоритет у финансирању из националних извора, средстава развојне помоћи, укључујући и средства из Инструмента за претприступну помоћ ЕУ и средстава међународних финансијских институција. Министар је истакао да се успостављањем приоритета ствара јасна слика о томе које су жеље државе и који је најбољи начин да се сведу у оквире који су расположиви са становишта буџета за наредну годину и средстава која се могу привући из иностранства.
» детаљније «

________________________________________________

Објављен Правилник o оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

02. 10. 2015.

У Правилнику o оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању утврђују се начин, поступак и критеријуми оцењивања успеха из појединих предмета и владања и друга питања од значаја за оцењивање ученика и одраслих у средњем образовању и васпитању. Уређени су сврха и принципи оцењивања, предмет и врсте оцењивања, оцена, критеријуми бројчаног оцењивања, уважавање индивидуалних разлика приликом оцењивања, начин и поступак оцењивања, закључна оцена из предмета, оцењивање владања ученика, закључна оцена из владања, оцењивање на испиту, општи успех ученика, обавештавање о оцењивању и евиденција о успеху ученика. Правилник је објављен у Сл. гл. РС бр. 82 од 28. 09. 2015. године и ступа на снагу дана 06.10. 2015.
Детаљније у Правном саветнику 20/15.

________________________________________________

Олакшан процес признавања страних диплома у Србији

02. 10. 2015.

Студенти из Србије који су стекли дипломе у иностранству, од данас брже и јефтиније могу да заврше читаву процедуру признавања дипломе. ЕНИК/НАРИК центар, који се бави признавањем страних високошколских исправа, почео је са радом, а читав поступак признавања диплома завршава се у року од 90 дана, по цени од 3.500 динара.
» детаљније «

________________________________________________

Финансирање „Дечије недеље“ у времену 5. – 11. 10.2015. године

02. 10. 2015.

За време трајања „Дечије недеље” од 5. до 11. октобра 2015. године плаћаће се следећи износи:
- 40 динара на сваку продату карту у међумесном и међународном превозу у железничком, водном, ваздушном и друмском саобраћају;
- 10 динара на сваку поштанску пошиљку у унутрашњем поштанском саобраћају, осим на пошиљке новина и часописа чији пријем, пренос и уручење обављају јавни поштански оператор и други поштански оператори;
- 30 динара на сваку продату улазницу за позориште, биоскоп, другу културну манифестацију и спортску приредбу за коју се наплаћују улазнице и
- 20 динара на сваку продату грамофонску плочу, музички компакт-диск и видео касету. (Уредба о утврђивању посебних износа који се плаћају за време трајања „Дечје недеље” у 2015. години – „Сл. гл. РС“, бр. 81/15).

________________________________________________

Од 1. октобра у примени нови обрасци платног промета

01. 10. 2015.

Од 1. октобра 2015. године ступила је на снагу Одлука о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима (Сл. гл. РС, бр. бр. 55/15 и 78/15 – даље: нова Одлука). Даном ступања на снагу ове одлуке престају да важе Одлука о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (Сл. гл. РС, бр. 57/04, 82/04, 98/13 и 104/14 – даље: стара Одлука), Одлука о електронском начину обављања платног промета (Сл. гл. РС, бр. 57/04), Упутство за спровођење Одлуке о електронском начину обављања платног промета (Г.бр. 11390 од 9. јула 2010. године) и Упутство о формату и намени порука за размену података у обављању послова платног промета (Г.бр. 10456 од 13. новембра 2009. године).
Детаљније у Електронском издању.

________________________________________________

Примена Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору на пензионисање запослених који у овој години испуњавају услове за пензију

01. 10. 2015.

Министарство државне управе и локалне самоуправе, поводом често постављеног питања да ли Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору приморава на пензионисање свих оних који у овој години испуњавају услове за пензију, а нарочито жена саопштило је следеће:
„Закон о максимуму је орочени, изнуђени инструмент— он поставља начин и даје средства да држава сагледа где и како свој посао може да обавља на рационалнији начин. Сам по себи он не прописује ни где ни колико уштеда може да се нађе, али у рукама одговорних руководилаца он омогућава да се јавна управа рационализује са најмање могуће штете, чак и са могућим побољшањима, по квалитет услуга које држава пружа. Процес рационализације спроводи се по трећи пут у Србији, али по први пут постоји начин и чврста намера да се то ради промишљено, водећи рачуна како о потреби да се сачува и унапреди капацитет државе да пружа услуге, тако и да се минимизују социјалне последице.
» детаљније «

________________________________________________

Рационализовање здравства одговорно и по закону

01. 10. 2015.

Министарство здравља Владе Републике Србије најавило је да ће Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору почети да се примењује 12. октобра, када ће 3.500 лекарки специјалиста испунити прописани услов за одлазак у старосну пензију. У саопштењу се објашњава да то не значи да ће све оне и бити пензионисане и да ће се на тај начин угрозити функционисање здравственог система Србије. Члан 20 поменутог закона прописује да ће се пензионисати они лекари који имају навршене услове за одлазак у старосну пензију, осим уколико постоји потреба за датим радним местом и даљим ангажовањем запосленог ради континуитета процеса рада. У том случају, споразумни наставак рада је дозвољен.
» детаљније «

________________________________________________

Одржан семинар Образовног информатора о смањењу броја запослених у јавном сектору

01. 10. 2015.

Најављено смањење радника ове и припреме за рационализацију у 2016. години окупили су у Новом Саду представнике градских управа, здравства, школства, јавних и јавно комуналних предузећа на стручном скупу који је организован тим поводом у хотелу „Путник“. Организатор скупа био је „Образовни информатор“. Телевизијски прилог са овог инструктивног семинара Образовног информатора погледајте овде. Семинар на ову тему Образовни информатор одржао је и у Београду, а у петак 2.октобра биће одржан и у Нишу. Програм семинара преузмите овде а пријаву овде.

Извор информације: Новосадска ТВ

________________________________________________

У току...
„XVII СУСРЕТИ УСТАНОВА“
И „IV СУСРЕТИ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА (ЛПА)“-Локалне самоуправе и установе у процесу оптимизације јавног сектора-

Хотел „Палисад“, Златибор
(од 11-14.10.2015.)

XVII СУСРЕТИ УСТАНОВА:
Програм » Пријава »

IV СУСРЕТИ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА (ЛПА):
Програм » Пријава »

СПЕЦИЈАЛНО ЗА ЈКП:
Програм » Пријава »

Детаљније информације: 011/3286-489
marketing@obrazovni.rs
„РАДНО ЗАКОНОДАВСТВО ДАНАС И МОГУЋЕ ПРОМЕНЕ“

7. до 10. октобар 2015. године, Златибор, Конгресни центар „Романија”

(Саветовање организују Удружење за радно право и социјално осигурање Србије и НИП Образовни информатор)

Програм »           Пријава »
Едиција радни односи: ПОСEБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР И МОДЕЛ ОПШТЕГ АКТА У ДЕЛАТНОСТИ ПРОСВЕТЕ


Наруџбеница »
Едиција радни односи: ПОСEБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР И МОДЕЛ ОПШТЕГ АКТА У ДЕЛАТНОСТИ КУЛТУРЕ

Наруџбеница »
Едиција радни односи: ПОСEБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР И МОДЕЛ ОПШТЕГ АКТА У ДЕЛАТНОСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Наруџбеница »
Едиција радни односи: ПОСEБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР И МОДЕЛ ОПШТЕГ АКТА У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА

Наруџбеница »
ЕДИЦИЈА РАДНИ ОДНОСИ  –  3 ПРИРУЧНИКA
Све о рeгулисaњу радних односа
пoвoдoм новина у Закону о раду


Садржај едиције »

Наруџбеница »
ПРАКТИКУМ – ОПОРЕЗИВАЊЕ ИМОВИНЕ САМООПОРЕЗИВАЊЕМ

НАРУЏБЕНИЦА »

ПРАВНИ САВЕТНИК број 19/2015.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
Број 19/2015


» Садржај «
Билтен
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 19/2015.

» Садржај «
У jубилaрнoj 25. гoдини пoслoвaњa кoнцeпт рaдa oбoгaтили смo нoвим сaдржajимa и погодностима! Наш примарни циљ у наредној години јесте да заједно са нама креирате потребе стручног усавршавања у буџетским организацијама. Придружите нам се!ПОНУДУ ЗА 2015. ГОДИНУ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ!

СПЕЦИЈАЛНУ ПОНУДУ ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ!

НАРУЏБЕНИЦУ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ!

* * *
НОВО
<Напомена: Пријавите се за доставу електронског издања „Недељног информатора” попуњавањем формурала испод>
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана 011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Clash of Clans Hack
Steam Wallet Codes
Twitter Hack
Jetpack Joyride Hack
Swamp Attack Hack
Kim Kardashian Hollywood Hack
Free Wii Points
Summoners War Hack
Dragon City Hack
FaceBook Hack
Angry Birds Epic Hack
Sims 4 crack, hack, cheats, activation
Angry Birds Epic Hack
TAGS: clash of clans hack tool, clash of clans hack, twitter hack tool, twitter account hack, twitter account recovery, dragon city hack, dragon city hack tool, steam wallet hack, steam wallet generator, steam wallet free codes, steam wallet code, steam wallet money hack, facebook account hack, facebook account recovery, facebook hack, facebook hack tool, joyride hack, joyride hack tool, joyride cheats, clash of clans cheats, clash of clans cheat, dragon city cheat, dragon city cheats, kim kardashian hollywood hack tool, kim kardashian hollywood hack, kim kardashian hollywood cheats tool, kim kardashian hollywood cheats, summoners war hack, summoners war cheats, summoners war hack tool, angry birds hack
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42